Alleen zijn in de ogen van een extra- en introvert

INLEIDING  

Alleen zijn is voor mij normaal. Een boek lezen of naar muziek luisteren alleen op mijn kamer is iets dat ik als kind zijnde al deed. Nu komen er soms wel eens vrienden over de vloer maar er is alsnog niet veel veranderd. Voor mij is dat altijd de norm geweest, maar dit betekend niet dat het voor anderen ook zo is. Zeker nu in dit bijzondere tijdperk (COVID-19) merk ik dat de houding tegenover het alleen zijn anders wordt geïnterpreteerd door anderen. Ze noemen zichzelf nu eenzaam of ongelukkig. Terwijl ik mezelf hierin niet kan terugvinden, ik heb alle rust die ik nodig heb gevonden. Dit sterke contrast heeft me dan ook geïnspireerd om het onderwerp ‘alleen zijn – alleen voelen’ uit te werken.

CONTEXT, SCOPE, DEFINITIE

Alleen zijn. Een begrip dat vooral nu in de COVID-19 tijd meer dan ooit ervaren wordt. In 2019 ervaarde negen procent van de Nederlands bevolking sterk prominente gevoelens van alleen zijn, 26 procent voelde zich lichtelijk alleen en bij de resterende 66 procent was er geen sprake van zulke gevoelens. (CBS, 2020). Deze cijfers zijn nog steeds relevant, en zeker onder jongeren. Uit onderzoek van het UMCG over COVID-19 met 160.000 respondenten, blijkt dat één op de vier 18 tot 30 jarige die alleen wonen zich alleen voelt (UMCG, 2020).

Iedereen interpreteert en reageert op zijn eigen manier, maar waarom is dit? Hoe kan ik een ander deze kant laten ervaren? Om hier achter te komen ben ik onderzoek Om dit te achterhalen heb ik divers onderzoek gedaan met meerdere onderzoekstechnieken. Mijn hoofdvraag voor mijn seminar is dan ook: hoe kan ik mensen de verschillende kanten van alleen zijn laten ervaren?

Idolen die voor mij hierin veel hebben betekend als inspiratie zijn: Edward Hopper en Qing Hang.

Edward Hopper, een Amerikaanse kunstschilder dat realistische kunst maakt. Zijn werk reflecteerd altijd op een boodschap: “samen, maar toch alleen”. Edwards kleurenpaleet is voornamelijk donker. (EdwardHopper, z.d.).

(Bron: Edward Hopper, z.d.)

Qing Han, haar werk gaat over vrouwen die altijd alleen worden afgebeeld, maar haar kleurenpalet was meestal heel erg neutraal en licht: het tegenovergestelde van Edward Hopper.

(Bron: Instagram, z.d.)

METHODE EN AANPAK

Tijdens mijn seminar heb ik verschillende onderzoeksmethodes toegepast. Als eerste heb ik deskresearch gedaan naar alleen zijn/voelen, introverts en extraverts en beelden ervan. Vervolgens heb ik plaats- en kleuronderzoek gedaan en daar 2 kleurenpaletten van samengesteld. Daarna heb ik een questionnaire hiervoor samengesteld en deze verspreid via social media. Aan de hand van deze uitkomsten ben ik gaan experimenteren met beeld.

Wat is het verschil tussen alleen zijn en alleen voelen?

Alleen zijn en alleen voelen. Twee begrippen die op elkaar lijken, maar verschillend zijn: psychisch én lichamelijk.

Alleen zijn zegt iets over het aantal mensen om je heen, terwijl alleen voelen een gevoel van isolatie is.

Alleen zijn geeft geen psychische klachten, terwijl alleen voelen gepaard gaat met verwarring, slapeloosheid, depressie en stresshormonen aanmaakt (PsychologyToday, z.d.).

Ook is alleen voelen een trigger voor alcohol- en drugsgebruik, een grotere kans op Alzheimer, cardiovasculaire aandoeningen en een verminderd geheugen. Het is niet bewezen dat alleen zijn maar ook enige correlatie heeft met bovenstaande gebruik en aandoeningen.

Er zit dus overduidelijk grote verschillen tussen de twee. Maar waarom ervaren mensen alleen zijn zo anders? Om dat te achterhalen heb ik eerst naar de behoeftepiramide van Maslow gekeken, en dan specifiek naar de veiligheid en sociale laag. Vooral kijkend naar de veiligheid laag kan eruit op worden gemaakt dat gebaseerd op ervaringen en gewaarwordingen, iedereen zijn eigen mate van veiligheid en communicatie ervaart. Maar ook karakteraanleg – introvert of extravert spelen hierbij een cruciale rol (LifeCompass, 2010).

(Bron: TheHuddle, 2018)

Om de karakteraanleg beter te kunnen begrijpen is er onderzoek gedaan naar introverts, extraverts en de verschillen naar hoe allebei alleen zijn ervaren.

Wat is introvert?

van Dale (2020) definieert introvert als

in·tro·vert (bijvoeglijk naamwoord)

1          in zichzelf gekeerd, weinig spraakzaam

Maar hieruit worden we niet veel wijzer wat introvert nou precies is en of er een connectie is met alleen zijn. Daarvoor ben ik gaan kijken naar wat introvert precies is en hoe het werkt.

De werking en reacties van de menselijke hersenen is genetisch bepaald. De hersenfuncties worden aangestuurd door neurotransmitters, die boodschappen sturen van cel naar cel. Eén van de neurotransmitters die het energieniveau bepaalt is dopamine: een stof die de hoeveelheid opwinding bepaald en hoe iemand zich voelt. Een introvert is extreem gevoelig voor dopamine: er wordt al voldoende dopamine verkregen uit rustige activiteiten. Een overdosis activiteit heeft als gevolg een te hoog dopamineniveau en overprikkeling, wat weer leidt tot vermoeidheid. Een introvert let dus op dat zijn dopamineniveau niet te hoog wordt (Franssen, 2017).

Wat is extravert?

van Dale (2020) definieert extravert als

ex·tra·vert (bijvoeglijk naamwoord)

1          op de buitenwereld gericht

Maar net als met introvert worden we hier niet veel wijzer mee. Maar gekeken naar eerder genoemde informatie over introverts zijn extraverts precies het tegenovergestelde.

Een extravert is juist minder gevoelig voor dopamine: zij hebben meer avontuur en spanning nodig om op een hoog genoeg dopamineniveau te komen. Externe prikkels zijn een must (Franssen, 2017).

Gebaseerd op dit onderzoek kan er vastgesteld worden waarom introverts en extraverts anders naar alleen zijn kijken en het ervaren.

Plaats- en kleuronderzoek

Uit onderzoek kwam naar voren dat links een negatieve houding heeft (links betekent in het Latijns bijvoorbeeld verkeerd, slecht). Rechts aan de andere kant heeft een positievere houding, dit neem ik dan ook mee in mijn beeld (OnzeTaal, 2011).

Tijdens het kleuronderzoek hadden de kleuren donkerblauw (staat voor eenzaamheid, en verdriet), zwart (staat voor negatief, rouwen, ziekte) en grijs (staat voor verdriet, eenzaamheid en monotoon) vooral de negatieve overhand. Deze kleuren ga ik dan ook gebruiken voor de negatieve kant van mijn beeld. Voor mijn positieve kant ga ik dezelfde kleuren dan gebruiken, maar dan licht (BeeldBalie, 2015).

Questionnaire

In mijn questionnaire heb ik 4 vragen gesteld:

  • Bent u een introvert, een extravert of ertussenin?
  • Ervaart u alleen zijn positief of negatief?
  • Wat voor beeld krijgt u voor ogen bij ‘alleen zijn’?
  • Welke van de bovenstaande kleurpalet past bij dat beeld?

Alle verzamelde antwoorden heb ik overgenomen in mijn dummy en overzichtelijk op SurveyMonkey staan via https://nl.surveymonkey.com/stories/SM-DFKXZ3YD/

UITVOERING EN EXPERIMENTEN

Uit al bovenstaand onderzoek ontstond “Alleen zijn in de ogen van een extravert        – Alleen zijn in de ogen van een introvert”: een beeld die de negatieve en positieve gevoelens weerspiegelt.

Dus heb ik zelf geprobeerd tekeningen te maken over hoe het voelt om alleen te zijn voor bepaalde mensen. Hierna ben ik echt gebaseerd op de uitkomsten van mijn questionnaire beeld gaan maken: eerst op papier, en daarna digitaal.

 

Om mijn beeld vooral nu zo immersive mogelijk te krijgen heb ik gekozen voor een 360 graden beeld: aan de linkerkant het negatieve beeld van alleen zijn en aan de rechterkant de positieve. Als de gebruiker bijvoorbeeld zijn telefoon dan naar links beweegt ziet hij een andere kant dan rechts.

Het 360 graden beeld heb ik eerst op photoshop geoefend met een bestaande foto. Hieruit zijn meerdere pogingen gekomen.

EVALUATIE EN CONCLUSIE

Met mijn seminar hoop ik mensen een andere kant te laten en ervaren van een doorgaans negatief geassocieerd begrip. Door middel van mijn 360 graden beeld wil ik dat mensen op een soort van ontdekkingstocht zijn om een hele andere kant te ontdekken en hun perspectief te veranderen; vooral in de COVID-19 tijd.

BRONNEN

Beeldbalie. (2 juni, 2015). De betekenis van kleuren. Geraadpleegd op 29 mei 2020, van http://www.beeldbalie.nl/betekenis-van-kleur/

Centraal Bureau voor de Statistiek. (23 april, 2020). Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019. Geraadpleegd op 29 mei 2020, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/13/bijna-1-op-de-10-nederlanders-voelde-zich-sterk-eenzaam-in-2019

Edward Hopper. (z.d.). Edward Hopper: 100 Famous Paintings, Biography, and Quotes. Geraadpleegd op 1 juni 2020, van https://www.edwardhopper.net/

Franssen , M. (4 april, 2017). De werking van een introvert brein ontrafeld. Geraadpleegd op 1 juni 2020, van https://www.nrc.nl/advertentie/carriere/de-werking-van-een-introvert-brein-ontrafeld

Instagram. (z.d.). Qinniart. Geraadpleegd op 1 juni 2020, van https://www.instagram.com/qinniart/

Life Compass. (18 april, 2019). De piramide van Maslow. Geraadpleegd op 31 mei 2020, van https://www.lifecompass.nl/piramide-van-maslow/

Onze Taal. (11 mei, 2011). Iemand links laten liggen (herkomst en betekenis) | Genootschap. Geraadpleegd op 1 juni 2020, van https://onzetaal.nl/taaladvies/iemand-links-laten-liggen/

Psychology Today. (z.d.). Loneliness. Geraadpleegd op 31 mei 2020, van https://www.psychologytoday.com/us/basics/loneliness

UMCG. (24 april, 2020). Eenzaamheid onder alleenstaande jongeren tijdens corona-crisis. Geraadpleegd op 29 mei 2020, van https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/Eenzaamheid-onder-alleenstaande-jongeren-tijdens-corona-crisis.aspx

The Huddle. (2018, 26 oktober). Wat is De Piramide van Maslow? Geraadpleegd van https://www.thehuddle.nl/kennisbank/webpsychologie-tips/piramide-van-maslow/

van Dale. (2020). Introvert. Geraadpleegd op 01 juni 2020, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/introvert#.XteroMBS9PY

van Dale. (2020). Extravert. Geraadpleegd op 01 juni 2020, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/introvert#.XteroMBS9PY

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *