Mooi zoals je bent

In het boekje “Mooi zoals je bent” vertellen vijf mensen hun verhaal nadat ze iets ingrijpends hebben meegemaakt waardoor zij er anders uit zijn gaan zien. Ondanks hun uiterlijke verandering staan ze alle vijf heel positief in het leven.
De verhalen en informatie over hun aandoeningen zijn ook te lezen op de website “Mooi zoals je bent”.

Synopsis
In tijdschriften en op televisie zien we over het algemeen mensen die er goed uitzien. Als je niet aan dit “ideaalbeeld” voldoet dan kan je allemaal tips krijgen om ervoor te zorgen dat je dichter bij dit ideaalbeeld in de buurt komt.  Ook wordt vaak de indruk gewekt dat schoonheid en geluk aan elkaar gelinkt zijn.

Tijdens dit seminar wil ik laten zien dat schoonheid voor iedereen een andere betekenis heeft en dat het zeker geen voorwaarde hoeft te zijn om gelukkig te zijn.

Context, scope en definitie
Gedrag van mensen kan mij fascineren. Veel mensen vinden het belangrijk wat anderen van ze vinden en ze willen graag ergens bij horen. Het lijkt soms alsof iedereen wil voldoen aan het maatschappelijk perfecte plaatje om zo het gelukkigst te zijn.  De hoofdvraag waar ik antwoord op wil vinden luidt als volgt: Is voldoen aan het maatschappelijk schoonheidsideaal een voorwaarde om gelukkig te zijn? Deelvragen die hierbij horen zijn; wat is het schoonheidsideaal en wie bepaald het schoonheidsideaal? Mijn primaire doelgroep zijn mensen tussen de 20 en 40 die denken dat ze er alles aan moeten doen om aan “het perfecte plaatje” te voldoen omdat ze denken dat dit een voorwaarde is voor geluk. De secundaire doelgroep zijn mensen die er door een ongeluk of aandoening anders uit zijn gaan zien en moeite hebben met hun zelfbeeld. Waar ik het vooral niet over wil hebben is hoe we een ideaalbeeld na moeten streven. Ik ben van mening dat ieder mens bijzonder is op zijn/haar eigen manier. Ik wil laten zien dat je moet proberen blij te zijn met hoe en wie je bent en dat dit meer bepalend is voor het gelukkig zijn dan uiterlijk, en dat is waar ik het juist wel over wil hebben! Een best-practice voorbeeld is; als mensen die iets heftigs hebben meegemaakt nog positief in het leven kunnen staan moet je als “gezond” persoon niet durven te zeggen dat je doodongelukkig bent omdat je een puistje op je gezicht hebt.

Methode en aanpak
Enkele onderzoeksmethodes die ik gebruikt heb zijn; Benchmarkt creation, Risk analysis, Literature study en Deskresearch (CMD Methods pack, 2020).

Wat is het schoonheidsideaal?
Het schoonheidsideaal is cultureel, sociaal en tijdsgebonden. De vroegste theorie over schoonheid vinden we in de werken van Griekse filosofen zoals Pythagoras. Uit zijn theorie blijkt dat mensen wiens gezicht de gulde snede bevat als meer aantrekkelijk worden gezien (van der Horst, 2010). Alle Westerse landen hebben het slanke, lange lichaam als ideaalbeeld maar bijvoorbeeld Afrika heeft als ideaalbeeld een voller persoon want dit staat volgens hun voor welvaart (Kwast, 2018). Uit onderzoek blijkt dat vijfenveertig procent van de ondervraagde mannen het liefst een vrouw ziet met iets meer rondingen. Vierenvijftig procent van de vrouwen denkt echter dat mannen een slanke vrouw het aantrekkelijkst vinden (EenVandaag, 2018).

Wie bepaald het schoonheidsideaal?
Schoonheid wordt steeds belangrijker voor het beeld hoe wij onszelf zien en anderen beoordelen. De mode industrie bepaald wat het maatschappelijk schoonheidsideaal is door wat zij laten zien in tijdschriften en door wat de modeketens produceren (Holla, 2018). In 2014 heeft het Sociaal en Cultureel plan bureau aandacht besteed aan schoonheid als nieuwe vorm van sociale ongelijkheid naast klasse, etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau (Holla, 2018).

Voor de foto’s die ik heb gemaakt heb ik gekeken naar bekende fotograferen die ik als inspiratiebron zie. Voor mij zijn dit Erwin Olaf en William Rutte. Zij leggen op een bijzondere en rauwe manier de werkelijkheid vast. Erwin Olaf doorbreekt het taboe en laat dingen op zijn foto zien waar eigenlijk niet over gepraat wordt. Een voorbeeld hiervan is de fotoserie die hij maakte over de slaaf met zijn ‘baas’. Dit wilde ik met mijn fotoserie ook laten zien met betrekking tot het maatschappelijk schoonheidsideaal. Ook heb ik onderzoek gedaan naar de technische zaken rondom fotografie daaruit kwamen de volgende tips (de Rooij, 2020):

Uitvoering en experimenten
Aan het begin van dit seminar had ik het idee om een eigen merk op te zetten. Volgens Dennis en Maartje zat hier te weinig diepgang in dus heb ik dat idee laten varen.


Moodboard branding

Hierna ben ik verder gegaan met het idee om te onderzoeken wat het perfecte lichaam is en of dit bestaat. Vanuit de docenten kreeg ik de feedback dat het antwoord op mijn onderzoeksvraag eigenlijk al te beantwoorden was zonder ook maar iets van onderzoek te hoeven doen.


Overzicht onderzoeksvraag “perfectie”

Aan de hand daarvan besloot ik om meer te kijken naar paralympische spelers en hoe zij positief in het leven staan. De feedback die ik hierop kreeg was dat paralympische spelers best veel in de media verschijnen en daar hun verhaal al doen. Na brainstormsessies kwam ik op mijn uiteindelijke onderwerp. Dit onderwerp had volgens de docenten genoeg diepgang en kon ik heel veel uithalen dus hier ben ik mee verder gegaan.


Brainstormen

Na het onderzoek ben ik op zoek gegaan naar ervaringsdeskundigen op het gebied van amputatie, dwarslaesie en brandwonden. Om het verhaal zo compleet mogelijk te maken wilde ik een serie van 5 mensen hebben.  Als eerste idee wilde ik een fotoserie maken met een klein interview erbij. Voor de fotoserie heb ik bewust gekozen voor buitenfotografie in plaats van studiofotografie. Ik wil benadrukken dat mensen met een imperfectie niet binnen blijven maar vol in het leven staan. Van Maartje kreeg ik de feedback om goed te kijken naar fotoseries en dat buitenfotografie best moeilijk is.


Oefenfoto’s belichting, scherpte/diepte en scherpstelpunten.

Ik heb van alle geïnterviewde personen twee verschillende foto’s gemaakt. Een foto op een pad wat symbool staat voor hun levenspad en een foto met een attribuut wat belangrijk voor hen is.

Tijdens het maken van de fotoserie en het houden van het interview was ik zo onder de indruk van de positieve verhalen dat ik hier meer de aandacht op wilde vestigen. Daarom koos ik ervoor om de foto meer een begeleiding bij het verhaal te laten worden. Ik heb gekozen om een boekje te maken in combinatie met een website. Ik ben nog in gesprek met verschillende bedrijven om te kijken of zij mijn boekje willen financieren. Het boekje zal te vinden zijn in ziekenhuizen, huisartspraktijken en revalidatiecentra.

https://leonievantwesteinde.wixsite.com/mooizoalsjebent

Evaluatie en conclusie
Met de verhalen heb ik laten zien dat mensen gelukkig kunnen zijn ondanks dat ze niet aan het maatschappelijk schoonheidsideaal voldoen. In het begin vond ik het heel eng om mensen met een aandoening/imperfectie te benaderen. Ik wilde niet het idee wekken dat ik hun lelijk of eng vond. Zo durfde ik eerst het meisje met brandwonden niet te benaderen omdat ik haar er best heftig uit vond zien. Na hier een nachtje over te hebben geslapen heb ik haar alsnog benaderd en toen ik haar zag vervaagde haar littekens best snel naar de achtergrond. Op deze manier hoop ik mensen te laten zien dat je niet aan het maatschappelijk ideaalbeeld hoeft te voldoen om gelukkig te zijn.

De toekomst van
Voor verder onderzoek zou ik op zoek gaan naar nog meer verschillende ‘zichtbare aandoeningen’ zodat er in een volgende editie en op de website voor iedereen wat te lezen / te herkennen valt. Studenten of professionals die willen werken met dit onderwerp adviseer ik om gewoon op de mensen af te stappen. Door mijn interviews ben ik erachter gekomen dat mensen er vaak voor open staan om hun verhaal te vertellen als je er maar naar vraagt. De toepassing van mijn proces zou ook goed passen in het onderwijs want zo leer je een moeilijkere doelgroep toch te bereiken. En leer je van mensen die iets heftigs meegemaakt hebben.

Leonie van ‘t Westeinde 1734007

Bronnen
Bergman, S. (2010, 20 juli). Beperkt Houdbaar. Geraadpleegd op 4 mei 2020, van https://www.2doc.nl/documentaires/series/hollanddoc/2010/Beperkt-Houdbaar.html

CMD Methods Pack: Find a combination of research methods that suit your needs. HAN University of Applied Sciences – Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands. ISBN/EAN: 9990002057946. Geraadpleegd op 6 maart 2020. https://www.cmdmethods.nl

de Harder, P. (2018, 28 februari). IN 3 MAANDEN ONDERBROEKENMODEL – PETRUS (ENG/NL SUBS). Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=r-Xfe1iLZgk

de Rooij, M. (2020, 18 mei). Fotoseries maken en de kracht van series. Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://www.derooijfotografie.nl/de-kracht-van-fotoseries/

Dove. (z.d.). Hoe social media het lichaamsbeeld kan beïnvloeden. Geraadpleegd op 29 april 2020, van https://www.dove.com/nl/dove-self-esteem-project/help-for-parents/talking-about-appearance/positive-body-confidence-how-social-media-can-affect-body-image.html

Holla, S. (2018). Beauty, Work, Self. How Fashion Models Experience their Aesthetic Labor. Geraadpleegd van https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2018/08/een-model-staat-altijd-aan.html

Kuipers, G. (2017, 24 juli). Schoonheidsidealen van vrouwen en mannen gaan op elkaar lijken. Geraadpleegd op 8 mei 2020, van https://www.socialevraagstukken.nl/schoonheidsidealen-van-vrouwen-en-mannen-gaan-op-elkaar-lijken/

Kuipers, G., van der Laan, E., & Arfini, E. A. G. (2016, 13 mei). Gender models: changing representations and intersecting roles in Dutch and Italian fashion magazines, 1982–2011. Geraadpleegd op 5 mei 2020, van https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589236.2016.1155435?journalCode=cjgs20

Kwast, K. (2018, 1 januari). Bizar: Dit is het schoonheidsideaal per werelddeel. Geraadpleegd op 31 mei 2020, van https://www.fashionchick.nl/fashionnews/bizar-dit-is-het-schoonheidsideaal-per-werelddeel/

Mariettenieuws. (2019, 24 april). Hoogleraar psychologie: “We kijken momenteel niet naar een ander, maar we oordelen continu vanuit een ideaalbeeld”. Geraadpleegd op 12 mei 2020, van https://nieuws.nl/lifestyle/20190424/hoogleraar-psychologie-we-kijken-momenteel-niet-naar-een-ander-maar-we-oordelen-continu-vanuit-een-ideaalbeeld/

NPO. (2019, 26 november). Mooier wordt het niet. Geraadpleegd op 29 april 2020, van https://www.npo3.nl/mooier-wordt-het-niet/BV_101395743

Redactie De Nieuws BV. (2019, 22 april). “We leven in een gefotoshopte wereld waar alle imperfecties worden weggepoetst”. Geraadpleegd op 29 april 2020, van https://www.nporadio1.nl/achtergrond/16049-we-leven-in-een-gefotoshopte-wereld-waar-alle-imperfecties-worden-weggepoetst

Redactie dr Kelder en Co. (2019, 23 april). Wie bepaalt de schoonheidsidealen? Geraadpleegd op 8 mei 2020, van https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/16009-wie-bepaalt-de-schoonheidsidealen

RTL Nieuws. (2017, 19 mei). Jongeren depressief door Instagram: “Plaats waarschuwing bij bewerkte foto’s”. Geraadpleegd op 29 april 2020, van https://www.rtlnieuws.nl/node/82071

Slingerland, M. (2019, 16 februari). Lijden jongeren nu meer onder schoonheidsidealen dan vroeger? Geraadpleegd op 8 mei 2020, van https://www.trouw.nl/nieuws/lijden-jongeren-nu-meer-onder-schoonheidsidealen-dan-vroeger~b76e2d25/

Storme, S. (2014). Realistische schoonheid – Een kritische analyse van een tegencultuur in de populaire media. Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/392/RUG01-002162392_2014_0001_AC.pdf

Tax, D. (2018, 23 augustus). Hoe werk je aan een fotoserie? Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://www.cameranu.nl/nl/blog/n18095/hoe-werk-je-aan-een-fotoserie

Van der Horst, E. (2017, 29 september). Bekijk: Schoonheidsidealen in de geschiedenis. Geraadpleegd op 12 mei 2020, van https://www.nemokennislink.nl/publicaties/schoonheidsidealen-in-de-geschiedenis/

Vink, L. (2019, 8 april). 14 ideeën voor een fotoproject of fotoserie •. Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://vinkacademy.nl/fotografie-inspiratie/fotoproject-fotoserie-ideeen/

Woertman, L. (2020, 4 februari). Een reflectie: waar komt het bedachte schoonheidsideaal toch vandaan? Geraadpleegd op 31 mei 2020, van https://www.bedrock.nl/waar-komt-het-schoonheidsideaal-vandaan/

 Woertman, L. (2019). Je bent al mooi (1ste editie, Vol. 1). Utrecht, Herculesplein 96: Have, Ten.


English summary
In magazines and on television we generally see people who look good. If you don’t meet this “ideal image”, you can receive tips to strive this ideal image.  Also, the impression is often created that beauty and happiness are linked.

During this seminar I want to show that beauty has a different meaning for everyone and that it certainly doesn’t have to be a condition to be happy.

Dankwoord
Dit project was niet mogelijk geweest zonder de goede begeleiding van Maartje en Dennis. Dennis bedankt voor de momenten waarop ik het even niet meer wist en je mij altijd weer energie gaf om door te gaan. Ook was dit project niet mogelijk geweest zonder Leon, Maaike, Britt, Marion en Padminie. Bedankt voor jullie openheid en de verhalen die jullie mij hebben willen vertellen.

 Keywords (tags)
Studio Seminar, 2020, Periode D, CMD Studio
Fotografie, print2d3d, ideaalbeeld, verhalen, maatschappelijk schoonheidsideaal, boekje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *