Een pakje vol eigenwaarde

Inleiding

Vanaf kleins af aan heb ik een grote fascinatie voor patronen. Behang, kleding of inpakpapier, wanneer het een gaaf patroon had, wilde ik het hebben.

Daarnaast hielt ik als klein kind al erg van zelfstandigheid. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld tegen mijn moeder zei ‘ik kan niet wachten totdat ik zo oud ben dat ik zelf kan bepalen wanneer ik naar bed mag’, of ‘ik wil zo graag zelf mijn eigen tuinhuisje hebben waar ik alles voor mijzelf heb’. Hierbij wordt ook wel gesproken over de term autonomie. Deze term wil ik verder gaan onderzoeken en met dit onderzoek wil ik betekenisvolle patronen gaan creëren.

Context, Scope en Definitie

Autonomie staat voor zelfstandigheid, een autonoom persoon leeft zelfstandig en blijft dicht bij zichzelf, onafhankelijk van de mening van anderen (Meulenberg, 2018). Maar zo is autonomie in meerdere contexten te vinden, zoals politiek en recht, (medische) ethiek, geneeskunde en psychologie, onderwijs, enzovoort.

Ik zie autonomie als een ontwikkeling en zal daarbij ook breed onderzoek doen naar onze ontwikkeling als mens, om zo een duidelijke visie te vormen op het begrip.

De hoofdvraag: Wanneer wordt er gesproken over autonomie en hoe ontwikkelt een mens tot autonoom?

Daarbij zijn een aantal deelvragen opgesteld.

AUTONOMIE

  • Wanneer spreek je over autonomie?
  • Hoe ligt dit in de huidige maatschappij?
  • Hoe leer je meer autonoom zijn?
  • Waar sta ik zelf met een blik op autonomie?

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

  • Wat is persoonlijke ontwikkeling?
  • Wat zijn gemiddelde normen en waarden in persoonlijke ontwikkeling?
  • Wat zijn mijn normen en waarden in persoonlijke ontwikkeling?
  • Wat zien wij als persoonlijke ontwikkeling? (visueel aspect)

PERSOONLIJKE VERDIEPING

  • Hoe zou ik deze autonomie graag willen zien a.d.h.v. alle bevindingen?
  • Wat is daarvoor nodig?

Naast onderzoek naar mijn waarde ga ik onderzoek doen naar grafische patronen. Hierbij laat ik mij inspireren door een aantal best-practice voorbeelden.

Methode en Aanpak

Het onderzoek naar de deelvragen voer ik uit door middel van verschillende methodes uit het CMD Methodspack (CMD Methods Pack, 2020). Ik begin met Deskresearch/ literature study en vervolg met interviews met de doelgroep en een psychologische expert. De onderzoeksbevindingen zal ik direct verwerken in patronen. Synchroon aan dit onderzoek wil ik dan ook mijn skills gaan verbeteren op het gebied van patronen. Ik zal mij hierin gaan verdiepen door Design Pattern Search (tutorials en methode boeken van illustratoren als Elan Creative Co en Holly Exley) en een Expert(pattern  illustrator Ilse van Es) om advies vragen.

Verwacht resultaat

Aan het einde van mijn project hoop ik een reeks aan uitwerkingen van patronen op te leveren, gepresenteerd in een gave vorm. Een vorm die mijn blik op autonomie kan weergeven. Ik zie dit onderzoek mede als een goede zelfreflectie en diepere kijk op het leven. Daarbij hoop ik meer ontwikkelt te zijn op het gebied van grafische printen en mijn persoonlijke grafische style te ontdekken. Meer en meer antwoord krijgen op de vraag: wat onderscheidt mij van andere grafische ontwerpers?

Uitvoering en Experimenten

FASE 1: Deskresearch 

De onderzoeksresultaten uit de deelvragen heb ik (visueel)inzichtelijk gemaakt in mijn dummy met daarbij veel inspiratie. Dit zorgde voor veel enthousiasme om te beginnen aan het maken van patronen.

Tijdens dit proces merkte ik dat het alle kanten op ging. Het voelde een beetje alsof ik ging zwemmen in mijn proces. Na overleg met Juri kreeg ik als feedback ook te mogen zwemmen. De tip was om echt in te zoomen op die term autonomie, aangezien daar de kern ligt en het al een grote term op zich is.

Een term die veel voorbij kwam tijdens het onderzoek naar autonomie was verwikkeling(Schmeink, 2017), Ik begon dan ook aan een analoog verwikkeld patroon.

FASE 2: breder kijken

Ondanks dat ik dit leuk vond om te doen voelde ik me onzeker. Waar leidt dit naar toe?

Tijdens het overleg met Dagmar verwees hij mij door naar een link over autonomie in arbeidersstrijd (Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB), 2016).

Hierbij kreeg ik een ander inzicht op het begrip. Het is meer dan zelfstandig leven, het kan op zoveel verschillende vlakken.

Ik ben breder gaan kijken naar autonomie op die verschillende vlakken als politiek en recht (Tay, L., Diener, E., 2011), (medische) ethiek, geneeskunde en psychologie (E. Deci – R. Ryan, 2002) en zelfbeschikking als universele basisbehoefte (Meulenberg, 2018). Daarnaast gaf hij als feedback om te kijken naar autonomie in de omgeving. Hoe zien andere dit begrip? Ik stelde hierbij een enquête op.

Vanuit daar ben ik onderzoek gaan doen naar hoe het stemmen in Nederland is. Interessant vond ik dat er bepaalde begrippen gelden waar in elk stemproces weer vraagstukken over zijn, als milieu of economie (Prodemos, 2020).

FASE 3: stap terug

Na nog wat meer informatie opgezocht te hebben over politieke partijen, wist ik niet meer goed of dit mijn doel was met autonomie en of ik deze kant op zou willen. Omdat ik vastliep op de ‘grootte’ van de term heb ik   feedback om mij heen verzameld om inspiratie te krijgen. Vele antwoorden met ‘kijk naar autonomie in de natuur’.

Naast het advies van de expert over patronen kreeg ik ook advies over huidige weg in Seminar.

‘Wat vond jij zo interessant en wat wil je andere mensen meegeven?

Om mijn visie te versterken ging ik kijken naar filosofen en diepere bronnen. Zo kwam ik een interessant boek tegen van de Duitse filosofe Beate Rössler –  Een essay over het vervulde leven. Interessant vond ik dat ze het had over dat autonomie vooral met eigen keuzes in het leven te maken heeft. ‘Het gaat volgens Rössler niet om de ‘hoe vrij je kunt leven’, maar de vrijheid van keuzes die je hebt en kunt maken in het leven.’

Zo gaf ze een voorbeeld in een interview met Trouw (Breebaart, 2018):

FASE 4: Convegeren

Wat als ik alle prints en patronen die ik aan de hand van bevindingen binnen dit project gemaakt heb, verwerken in een (autonome) keuze?

Deze visie heb ik om mij heen gedeeld en daarbij heb ik feedback verzameld wanneer mensen een keuzemoment ervaren. Veelal kwam het antwoord: de supermarkt.

Tijdens de eerste ontwikkelingen kreeg ik als feedback om goed onderbouwde prints te creëren en gebruiken zodat ik de bezoeker echt iets kan bijbrengen over autonomie.

Uiteindelijk zijn het dan ook 3 onderbouwde prints geworden, waarbij deze bestaan uit mijn relevantste onderwerpen uit dit onderzoek: keuzes het leven, keuzes binnen onze regelgeving en wat autonomie in het hier en nu kan doen.

Evaluatie en conclusie

Een belangrijke les die ik meeneem uit Seminar is het creëren van eigen richtlijnen. Zwemmen in een creatief proces hoeft niet fout te zijn, zolang je de eigen regie in handen houdt en weloverwogen keuzes maakt. Beschikt over jouw autonomie.

Ik heb geleerd om patronen te ontwikkelen en hierin een weg te zoeken naar mijn eigen grafische style. Hier ben ik nog niet, maar de eerste stappen zijn gemaakt!

De toekomst van …

Medestudenten wil ik meegeven om te genieten van creatief los kunnen gaan. Nu is de kans daarvoor. Met goede motivatie en nieuwsgierigheid om verschillende soorten onderzoek uit te voeren blijft je proces interessant en rijk gevuld.

Bronnen:

Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB). (2016). Autonomie en directe actie. Geraadpleegd van https://libcom.org/files/autonomie-en-directe-actie.pdf

Baylee Jae. (2017, 18 augustus). How to Create HAND-DRAWN Repeating PATTERNS. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=ufpo3bZziX4

Breebaart, L. (2018, 3 juni). Filosofe Beate Rössler: “We denken allen dat we autonoom zijn, maar er lijkt altijd iets in de weg te zitten”. Geraadpleegd van https://www.trouw.nl/religie-filosofie/filosofe-beate-rossler-we-denken-allen-dat-we-autonoom-zijn-maar-er-lijkt-altijd-iets-in-de-weg-te-zitten~be638382/

De Argumentenfabriek, & De Infomatiekaart. (2013). Welke waarden liggen ten grondslag aan opvattingen over natuur? Geraadpleegd van https://www.argumentenfabriek.nl/media/1915/12118-waardenkaart-natuur-klikpdf.pdf

Design Made Simple. (2019, 8 juli). Create Seamless Background Patterns with Adobe Illustrator CC. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=4JZARIfHg2I&t=501s

Deci – R. Ryan, Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination Research, p. 3-34, Rochester, 2002.

Kitty McCall. (2020). Collaborations . Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.kittymccall.com/blogs/collaborations

Klootwijk, J. (2018, 28 juli). DE BETEKENIS VAN AUTONOOM in kunst en design. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://issuu.com/proudlystrange/docs/de_betekenis_van_autonoom_in_kunst_

Koning, N. (2018, 21 augustus). Draait alles om autonomie? Geraadpleegd van https://www.nieuwwij.nl/opinie/draait-alles-om-autonomie/

Labee, C. (2019, 3 november). : : Het is nooit te laat om je te ontwikkelen. Geraadpleegd van https://www.charlottelabee.com/persoonlijke-ontwikkeling/

Laurence King. (2020, 21 januari). How to Make Repeat Patterns: A Guide for Designers, Architects and Artists. Geraadpleegd van https://www.laurenceking.com/product/how-to-make-repeat-patterns/

Meulenberg, R. (2018, 18 juni). Autonoom zijn, autonomie en zelf de regie nemen: wat betekent dit? Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://ruudmeulenberg.nl/stress/autonoom-zijn/

Oelen, H. (2014, 4 mei). Persoonlijke ontwikkeling | OntwikkelZelf.nl. Geraadpleegd op 19 april 2020, van https://www.ontwikkelzelf.nl/artikel/4510/persoonlijke-ontwikkeling.html

Prodemos. (2020). PartijenWijzer. Geraadpleegd op 15 mei 2020, van https://partijenwijzer.nl/#thema/1

Schiel, P. (2017, 23 juli). Persoonlijke groei en ontwikkeling begint met zelfkennis. Geraadpleegd van https://patrickschriel.nl/2011/08/12/persoonlijke-groei-en-ontwikkeling-begint-met-zelfkennis/

Schmeink, K. (2017). Autonomie en sociale betrokkenheid. Geraadpleegd van https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3135/Scriptie+Autonomie+en+sociale+betrokkenheid+Kim+Schmeink.pdf?sequence=1

Skills You Need. (2011, 22 maart). What is Personal Development? Geraadpleegd van https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-development.html

Tay, L., Diener, E. (2011). “Needs and subjective well-being around the world,” Journal of personality and social psychology 101(2): 354-365

Teela Cunningham. (2015, 1 september). How to Create Seamless Patterns in Illustrator. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=ITRZ75OKrG0&t=550s

Vashchuk, M. (2020). The Tiny Garden – About page pattern print designer art licensing story. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.thetinygarden.design/about

English Summary

I started designing my seminar with the fascination for patterns and autonomy as an interesting life goal. Autonomy is a complex concept and can be found in multiple contexts. For me it was a big search to the correct definition of this term, and specifically what this means for my view of autonomy. After much research, I have come to the conclusion that autonomy is about the freedom of choices you have and can make in this life.

But next to this research is graphic design also something I like to do. With this project I try to discover a personal graphic style through patterns, based on my research. My goal is to creatively express my view of autonomy and to develop new graphic skills in a professional manner. I see this research partly as a good self-reflection and a deeper look at life, in which I also let users think about this.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *