Slow Violence

Geweld dat geleidelijk en uit het zicht van het oog plaatsvindt; een vertraagde vernietiging vaak uitgestrekt over tijd en ruimte.

Crush

Slow violence, oftewel langzaam geweld. Een explosie is krachtig en snel. Je voelt en hoort de impact en ziet het vuur in de rondte vliegen. Een man wordt door buitenproportioneel politiegeweld langzaam verstikt en binnen enkele dagen staan de straten van het land in vuur en vlam. Een pandemie breekt uit en voor je het weet zit de hele wereld op slot. Dit is fast violence. Het gebeurt snel, het trekt je aandacht en voor dat je het weet is je focus alweer vertrokken naar het volgende wat je aandacht opeist. Heb je die nieuwe absurde tweet van Trump al gezien? Snelle nieuwsflitsen en de menselijke onbekwaamheid om meer dan 10 jaar vooruit te kijken resulteert er in dat we slow violence niet zien. Tabakslobbygroepen zitten al sinds de jaren 60 diepgeworteld zitten in de regeringen om er maar voor te zorgen dat ze zoveel mogelijk winst draaien. En als ze dan grip verliezen in de eerste wereldlanden gaan ze systematisch de arme bevolkingen van Azië en Afrika aan het roken zetten, beginnend met kinderen. Het grootschalige en systematische lozen van afvalstoffen in de natuur wat zorgt voor natuurgebieden die onleefbaar worden en drinkwater wat ernstig vervuild wordt in landen die geen beschikking hebben over de juiste middelen om het schoon te maken. De menselijke veldslag om de aarde zo snel mogelijk zo onleefbaar mogelijk te maken. Alles wijst erop dat het smelten van de poolkappen, het vernietigen van de balans in de natuur en het systematische vervuilen van de gehele wereld in de toekomst catastrofaal zal worden en wellicht de mensheid zal uitroeien (pauzeer). Maar god wat gaat dat langzaam hè? Je ziet helemaal niks gebeuren. Had je al gehoord dat de werkzaamheden in het centrum alweer vertraging hebben opgelopen?

Slow violence, Sam Shepherd, ook wel bekent als Floating Points, heeft hier een album aan toegewijd. Crush. “the crushing inevitability of self-serving political power-play, climate change, people and ideas being subdued – all these things that make us irate on a daily basis and feeling helpless to it.” 5 In dit album uit Sam dit gevoel aan zijn luisteraars, dit is zijn artistieke uiting hoe hij zich hierdoor voelt en wilt dit meegeven aan de rest van de wereld. In mijn stuk help ik Sam hierbij, ik geef aan zijn nummer Environments een visueel beeld. Hoe hij slow violence door middel van muziek laat horen, laat ik het zien door middel van visueel beeld.

Mijn werk is tot stand gekomen door het combineren van verschillende onderzoeksmethode. Ik heb onderzocht wat de vereisten zijn van een non- narratieve video en wat de betekenis was van Environments door middel van literatuur studie. Ik heb onderzocht vanuit het perspectief van de mens zelf hoe zij de muziek ervaren door middel van co-creation en welk visueel beeld zij geven aan slow violence door middel van interviews. Tot slot heb ik een onderzoek gedaan naar andere non-narratieve muziekvideo’s in dezelfde muziekstijl met de methode best good and bad practises. Dit alles heb ik in gecombineerd en op mijn eigen manier omgezet naar een muziekvideo. Dat is mijn eindwerk, ik neem je graag mee in mijn proces om je te laten zien hoe dit tot stand is gekomen.

Time

Inleiding

De tijd is dan eindelijk aangebroken, studio seminar. Ik kijk al lang uit naar deze studio omdat ik dan eindelijk aan een project mag werken waarbij ik zelf de opdracht verzin en niet vastzit aan een opdrachtgever die ik blij moet maken. Nu de tijd is aangebroken breekt ook de vraag aan, wat wil ik nou eigenlijk doen? Na veel nadenken en praten met vrienden kwam ik tot een conclusie.

Ik wil tijdens studio seminar het maximale uit mezelf halen ontremd

een onderwerp waarin mijn grootste interesses liggen.

Mijn grootste interesses? Muziek en kunst. Ik hou van elektronische muziek met een diepere laag. Muziek die je gevoelens laat voelen waarvan je niet weet wat je voelt. Een nummer wat je voor de 100ste keer luistert en nog steeds ontdek je nieuwe elementen en lagen. Ik hou van een kunststuk wat iets groters dan zichzelf aan het licht zet. Kunst die subtiel is en niet schreeuwt om aandacht. Een schilderij waar je voor de 100ste keer naar kijkt en nog steeds zie je er nieuwe dingen in.

Deze 2 interesses hebben veel raakvlak, waarom combineer ik het niet gewoon? Kan ik niet de diepere laag van een muziekstuk visueel vertalen? Vertalen op de manier hoe de artiest het bedoelt heeft om het zo over te geven aan het publiek, wie er vervolgens een eigen interpretatie aan mogen geven? Klinkt uitdagend, moeilijk en ingewikkeld. Laten we het doen.

Onderzoek

Om het project in goede banen te leiden als cmd’er kan ik natuurlijk niet lukraak beginnen, er is onderzoek nodig. Als hoofdvraag heb ik dan ook opgesteld:

Hoe verbeeld je een modern instrumenteel muziekstuk naar een non-narratieve muziekvideo? Uit het perspectief van de ontvanger over 1 specifiek muziekstuk.

Deze vraag ga ik beantwoorden met een muziekvideo. Voordat ik deze muziekvideo ga maken moet ik onderzoek doen over hoe ik deze video moet gaan vormgeven. Dit ga ik doen met behulp van 5 zorgvuldig uitgekozen deelvragen. Deze deelvragen luiden als volgt:

   1. Wat is een non narratieve film?
   2. Wat is de betekenis van het muziekstuk?
   3. Welke visuele beelden zien mensen bij het luisteren van het muziekstuk?
   4. Welk visueel beeld geven mensen aan de betekenis van het muziekstuk?
   5. Welke beelden geven andere non narratieve muziekvideo’s bij modern instrumentele muziek?

Met deze vragen ga ik de hoofdvraag beantwoorden, maar er mist nog een belangrijk onderdeel, welk muziekstuk ga ik kiezen? Hiervoor ben ik gaan kijken naar nummers die me hebben geïnspireerd de afgelopen tijd. Daarnaast heb ik 3 eisen opgesteld waar het nummer aan moest voldoen:

   • Het muziekstuk moet non-narratief zijn om ervoor te zorgen dat het past bij een non-narratieve muziekvideo. Dit betekent dus bijvoorbeeld geen vocalen die de betekenis van het nummer vertellen.
   • Het muziekstuk moet levendig en afwisselend  zijn, zodat de muziekvideo dit ook wordt. Niemand vind het leuk om naar een eentonige video te kijken.
   • Het muziekstuk moet experimenteel zijn. Het maximale uit mezelf halen betekend dat ik moet experimenteren, dit moet het muziek dan ook representeren.

Na vele muziekgalerijen te hebben doorgespit, vele nummers te hebben beluisterd en geanalyseerd, stuitte ik plots op een stuk waarvan ik direct wist, dit is hem. Hij had alles wat ik zocht en meer; ik kan er geen touw aan vastknopen wat het betekend, maar toch weet ik dat het iets betekend. Wat dat weet ik niet, maar het is een spannend en uitdagend begin.

Floating Points – Environments 1

1

Wat is een non-narratieve film?

In een narratieve film staat de evolutie van de content centraal, de focus ligt op het opbouwen van een karakter, een verhaal constructie, een thema en een plot. Er worden karakters gebruikt de herkenbaar zijn zodat mensen zich ermee kunnen associëren. Een narratieve film maakt gebruik van een verhalende vorm. Je volgt de reis van de held die sympathie op wekt bij het publiek. Je staat in de schoenen van de protagonist en bekijkt de wereld door zijn ogen. Non-narratieve film maakt gebruikt van een interpreterende vorm. Er is geen herkenbaar karakter maar alles is abstract en vervreemdend zodat de kijker zich nergens mee kan associëren. De artiest wordt bevrijd van de conventionele filmtaal om zo een beeld te kunnen laten zien wat de artiest wilt laten zien, zonder vast te zitten aan verhalende vorm van narratieve films. Want een non-narratieve film draait om de persoonlijke zienswijze van de artiest, de artiest staat niet in dienst narrativiteit waarin je afstand moet nemen van je persoonlijke zienswijze.

Omdat de artiest in een narratieve film zich moet toewijden aan deze narrativiteit ontstaat er ook een eenheid van stijl. Van begin tot eind speelt een narratieve film zich af in dezelfde stijl om zo eer aan het verhaal te doen. Je raad het al, in een non-narratieve film wordt er gebruik gemaakt van meerdere stijlen. De kijker wordt uitgedaagd door middel van het gebruik van verschillende stijlen om zijn eigen interpretatie aan de film te hangen. Zo kan de artiest nieuwe effecten genereren die de kijker forceert te zoeken naar de achterliggende gedachte van de onsamenhangende beelden. Want dat is wat een artiest doet in een non-narratieve film; het idee aan de kijker meegeven door de evolutie van materialen, kleuren, vormen en structuren om zo een sfeer en uiteindelijk een idee af te geven aan de kijker 2 3 4.

2

Wat is de betekenis van Environments?

Omdat ik een muziekvideo wil maken die de achterliggende gedachte van de muziek representeert is het belangrijk dat ik deze achterliggende gedachte ook achterhaal. Wat is de achterliggende gedachte van Environments? Om hier achter te komen moet ik kijken naar wat Floating points, die door het dagelijks leven gaat als Sam Shepherd, hier zelf over heeft gezegd. Op zijn artiestenpagina van het label Ninja Tune, waarop het nummer environments is uitgebracht als onderdeel van het album Crush, staat het volgende:

” Floating Points’ first album in four years, Crush, twists whatever you think you know about him on its head again. It’s the producer at his most “unhinged,” he says, a tempestuous blast of electronic experimentalism whose title alludes to the pressure-cooker of the current environment we find ourselves in. At first the album might seem to suggest the idea of romantic longing but that’s actually a false sense of security. “To me, Crush evokes a slow violence,” says Shepherd, “like the crushing inevitability of self-serving political power-play, climate change, people and ideas being subdued – all these things that make us irate on a daily basis and feeling helpless to it.” ” 5

Daarnaast heeft Sam ook nog enkele interviews over het album gegeven. Helaas wordt er in geen enkel interview verder ingegaan op de betekenis van Crush, op een enkel interview na. Hierin verteld hij het volgende over Crush wanneer er wordt gevraagd wat de conceptuele verklaring van het album is:

“The last album [Elaenia] had a dream element, which gave me a backbone for a lot of the record. That was the beginning of that record. I didn’t start this record with a concept other than the musical one. I bloomed from there. A lot of the elements influencing it, especially recently, have been political, and this growing feeling of slow violence; political classes Crushing society in a very self-serving way. Society is losing itself, I think. I was turning to the news every day looking for hope rather than news. That’s not the concept, but a lot of the music was based on the pain of modern politics.” 6

Hieruit valt af te leiden dat het album grotendeels draait om slow violence, maar wat is slow violence nou eigenlijk? Slow violence is een concept afgeleid uit een boek van Rob Nixon: Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Aangezien het overdreven is om een heel boek te gaan lezen puur om achter de betekenis te komen van slow violence heb ik de definitie er van zo kort en bondig mogelijk samengevat:

Geweld dat geleidelijk en uit het zicht van het oog plaatsvindt;

een vertraagde vernietiging vaak uitgestrekt over tijd en ruimte.

Rob Nixon zegt hier het volgende zodat het onderwerp beter te begrijpen valt:

“Think of the narrative challenges posed by these examples of what I call “slow violence”: climate change; the thawing polar icecaps; the slow toxic drift of agricultural nitrates from the heartland down the Mississippi to the Gulf’s deep delta, creating a vast dead zone larger than New Jersey. Think of oil spills, deforestation, and a host of other slow-moving environmental disasters, like the ongoing chemical and radiological legacies of wars that officially have been concluded. Under such circumstances, slow violence often fuels social conflicts that arise from desperation as life-sustaining conditions incrementally – rather than suddenly – erode. But the long-term emergencies that result are readily marginalized or ignored by hard-charging news organizations in pursuit of quick, eye-catching stories.” 7

All right, slow violence is de betekenis van het album, maar wat is dan de betekenis van dit specifieke nummer in het album? Ik ben erachter gekomen dat dit moeilijk is te bevatten en erg openstaat voor interpretatie, zeker omdat het non-narratief is. Maar dat is goed. En waarschijnlijk ook de bedoeling. Dus vanaf hier is het aan mijzelf om hier mijn interpretatie aan geven met behulp van mijn verdere onderzoek.

3

Welke visuele beeld zien mensen bij het luisteren van het muziekstuk?

Om voor mij zelf een duidelijker beeld te schetsen hoe ik alles visueel vorm moet geven ga ik de hulp vragen van andere mensen. Dit zal mij hopelijk inzicht en ideeën geven die mij helpen met het maken van de video. Het plan is als volgt: Ik ga verschillende proefpersonen selecteren en ze het muziekstuk laten horen. Deze proefpersonen luisteren eerst het nummer een enkele keer zodat ze aan het nummer kunnen wennen zonder afgeleid te worden.  Vervolgens luisteren de proefpersonen het nummer een 2de keer en tekenen ze tegelijkertijd het visuele beeld wat zo voor hen zien op een A4, er zijn geen foute antwoorden. Omdat het nummer over tijd evolueert ga ik ze de ook de opdracht geven om voor de verschillende secties hun visuele interpretatie te tekenen bij de desbetreffende sectie zodra ze het voor de 3de keer luisteren op A3 papier. Ik meld aan de proefpersonen wanneer ze moeten beginnen aan een nieuwe sectie.

Test opzet

De verschillende secties zijn als volgt:

Sectie 1: 0:00 tot 0:32 (intro)

Sectie 2: 0:32 tot 2:09 (begin beat en opbouw)

Sectie 3: 2:09 tot 3:07 (melodieën en dergelijk worden heftiger)

Sectie 4: 3:07 tot 3:33 (de break)

Sectie 5: 3:33 tot 4:09 (chaos beat met een enkele hoge toon)

Sectie 6: 4:09 tot 4:45 (alleen maar de chaos beat)

Eerste tekening Lennart
Lennart Vrijhof

De eerste proefpersoon was Lennart. Lennart zit in jaar 4 van zijn studie muziek aan de HKU. Omdat hij muziek goed kan analyseren leek hij mijn een geschikt proefpersoon. Bij de eerste tekening van Lennart zie je dat hij veel verschillende patronen door elkaar heeft getekend. Hij maakt gebruik van scherpe hoekige lijnen, lijnen die vloeiend golven en lijnen die scherp golven. In zijn compositie tekent hij dit alles door elkaar heen alsof het met elkaar in contact staat.

Bij de tweede tekening van Lennart begint de eerste sectie met golvende lijnen. De tweede sectie bestaat uit lijnen met rechte hoeken in een onrustiger patroon. De derde sectie bestaat uit lijnen in nog steeds een onrustig patroon maar het zijn alleen maar rechte lijnen geworden. In de vierde sectie evolueert dit naar een kader van vierkante lijnen met wat kleine elementen eromheen. In de vijfde sectie is dit kader een cirkel geworden waar de lijnen omheen vallen. De laatste sectie visualiseert hij met diezelfde cirkel, alleen zijn de lijnen vervangen door sterretjes.

Tweede tekening Lennart
Eerste tekening Nina
Nina Bolhuis

Als tweede proefpersoon heb ik Nina geselecteerd. Nina zit in jaar 2 van haar studie creative business. Ze uit zich vaak door te tekenen dus daarom leek het mij geschikt haar te vragen als proefpersoon. In haar eerste tekening heeft ze een persoon getekend die aan het dromen is dat ze in de natuur is.

In haar tweede tekening laat ze meer een storyboard verhaal zien. Het begint met dat de persoon begint met slapen. In de tweede sectie komt de persoon terecht in een warrige droom. In de derde sectie verandert dit in een droom over bloemen/natuur. Bij sectie 4 voelt ze zich opgesloten en bij sectie 5 is ze alleen. Tot slot is ze wakker geworden van de nachtmerrie en zit ze verdrietig naast haar bed.

Tweede tekening Nina
Eerste tekening Gijs
Gijs Kuiper

Als derde proefpersoon heb ik Gijs geselecteerd. Ik heb hem geselecteerd omdat hij in het vierde jaar van zijn rechten studie zit, hij heeft niet al te veel creatieve invloeden dus was ik benieuwd welke resultaten dit zou opleveren. Zijn eerste tekening is een gestructureerde combinatie van rechte lijnen, golvende lijnen en kleine cirkels. Dit alles structureert hij verschillend door elkaar heen in verschillende patronen.

Bij zijn tweede tekening komt veel meer naar voren welke reis hij doormaakt met deze patronen. In de eerste sectie laat hij een enkele lijn zien die een kleine bolling heeft. In de tweede sectie ontstaan uit deze lijn meerdere lijnen en cirkels. In de derde sectie ook maar dan is de chaos van de verdeling toegenomen. In de vierde sectie laat hij diezelfde lijn zien maar nu omhult de bolling van de lijn de elementen die ervoor chaos waren. Vervolgens laat deze omhulling los en de elementen verdelen zich evenredig over de lijn. Tot slot valt de lijn weg en blijft de chaos over, maar toch zit er nog enige structuur in.

Tweede tekening Gijs

Eerste tekening Tom
Tom Braam

Tom is een afgestudeerd aan de opleiding psychologie, hij houdt erg van filosoferen en heeft grote interesse in elektronische muziek. Hierdoor vond ik hem uitermate geschikt om te gebruiken in mijn onderzoek. Zijn eerste tekening is een grote warboel van chaos met veel elementen die door elkaar heen spuwen. Er zitten veel vormen in maar toch is het een goede representatie van de chaos in de muziek.

In zijn tweede begint hij met een mooie rustige vorm. De volgende tekening slaat direct om naar een mengelmoes van veel elementen die contact hebben met elkaar. De derde tekening laat ditzelfde zien maar dan zonder vloeiende lijnen. In de break maakt hij gebruik van cirkels en golvende lijnen zonder chaos. Bij het vijfde gedeelte slaat dit om naar een groot kruis waarbij hij heeft gekrast in de hoeken van het papier. Tot slot blijven er cirkels over die niet mooi rond meer zijn, maar ruw en lelijk.

Eerste tekening Mike
Mike van de Lee

Voor mijn vijfde proefpersoon heb ik ervoor gekozen om weer een persoon uit te kiezen die meer los staat van kunst en muziek. Hiervoor heb ik Mike gekozen, een derdejaars student commerciële economie. In Mike zijn eerste tekening tekent hij een boom met een vogel en een kat. Na zijn eerste tekening vertelde Mike mij dat hij een halfuur geleden een hasjcake had gegeten, ik liet het onderzoek doorgaan omdat ik er vanuit ging dat het me betere resultaten zou oplever.

In zijn tweede tekening slaat hij om naar het tekenen met vormen. in de eerste sectie krult hij lijnen in een rustige beweging omhoog. In zijn tweede tekening krult hij allerlei lijnen en cirkels door elkaar heen. De tweede tekening is zowel de derde sectie als de tweede sectie, hij hoorde mijn signaal niet. Bij de break kleurt hij in 1 specifieke hoek cirkels alsof hij een wolk tekent. Daarna maakt hij een lijn met wat scherpe hoekvormen er op. Als laatst tekent hij een enkele scherpe hoekige lijn.

Tweede tekening Mike
Eerste tekening Tory
Tory Hoogendoorn

Tory is een merkwaardige jongeman met een unieke visie op het leven. Hij is een oud cmd student maar werkt nu in de horeca. Hij leek mij zeer geschikt voor het onderzoek omdat ik hoopte zo resultaat te winnen wat nieuw en vers was. Zijn eerste tekening is een combinatie van lijnen die scherp zijn, golvend zijn, lijnen die samen een patroon volgen en dat alles door elkaar heen.

In de eerste sectie van zijn tweede tekening tekent hij rustige cirkels in een mooi patroon. Daarna tekent hij een soort van scherp en hoekig doolhof. In de derde sectie veranderen de hoeken van de lijnen in dit doolhof meer naar chaos. Ze schieten over elkaar heen en zijn ongestructureerd. In de break schiet hij over naar golvende mooie lijnen. Daarna krast hij met 2 dikke kleuren over elkaar heen in chaos om tot slot alleen maar met een enkele kleur te krassen op het papier.

Tweede tekening Tory
Proefpersoon die deelneemt aan het onderzoek

4

Welk visueel beeld geven mensen aan de betekenis van Environments?

Naast dat ik erg benieuwd ben naar hoe de mensen het nummer visueel weergeven zonder de betekenis te weten ben ik ook erg benieuwd naar hoe mensen het nummer visueel weergeven als ze de betekenis van het nummer wel weten. Dit geeft me hopelijk nog meer inzicht en inspiratie. Wanneer een proefpersoon klaar is met de tekenopdracht vraag ik deze persoon om even naast mij te komen zitten op de bank zodat we kunnen praten over het nummer. Ik vertel de proefpersoon dat het nummer draait om slow violence. Vervolgens leg ik de proefpersoon de betekenis uit van slow violence en lees ik het stukje tekst voor wat staat op zijn artiestenpagina van Ninja Tune. Tot slot vraag ik de proefpersoon of ze mij willen uitleggen wat hij visueel voor zich ziet als hij slow violence visueel moeten vormgeven met betrekking tot het nummer. De belangrijkste punten van deze gesprekken zijn als volgt:

Lennart: Met abstracte vormen. Zorg voor een contrast wat eerst rond, natuurlijk en dynamisch is wat vervolgens verandert naar iets donkers en doods. Iets met metalen punten? Geef een explosie van de aarde weer in abstracte vorm. Voeg ook gaandeweg steeds meer detail toe. Ik denk dat je dingen moet hebben die langzamerhand kapot gaan. Gebruik knipperende lichten op het eind. Begin met groene kleuren die de natuur weergeven en trek het groene dan uit elkaar met het kleurenspectrum. Laat de donkere binnenkant van objecten zien.

Nina: Ga van een rustige en lichte vibe naar iets warrigs en donkers. Warme niet felle kleuren die evolueren naar puntige objecten met felle kleuren. Ik zou het voor de rest erg abstract houden, niet te gedetailleerd.

Gijs: Begin met lichte veranderingen, bijvoorbeeld een rode flits door een geel beeld wat naarmate de tijd heftiger wordt. Waarbij het rode op gegeven moment zo heftig wordt dat het vecht met het gele om dominantie, een soort van krachtverhouding tussen natuur en de mens. En dan een donkere climax, zwart wint uiteindelijk, een dode planeet. Maar toch sluimeren rood en geel nog een beetje, het leeft nog steeds  soort van. Voor vorm zou ik geen geometrie maar textuur gebruiken.

Tom: Het begint blauw,zweverig en luchtig. Golvende lijnen, de zee en rust. Als de beat erbij komt wordt alles ineens rotsachtig en aarde. Zorg dat je lijnen en vormen hebt die je volgt die abrupt stoppen. Het is net als slow violence, er is een groter onderliggend probleem maar de lijnen en vormen nemen je aandacht weg als kleine crisissen en stoppen abrupt, terwijl de onderliggende aarde doorgaat. Ik ben dan ook steeds in de hoekjes gaan tekenen omdat ik een toon hoorde die me aandacht trok maar weggetrokken werd uit het muzikale spectrum. De basis blijft hetzelfde maar door al die afleiding heb je dat niet door, de beat is de slow violence. In de break zou ik een gat laten vallen zodat de slow violence weg is en het lijkt alsof alleen maar de afleidende elementen er zijn, onze levens. En dan na de break neemt de slow violence alles over, er is geen leven meer.

Mike: In het begin is alles rustig, het deden me denken aan iets natuurlijks en veilig. Daarna wordt het drukker alsof het leven begint te bruisen. Dat wordt dan steeds meer hectisch. Dus eerst rustgevende kleuren die donkerder en scherpen worden. Begin met een rustig plekje en aan het einde is dat rustige plekje zeg maar vernietigd, er komt een streep doorheen.

Tory: Het nummer is soort van levend. Het wordt steeds groter en neemt alles over alsof het een geheel is. Het geheel bestaat uit elementen die alles willen overnemen en proberen te overleven. Naarmate het agressiever wordt moet het dit ook vormgeven. Het is niet lief maar wordt hard op een niet fijne manier. Het moet apocalyptisch worden. De video eindigt ook erg abrupt, je weet niet wanneer het einde is omdat het dan al te laat is. De overlevende dingen nemen alles over tot er niks meer te consumeren valt.

5

Welke beelden geven andere non-narratieve muziekvideo’s bij  modern instrumentele muziek?

Om inspiratie te krijgen voor hoe ik de video ga vormgeven ga ik kijken naar andere non-narratieve muziekvideo’s. Deze ga ik analyseren en vervolgens ga ik noteren wat ik er uit vind springen, wat ik goed vind en wat ik er niet goed aan vind. Hopelijk leer ik hiervan wat ik zelf wel en niet moet.

Max Cooper – Symmetry 8

Best: De video geeft vele interessante texturen weer die gesynchroniseerd zijn met de muziek. De snelle beelden maken de video erg interessant om naar te kijken.

Good: De zwarte achtergrond geeft een goed contrast wat niet afleidt.

Bad: Sommige 2D vormen vallen in herhaling waardoor het minder interessant is. De combinatie van platte 2D vormen in 3D missen soms diepte.

Screenshot van Symmetry

Max Cooper & Tom Hodge – Fragments of Self 9

Best: De evoluerende vormen van 3D zijn erg interessant om te zien. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende camerastandpunten zodat je ze aandachtig kan bestuderen. Ook de cirkels die uit de 3D lijnen komen geven er wat extra’s aan. Ook zijn de enkele 3D wolken vermeerderd wat goed is opgebouwd van het eerste gedeelte waar je er maar 1 ziet.

Good: Bij het 2de 3D gedeelde is er een retro vignetje toegepast. Dit sluit goed aan bij het idee ‘fragments of self’ omdat het impliceert dat je naar het verleden kijkt.

Bad: De wisseling van 3D naar 2D sluit niet goed aan. Er is niks mis met de wisseling alleen hebben de beelden niks gemeenschappelijks waardoor het voelt alsof het uit het niks komt. De 2D beelden missen diepgang.

Screenshot van Fragments of Self

Squarepusher – Terminal Slam 10

Best: Dit is een erg goede video die echte shots prachtig mixt met digitale elementen. De video laat erg goed zien dat wanneer de video geleidelijk vordert al het digitale van de stad steeds heftiger aanwezig is. Hierdoor krijgt de kijker het besef dat een stad tegenwoordig grotendeels digitaal is.

Good: De snelle IDM muziek past erg goed bij alle glitch digitale elementen. De glitch is ook mooi gesynchroniseerd met het geluid. Naarmate de video vordert worden de glitch elementen meer spikes met diepte die pulseren op de muziek, Dit geeft een laag waardoor het lijkt alsof de video en muziek 1 is.

Bad: De video is erg goed uitgedacht en uitgewerkt, niks op aan te merken.

Screenshot van Terminal Slam

Aphex Twin – T69 Collapse 11

Best: Ook in deze video zijn de glitch elementen erg goed gesynchroniseerd met de muziek. Het is ook erg mooi hoe heftige elementen geleidelijk overgaan in andere elementen. Bijvoorbeeld de tekst aan het begin die vervolgens tekst wordt op gebouwen en dat die gebouwen vervolgens veranderen in texturen. Hoe de wereld om de camera heen een heftige kleurrijke textuur heeft aan het begin is erg meeslepend. Op de breakdown bij 2:00 wordt de hele stad 1 vorm en textuur wat een zware lading meegeeft. Na de breakdown komt er een meer rustig stuk wat een leuk contrast biedt met de eerdere drukke beelden.

Good: De field of view veranderingen en over het algemeen de camerabewegingen laten het lijken alsof de kijker op reis is.

Bad: Naarmate het einde wordt gebruik gemaakt van eerdere elementen in de video met het logo van de artiest, Hierdoor wordt de artiest centraal gezet en is het moeilijker de video te interpreteren als een onafhankelijk kunststuk maar meer als een promo voor de artiest. Het is daarnaast ook moeilijk te interpreteren of er een diepere lading achter de muziek en de video zit naast gave beelden.

Screenshot van T69 Collaps

Chemical brother – Another World 12

Best: Door maar 1 element te gebruiken wordt ervoor gezorgd dat er veel focus is op dit ene element.

Good: Het groene slijm vanaf 2:11 heeft en interessante textuur. Zeker van 2:32 heeft het iets menselijks.

Bad: De beelden lijken te bewegen op de muziek, maar niet in een manier dat je denkt dat het klopt, er is iets ‘off’. De beelden zijn over het algemeen een beetje saai. Ook door 1 van de texturen een zingende man is, wordt de video minder abstract en open voor interpretatie. Doordat de video ook maar uit 2 texturen bestaat (de balletjes op het begin niet meegerekend) is de video niet visueel interessant genoeg om de aandacht van menig mens erbij te houden.

Screenshot van Another World

Max Cooper – Molten Landscapes 13

Best: De texturen van het landschap zijn combinaties van meerdere texturen door elkaar die evolueren. Samen met de belichting zorgt dit voor prachtige beelden die ervoor zorgen dat het erg interessant is om naar te kijken. Het blijft veranderen en je kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren. De texturen veranderen van puntig naar zacht zonder dat je weet waar het omslagpunt is, dit is erg meeslepend.

Good: de video heeft een gecentreerde feel doordat er weinig verandert qua elementen en belichting.

Bad: De texturen lijken niet direct te reageren op de muziek, wat ergens jammer is. Dit had nog wel een extra meeslepende laag kunnen zijn. De belichting wisselt langzaam van licht naar schemerdonker, dit past natuurlijk bij het landschap idee van zon en maan maar ik denk dat extra kleur deze video wel interessanter kon maken. In de video van 7 en een halve minuut praktisch hetzelfde, ik had graag een soort kantelpunt gezien ergens in de video.

Screenshot van Molten Landscapes

Floating points – Last Bloom 14

Best: De verandering van de lucht die soms langzaam en snel gaat geeft een mooie subtiele interpretatie van tijd. De kleurenschema’s van de planten zijn erg levendig in het donker wat her surreëel maakt maar toch echt. De cirkel van acrylverf ziet er erg mooi uit met hoe de kleuren door elkaar lopen. De elektriciteit die door de takken stroomt laat zien dat het leeft. De switch van soortgelijk organisch en anorganisch beeld is erg meeslepend.

Good: De algemene opbouw van hoe de planten groeien op een dode aarde naar dat alles plant is erg esthetisch.

Bad: Juist wanneer de video je goed meesleept is hij afgelopen, de indruk werd gewekt dat het nog langer door zou gaan.

Screenshot van Last Bloom

Jon Hopkins – Singing Bowl 15

Best: Er wordt geen gebruik gemaakt van scherp beeld, dit laat erg veel voor de interpretatie over. Daarnaast geven de kleuren en de flikkeringen wel een sterke stemming af naar de kijker.

Good: Ook in deze video reageren de lichten op de muziek waardoor beeld en muziek 1 lijken te zijn. De hele video geeft een sfeer af die niet verandert.

Bad: De video is goed zoals hij is, als er maar iets verandert zou worden verliest het zijn werking.

Screenshot van Singing Bowl

Moderat – Sea Monkey 16

Best: De video begint erg wazig, waardoor de kijker zich afvraagt wat er komen gaat. Dit wordt steeds ietwat duidelijker waardoor de gebruiker blijft kijken. Als je dan ook eenmaal doorhebt dat het om water gaat zie je langzamerhand een reflectie in het water wat een nieuwe laag van nieuwsgierigheid met zich meebrengt. Ook al worden er maar 2 mediums gebruikt blijven deze erg interessant door alle rimpelingen en texturen.

Good: Het water en de belichting hebben interessante texturen. De synchronisatie van de muziek en de shots waarbij het met de hoge tonen langzamer wordt is goed. Er wordt erg goed gebruik gemaakt van contrast weerspiegeling.

Bad: Het is misschien onduidelijk waar de video en muziek over gaan.

Screenshot van Sea Monkey

Moderat – Les Grandes Marches 17

Best: De opbouw van hoe de muziek langzaam het voorwerp vernietigd is erg mooi uitgebeeld.

Good: Interessant idee om de eerste explosie pas te laten plaatsvinden bij een breakdown, dat geeft een diepere laag aan de muziek.

Bad: Het langzame begin zorgt ervoor dat een kijker snel kan afhaken, er gebeurt niks. De kleuren zijn een beetje saai, kleur en contrast kon het idee van de video versterken. Ook in de laatste minuut van de video gebeurt er vrijwel niks waardoor het saai is om naar te kijken, zeker voor een 2de keer.

Screenshot van Les Grandes Marches

environments

Storyboard

Als je alle resultaten naast elkaar legt van mijn visuele onderzoek zie je een erg duidelijk patroon. Ook als je dit combineert met het visuele onderzoek naar slow violence is er een groot verband. Mensen beginnen rustig en ze voelen zich veilig, naarmate de muziek vordert wordt alles steeds drukker en heftiger en dat geven de tekeningen aan, mensen beginnen steeds chaotischer te tekenen. Op het einde is iedere tekening chaotisch en leeg, alles is dood. Maar door de hele muziek heen is er 1 grote rode draad, de onderliggende beat die steeds intenser wordt. Dit is de environment. Alle elementen in de muziek eromheen zijn elementen die je afleiding creëren van de environment. Als animatiestijl kies ik voor 3D. Met 3D technieken kan ik deze environment diepte geven en langzamerhand steeds meer laten intensiveren op de muziek, zoals bij de videoclip van Molten Landscapes. Ook kan ik omliggende elementen om deze environment heen animeren. Omdat een non-narratieve film vooral op ritme en evolutie van materialen is gebaseerd zal dat ook goed passen bij een 3D stijl. Alleen is het moeilijk om hier van te voren een visueel storyboard aan te hangen. Ik moet me laten leiden door mijn gevoel die is geïnspireerd door al het onderzoek wat ik heb gedaan het is tenslotte een non-narratieve film, de gebruiker staat centraal. Hierom kies ik voor een conceptueel storyboard.

Aangezien de environment steeds evolueert over tijd heen ga ik de videoclip maken in 1 doorlopend shot. Alhoewel het een enkel shot is verdeel ik dit shot alsnog onder in 6 scenes die ieder hun eigen lading geven.

 • Scene 1: Voor het begin. Voor het begin is alles kalm en veilig, de omgeving is golvend als een rustige oceaan. Er zijn hoge tonen die langzaam om je heen opbouwen, alsof het leven begint. Je ziet dit wazig door lichtinvallen, er gebeuren magische dingen. De rustige golvende omgeving begint steeds iets heftiger te golven tot je omslaat naar de volgende scene.
 • Scene 2: Het begin. De golven slaan om in een landschap. Het is nog steeds golvend en rond maar het is hard en onvergeeflijk. De environment pulseert razendsnel op de hectische beat, een landschap wat voortdurend in beweging is. Er komt een zachte pianotoon in, deze toon staat voor de mensheid. De tonen zijn kort en vagen snel weg, dit is de fast violence van de mensheid. Deze worden als losse elementen in de video geanimeerd op de pianotonen. beschavingen komen en gaan maar de environment buldert onverstoorbaar door.
 • Scene 3: De omslag. De pianotonen worden steeds heftiger en harder, zo ook de visualisatie daarvan. Langzaam verstikken ze het landschap onder hun wat je steeds slechter kan zien, maar het landschap wat je wel ziet wordt steeds puntiger en scherper. Af en toe dondert er een diepe bastoon. Deze representeert het landschap wat af en toe schreeuwt om aandacht dat het verstikt wordt, dit wordt gevisualiseerd met het landschap wat omhoog schiet door alle beschavingen heen. Het laat zien dat het de verkeerde kant opgaat.
 • Scene 4: De val. De beat valt weg. Het enige wat je ziet zijn de beschavingen die alles en elkaar hebben gedomineerd. Ze zien het landschap niet meer, alleen zij bestaan nog. Er komt een nieuwe hoge toon bij. Deze representeert de val, het eindvonnis wordt uitgedeeld en de beschavingen vallen weg.
 • Scene 5: De vernietiging. De beat keert terug, maar harder en drukker als ooit tevoren. De beschavingen zijn weggevallen en je ziet het onderliggende landschap weer. Het is enorm scherp, heftig, chaotisch en druk. Je ziet de slow violence weer en wat ervan is gekomen omdat het verstikt werd.
 • Scene 6: De nasleep. Alle tonen vallen weg en alleen de beat is nog aanwezig. De beat is op zijn toppunt van chaos en glitched ook de hele tijd weg. De representeert de consequenties van het verstikken van de environment, het is zo onleefbaar geworden als een storm op Jupiter. Het landschap visualiseert dit, het is enorm scherp, chaotisch en glitched de hele tijd weg op onnatuurlijke manieren.

Vooruitgang

Mijn algemene scene in Blender waarin ik alles maak

Ik begin met het programma Blender. Ik ben sinds september 2019 aan het experimenteren in dit programma dus daarom kies ik ervoor dit programma te gebruiken. Met aanpak is voornamelijk procedureel. Dit wil zeggen dat ik geen objecten zelf modeleer en animeer maar gebruik maak van een node network. Dit is een netwerk van van verschillende modules in het programma die ik aan elkaar verbind op bepaalde manier zodat ik beeld krijg wat voor mij werkt. De modules hebben allemaal verschillende parameters die ik kan aanpassen en keypointen op bijvoorbeeld muziek. Dit heeft zijn voordelen en nadelen. Een voordeel is dat ik op den duur beelden kan genereren met een niveau van detail die onmogelijk zijn om handmatig te maken. Een nadeel is dat het lang duurt voordat ik daadwerkelijk kan zien wat ik aan het doen ben. Ik maak een textuur van iets, moet dit renderen wat me aan het begin uren kostte, om vervolgens te kijken naar het resultaat en nieuwe aanpassingen te maken. Ook omdat ik werk met een enkel shot heb ik geen duidelijk beeld van mijn uiteindelijk resultaat tot op de laatste dag. Mede door deze reden was mijn vooruitgang in de eerste weken erg sloom. Mijn computer kan het allemaal niet hebben om dat 3D werk erg zwaar is voor de computer, zwaarder dan de meest zware games. Hierom heb ik een nieuwe computer gekocht zodat ik sneller kon werken.

het node netwerk van mijn ‘landschap’

Werkwijze

Om een idee te geven hoe ik dit doe wil ik je meenemen in mijn werkwijze. Ik begin met het maken van een golvend landschap wat water laat zien.

Render van een van mijn eerste testen met het waterlandschap maken

Vervolgens speel ik met de instellingen in mijn netwerk om te kijken wat voor resultaten ik krijg. Ik wil het meer realistische belichting en wil dat de golven iets natuurlijker worden.

Render waarbij ik extra belichting heb toegevoegd en te ver ben uitgeschoten met mijn golf effect.

Hierna weet ik dat het te heftig was, en ik moet het effect terugdraaien. Ook wil ik een lichtbron maken waarbij je de lichtstralen eruit ziet komen. Ik zit uren op Google en Youtube uit te zoeken hoe ik dit moet doen en vervolgens render ik mijn hopelijke goede resultaat.

Render waarbij je een lichtbron ziet met lichtstralen

De lichtstralen reflecteren op het water in driehoekvormen, dit wil ik niet. De lichtstralen zien er ook korrelig uit wat ik ook niet wil. Na vervolgens alles optimaliseren en werken maak ik nog een render.

Render na optimaliseren

Ik ben meer tevreden met deze render. Om te kijken hoe het in de video past animeer ik alles.

Render scene 1

Hierna ga ik verder met proces voor andere scenes. Na verloop van tijd kwam ik tot het besef dat deze scene 1 nog niet goed genoeg was. Je kijkt over het water heen, maar dat geeft niet perse een veilig gevoel. Ik heb daarom besloten deze scene opnieuw te maken vanuit het perspectief van bijvoorbeeld een baby in een buik. De camera zet ik onderwater neer, alles is rustig en kalm en buiten zie je wazig licht zich door de oppervlakte van het water heen breken.

Dit is in grote lijnen hoe mijn proces werkt. Dat is ook de reden dat ik nog geen definitief eindwerk kan laten zien. Ik hoop dat ik op mijn eindpresentatie u kan verbluffen met mijn visuele uiting van slow violence. Deze laatste render laat de overgang zien van scene 2 op 3, dit is het meest definitieve werk wat ik nu kan laten zien, maar dat zal waarschijnlijk wel weer helemaal veranderen.

(De video’s bevatten helaas geen audio vanwege copyright)

Render overloop scene 2 naar 3

1 Floating Points – Environments. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=ZUHFxY2fc0s

2 M. McDonnell. (2009). Visual Music. Geraadpleegd van https://www.econtact.ca/15_4/mcdonnell_visualmusic.html

3 J. Aumont. (1992). Aeshtetics of Film Geraadpleegd van https://archive.org/details/aestheticsoffilm00aumo/page/70/mode/2up

4 [Luca-Arts]. (z.d.). Narratief versus non narratief. Geraadpleegd van http://lucanimation.weebly.com/uploads/2/3/9/0/23906367/narratief_versus_non_narratief.pdf

5 [Ninja-Tune]. (z.d.). Biography Floating Points. Geraadpleegd van https://ninjatune.net/artist/floating-points

6 W. Schube. (2019, oktober). Avoiding the ‘crush’ of existense with Floating Points. Geraadpleegd van https://magazine.vinylmeplease.com/magazine/avoiding-crush-existence-floating-points/

7 R. Nixon. (z.d.). Slow Violence and Environmental Storytelling. Geraadpleegd van https://niemanstoryboard.org/stories/slow-violence-and-environmental-storytelling/

8 Max Cooper – symmetry. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=RG_TfS7ZopY&t=147s

9 Max Cooper & Tom Hodge – Fragments of self. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=4PMJihr4nY8

10 Squarepusher – Terminal Slam. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=GlhV-OKHecI

11 Aphex Twin – T69 Collapse. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=SqayDnQ2wmw

12 Chemical brother – another world. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=fhzkeFiXfPI

13 Max cooper – Molten landscapes. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=l1A-YOT6VmU

14 Floating points – Last Bloom. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=0x0t1l7QeeY

15 Jon Hopkins – Singing bowl. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=DK-JhS5hh1s

16 Moderat – sea monkey. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=rrXxSfiiF3k

17 Moderat – les grandes marches. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=zf5TswjprBQ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *