Van Gogh naar China

Hong-Lin Stoffels
1740390
hong-lin.stoffels@student.hu.nl

Premisse

Wat nou als Vincent een reis naar China zou hebben gemaakt in plaats van enkel in Europa te zijn gebleven? 

Synopsis

Voor studio Seminar heb ik ervoor gekozen om de onderwerpen Van Gogh en China met elkaar te combineren. Dit komt vanuit een diepgewortelde fascinatie voor beide onderwerpen.
Zolang ik mij kan herinneren maak ik al kunstwerken. Dit is te danken aan mijn lange inspirator Vincent van Gogh, ook de vele mysteries rondom zijn afgesneden oor en dood blijven mij fascineren. China is mijn land van herkomst en is altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven.

Voor mijn seminar maak ik de fictionele reis van Van Gogh naar China visueel.
Tijdens mijn seminar doe ik onderzoek naar China, en dan voornamelijk de schilderkunst.
Daarnaast doe ik uitgebreid onderzoek naar Vincent van Gogh, zijn schildertechnieken, connecties, werken, brieven en materialen.
Dit onderzoek en mijn materiaalstudies zijn terug te vinden in mijn eindwerk.

Context, scope en definitie

Vincent van Gogh was een Nederlandse kunstschilder die leefde in de 19e eeuw. Zijn werk viel onder de categorie (post)impressionisme en hij is wereldwijd bekend (Wikipedia-bijdragers, 2020e).Vincent kreeg financiële en morele steun van zijn broer theo om zijn kunstschilder-droom te verwerkelijken(Van Gogh Museum, n.d.-b). 

Vincent heeft in 19 verschillende plaatsen gewoond, verspreid over west Europa(Denekamp & Van, 2017, pp. 6-7)

Tijdens dit project wil ik Vincent in zijn schilders periode (1880-1890)  in China plaatsen (Het geheugen, n.d.). Het is bekend dat Vincent inspiratie voor zijn werken uit Japanse prenten haalde (Van Gogh Museum, 2018). Nu vroeg ik mij af of China hem ook zou kunnen hebben geïnspireerd.

Het project begon ik met het maken van een moodboard om de sfeer van deze twee onderwerpen samen als één te definiëren . Om meer te weten te komen over beide heb ik diverse hoofd- en deelvragen opgesteld en deze zo goed mogelijk beantwoord in de afgelopen weken (zie bijlage 1).

(Moodboards, Hong-Lin Stoffels)

Tijdens seminar wil ik voornamelijk onderzoek doen naar de schildertechnieken en materialen die te pas komen bij de Chinese- en de Westerse schilderkunst.Om dichter bij beide culturen te komen heb ik tijdens deze periode veel onderzoek verricht en vele experimenten uitgevoerd met diverse materialen.

Hoewel Vincent in december 1881 leerde aquarellen bij zijn aangetrouwde neef en kunstenaar  Anton Mauve (Van Gogh Museum, n.d.-a), schildert Vincent voornamelijk met olieverf (Van Gogh Museum, n.d.-a) (zie bijlage 2). 11 jaar voor de geboorte van Vincent van Gogh werd een belangrijke uitvinding gedaan, namelijk de tube verf. Dankzij deze uitvinding kon het impressionisme zich ontwikkelen, kunstenaars konden nu namelijk de buitenlucht in met ezel, doeken en verf (Wikipedia-bijdragers, 2019).  

Het gereedschap dat voor Chinees penseelschilderen word gebruikt wordt beschreven als ‘de vier schatten’ of ‘ de vier juwelen’: penseel, papier, inksteen en inkt (Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, pp. 10) (zie bijlage 3)Mijn experimenten zijn terug te vinden onder het kopje Uitvoering en Experimenten.

Reizen in de 19e eeuw was minder snel en comfortabel dan nu. Om meer inzicht over de reismethoden van toen te krijgen kan men kijken naar onder andere de reisgidsen van Baedeker (Denekamp & Van, 2017, pp. 34) en het boek “De reis om de wereld in 80 dagen” van Jules Verne (Wikipedia-bijdragers, 2020a). Hoewel Verne vaak sciencefiction in zijn werk verwerkte, speelt dit boek af in zijn eigen omgeving (Londen circa.1870), in dit boek wordt er gebruik gemaakt van vervoersmiddelen die in dat tijdperk aanwezig waren. Hierbij werd er voornamelijk gebruik gemaakt van trein en stoomboot.

Methode en aanpak

Mijn idee was om Van Gogh en China te laten verweven “Wat als Van Gogh naar China was geweest?” “Hoe had hij het leven daar vast gelegd?” “ Zou hij zich laten beïnvloeden door de Chinese schilderkunst technieken?”Deze vragen en meer kwamen gelijk bij mij op.
Ik ben mijn onderzoek begonnen met het opstellen van hoofd- en deelvragen (zie bijlage 1). Daarnaast heb ik allerlei online en offline bronnen opgezocht om te raadplegen tijdens mijn onderzoek (zie bijlage 4). Deze bronnen heb ik bekeken/geanalyseerd en heb hier mijn deskresearch mee kunnen voltooien.

(overzicht bronnen)

Ook wilde ik het kleurgebruik van Vincent in kaart brengen. Het kleurgebruik van de Chinese penseelkunst heb ik met behulp van deskresearch al kunnen vaststellen (zie bijlage 3). Van Vincent is bekend dat hij gebruik maakte van complementaire kleuren (zie bijlage 2).  Onderstaand is een overzicht van enkele bekende schilderijen van Vincent met een kleurenoverzicht.

(kleuren overzicht, Hong-Lin Stoffels)

Uit correspondenties van Vincent en Theo heeft men kunnen achterhalen hoe een typische bestelling van Vincent er uit zag en welke kleuren hij vaak bestelde voor zijn werken(Collins & Pumfrey, 2018, pp. 1–3) (zie bijlage 8).

Ik heb een survey gemaakt waarmee ik de algemene kennis over Van Gogh wilde peilen (zie bijlage 5), hieruit bleek dat het publiek goed bekend was met van Gogh zijn grotere meesterwerken zoals zijn zonnebloemen, sterrennacht, aardappeleters, bloesem en zelfportretten. Enkele kende ook minder bekende schilderijen zoals Vrouw in witte jurk, de Postbode en de Worstelaars. Meer dan de helft is bekend met Vincent zijn Broer, Theo en hun brief correspondentie. Uit mijn survey blijkt dat mensen goed bekend zijn met Vincent zijn met zijn bekendste schilderijen en op de hoogte is van zijn bijzondere correspondentie met Theo. Mensen zijn echter minder bekend met zijn carrière historie en zijn uiteindelijke weldoener als het gaat om zijn roem nu.

De eerste twee weken had ik het idee om net als in de film Loving Vincent een geschilderde stopmotion te maken van Vincent zijn reis naar China toe. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar Loving Vincent en hun werkwijze (zie bijlage 6) en een concept trailer gemaakt.  Hierop kreeg ik de feedback dat dit op het begin van een verhaal lijkt in plaats van een heel verhaal. 

Mijn nieuwe idee was om een zo realistisch mogelijk What-if scenario te creeren. “What if..Vincent van Gogh in China had geschilderd?” Voor dit idee had ik nieuwe deelvragen opgesteld (zie bijlage 7). Ik had alleen nog vorm voor mijn eindproduct. Met behulp van diverse brainstormsessies met mijn klasgenoten kwam ik in week 5  op het idee om een koffer van Vincent te maken, vol met objecten van zijn reis.  Voor het verhaal van Vincent die naar China gaat heb ik mij verdiept in de “hero’s journey” theorie van Joseph Campbell.(Ueber-Brands, 2016). Om het zo realistisch mogelijk te maken heb ik een overzicht gemaakt van Vincent zijn oorspronkelijke tijdlijn en alle “hoofdrolspelers” uit zijn leven.

In Vincent zijn oorspronkelijke tijdlijn komt hij op 8 mei 1889 aan bij de inrichting Saint Paul de Mausole, gelegen in Saint Remy de Provence. Daar verblijft hij tot 16 mei 1890 (Route, n.d.-d), ruim een jaar. 20 mei 1890 komt Vincent aan in Auvers-sur Oise en neemt hij zijn intrek in Auberge Ravoux (Route, n.d.-d). om vervolgens 2 maanden later te overlijden. Ik wil zijn tijd in Auvers-sur Oise niet aantasten aangezien die laatste twee maanden cruciaal zijn voor zijn resterende levensloop. Zijn tijd bij dokter Gachet en de Ravoux’ mag niet gekort worden door de fictionele reis die Vincent af gaat leggen. 

Zijn motief is van belang, waarom gaat Vincent naar China? Het antwoord is een samenloop van omstandigheden. Hij verlaat Saint Paul de Mausole (inrichting) vervroegd om naar zijn broer in Parijs te gaan. Eenmaal in Parijs komt hij weer in contact met zijn vriend Pére Tanguy. Na enig conversatie vraag Pére om een gunst; hij heeft een grote bestelling die naar China moet voor een kunstschilder die daar woont. Pére wil dat iemand meegaat om de bestelling goed af te leveren. Vincent raakt enthousiast over het idee van een verre reis en een nieuwe cultuur na zoveel maanden in het zuiden van Frankrijk. Vincent gaat akkoord.

In totaal bedraagt de fictionele reis 72 dagen, daarnaast verblijft hij nog minimaal een maand in China, om daar tot rust te komen en mens en natuur te observeren. De reis heb ik zo nauwkeurig mogelijk berekend, ook heb ik het aantal brieven dat Vincent zal schrijven tijdens zijn reis berekend (zie bijlage 9).

Uitvoering en experimenten

Naast deskresearch ben ik in vrijwel meteen begonnen met  het maken van vormexperimenten. Ik ben begonnen met het oefenen van Chinese inkt op rijstpapier. Die eerste week heb ik gelijk andere materialen aangeschaft om betere resultaten te krijgen.

 (Foto kalligrafie set, Hong-Lin Stoffels)   

(Oefeningen Chinese inkt op (oefen)rijstpapier)

(Oefeningen Chinese inkt op Wenzou rijstpapier)

 

(Bloem illustratie oefeningen Chinese inkt en waterverf op gewoon papier)

(Bloem illustratie oefeningen Chinese inkt en waterverf op rijstpapier)

Ik heb experimenten gedaan met olieverf, ik heb mij voornamelijk gefocust op structuren en de verf goed uit mijn penseel te krijgen om de Van Gogh verfstreek te kunnen imiteren. 

(Diverse olieverf oefeningen op canvas, canvas papier en een langspeel plaat)

Ik heb geprobeerde de mediums met elkaar te combineren, hieronder een voorbeeld van olieverf op doek, olieverf op zijde en olieverf op rijstpapier

(Olieverf op olieverfpapier)

(Olieverf op zijde, Chinese inkt op zijde)

    

(Olieverf op rijstpapier)

 (Palet, olieverf)

(illustratie oefening, Chinese inkt en waterverf op rijstpapier)

In de documentaire Chinese art and painting documentaire zag ik hoe men afdrukken van kalligrafische teksten maakten (BBC, 2016) hiermee ben ik aan de slag gegaan als een experiment. Hoewel ik geen stele tot mijn beschikking heb, heb ik met klei en stempels mini varianten gemaakt. Ik heb geëxperimenteerd met diverse verhoudingen in inkt en water. 

(Stempels van klei, gedrukt met Oost-indische inkt op rijstpapier)

In China werd er naast papier ook op zijde geschilderd (Wikipedia-bijdragers, 2020c).

Om zijde te prepareren heb ik deze eerst gewassen (Chantal Striepe, 2017a) , daarna heb ik heb rijstlijm gemaakt met aluin poeder, glycerine en rijstmeel (Chantal Striepe, 2017b).

Ik heb de zijde voorzichtig met lijm bestreken en deze op een stuk karton glad gewreven en laten drogen (Chantal Striepe, 2017c). Eenmaal droog kan je de zijde er gemakkelijk vanaf peuteren .

  

(Proces wassen en pepareren van zijde)

 (Oefeningen op zijde)

Van Gogh spande vaak zijn eigen doeken op, hij kocht dan een rol en knipte die ins tukken om de stukken vervolgens zelf om ramen te spannen (Stelling, 2012b). Omdat Vincent in China met andere materialen zou werken zoals rijstpapier en zijde wilde ik onderzoeken of deze materialen ook opspanbaar zijn.

   (opgespannen rijstpapier)

  (opgespannen zijde)

Voor mijn eindproduct wil ik ook de brief correspondentie tussen beide broers betrekken, om dit te kunnen doen heb ik geoefend met het handschrift van Vincent en heb dit met verschillende materialen gedaan.

 (Rietpen op rijstpapier)(Kroontjes pen op rijstpapier)

Omdat Vincent zijn brieven door de jaren heen flink zijn verouderd, wou ik dit ook doen voor zijn “nieuwe” brieven Met koffie en heet water heb ik een soort inkt gemaakt en hierin heb ik papier gedoopt, dit zorgde voor een mooi oud effect (DIY Craft Club, 2017).

Het zegel is al eeuwen een symbool van macht in China. Mensen markeerde met de zegel hun bezittingen. Dit gold ook voor de kunst (Yao & Yi, 2008, pp. 200). Kunstwerken van oude meesters werden zo vaak gekopieerd dat men de originele soms niet meer konden onderscheiden, daarom werden werken met een stempel versierd, zodat de auteur voor iedereen zichtbaar was. Omdat Vincent in China gaat werken vond ik het van belang dat hij ook zijn eigen zegel zou krijgen. 

      

Om een duidelijk overzicht te creëren in de locatie’s en Vincent zijn oorspronkelijke tijdlijn heb ik hem visueel gemaakt.

Ik heb online een oude koffer gevonden en heb deze gevuld met spullen die Vincent van Gogh mee zou hebben op zijn reis. Om erachter te komen wat voor spullen er mee gingen heb ik twee verschillende “koffer van Vincent” vergeleken (zie bijlage 10).

In de koffer zit onder andere een bijbel; Vincent was zwaar gelovig en wilde ooit zelfs evangelist worden (Van Gogh Museum, n.d.-b) en verfspullen (waaronder verftubes van het merk Tasset et Lhote, een Frans kunstschilder merk waarvan Van Gogh graag verf kocht (Route, n.d.-c).) Om zo natuurgetrouw  mogelijk te werken heb ik aan de hand van onderstaande foto eigen labels voor verftubes gemaakt.


(Musee d’Orsay, n.d.)

In de koffer zitten Vincent zijn brieven aan zijn broer, waarin zijn reis wordt beschreven en zijn schetsen en oefeningen op rijstpapier. Daarnaast zitten er meer alledaagse objecten in zoals kleding, een zakdoek, een spierraam, kwasten, een palet en een schetsboek. De komende week ga ik de laatste hand leggen aan het eind product en ga ik de brieven afmaken.

Evaluatie en conclusie

Afgelopen weken heb ik met veel plezier aan dit project gewerkt, hoewel ik af en toe gedemotiveerd werd, van constant aan school werk, raakte ik telkens weer gemotiveerd door mijn onderwerp.
Om te reflecteren op afgelopen periode gebruik ik de STARR-methode (Sollicitatiedokter, 2020).

Situatie

Afgelopen 8 weken heb ik mij verdiept in een persoonlijke interesse en dit omgezet in een eindproduct. In mijn geval was mijn interesse het samenvoegen van Vincent van Gogh en China.

Taak

Tijdens deze periode heb ik mij verdiept in de onderwerpen China en Van Gogh. Dit heb ik gedaan doormiddel van veel deskresearch en vormexperimenten.

Actie

Tijdens het project realiseerde ik mij dat ik al te snel naar een eindproduct wou, zonder dit goed te kunnen onderbouwen, door eerst meer onderzoek te doen, werd het voor mij makkelijker om mijn ideeën te beredeneren.

Resultaat

Na 8 weken heb ik doormiddel van veel onderzoek en feedback van klasgenoten een  vorm gevonden voor mijn eindproduct. Dankzij al mijn deskresearch kan ik goed alle onderdelen van mijn eindproduct onderbouwen.

Reflectie

Ik ben zelf heel tevreden met mijn proces, hoewel ik het lastig vond om mijn eerste idee los te laten, heb ik ervaren dat het beter kan zijn om eerst meer te ontdekken en dan pas tot een vorm te komen. Ik heb veel geleerd van mijn vele vormexperimenten en wil bepaalde technieken zeker meenemen in mijn eigen werk/kunst.

Uit al mijn onderzoek concludeer ik dat Vincent in zijn tijdperk naar China kon als hij dit had gewild. Alle nodige middelen waren aanwezig, alleen Vincent zijn ambities reikte niet zover. Mocht Vincent in ons tijdperk leven ben ik er vrijwel zeker van dat hij nog meer verre reizen had gemaakt.

Toekomst

Hoewel het project bijna voorbij is, ben ik nog lang niet klaar met Vincent of China.  Zoals ik eerder in mijn concept diary aangaf ga ik bepaalde technieken die ik tijdens dit blok heb aangeleerd zeker ga toepassen in mijn kunst, ga ik ook meer experimenteren met mixed media. Vincent zal altijd een groot idool van mijn blijven. Dit is niet mijn eerste Van Gogh gerelateerd project en ook zeker niet mijn laatste.

English summary

Since I’ve been little I was always  drawing and crafting. Later on, when I started to create more serious works I have gotten really inspired by the artist Vincent van Gogh, he has always fascinated me, especially the mystery revolving his ear and his death. When I was two years old I was adopted from China. China has always been a big part of my life, just like art. I wanted to try to combine the two biggest parts in my life. During this project I have researched as much as I could about Vincent van Gogh, his paintings, his use of color, his techniques and life. I have also researched a lot about the Chinese way of painting. All of this research and experimenting has lead to an interactive suitcase which tells you, the onlooker, about Vincent his fictional journey to China.

Literatuurlijst

BBC. (2016, September 21). [Eng&Chi] 中国艺术大观 水墨意境 纪录片 Chinese Art and Painting BBC Documentary. Retrieved May 17, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=VEfI4-lZLcc&t=1626s

Chantal Striepe. (2017a, April 26). How to (Pre)Wash Silk Fabric. Retrieved May 17, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=ZZDeoim32P0

Chantal Striepe. (2017b, April 29). How to Make Rice Glue. Retrieved May 17, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=WZWhW0gGXuo

Chantal Striepe. (2017c, May 1). How to Prepare Silk Fabric for Painting // Sizing Silk Fabric. Retrieved May 17, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=8q1Uhqo6fFg

Cherrett, P., Vesting, A., TextCase (Utrecht), & Hoogakker, A. (1997b). Chinees penseelschilderen (1st ed., Vol. 2001). Kerkdriel, Nederland: Librero.

Collins, S., & Pumfrey, J. (2018). Biographic Van Gogh. East Sussex, Verenigd Koninkrijk: AE Publications.

Denekamp, N., & Van, H. A. (2017). De Grote Van Gogh Atlas (1st ed.). Zaltbommel, Netherlands: Van Haren Publishing.

DIY Craft Club. (2017, October 22). How To Coffee Stain Paper To Make It Look Old & Vintage. Retrieved May 30, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=17Z8Hw86f_o

Het geheugen. (n.d.). Biografie Vincent van Gogh (1853-1890) – Het Geheugen. Retrieved April 5, 2020, from https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Vincent+van+Gogh%3A+brieven%2C+kunst+en+context/Biografie+Vincent+van+Gogh+(1853-1890)

Musee d’Orsay. (n.d.). Verftube Van Gogh, Musee d’Orsay [Foto]. Retrieved from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/125-vragen/vragen-en-antwoorden/vraag-63-van-125

Route, V. G. (n.d.-c). Tasset et Lhôte, Parijs, Frankrijk. Retrieved April 25, 2020, from https://www.vangoghroute.nl/frankrijk/parijs/tasset-et-lhote/

Route, V. G. (n.d.-d). Vincent van Gogh in Auvers-sur-Oise, Frankrijk. Retrieved May 18, 2020, from https://www.vangoghroute.nl/frankrijk/auvers-sur-oise/

Route, V. G. (n.d.-d). Vincent van Gogh in Saint-Rémy, Frankrijk. Retrieved May 18, 2020, from https://www.vangoghroute.nl/frankrijk/saint-remy-de-provence/

Sollicitatiedokter. (2020, May 20). De STARR-methode. Retrieved June 2, 2020, from https://www.sollicitatiedokter.nl/de-starr-methode/

Stelling, T. (2012b, March 24). Vincent van Gogh zoals we hem nog nooit zagen. Retrieved May 7, 2020, from http://www.tamarstelling.nl/vincent-van-gogh-zoals-we-hem-nog-nooit-zagen/

Ueber-Brands. (2016, August 22). The Hero’s Journey according to Joseph Campbell – video by Matthew Winkler and Kirill Yeretsky. Retrieved May 3, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=d1Zxt28ff-E

Van Gogh Museum. (n.d.-a). #18/125 Wat voor soort verf gebruikte Van Gogh? – Van Gogh Museum. Retrieved May 8, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/125-vragen/vragen-en-antwoorden/vraag-18-van-125

Van Gogh Museum. (n.d.-b). #23/125 Was Van Gogh gelovig? – Van Gogh Museum. Retrieved May 15, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/125-vragen/vragen-en-antwoorden/vraag-23-van-125

Van Gogh Museum. (n.d.-c). #43/125 Wie heeft Vincent financieel en emotioneel gesteund? – Van Gogh Museum. Retrieved June 2, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/125-vragen/vragen-en-antwoorden/vraag-43-van-125

Van Gogh Museum. (n.d.-d). Beginnend kunstenaar – Van Gogh Museum. Retrieved April 23, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/leven-en-werk-van-vincent-van-gogh/van-goghs-leven-1853-1890/beginnend-kunstenaar

Van Gogh Museum. (2018, March). Tentoonstelling Van Gogh & Japan – Van Gogh Museum. Retrieved June 1, 2020, from https://vangoghmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/zien-en-doen/tentoonstellingen/geweest/van-gogh-en-japan

Wikipedia-bijdragers. (2019e, September 9). Tube (verpakking). Retrieved April 25, 2020, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Tube_(verpakking)

Wikipedia-bijdragers. (2020a, January 6). De reis om de wereld in tachtig dagen – Wikipedia. Retrieved June 1, 2020, from https://nl.wikipedia.org/wiki/De_reis_om_de_wereld_in_tachtig_dagen

Wikipedia-bijdragers. (2020c, March 12). Chinese schilderkunst – Wikipedia. Retrieved April 25, 2020, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_schilderkunst

Wikipedia-bijdragers. (2020e, May 22). Vincent van Gogh – Wikipedia. Retrieved June 1, 2020, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

Yao, Z., & Yi, B. (2008). Hedendaags China. Kerkdriel, Nederland: Librero.

Bijlagen

Bijlage 1 Hoofd-en deelvragen

Hoofdvraag:

Hoe zou Vincent van Gogh China hebben ervaren, als hij daar had gereisd?

Deelvragen:
Kunst en China

 1. Welke vormen van toegepaste kunst zijn er in China?
 2. Wordt er gebruik gemaakt van symboliek in de Chinese schilderkunst?
 3. Welke stijlen zijn er in de Chinese schilderkunst?
 4. Welke schilder stromingen waren/zijn er in de Chinese schilderkunst?
 5. Welke materialen worden er gebruikt voor de Chinese schilderkunst
 6. Welke Chinese kunstschilders leefde er tijdens Van Gogh zijn kunstschilders periode (1880-1890)?

Wie is Vincent van Gogh?

 • Hoe is Vincent van Gogh beroemd geworden?
 • Welke materialen gebruikte Vincent van Gogh?
 • Welke techniek gebruikte Vincent van Gogh?
 • Welke kleuren gebruikte Vincent van Gogh?
 • Wat kenmerkt Vincent van Goghs werk
 • Waarom schilderde Vincent van Gogh wat hij schilderde(hoe koos hij zijn onderwerpen uit)?
 • Wat weten mensen al van Vincent van Gogh (algemene kennis)?
 • Waarom vinden mensen het werk van Vincent van Gogh zo aantrekkelijk?
 • Door wie werd Vincent van Gogh geïnspireerd?

Van Gogh en China

 1. Wat gebeurde er in China tussen 1850-1890?
 2. Hoe beïnvloedt de japanse stijl Vincent van Gogh zijn werk?
 3. Hoe zou Vincent van Gogh China ervaren?
 4. Hoe denken mensen in China over Vincent van Gogh
 5. Had Vincent van Gogh in China kunnen leven zoals hij in Europa deed?
 6. Had een gelijksoortige man als Vincent van Gogh in China kunnen leven?

Bijlage 2 Onderzoek materialen Van Gogh

Olieverf
Het is algemeen bekend dat Van Gogh met olieverf schilderde.
De uitvinding van de tube verf zoals wij die kennen vond plaats ca. 11 jaar voor Vincent zijn geboorte (1842). De uitvinding is van John  Goffe Rand, dankzij deze uitvinding kon het impressionisme zich ontwikkelen, kunstenaars konden nu namelijk de buitenlucht in met ezel, doeken en verf (Wikipedia-bijdragers, 2019)

Hiervoor moesten schilders zelfgemaakte verf meenemen in glazen buisjes of in varkensblazen, wat erg onpraktisch was want de glazen buisjes konden snel breken en de verf in de varkensblaas droogde snel op. Daarom werkte men voor de uitvinding van de tube voornamelijk in het atelier. Door deze uitvinding hoefde schilders ook minder zuinig te zijn met de verf aangezien zij gewoon hun gewenste kleuren kunnen bijkopen (Denekamp & Van, 2017, pp. 102).

Furnée
Tijdens zijn Den Haag periode (1881-1883) kocht Van Gogh zijn verf bij Furnée, een drogisterij die ook schilder- verf en materialen verkocht. Tijdens zijn periodes in Drenthe en Nuenen(1883-1885) bleef Van Gogh verf bestellen uit Den Haag (Route, n.d.).

Sennelier
Op 28 februari 1186 kwam Vincent aan in Parijs, hij ging samen met zijn broer in een kleine etagewoning wonen aan de rue Laval (Denekamp & Van, 2017, pp. 119).
In Parijs kocht Vincent zijn tube verf en schildersmaterialen bij Sennelier (Avrotros, 2017), deze winkel werd een ongeveer een jaar na Vincent zijn aankomst geopend door Gustave Sennelier. Het merk staat bekend om zijn hand geselecteerde pigmenten. Naast Van Gogh gebruikte andere grote artiesten de verf van Sennelier ook zoals: Cézanne, Gauguin en Picasso (Wikipedia contributors, 2018).

(Front of the Sennelier shop, Quai Voltaire in Paris, n.d.)

Tanguy
Een andere winkel waar Vincent schildermaterialen kocht was de winkel van Julien Tanguy. De Parijse kust- en verhandelaar, Père Tanguy genoemd, speelde een belangrijke rol in het leven van Vincent.
Vanaf september 1886 hing hij Vincents werk op in zijn winkel en vanaf juli 1887 hing één van zijn werken in de etalage (Route, n.d.-b).  Verder ruilde schilderijen voor nieuwe tubes of doeken. Père is een paar keer door Vincent geschilderd. In de winkel van tanguy ontmoette hij Emile Bernard, een andere kunstschilder, hiermee raakte Vincent goed bevriend (Denekamp & Van, 2017, pp. 128).

Toen Vincent eenmaal in Arles woonde vroeg hij zijn broer nog regelmatig naar Tanguy.
Hij mocht hem zo graag dat hij nog bepaalde kleuren bij hem wilde bestellen, niettemin was deze verf van mindere kwaliteit dan zijn andere leverancier, Tasset et Lhôte, daarom was Vincent selectief in de kleuren die hij bestelde. Andere schilders die ook bij Tasset et Lhôte bestelde waren onder andere Paul Signac en Edgar Degas (Route, n.d.-c).

(Tanguy, 1973)

Bolletjes wol
Van Gogh had een behoefte om meer te leren over de werking van kleuren, daarom las hij diverse boeken over kleurtheorie en leert hij complementaire kleuren kennen van o.a. een artikel van Eugene Delacroix (Van Gogh Museum, n.d.-c).

Eenmaal in Parijs leerde Van Gogh de stroming van het Impressionisme kennen, hierbij werd vaak een bonter kleurenpalet gehandhaafd. Van Gogh werd geïnspireerd door het nieuwe licht en de nieuwe omgeving om losser en lichter te gaan schilderen. Ook haalde hij inspiratie uit de stroming van het pointillisme (Van Gogh Museum, n.d.-c).
Om goed de diverse kleurcombinaties te kunnen testen kocht Vincent een verzameling aan diverse kleuren wol. Door verschillende kleuren wol bij elkaar op te rollen kon Van Gogh de kleurcombinatie bestuderen en deze eventueel voor zijn werken te gebruiken.
 Dit deed Van Gogh omdat dit goedkoper was in plaats van te testen met dure verf (Avrotros, 2020) (Denekamp & Van, 2017, pp. 128).

In deze kist bewaarde hij zijn bolletjes wol.

(Van Gogh Museum, n.d.-a)

(van Gogh, 1887)

Anton Mauve

December 1881 verliet Vincent zijn ouderlijk huis en vertrok hij naar Den Haag, eenmaal in Den Haag kreeg hij van zijn aangetrouwde neef en beroemd kunstenaar , Anton mauve, schilder- en tekenles. Mauve leerde Vincent de grondbeginselen van het schilderen met aquarel en olieverf daarnaast bleef hij tekenen met houtskool en oost-indische inkt (Van Gogh Museum, n.d.). 

Literatuurlijst:

Avrotros. (2017, September 6). Van Gogh (2/2) gemist? Start met kijken op NPO Start. Retrieved April 18, 2020, from https://www.npostart.nl/het-geheim-van-de-meester/06-09-2017/AT_2084613

Denekamp, N., & Van, H. A. (2017). De Grote Van Gogh Atlas (1st ed.). Zaltbommel, Netherlands: Van Haren Publishing.

[Photograph]. (n.d.). Front of the Sennelier shop, Quai Voltaire in Paris. Retrieved from https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-130-year-old-paint-shop-invented-pastels-picasso

Route, V. G. (n.d.-a). Furnée, Den Haag, Nederland. Retrieved April 23, 2020, from https://www.vangoghroute.nl/nederland/den-haag/furnee/

Route, V. G. (n.d.-b). Tanguy, Parijs, Frankrijk. Retrieved April 25, 2020, from https://www.vangoghroute.nl/frankrijk/parijs/tanguy/

Route, V. G. (n.d.-c). Tasset et Lhôte, Parijs, Frankrijk. Retrieved April 25, 2020, from https://www.vangoghroute.nl/frankrijk/parijs/tasset-et-lhote/

Tanguy. (1973). Prijslijst Tanguy [Photograph]. Retrieved from https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view/gedrukte-prijslijst-materialen-koop-bij-firma-tanguy-parijs-tanguy-firma?facets%5BcollectionStringNL%5D%5B%5D=Vincent+van+Gogh%3A+brieven%2C+kunst+en+context&coll=ngvn&maxperpage=4&page=9&identifier=VGM01%3Ab1445

Van Gogh Museum. (n.d.-a). #18/125 Wat voor soort verf gebruikte Van Gogh? – Van Gogh Museum. Retrieved May 8, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/125-vragen/vragen-en-antwoorden/vraag-18-van-125

Van Gogh Museum. (n.d.-c). #43/125 Wie heeft Vincent financieel en emotioneel gesteund? – Van Gogh Museum. Retrieved June 2, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/125-vragen/vragen-en-antwoorden/vraag-43-van-125

Van Gogh Museum. (n.d.-d). Beginnend kunstenaar – Van Gogh Museum. Retrieved April 23, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/leven-en-werk-van-vincent-van-gogh/van-goghs-leven-1853-1890/beginnend-kunstenaar

van Gogh, V. (1887, November). Rode kolen en uien [Photograph]. Retrieved from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/collectie/s0082V1962

Wikipedia contributors. (2018, June 17). Sennelier. Retrieved April 25, 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Sennelier

Wikipedia-bijdragers. (2019e, September 9). Tube (verpakking). Retrieved April 25, 2020, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Tube_(verpakking)

Bijlage 3 Onderzoek Chinese penseelschilderkunst materialen

Het gereedschap dat voor Chinees penseelschilderen gebruikt wordt kan in twee categorieën op worden gedeeld, het essentiële gereedschap en het gereedschap dat men kan bezitten om de mooi en die niet wezenlijk zijn voor de kunst. De Chinese beschrijven hun essentiële gereedschap als ‘de vier schatten’ of ‘ de vier juwelen’: penseel, papier, inksteen en inkt (Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, pp. 10).

Penselen

De penseel is essentieel voor de penseelkunst, hierbij is zorgvuldige gebruik van groot belang. Met de juiste precisie kan er een grote variatie in stroken en effecten worden bereikt. De uitvinder van de eerste penseel is Meng Tien, , in de derde eeuw. 

Belangrijke eigenschappen voor penselen zijn soepelheid en het opnamecapaciteit.

Penselen worden van natuurlijke materialen gemaakt, dikwijls worden konijnen-, wolven,- paarden-, schapen-, mensen,-, varkens-, en geitenhaar gebruikt, ook worden er penselen gemaakt die haar combinaties bevatten. Om het volledige potentieel te kunnen benutten moet de gebruiker de eigenschappen van elk haar soort kennen. Een interessante wetenswaardigheid is dat Chinese kunstenaars hun penselen vaak namen geven zoals ‘ samenvallende maan’, ‘kraanvogel’ of ‘witte gans’(Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, pp. 10–13)

Papier

Omdat er vele soorten papier bestaan met diverse kwaliteiten is het handig om als kunstenaar zoveel mogelijk soorten uit te proberen, om vervolgens het beste soort te kiezen. De vier belangrijkste papiersoorten zijn Moon Palace (of oefenpapier), Mao bian (gras), xuan-papier en geprepareerd xuan-papier. Moon palace papier wordt machinaal gemaakt, is zeer wit en heeft een gladde kant, het is karakterloos maar goedkoop en uitstekend geschikt als oefenpapier. Mao bian valt ook onder oefenpapier en is vaak van gras gemaakt. Het heeft een gladde kant en een gele kleur. Xuan-papier is handgemaakt en heeft een creme kleur, dit papiersoort kent verschillende dikten en absorptie graden.  

Geprepareerd xuan-papier is vaak dikker dan gewoon xuan-papier en de inkt wordt er niet in “opgezogen” waardoor de inkt niet “bloedt” (Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, pp. 14–15).

Inktsteen

Tijdens het wrijfproces van de inkt op de inktsteen bereidt de geest en de pols van schilder zich voor op de eerste penseelstreek, dit is een moment van bezinning, Inktstenen moeten fijne inkt kunnen produceren onder het penseel te beschadigen, in het verleden werden inktstenen van generatie op generatie doorgegeven. Inkt stenen worden vaak uit leisteen gesneden, vroeger werden ze ook van jade en aardewerk gemaakt. Het wrijf oppervlakte is meestal glad, de steen moet ondoordringbaar zijn en de gladheid van de steen bepaald hoe fijn de inkt wordt. Om uitdroging van de inkt te voorkomen hebben sommige inktstenen een deksel van het zelfde materiaal. Bij een kwalitatief goede steen moet de gebruiker niet kunnen horen dat de inkt wordt gewreven (Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, pp. 14-16).

Inkstaven

Inktstaven zijn vaak gedecoreerd en worden vaak alleen om hun uiterlijk al verzameld. Inktstaven worden gemaakt van koolstof en hars, de hoeveelheid hars zorgt voor de diversiteit onder de inktstaven. Een inktstaaf mag slechts aan één kant worden gebruikt en mag niet schuin worden gewreven. De kwaliteit van de hars verslechterd over tijd heen en kan er voor zorgen dat oudere inktstaven en barsten of schilferen. Ook bij flessen inkt is de leeftijd van de inkt van belang.

 Er zijn 5 basis beschrijvingen van de kleuren van de inkt: gebrande inkt, dikke inkt, lichte inkt, droge lichte inkt en water inkt (Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, pp. 17).

Zijde

Voordat men papier gebruikt werd er zijde gebruikt, bij het gebruik van zijde moet men de stof voorafgaand goed prepareren om deze vervolgens te kunnen beschilderen. Beschilderde zijde werken van Chinese kunstenaars lijken verkleurd, dit werd vaak veroorzaakt door een insecticide oplossing die op het voltooide werk werd aangebracht, dit effect kan worden geïmiteerd door sterke koude thee te gebruiken (Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, p. 14).

Pigmenten

Hoewel veel Chinese schilderijen alleen met zwarte inkt worden gemaakt wordt er ook graag gebruikt gemaakt van kleuren. Bij landschapsstijlen en vroege stijlen werd de kleur heel lucht en spaarzaam gebruikt. en gaf de kleur structuur aan het werk. Het Chinees penseelschilderen heeft iets weg van de waterverf techniek, hierbij wordt er gebruik gemaakt van de transparantie van de verf verkregen uit minerale of plantaardige bronnen (Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, pp. 18-19).

Overige schildersmaterialen

 • Waterpot, hier kan alles voor worden gebruikt, van jampot tot een porseleinen schaaltje.
 • Palet, men kan er voor kiezen een traditioneel palet te gebruiken, maar gewone borden, paletten en schaaltjes werken net zo goed.
 • Penseel steunen, zijn handig om natte penselen een plaatsje te geven tijdens het schilderen zonder dat zij onbedoelde strepen/vlekken achter laten.
 • Presse-papiers, kunnen handig zijn om het papier op zijn plaats te houden, hiervoor kunnen allerlei gewichten worden gebruikt.
 • Schilder Vilt, is een handig oppervlak om op te schilderen, maar kan moeilijk verkrijgbaar zijn, krantenpapier kan een goed alternatief zijn.
 • Zegel, een zegel of tjap kan men gebruiken om het werk in Chinese stijl te kunnen signeren.

(Cherrett, Vesting, TextCase (Utrecht), & Hoogakker, 1997b, pp. 21-23)

Literatuurlijst:

Cherrett, P., Vesting, A., TextCase (Utrecht), & Hoogakker, A. (1997a). Chinees penseelschilderen. Kerkdriel, Nederland: Librero.

Bijlage4 Bronnen om te raadplegen

Films/docu’s

 • China’s van Goghs
 • Loving Vincent
 • A day in Pinyin
 • Langs de oever van de Yangtze
 • At eternity’s gate
 • Het geheim van de meester- Van Gogh
 • Chinese dromen
 • Door het hart van China

Boeken

 • Chinees penseelschilderen- Pauline Cherrett
 • Van Gogh schilder- Belinda Thomson
 • Van Gogh tekenaar- Sjraar van Heugten
 • De grote Van Gogh atlas- Nienke Denekamp
 • De wereld van Van Gogh- Robert Wallace
 • Vincent van gogh- Mondadori Arte de luca
 • Dertien meisjes van Nanjing- Geling Yan
 • Het geluk van de Chinezen- Eefje Rammeloo
 • China in een rugzak- Dolf de Vries
 • Waarom China mij twee dochters schonk- Martijn Roessingh
 • Vincent- Barbara Stok
 • De kunstmeisjes- Mirjam Kooiman, Nathalie Maciesza, Renee Schuiten-kniepstra
 • Vincent van gogh, de kunst van het woord, zijn mooiste brieven-, bezorgd door Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker
 • Verzamelde brieven van Vincent van gogh- Wereldbibliotheek
 • Van gogh, creative inspiration
 • van Goghs oor, het ware verhaal- Bernadette Murphy
 • Biographic van Gogh- Sophie Collins
 • Johanna de vrouw die Vincent van Gogh beroemd maakte- Silke riemann en Ben Verbong
 • Het leven van Vincent van gogh- Irving Stone
 • Biografie Vincent van gogh -Steven Naifeh en Gregory White Smith
 • De Zeventig Wonderen Van China- Jonathan Fenby
 • Insight Guide China
 • Hedendaags China- Zhang Yao, Bu Yi

Websites

 • Van Gogh Museum
 • Vincent van Gogh, the letters
 • Van Gogh Brabant
 • Loving Vincent
 • Kroller Muller
 • Zwarte inkt
 • Chinese culture
 • Bonger diaries

Bijlage 5 Survey Vincent van Gogh

17 antwoorden

Welke schilderijen van Vincent ken je?
Open antwoord

 • Zonnebloem
 • De zonnebloemen, de aardappeleters
 • Amandelbloesem, Starry Night, De Zonnebloemen, het zelfportret met de blauwe achtergrond
 • De olijfbomen, de amandelbloesem, aardappeleters, zonnebloem enz
 • Heeeeeel veel. Favorieten van mij zijn nachtcafe en zonnebloemen
 • De zonnebloemen
 • Korenbloemen en aardappeleters
 • De aardappeleters, de sterrennacht, zonnebloemen
 • De zonnebloemen, en ‘stary night’
 • Zonnebloemen, bloesem, starry night, zijn zelfportretten, de postbode, vrouw in witte jurk in veld, zijn kamer, een straat met cafés ‘s nachts , ik weet de namen alleen niet
 • Zelfportret, zonnebloemen, sterren nacht
 • Starry night, heel veel zelfportretten en zonnebloemen. Portretten,, landschappen, bed, huizen in Frankrijk. Aardappeleters en mensen en boeren op het land in brabant. En nog veel meer.
 • Starry night Zonnebloemen
 • Zonnebloemen/Aardappel Eters/ Sterrennacht/ Irissen/Amandelbloesem
 • Schilderij met de zonnebloemen, zelfportret en amandelbloesem
 • Velen, 50 tot 100
 • De worstelaars, de aardappeleters, zelfportretten, de zonnebloemen

Populairste antwoorden:
Zonnebloemen (15)
de Sterrennacht (8)
de Aardappeleters (7)
Zelfportret(ten) (6)
Bloesem (5)

Hoe heette de broer van Vincent die hem altijd heeft geholpen?
Open antwoord

 • Theo/Theo van Gogh/Theo? (13)
  Weet ik niet meer/?/-/weet ik even niet zo snel op te noemen (4)

Waar heeft Vincent gewoond?
Selectievakjes

 • Nederland (15)
 • Italië (1)
 • België (5)
 • Duitsland (0)
 • Spanje (1)
 • Frankrijk (15)
 • Engeland (4)

Populairste antwoorden:
Nederland en Frankrijk

Welke beroepen had Vincent voor hij kunstschilder werd?
Selectievakjes

 • Bakker (2)
 • Evangelist (5)
 • Kunsthandelaar (11)
 • Apotheker (2)
 • Docent (5)

Populairste antwoorden:
Kunsthandelaar
Evangelist
Docent

Hoe oud was Vincent toen hij begon met schilderen?
Multiple choice

 • 21 (5)
 • 23 (1)
 • 27 (2
 • 32 (0)
 • Geen idee (9)

Wat werd er naast zijn kunstwerken nog meer gepubliceerd?
Multiple choice

 • Zijn uitvindingen (0)
 • Zijn gedichten (2)
 • ZIjn brieven (14)
 • Zijn kaligrafie werk (0)
 • Geen idee (1)

Hoeveel schilderijen heeft Vincent in zijn leven gemaakt?
Multiple choice

 • 600 (0)
 • 700 (3)
 • 800 (2)
 • 900 (2)
 • 1000 (1)
 • geen idee (9)

Door wie werd Vincent uiteindelijk beroemd?
Multiple choice

 • Zijn schoonzus (4)
 • Zijn broer Theo (7)
 • ZIjn zus Elisabeth (0)
 • Zijn moeder (0)
 • Zijn broer Cor (0)
 • Zijn goede vriend Paul Gauguin (3)
 • ZIjn vriend Père Tanguy (2)
 • Geen idee (1)

Welke kunstwerken heeft Vincent gemaakt?
Selectievakjes

 • Café terras bij nacht (Vincent) 14
 • Klaprozen in de buurt van Argenteuil (Monet) 3
 • Strandweg tussen de korenvelden (Monet) 4
 • Het gele huis (Vincent) 11
 • Dame met waaier (Klimt) 4
 • De aardapeleters (Vincent) 11
 • Papaverveld (Monet) 3
 • Vaas met 12 zonnebloemen (Vincent) 15

Welk land inspireerde hem?
Multiple choice

 • Japan (5)
 • China (3)
 • Indonesië (0)
 • Thailand (1)
 • Geen idee (8)

Welke verfsoort gebruikt Vincent voornamelijk?
Multiple choice

 • Olieverf (12)
 • Acrylverf (2)
 • Waterverf (0)
 • Geen idee (3)

Tot welke schilderstijl behoort Vincent zijn werk?
Multiple choice

 • Realisme (0)
 • Neo-expressionisme (3)
 • Pointilisme (0)
 • Naturalisme (0)
 • Impressionisme (11)
 • Dadaïsme (0)
 • Geen idee (3)

Wie kwam er tijdelijk bij Vincent in het gele huis wonen?
Multiple choice

 • Claude monet (3)
 • Edgar Degas (0)
 • Paul Signac (0)
 • Paul Gauguin (6)
 • Emile Bernard (1)
 • Paul Cezanne (0)
 • Geen idee (8)

Wat vind jij van Vincent zijn kunstwerken en waarom?
Open antwoord 

 • Prachtig. De vaart, de toets en t kleurgebruik.
 • De kunstwerken die ik heb gezien vind ik mooi, omdat ze een eigen stijl hebben, kleurrijk zijn en niet te abstract maar ook niet te realistisch.
 • Niet alles is mijn smaak, maar waardeer de vernieuwingen die hij in de schilderkunst teweeg heeft gebracht.
 • Vernieuwend voor zijn tijd
 • Inspirerend. Ook heel verschillende stijlen. Eerst de Hollandse stijl, wat donker en daarna veel lichter in Frankrijk. hij probeerde steeds de ziel van de dingen te schilderen. Zijn schilderen was voor hem een hogere roepping.Oog voor de dagelijkse dingen en voor de gewone man
 • Heel erg mooi omdat het een verhaal van emoties verteld doormiddel van kleurgebruik
 • Zeer inspirerend
 • De latere werken vind ik mooi, de eerdere werken waren erg somber en donker
 • Mooi, ze zijn uniek en de organische vorm van schilderen spreekt me erg aan. Het gebruik van de kleuren is zeer krachtig.
 • Het is een mooie weergave uit het gewone leven en natuurlijke momenten. Zijn kleurrijke kunstwerken spreken mij aan, de sombere minder, maar geeft wel een beeld van de schilder. De olijfbomen en de amandelbloesem vind ik prachtig!
 • Zijn latere stijl, impressionisme. Dit spreekt me aan. Ook van andere impressionisten als Monet
 • Niet zo mooi vanwege zijn manier van schilderen
 • Mooi en veel waard
 • Ik vind ze wel mooi, omdat ze heel realistisch zijn en soms kleurrijk
 • Mooi, omdat het zijn depressie laat zien
 • Ik vind de kleurencombinaties samen met de dynamiek van de korte verfstreken altijd een hypnotiserend effect hebben en vind ook zijn levensverhaal heel aangrijpend.
 • Mooi, indrukwekkend door de herkenbare stijl.

Wat vind jij kenmerkend aan Vincent zijn kunstwerken?
Open antwoord

 • Toets
 • Ze zijn kleurrijk en bestaan vaak uit kleine kwaststreken, hebben een soort textuur.
 • Gebruik van kleur en expressionisme
 • kleurgebruik en licht
 • Zie vorige vraag. In zijn brieven komt nog veel meer naar voren zijn passie voor schilderen. Dit ging zo ver dat het kopen van verf belangrijker was dan eten. zijn strijd was steeds de ziel van de dingen te pakken
 • Het gebruik van gekleurde streepjes naast elkaar die ongemengd een beeld creëren Zoals het gebruik van 2 tegenovergestelde kleuren zoals oranje en groen
 • Bloemen
 • De manier van schilderen
 • De kleine strookjes van het penseel die duidelijk te zien zijn en de vele kleuren.\
 • De natuurlijke weergave uit het gewone leven en zijn kleurrijke stijl
 • Veel kleur, streperig, en een ster in creeëren van de indruk dat er beweging is op het doek. Wuivende blaadjes ed
 • Veel natuurwerken
 • Kleurgebruik en bepaalde soort techniek van schilderen
 • De verfvegen
 • De kleurencombinaties, korte verfstreken en de onderwerpen
 • Het streperige, van dichtbij zijn het allemaal verschillende kleuren maar van veraf mengen de kleuren

Literatuurlijst:

Stoffels, H. (2020, May 2). Kennis vragenlijst Vincent Van Gogh. Retrieved June 3, 2020, from https://docs.google.com/forms/d/1lYXVwD0tB3KH8GEFZKbuwi02w-3Y5h4BzS5cbd3uYBw/viewform?edit_requested=true

Bijlage 6 Onderzoek Loving  Vincent

De film Loving Vincent is de eerste volledig geschilderde film, de productie is tot stand gekomen met 125 professionele schilders en bestaat uit ruim 65.000 olieverfschilderijen(Van Gogh Museum, n.d.).

De film heeft diverse prijzen gewonnen en gaat over het mysterie rondom de dood van Vincent van Gogh. In de film komen herkenbare figuren terug waaronder de postbode Joseph Roulin, Armand Roulin, Adeline Ravoux,dokter Paul Gachet, Theo van Gogh en natuurlijk Vincent zel. De film heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder de Golden Goblet Award voor beste animatiefilm op het internationale filmfestival Shanghai (Wikipedia-bijdragers, 2018a).

Voor de film Loving Vincent is er naast het script dat er geschreven is een storyboard gecreëerd. Voor het vertolken van het beeld, om ervoor te zorgen dat alles zou kloppen qua verhoudingen en beeld, werden er acteurs ingezet (Loving Vincent, 2017b).

Vervolgens werden de scènes frame voor frame overgeschilderd met de hulp van projectoren. In tegenstelling tot mijn eigen aanname wordt niet elk frame opnieuw geschilderd. Men schildert voor een scène 1 beeld, vervolgens wordt het beeld vastgelegd op camera en wordt het beweeglijke deel van het beeld weggeschraapt en opnieuw geschilderd zodat het beeld op het daaropvolgende frame aansluit (Loving Vincent, 2017 c).

Eigen archief, Tentoonstelling Loving Vincent Noordbrabantsmuseum (sept 2017)

(Loving Vincent, 2017b)

Literatuurlijst:

Loving Vincent. (2017b). Eleanor Tomlinson stars as Adeline Ravoux [Foto/schilderij]. Retrieved from http://lovingvincent.com/eleanor-tomlinson,30,pl.html

Loving Vincent. (2017c, January 3). Behind the Scenes – Loving Vincent 2014 shoot. Retrieved April 25, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=j0aHfUvijVw

Loving Vincent. (2017d, January 14). Making Of Loving Vincent – Athens Studio. Retrieved April 25, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=xi_wwI2pCtY

Van Gogh Museum. (n.d.-j). Loving Vincent – Van Gogh Museum. Retrieved April 22, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/leven-en-werk-van-vincent-van-gogh/loving-vincent

Wikipedia-bijdragers. (2018a, October 15). Loving Vincent. Retrieved April 25, 2020, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Loving_Vincent

Bijlage 7 What-if scenario deelvragen

Hoe zag China er uit rond 1880-1890 (Vincent zijn schilderperiode)?

 • Hoe was het licht in China?
 • Hoe zagen de landschappen eruit?
 • Hoe zou Van Gogh in China komen? (Misschien door Theo of een vriend?)
 • Wat zou Van Gogh daar hebben geschilderd? Portretten? Landschappen?
 • Welk kleurenpalet zal Vincent gebruiken? De felle kleuren uit Parijs, de sobere kleuren uit Nuenen of nieuwe kleuren uit China?
 • Welke schilders was hij daar tegengekomen?
 • Hoe beïnvloedde chinese kunstenaars hem?
 • Speelt dit af voor of na het fiasco met Paul Gauguin?
 • Zou Vincent over zijn gestapt op oosterse schildersmaterialen?
 • Wanneer kwam hij terug?
 • Had hij een Chinese levenswijze hebben aangenomen?
 • Hoe had de bevolking op hem gereageerd (karaktereigenschappen Chinese bewoners.
 • Zou hij langer hebben geleefd?
 • Wat nam hij mee op zijn reis?

Bijlage 8 verfbestelling

Vincent kocht zijn tubes verf van het merk Tasset et Lhote(Route, n.d.-c). Hoewel hij goede vrienden was met Julien Tanguy vond hij zijn verf van minder goede kwaliteit (Route, n.d.-b).

Een typische verf bestelling bij zijn broer Theo bestond uit:

20 Zilver wit, grote tubes

10 zinc wit, grote tubes

15 permanent groen, dubbele tubes

13 chroomgeel, dubbele tubes

12 ordinary lake (?) Lijkt om ceruleum blauw, dubbele tubes

10 citroen chroom geel, dubbele tubes

6 geranium lake, kleine tubes

6 emerald groen, dubbele tubes

4 pruisisch blauw, dubbele tubes

4 lichte cinnabar groen, dubbele tubes

3 vermiljoen, dubbele tubes

2 oranje lood, kleine tubes

2 karmijnrood, kleine tubes

(Collins & Pumfrey, 2018, pp. 54–55).

Literatuurlijst:
Collins, S., & Pumfrey, J. (2018). Biographic Van Gogh. East Sussex, Verenigd Koninkrijk: AE Publications.

Route, V. G. (n.d.-b). Tanguy, Parijs, Frankrijk. Retrieved April 25, 2020, from https://www.vangoghroute.nl/frankrijk/parijs/tanguy/

Route, V. G. (n.d.-c). Tasset et Lhôte, Parijs, Frankrijk. Retrieved April 25, 2020, from https://www.vangoghroute.nl/frankrijk/parijs/tasset-et-lhote/

Bijlage 9 Berekening Vincent zijn reis

Van Arles naar Parijs is precies de omgekeerde reis die hij twee jaar eerder maakte. Hij reist met een exprestrein die niet harder dan 50 km per uur gaat. Deze reis duurt 1 dag en 1 nacht(Denekamp & Van, 2017, pp. 133).

In 1873 heeft Vincent eerder de reis van Parijs naar Londen gemaakt, samen met zijn oom en tante. Het is goed mogelijk geweest dat zij de reisgids van Baedeker bij zich hadden, dit was een wereldberoemde reisgids met spoorwegroutes en nuttige informatie. Vincent nam de trein op het Parijse station St. Lazare naar Rouen. Na een reis van een half uur stapte hij over op de trein naar de Normandische badplaats Dieppe., dit duurde twee uur en een kwartier. De trein reed tot de aanlegsteiger van de stoomboot, die 1x per dag naar New haven in Engeland vertrok. Deze toch duurde krap 5 uur. Vincent zijn reis van Parijs naar Londen duurt in totaal twaalf uur (Denekamp & Van, 2017, pp. 34). Vincent zijn reis van Londen naar Hong Kong is gebaseerd op het boek “De reis om de wereld in 80 dagen” (Wikipedia-bijdragers, 2020a).

De totale duur van Vincent zijn reis is:

Saint Remy-Parijs: 1-2 dagen

Parijs-Londen: 1 dag

Londen-Suez: 7 dagen

Suez-Bombay: 13 dagen

Bombay-Calcutta: 3 dagen

Calcutta-Hong Kong: 13 dagen

Hong Kong 21 dagen

Hong Kong- Calcutta: 13 dagen

Calcutta-Bombay: 3 dagen

Bombay- Suez: 13 dagen

Suez-Londen: 7 dagen

Londen-Parijs: 1 dag

Parijs: 3 dagen

Totale reisduur is 100 dagen

Auvers-sur Oise aankomst datum: dinsdag 20 mei 1890

Saint Remy vertrek datum: zaterdag 8 februari ( ik ben niet bekend met de spoorweg activiteiten op zaterdagen en weekenden, voor dit scenario gaan we ervan uit dat treinen niet op zondagen rijden. Daarom vertrekt Vincent op woensdag 5 februari 1890 (Weeknummers, n.d.). 

Tijdens Vincent zijn periode in Arles schreef hij veel letters naar zijn broer, de dagen tussend e letters verschillen van 3 dagen tot 6 a 7 dagen. Vincent zal veel van zijn dagen aan reizen besteden en zal zuinig moeten zijn met het papier dat hij meenam, schrijft hij ongeveer om de 6 dagen een brief (Vincent van Gogh letters, n.d.). Eenmaal in China schrijft hij brieven op rijstpapier. 100:6 is ongeveer 17 brieven. Hierop schetst hij ook de omgevingen die hij onderweg tegen komt.

Literatuurlijst:

Denekamp, N., & Van, H. A. (2017). De Grote Van Gogh Atlas (1st ed.). Zaltbommel, Netherlands: Van Haren Publishing.

Vincent van Gogh letters. (n.d.). The letters by place – Vincent van Gogh Letters. Retrieved May 31, 2020, from http://www.vangoghletters.org/vg/by_place.html

Weeknummers. (n.d.). Kalender met weeknummers 1890 | Weeknummers.com. Retrieved May 31, 2020, from https://weeknummers.com/kalender/1890/

Wikipedia-bijdragers. (2020a, January 6). De reis om de wereld in tachtig dagen – Wikipedia. Retrieved June 1, 2020, from https://nl.wikipedia.org/wiki/De_reis_om_de_wereld_in_tachtig_dagen

Bijlage 10 Koffer van Vincent analyse

Van Gogh Drenthe biedt een leskoffer voor leerlingen om met behulp van interessante materialen een boeiende les te besteden aan de geschiedenis van Vincent in Drenthe. De koffer komt met een handleiding voor de docent, een powerpoint met een beknopte samenvatting van Vincent zijn leven.

Daarnaast zitten er ook attributen in die te maken hebben met schilderen maar ook met het veen, om de Drentse omgeving erbij te betrekken

Op het eerste oog zie ik in deze koffer:

 • Pijp
 • Inktpot
 • hoed
 • palet
 • zakdoek
 • potlood
 • vertfube
 • jasje
 • rollen papier of doek
 • een krant
 • houten latten voor een spieraam?

(MartinMedia.nl, n.d.)

Het Van Gogh Museum biedt ook een koffer van Vincent aan. De ouderwetse koffer wordt ingezet om het museum mee te verkenne.

Er zit oa in:

 • Een boekje “Vincent en Camille”
 • houten tekendoos met potloden
 • kaarten
 • papier
 • palet
 • theedoek
 • penselen
 • verftube
 • oude foto’s (waaronder van zijn familie (Kidsproof Amsterdam, n.d.))

Ook zitten er opdrachtjes in zoals het natekenen van een schilderij en vragenkaartjes waardoor kinderen anders naar de schilderijen gaan kijken (Lautenbach, 2019).


(Reistips met kids, n.d.)

(Van Gogh Museum, n.d.-a)

Literatuurlijst:

Kidsproof Amsterdam. (n.d.). De koffer van Vincent. Retrieved May 23, 2020, from https://www.kidsproof.nl/Amsterdam/eropuit/Van-Gogh-Museum/De-koffer-van-Vincent

Lautenbach, D. N. (2019, October 21). Getest: Van Gogh museum met kinderen. Retrieved May 18, 2020, from https://reistipsmetkids.nl/van-gogh-museum-met-kinderen/

MartinMedia.nl. (n.d.). Van Gogh Huis Drenthe, Veenoord/Nieuw Amsterdam. Retrieved May 16, 2020, from https://www.vangogh-drenthe.nl/wat-is-er-te-doen/leskoffer-lesbrieven-basisonderwijs/

Reistips met kids. (n.d.). De koffer van Vincent [Photograph]. Retrieved from https://reistipsmetkids.nl/van-gogh-museum-met-kinderen/de-koffer-van-vincent/

Van Gogh Museum. (n.d.-f). De koffer van Vincent – Van Gogh Museum. Retrieved May 18, 2020, from https://www.vangoghmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/zien-en-doen/kinderen-en-families/de-koffer-van-vincent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *