MYTHOLOGIE IN HET NU: Hoe we met 75 jaar vrijheid wéér opgesloten zitten.

‘’Human kind cannot obtain anything without first giving something in return.’’
– Edward Elric (Fullmetal Alchemist, 2001)

75 jaar vrijheid, en we spenderen het opgesloten in huis, verbergend voor een onzichtbare moordenaar die honderdduizenden al het leven heeft gekost. Maar hoe zijn we hier terecht gekomen? Hoe heeft de bevrijding van een volk ervoor gezorgd dat elke 5 jaar duizenden mensen sterven?

Amsterdam 1945, in een wereld die overspoeld wordt door onschuldige doden en oorlog, verzamelt één wanhopige jongen de moed een deal te sluiten met het goddelijke en voor goed een einde te maken aan al het lijden. Een verhaal waarin één gebroken belofte de hele wereld weer voor goed op zijn kop kan zetten.

Mythologie is iets wat mij altijd dal heel erg geïnteresseerd heeft. Zulke verhalen kunnen mij helemaal weg uit de realiteit slepen, en zodra ik iets heb gevonden wat me echt interesseert, zit ik niet stil tot ik nog meer vanaf weet. Het fascineert me en inspireert me in het leven.
Daarom heb ik er voor gekozen om voor dit project aan de slag te gaan mijn eigen mythe. Een verhaal over het nu waar mensen zich in kunnen verdrinken tijdens deze barre tijden. En wie weet misschien zelfs in zullen geloven.

CONTEXT, SCOPE DEFINITIE:

Mythologieën zijn verhalen over helden en goden die eeuwen lang verschillende aspecten in de wereld verklaarden en mensen bewust maakten van het goede en het kwade. Kijk bijvoorbeeld naar De Doos van Pandora: in het verhaal laat Pandora zich door haar nieuwsgierigheid leiden en opent de doos, waardoor al het kwade weet te ontsnappen, en sluit hem uit schrik weer voordat het goede er uit komt. Dit verklaart alle ellende en ziektes in de wereld en waarschuwt dat je je nooit tot je nieuwsgierigheid moet ingeven.

Mythologie is een cultuurvorm wat zelfs in de hedendaagse gemeenschappen nog voorkomt, zoals bijvoorbeeld in Japan en Roemenië, maar wat in de westerse wereld vrijwel weggevallen is. Sinds we steeds meer aspecten en elementen op wetenschappelijke wijze zijn gaan verklaren, is het geloof steeds een beetje meer aan het wegvallen. Nu is het bestuderen van mythologie meer een hobby geworden voor sommigen, dan dat iedereen er nog mee bezig is. Maar toch vinden wij het als mens prettig om in iets te geloven en zijn we constant op zoek naar een uitleg. ‘’Het menselijk brein probeert altijd vast te stellen waarom iets gebeurd, en wanneer de reden niet duidelijk is, neigen we met de meest bizarre verklaringen te komen.’’ (Robert Roy Britt; Live Science, 2018)

Daarom ben ik voor dit project gaan kijken of ik mijn eigen mythe kan schrijven, dat zich afspeelt in de huidige tijd.

Hoofdvraag:
– Hoe creëer ik een mythe over de huidige tijd?

Deelvragen:
– Welke elementen komen er voor in een mythe?
– Hoe staat de moderne maatschappij tegenover mythologie?
– Wat voor gebeurtenis in de huidige tijd valt een mythe over te schrijven?
– Hoe kan ik een mythe het best over laten komen?

Tijdens het project ben ik in gegaan op de gebeurtenissen die zich op dit moment in de wereld afspelen, en de link die te leggen valt met het verleden. Dit heb ik vanaf verschillende kanten bekeken en ben in gegaan op tijdloze, passieve aspecten, zowel als heftige gebeurtenissen die zich nu afspelen. Vervolgens ben ik gaan kijken naar de meest relevante karakters en goden die ik in dit verhaal zou kunnen verwerken, de tijd waarin het plaats neemt en de locatie waar het zich afspeelt. Ook heb ik naar verschillende historische gebeurtenissen gekeken die ik in het verhaal kan verwerken, zodat het steeds meer lijkt alsof de mythe echt zou kunnen zijn gebeurd.

Als laatste is er gekeken naar hoe je een mythe het beste kan overbrengen en welke medium het best te gebruiken is voor het vertellen van een verhaal.

Als eindresultaat heb ik een mythe geschreven over het einde van de tweede wereldoorlog en hoe het er toe is gekomen dat we in 2020, na 75 jaar vrijheid, wéér opgesloten zitten in huis, terwijl duizenden overlijden. Het verhaal wordt live overgedragen door een verteller, zoals dat met mythen vroeger ook gebeurde.

METHODE EN AANPAK
Methode:
Ik heb de volgende methodes gebruikt tijdens mijn onderzoek en uitwerken van de mythe:
– Deskresearch
– Literatuurstudie
– Best Practices
– Schetsen
– Storytelling

 

Aanpak:
Tijdens het project heb ik per laag en per fase (zie hieronder) constant een op zichzelf staand onderzoek en iteraties uitgevoerd, zodat het beste uit elke laag gehaald kon worden. Ook heb ik voor elk aspect feedback gevraagd aan verschillende mensen, zowel docenten als vrienden en mensen die eerder met mythes hebben gewerkt, en mijn synopsissen laten horen. Op deze manier heb ik geprobeerd zoveel mogelijk feedback te verzamelen, zodat ik mijn verhaal zo goed mogelijk kon optimaliseren.

UITVOERING EN EXPERIMENTEN

FASE 1: Elementen en Verklaringen

Zoals eerder gezegd is een mythe een verhaal wat een bepaald element verklaart en mensen behoedt van een bepaalde actie. Om de basis van mijn mythe te bepalen ben ik dus eerst gaan kijken naar verschillende gebeurtenissen die vandaag de dag nog een rol spelen. Dit waren gebeurtenissen vanuit alle aspecten, zoals; waarom hebben mensen blauwe ogen? Maar ook; waarom voelen we ons aangetrokken tot het duistere?
De gebeurtenis die mij uiteindelijk het meest aantrok, was; ‘Waarom zitten we na 75 jaar vrijheid wéér opgesloten in huis?’ hier ben ik ook mee verder gegaan.

De twee belangrijkste elementen hierbij zijn dus: 1) het einde van de tweede wereld oorlog en 2) een ramp in een jubileum jaar. Na dit vastgelegd te hebben ben ik gaan kijken naar verschillende aspecten die het verhaal zouden kunnen versterken. Zo ben ik er achter gekomen dat er elke vijf jaar ná het einde van de tweede wereldoorlog wel een ramp gebeurt waarin velen overlijden. Er is dus een mogelijk patroon dat te gebruiken valt! Zo is er een eerste synopsis gekomen:

Het eind van de tweede wereld oorlog is gekomen door een deal die gesloten is met de god van de oorlog/onderwereld/misfortune. Maar de vrede kwam niet zonder prijs. Initiate moet een bepaalde taak uitvoeren in ruil voor vrede, heeft zich hier niet aan gehouden, waardoor er iets los gelaten is op aarde wat rampen veroorzaak.

Verklaart: de rampen elke 5 jaar
Waarschuwt voor: het niet nakomen van afspraken.


FASE 2: Invullen van Rollen

De basis stond en nu was het een kwestie van de rollen invullen: wie heeft er nou het meeste baat gehad bij het einde van de oorlog? Hitler, Stalin of Churchill? Alle drie hadden goede motieven kunnen hebben, maar ik heb ervoor gekozen om de mythe te schrijven vanuit het perspectief van de burgers. Het Nederlandse volk die heeft geleden, hun families zijn verloren aan bombardementen en het front, het gepeupel die uitgeput de hongerwinter uit zijn gekomen en een einde willen aan de eeuwige pijn van oorlog. De eerste en tweede wereldoorlog stonden ook bekend als de oorlogen waarin burgers het meest betrokken waren (bron: het voeren van twee wereldoorlogen, 2018). Een belangrijk element dus.

De rol van de god wou ik graag geven aan een God van de Oorlog of een God van de onderwereld. Een gedaante wat zowel goed als kwaad kan doen, en je in verband kan leggen met Oorlog.

FASE 3: Jakob

Zoals gezegd wou ik heel graag de mythe schrijven vanuit het perspectief van een Nederlandse burger uit de tweede wereld oorlog. Op deze manier wou ik namelijk heel erg laten zien hoe hoog de wanhoop en het verdriet bij de mensen toen zat. Hoe erg zij leden. Een desperaat tintje aan het verhaal. Zo is mijn hoofdpersoon ontstaan: Jakob. Een 13 jarige jongen die leefde in Amsterdam tijdens de Honger Winter. Zijn broer is overleden aan het front en zijn ouders tijdens de strenge winter. Hij heeft niks meer thuis en wil niets liever dan een einde maken aan de oorlog, koste wat het kost. Ondanks dat breekt hij toch één van Holda’s belangrijkste regels waardoor hij in een situatie beland waar hij eigenlijk niet mocht zijn. Namelijk op de Dam van Amsterdam op 7 mei 1945.
Ik heb voor de naam Jakob gekozen, aangezien het een tegenstrijdige betekenis heeft. Jakob staat voor ‘Hij zal beschermen’ maar ook ‘bedrieger’, wat terug te lijden is naar zijn wil om zich zelf op te offeren voor de vrijheid van zijn volk, maar ook naar hoe hij uit eigen belang tegen Holda in gaat.
Ook heb ik een schets gemaakt van hoe ik denk dat Jakob er uit zou zien. Dit heb ik gedaan zodat ik meer gevoel bij hem zou krijgen. Hiervoor heb ik inspiratie opgedaan uit bestaande foto’s van kinderen uit die tijd.

Op de foto heet de jongen Johan. Dit was de eerste naam die ik bedacht had. Later heb ik het veranderd naar Jakob, vanwege de betekenis achter de naam.

FASE 4: Holda

Voor de rol van de god heb ik naar verschillende goden gekeken uit verschillende culturen, Japans, Grieks, Romeins, Noors, Germaans, die te maken hebben met oorlog, bedrog of de onderwereld. Aangezien het verhaal plaats neemt in Nederland is er ook de keuze genomen om door te gaan met een Germaanse god, aangezien dit de goden waren die de Friezen en de Saksen destijds ook aanbeden, voordat zij zich bekeerden tot het Christendom. De Germaanse goden zijn eigenlijk dezelfde goden als uit Noorse mythologie, maar dan anders benoemd. Noorse en Germaanse mythologie kent niet zo zeer een god van de oorlog, maar een oppergod die over alle beslissingen gaat. In het Noors, Odin, maar zijn Germaanse naam is Wodan. Een ander .
Beide goden hadden een goede rol kunnen spelen binnen het verhaal, maar ik wou graag wat anders gaan doen, namelijk, de rol van god aan een vrouw geven. Zo ben ik op Holda, ook bekend als Holda, gekomen: Onderwereld- en bosgodin; gedaante wisselen en magie. In ons land kennen we haar uit het sprookje van Vrouw Holle. Holda is een doodsgodin, wordt gezien als godin van leven en dood en de aarde en staat in contact met de onderwereld. Haar aard varieert van behulpzaam en vriendelijk tot bestraffend en hard. Wie haar gehoorzaamt en helpt, zal een goed leven leiden. Wie tegen haar in gaat, zal gestraft worden.

Iteratie Holda:

Holda bestaat uit sterke emoties en heeft geen goed mening over de mensheid. Een negatieve blik. Vandaar dat haar aanpak ook zo hard is. als zij de jongen ontmoet en hij haar laat zien dat er nog steeds goede mensen zijn op deze aarde, verzacht haar blik. Ze wordt steeds wat meer zachtaardiger. De jongen heeft een speciale plek in haar hart gekregen en betekend heel veel voor Helda. Wanneer de jongen wordt dood geschoten op de dam, schiet Helda helemaal uit de pan. Ze is laaiend en nog erger dan voorheen. ‘’hoe kan je zo’n goede ziel dit aan doen? Nadat ik jullie verlost heb van deze levende hel! Demonen zijn jullie! Demonen! Allemaal! Jullie verdienen het om in terreur en angst te leven!’’ uit haar hysterie creëert zij, net zoals Holda haar gemaakt heeft, een soort demon/wezen die elke 5 jaar een ramp veroorzaakt, als compensatie op alle doden die Helda voorkomen heeft met het beëindigen van de tweede wereldoorlog.

FASE 5: Schrijven

Tijdens het schrijven heb ik verschillende dingen uitgeprobeerd. In eerste instantie heb ik gekeken naar de ‘point of view’ waarin het verhaal verteld wordt. Uit de ogen van de jongen? Uit de ik persoon? Als derde persoon? Mijn eerste idee was om het verhaal te vertellen vanuit een narrator perspectief, waarvan later zou blijken dat de verteller de geest van de jongen blijkt te zijn, die zijn verhaal overbrengt aan de wereld. Deze schrijfwijze zou het beste overgebracht kunnen worden door middel van een strip, maar aangezien ik niet van plan was om zo iets maken, ben ik er niet verder mee gegaan. Uit de ik persoon schrijven was ook goed idee, aangezien het dan uit het oogbeeld van Jakob geschreven zou worden. Het verhaal gaat namelijk nog door nadat hij overleden is. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het verhaal wel te schrijven uit een vertellers perspectief, een derde persoon die vanaf boven neerkijkt op wat er zich afspeelt en weet wat de karakters denken. Hier heb ik voor gekozen, zodat iedereen het verhaal kan vertellen en het op anderen kan overdragen. Een soort vertel situatie zoals waar een opa een verhaal vertelt over vroeger aan zijn kleinkinderen.

Tijdens het schrijven heb ik ook gekeken naar verschillende historisch correcte plekken en verwijzingen die erin verwerkt zouden worden. Zo is er een moment waarin Jakob een bos in rent. Het meest bekende bos rondom Amsterdam is natuurlijk het Amsterdamse Bos, waarin in de tweede wereldoorlog nog volop aan gewerkt werd. is het dus mogelijk voor Jakob om dat bos in te rennen? Op oude beelden van het Polygoonjournaal is te zien dat in 1937 er al particuliere evenementen in het Amsterdamse bos gehouden werden, waardoor het zeker mogelijk was voor Jakob om in 1945 het bos in te rennen.
Historische verwijzingen die ik tijdens het schrijven heb verwerkt, zijn bijvoorbeeld de ‘’kaal geplukte tramrails’’ in Amsterdam, wat verwijst naar echte gebeurtenissen uit de Honger Winter, waar kinderen de houtjes tussen de rails vandaan haalden om aan brandhout te komen.

^ Families halen hout weg tussen de tramrails, 1945. Bron: AD.nl

Ook heb ik, ter versterking van het verhaal, gekeken naar alle historische gebeurtenissen elke 5 jaar na de oorlog, waarin grote groepen mensen zijn omgekomen:

 • 1945: schietpartij op de dam / bombardement op Hiroshima en Nagasaki
 • 1950: Koreaanse oorlog
  ….
 • 1990: aardbeving Iran (35.000 doden 100.000 gewonden)
 • 1995: Aardbeving Kobe, Japan (6633 doden)
 • 2000: kabeltrein ramp Kaprun (155 doden)
 • 2005: Aanslag Londen (52 doden en minimaal 700 gewonden)
 • 2010: Zware aardbeving Haïti (doden: 230.000+) / vulkaan uitbarsting IJsland (door as wolk worden alle luchthaven in Europa gesloten)
 • 2015: aanslagen Parijs (‘’Je suis Charlie’’)
 • 2020: Corona

Hieronder staat een stuk wat ik als eerste draft geschreven heb voor mijn verhaal:

Zondag 25 maart, 1945.

Snelle voetstappen klinken door de verwaarloosde straatjes van Amsterdam. Stap, stap, stap. Steeds een beetje sneller. En dan weer wat langzamer. Een jongen, niet veel ouder dan 12, rent alsof de duivel hem op de hielen zit. Langs het bakkertje met de ingeslagen ramen, over de kaal geplukte tramrails. Tranen biggelen over zijn ingevallen wangetjes.
In de verte slaat de kerkklok. Het ochtend gebed is begonnen. Maar dat maakt niet uit. Niet voor hem. Hij gaat niet naar de kerk. Niet nu. Niet vandaag.
Zijn moeder zou hem een draai om zijn oren geven als ze er achter kwam. Maar zij was er niet meer. Net zoals zijn vader en zijn broer. De oorlog had hen van hem afgenomen.
  Gebouwen flitsen langs hem heen, terwijl [INSERT TEKST]
Hoe lang hij al rende, wist hij niet. Waar hij was wist de jongen ook niet. Het maakte niet uit waar zijn vermoeide voeten hem heen brachten, zo lang hij maar weg kon.
  Na wat voelt als uren, veranderd eindelijk de textuur onder zijn voeten. Het harde, koude oppervlakte van de oneven bakstenen heeft plaatsgemaakt voor het klamme, zachte gevoel van ochtend gras. Maar hij stopte nog niet. Tap, tap, tap. Zijn benen bleven hem verder dragen, tot ze niet meer konden. Hijgend en puffend zakt hij door zijn knieën.

Zoals je ziet heb ik ervoor gekozen om gebruik te maken van zowel lange als korte zinnen, afhankelijk van de situatie dat de zin aan moet duiden. Door de korte zinnen in de ‘’Niet voor hem. Hij gaat niet naar de kerk. Niet nu. Niet vandaag.’’ heb ik geprobeerd aan te duiden in wat voor wanhopige staat Jakob zich bevind. Hij heeft geen tijd en energie om in lange zinnen te denken. Het enige wat hij wil is actie, en snel.

Ook heb ik zo goed mogelijk geprobeerd om de omgeving te beschrijven. Maar dat is nog niet genoeg in dit stuk. Nadat ik mijn schrijfstuk aan iemand heb laten lezen voor feedback, heb ik als tip meegekregen dat het duidelijker moest zijn. Alle aspecten moesten ingevuld worden. Het verhaal moest ingekleurd worden. Welke straat rent hij door? Welke buurt? Van welke bakkerij liggen de ramen aan diggelen? Hier heb ik in mijn eindwerk meer aan gewerkt.

Voor extra hulp heb ik op het internet nog naar verschillende schrijf tips gekeken voor korte verhalen. Zo ben ik er achter gekomen dat bijvoorbeeld het verbaliseren van geluiden kan helpen bij de sfeersetting.

Iteratie 2:

April 1945, de ergste winter die ons land ooit gezien heeft is net achter de rug. Een winter die wij nu herinneren als de ‘’Hongerwinter’’. Een strenge winter waar 20.000 à 30.000 Nederlanders hun leven aan hebben verloren, ter gevolge van hongersnood en vorst.

Een jongen rent door de straten van Amsterdam, langs het grut en armoede op straat, almaar door, het dorp uit, het oude bos in. Hij rent en rent tot hij bij een open plek aankomt. Daar valt de jongen neer op zijn knieën, zwak en uitgeput. Tranen beginnen langzaam te stromen over zijn broze wangetjes. ‘’Laat het stoppen,’’ snikt hij, ‘’Iemand. Maak een einde aan deze oorlog. Ik smeek het u. Iemand. Wie dan ook.’’

Dilemma:
‘’You’re in luck, little boy. I just so happen to be looking for a new assistance. Let’s make a deal, shall we? You come with me, help me out with a couple of chorus, and if you do your job right, I will grand your people freedom and liberation. But don’t test me, boy. As for you don’t want to find out what I am capable of.’’

‘’Can I go back home whenever if I ever wanted to?’’

‘’As for now? No. But who knows what will happen. Just make sure you will always follow up with what you agreed to.’’

‘’alright….fine, I’ll come with you. I don’t have anything to loose here anyway, and if I can help the others out this way, I’ll gladly do whatever it takes.’’

Maar de jongen houdt zich niet aan zijn afspraak. Op 7 mei besluit hij zonder toestemming terug te gaan naar Amsterdam om daar de vrijheid te vieren met de rest van de Nederlanders. Heel even maar. Hij zou weer terug zijn voordat Helda ook maar iets opmerkt. Maar dan wordt hij neergeschoten tijdens de schietpartij. Helda komt achter zijn vertrek en moord en realiseert zich dat de jongen de belangrijkste afspraak geschonden heeft. Ze wordt boos en laat een curse vrij die elke 5 jaar een ramp zou veroorzaken, ter compensatie op alle doden die zij voorkomen heeft door een einde te maken aan de oorlog. De eerste ramp die zij veroorzaakt zijn de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki.

FASE 6: HET VERHAAL

Het uiteindelijke plot verloopt als volgt:

Het verhaal speelt zich af tegen het eind van de tweede wereldoog aan. April 1945. We volgen Jakob, een 13 jarige jongen uit Amsterdam die net uit de Honger Winter komt. Zijn familie is hij verloren aan zowel de oorlog als de strenge winter. Hij heeft niks meer over thuis. Uit wanhoop bid hij tot een hogere macht, smekend dat iemand hem en zijn volk van deze miserie komt verlossen. Zo komt hij in contact met Holda, de Germaanse godin. Zij belooft hem te helpen en zijn volk te bevrijden, in ruil voor Jakobs’ dienst. Hij zal met haar mee gaan naar haar rijk om haar daar te helpen met alles wat zij hem opdraagt. Als hij zijn werk goed uitvoert, zal zij het Nederlandse volk belonen met vrijheid. Maar er is één regel: Jakob zal nooit het rijk mogen verlaten, tenzij Holda hem daar toestemming tot geeft.
Jakob stemt in met de deal en gaat met mee naar het Rijk van Holda. Daar volgt hij elke opdracht uit die Holda hem geeft, en in ruil houdt zij zich aan haar woord en bevrijd op 5 mei 1945 Nederland.
Jakob is dol blij met het nieuws, maar binnen hem begint er iets te knagen. Hij wil heel graag terug naar Amsterdam om samen feest te vieren met zijn volk, maar hij mag niet zomaar weg. Toch besluit hij te gaan, zonder dat Holda er vanaf weet. Met de gedachte snel weer terug in het rijk te zijn, keert Jakob op 7 mei 1945 terug naar Amsterdam om zich aan te sluiten bij de feest vierende menigte op de Dam, als er plotseling een schietpartij uitbreekt. 32 mensen overlijden die dag, waaronder Jakob zelf.
Wanneer Holda achter zijn vertrek en moord komt, is zij uitermate furieus. Zij heeft zijn volk vrijheid gegeven, een einde gemaakt aan een oorlog die nooit leek te stoppen, miljoenen levens gered, en dit is hoe Jakob haar terug betaald? Door haar enige regel te breken? Uit woede spreekt zij een vloek uit over de wereld. ‘’Ik heb jullie bevrijd, ik heb jullie je leven terug gegeven, en dit is hoe ik wordt terug betaald. Jullie mensen zijn een schande. Allemaal het zelfde. Als resultaat vervloek ik jullie allemaal. Ik zal de levens terugnemen die ik gered heb. Elke vijf jaar zullen er mensen voor mijn doel overlijden, totdat de score recht gezet is. Ik zal branden veroorzaken, aanslagen en rampen. Als laatste actie zal ik jullie weer opsluiten in jullie huizen, terwijl jullie families zullen lijden. Ik zal jullie weer laten voelen hoe het was om door een hel heen te gaan.’’

FASE 7: EIND PRODUCT

Voor het eind product heb ik naar verschillende manieren van verhaal uitingen gekeken, en heb ervoor gekozen om iemand, een ouder persoon met een goede stem, het verhaal te laten vertellen, zoals een opa verhalen verteld aan zijn kleinkinderen. Mythen zijn volksverhalen die vroeger altijd van mond tot mond overgedragen werden, en dit wou ik graag met mijn eigen mythen ook gaan doen.

Het uiteindelijke verhaal en de video zijn later terug te vinden via de volgende link:

MYTHOLOGIE IN HET NU: Hoe we met 75 jaar vrijheid wéér opgesloten zitten.

EVALUATIE EN CONCLUSIE

Ik heb in de afgelopen maand veel geleerd over mythologie en goden en verhalen ontdekt die ik tot toen nog niet kende. Ook ben ik er achter gekomen hoeveel er komt kijken bij het schrijven van een goed en duidelijk verhaal. Wel heb ik er echt heel erg van genoten en ik hoop dat ik dit verhaal in de toekomst nog op andere manieren kan uiten, zoals bijvoorbeeld het maken van een strip.

DE TOEKOMST VAN…

Ik hoop dat mensen in de toekomst in kunnen zien hoe leuk mythologie eigenlijk is. er komen zoveel verschillende aspecten bij kijken en e verhalen zijn eindeloos. Ik hoop ook dat mensen door dit project kunnen zich realiseren hoe leuk en grappig (en misschien een beetje spooky) het is om met je eigen mythe aan de slag te gaan! Iedereen kan het in principe doen en je kan er zoveel uit halen.

ENGLISH SUMMARY

75 years of liberation, yet we are spending it yet again locked up in hour homes, hiding for a silent killer that has already taken the lives of hundred thousand individuals. But how did we end up here? How did the liberation of our people cause the deaths of thousands of people every 5 years?

Amsterdam 1945, in a world flooded by innocent deaths and war, one desperate boy gathers all his courage and makes a deal with the divine to put an end to this never ending misery. A story where one broken promise turns the whole world upside down again.

BRONNENLIJST

5 onmisbare elementen voor levendige storytelling. (2019, 21 maart). Geraadpleegd van https://www.frankwatching.com/archive/2018/06/25/5-onmisbare-elementen-voor-levendige-storytelling/

5 tips voor het schrijven van een sterk kort verhaal. (z.d.). Geraadpleegd van https://schrijvenonline.org/nieuws/5-tips-voor-het-schrijven-van-een-sterk-kort-verhaal

Bor, J., & Petersma, E. (2004). De Verbeelding Van Het Denken (6de editie). Amsterdam, Nederland: Atlas-Contact.

Britt, R. R. (2008, 18 augustus). Monsters, Ghosts and Gods: Why We Believe. Geraadpleegd van https://www.livescience.com/5046-monsters-ghosts-gods.html

De doos van Pandora. (z.d.). Geraadpleegd van https://www.beleven.org/verhaal/de_doos_van_pandora

Fry, S. (2018). Mythos 1 – Mythos (10de editie). Amsterdam, Nederland: Thomas Rap.

Fry, S. (2020). Mythos 2 – Helden (4de editie). Amsterdam, Nederland: Thomas Rap.

Geschiedenis Docenten HWC. (2017). Het voeren van twee wereldoorlogen. Amstelveen, Nederland: HWC.

Goden en godinnen van de Lage Landen – Het Rad. (z.d.). Geraadpleegd van http://www.hetrad.nl/index.php/germaans-heidendom/goden-en-godinnen-van-de-lage-landen/

Hege, B. A. R. (2017). Myth, History, and the Resurrection in German Protestant Theology [Kindle]. Geraadpleegd van https://books.google.nl/books?id=SSA6DwAAQBAJ&pg=PA132&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Louth, A., & Thielicke, H. (z.d.). Theology. Geraadpleegd van https://www.britannica.com/topic/theology

MacGregor, N., Ruiter, P., van Luipen, A., & van Nieuwkoop, P. (2018). Leven met goden. Amsterdam, Nederland: Overamstel Uitgevers.

Psammos.nl- De-Germaanse-goden. (z.d.). Geraadpleegd van http://www.psammos.nl/germaanse%20goden.html

(2010). Griekse en Romeinse mythen en sagen(1ste editie). Ede, Nederland: Ruitenbergboek B.V.

van Essen, L. (2005, 20 oktober). Mythen / Nieuw inzicht voor de verloren wereld. Geraadpleegd van https://www.trouw.nl/nieuws/mythen-nieuw-inzicht-voor-de-verloren-wereld~bb5c0ce8/

van Huët, B. (2019, 3 december). Oproep: deel uw herinneringen aan de Hongerwinter. Geraadpleegd van https://www.ad.nl/home/oproep-deel-uw-herinneringen-aan-de-hongerwinter~ad3eeebd/

Wikipedia contributors. (2020a, 17 februari). Hulder – Wikipedia. Geraadpleegd van https://en.wikipedia.org/wiki/Hulder

Wikipedia contributors. (2020b, 5 mei). Echo (mythology) – Wikipedia. Geraadpleegd van https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_(mythology)

Wikipedia-bijdragers. (2019, 24 juli). Huldra – Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Huldra

Wikipedia-bijdragers. (2020a, 18 april). Germaanse goden – Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_goden

Wikipedia-bijdragers. (2020b, 9 mei). Vrouw Holle – Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouw_Holle

Wikipedia-bijdragers. (2020c, 13 mei). Hongerwinter – Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongerwinter

Wikipedia-bijdragers. (2020d, 14 mei). Schietpartij op de Dam op 7 mei 1945 – Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Schietpartij_op_de_Dam_op_7_mei_1945

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *