De Opdracht

Zet een persoonlijke fascinatie om in een professionele zoektocht. Ontwikkel een eigen perspectief en ontdek inspiratiebronnen, most relevant knowledge en best practice. Lever een bijdrage aan een professionele discussie en presenteer het resultaat van jouw analytische en creatieve zoektocht in een object of vorm die jouw betoog het meeste recht doet.

Kaders bij Opdracht en Uitwerking

De fasering van de opdracht is in detail beschreven in hoofdstuk 3.3 van de cursushandleiding. *Zie themabrief ‘Conscious Design. De onderstaande kaders geven het onderzoek richting. Houdt rekening met de volgende richtlijnen:

a. De doelmatige opzet van opdracht:

  • Doel(en): ontwikkeling van een interessegebied, creatieve vaardigheden en een onderzoekende houding
  • Middel: een professionele (persoonlijke) fascinatie onderzoeken (analytisch en creatief) en deze bediscussiëren
  • Resultaat: expositie werk/object/vorm, bijdrage aan professionele discussie en Seminar archief (beoogd resultaat)

b. De fascinatie(s) en de scope van jouw onderzoek moeten vallen binnen de onderstaande categorieën:

c. De uitwerking wordt verder gestuurd door jouw keuze voor één van de volgende categoriën:

  • Print 2d/3d
  • Audiovisueel
  • Interactive
  • Wildcard (crossmedia)