A new way of slow tourism

Slow tourism is een beweging tegen het massatoerisme die gaat over de kwaliteit van de beleving van een plek en die een duurzamere manier geeft om de wereld te ontdekken (Stainton, 2020). Ondanks dat trekpleisters als Amsterdam en Giethoorn al jaren roepen dat ze overspoeld worden door het massatoerisme, wordt er nog weinig aan slow tourism gedaan in Nederland (Boffey, 2019). Een nieuwe aantrekkelijke manier van slow tourism is geocaching. Dit populaire spel brengt je naar schatten buiten de gebaande paden en laat je nieuwe plekken ontdekken. Ontdek Leidsche Rijn, Utrecht tijdens de nieuwe geocache-route, waarbij je mee helpt in het waargebeurde verhaal over de studentenopstanden in 1968 in Parijs door clues te vinden en de missie van het Franse meisje Julie om te strijden tegen onrecht en onderdrukking te laten slagen.

Scope, definitie, kaders

Slow tourism is de kunst om meer de tijd te nemen op één locatie, waardoor je een ​​meer afgeronde en gewaardeerde reiservaring hebt. Dit houdt in: dingen met de juiste snelheid doen, duurzame vervoersmiddelen gebruiken en opzoek gaan naar kwaliteit boven kwantiteit (Cooltoural, 2018). Het is geen toeval dat naarmate ons leven is versneld, onze wens om wat tijd te nemen groeit.

Massatoerisme eist een steeds grotere tol van een land, bewoners en belevingen van bezoekers. Nu toerisme langzaam weer op gang komt kunnen we veranderingen introduceren, waardoor de gevolgen ervan minder schade aanbrengen (Tourtellot, 2018). Ik denk dat slow tourism een oplossing hiervoor is. Dit is waarom ik tijdens seminar een vorm van slow tourism in Nederland wil creëren.

Hoofdvraag:

‘Hoe kan ik een aantrekkelijke vorm van slow tourism in Nederland creëren?’

Onderzoek onderwerp:

  • Onderzoek naar wat slow tourism is
  • Onderzoek naar welke vormen van slow tourism er zijn
  • Onderzoek naar effecten slow tourism (in tegenstelling tot massatoerisme)

Onderzoek Geocaching:

  • Onderzoek naar wat is geocaching is
  • Onderzoek naar soorten caches
  • Onderzoek naar het opzetten van een cache

Methode en aanpak

De volgende onderzoeksmethodes worden gehanteerd: Deskresearch, literatuurstudie, best practices, field research, interview. Tussentijds vraag ik feedback aan peers, professionals en naasten om het eindproduct te verbeteren. Met naasten wordt dit eindproduct ook getest voor het verbeteren van het eindresultaat.

Mijn onderzoek bestaat uit twee delen: slow tourism en geocahing. Naarmate het project vordert worden verschillende soorten uitingen en iteraties gemaakt.

Er wordt veel om feedback gevraagd om het project in de goede richting te helpen. Tijdens de afronding wordt de route uitgestippeld en gekoppeld aan de storyline. Uiteindelijk wordt de route geïnstalleerd en verbeterd.

Voorbeelden praktijk en theorie

Voorbeelden slow tourism
Voorbeelden caches
Best practice caches: voorkeur micro cache die goed gecamoufleerd is (voorbeeld boom), afkeer van te moeilijke cache (voorbeeld straatpaaltje).

Uitvoering en experimenten

Week 1 (13 t/m 19 april)

Ik heb in de eerste weken veel onderzoek gedaan naar het onderwerp esthetica. Hieruit kwam dat men in de Oudheid al bezig was met het waarnemen van het ‘schone’. Schoonheid in design heeft veel impact op de gebruikservaring en likeability van een product. De culturele achtergrond, opleiding of klasse van gebruikers hebben hier invloed op. Ontwerpers moeten deze aspecten begrijpen om te komen tot een goed ontwerp.

Gerardus Heymans filosoof esthetica
Apple is een goed voorbeeld van een merk dat veel bezig is met hun esthetiek (Apple, z.d.).

Week 2 (20 t/m 26 april)

Er is meer deskresearch gedaan naar verschillende visies van filosofen op schoonheid op basis van feedback van docenten. Hieruit bleek dat die visies te ver uit elkaar liggen om een duidelijk eindproduct mee te maken. Ik heb daarom besloten met andere fascinaties een esthetisch eindproduct te maken.

Er is een research proposal gemaakt, gebrainstormd en er zijn moodboards gemaakt, waaruit 4 nieuwe ideeën kwamen.

Week 3 (27 april t/m 3 mei)

Ik heb in week 3 een shift gemaakt: van esthetica naar sustainable travel. Dit combineert mijn interesses: reizen, storytelling en bewust leven. Bovendien zijn tijden NU aan het veranderen door de coronacrisis: landen zijn op slot, natuur herstelt en trekpleisters denken na over de gevolgen van het massatoerisme na lockdown (Nieuwsblad, 2020).

Hieruit kwam slow tourism als onderwerp naar voren, een vorm van sustainable travel waarbij kwaliteit staat boven kwantiteit. Het gaat erom je tijd te nemen en een betekenisvollere verbinding te maken met de plaats waar je je bevindt (Rachael, 2020).

Moodboard sustainable travel

Week 4 (4 t/m 10 mei)

Door feedback ben ik gaan kijken naar wat er van een vakantie buiten de beleving wordt meegenomen. Ik ben geïnspireerd door mijn travel journal uit Amerika en heb andere journals opgezocht. Hierbij kwam ik op urban sketching. Door stil te staan en een plek na te tekenen maak je hier een betekenisvollere verbinding mee.

Ik heb gewerkt aan verschillende sketches en journal pagina’s. De tekeningen zijn onder andere geïnspireerd op het werk van Nienke Vletter en Tara India en een verzamelde fietskaart en ‘Insiders Guide’ uit mijn travel journal.

Sterkte van het werk zit in de realistische beelden van de urban sketches en kleurrijke journal bladzijden die je aandacht trekken. Zwakte is dat het onderwerp van het werk van beide sterk uit elkaar loopt en geen vaste richting heeft.
‘Insiders Guide’ bevat leuke tekeningen en tips, maar is ingericht op massatoerisme en laat geen nieuwe plekken zien. De fietskaart heeft een aantrekkelijke tekenstijl, maar gaat ook alleen langs de bekendste plekken.

Week 5 (11 t/m 17 mei)

Door feedback en brainstorming over de urban sketching route kwam ik op geocaching. Geocaching is een populair spel waarbij je met coördinaten op zoek gaat naar een schat (Walla, z.d.). De snelheid en vervoersmiddel passen uitstekend bij slow tourism. Ik heb mijn sketching route veranderd naar een geocaching route.

Uit onderzoek naar het maken van een cache kwam dat je eerst veel caches moet vinden om te weten wat je leuk vindt: grootte, vindbaarheid en vindplek (Geocaching, z.d.). Ik heb hiervoor veel fieldresearch gedaan.

Week 6 (18 t/m 24 mei)

Deze week heb ik de route voor de caches uitgestippeld. Dit zijn bijzondere plekken in het Maximapark, Leidsche Rijn.

Ik heb contact gehad met mede-oprichter Pete van de Nederlandse geocache-site en app. Door zijn tip heb ik gekeken naar de verschillende soorten caches voor mijn stadssafari. Ik heb gekozen voor een multicache met hints voor de volgende locatie.

Na zelf de route te hebben gevolgd, voor verstopplekken, bleken een aantal punten niet geschikt en heb ik dit aangepast. Ook heb ik een logo gemaakt voor op mijn caches.

Geocache route
Cache plekken
Inspiratie gehaald uit de parkpergola van het Maximapark wat een duidelijk beeldmerk hiervoor is en het gebruik van een GPS of kompas met geocaching.
Doosjes zwart ingetapet voor camouflage en extra bescherming.

Week 7 (25 t/m 31 mei)

Over de route is feedback gegeven. Er ontbrak een verbindend verhaal tussen de punten. Ik ben gekomen op het maken van een spannend verhaal met clues voor de cache-locaties. Ik ben in het verhaal van het kunstwerk ‘Barricade’ gedoken, omdat dit mij aangreep en heb een opzet voor mijn storyline gemaakt.

Storyline 1

Week 8 (1 t/m 7 juni)

Deze week ben ik aan de slag gegaan met de concept diary en het verbeteren van het verhaal. Ik heb verdiepend onderzoek gedaan naar bestaande verhalen, belangrijke locaties en heb een tijdlijn gemaakt voor mijn final storyline. Voor elk verhaaldeel heb ik 2 uitingen gemaakt die clues bevatten voor de volgende locatie.

Het eindwerk

Het eindwerk is een geocache tocht geworden rondom het verhaal van het kunstwerk ‘Barricade’ in het Maximapark, Leidsche Rijn. Voor de expositie (nu vlog) wordt een promotievideo gemaakt die je introduceert in het verhaal.

Definitieve storyline
Geotocht
Kaart met markering locatie 2 uiting

Evaluatie en conclusie

Door feedback, brainstorming en onderzoek heb ik mijn onderwerp kunnen inperken, waardoor mijn project een gerichter onderwerp kreeg en ik meer houvast had voor een eindproduct. Deze ervaring neem ik mee naar volgende projecten.

De toekomst van…

Ik hoop dat er in de toekomst in Nederland meer vormen van slow tourism komen. Aan slow tourism als alternatief voor massatoerisme kan iedereen in zijn eigen omgeving een bijdrage leveren.

English Summary

Slow tourism is a movement against mass tourism that focusses on the quality of an experience of a place and provides a more sustainable way to discover the world (Stainton, 2020). Despite the fact that attractions such as Amsterdam and Giethoorn have rang the alarm bells for years that they are flooded by mass tourism, little is done about slow tourism in the Netherlands (Boffey, 2019). A new attractive way of slow tourism is geocaching. This popular game takes you to treasures off the beaten track and lets you discover new places. Discover Leidsche Rijn, Utrecht during the new geocache route based on a true story, where you help the French student Julie during the rebellions in 1968 in Paris by finding clues and succeeding her mission to fight for injustice and oppression.

Literatuurlijst

Apple. (z.d.). Certified Refurbished [Foto]. Geraadpleegd van https://www.apple.com/nl/shop/refurbished

Beleef Leidsche Rijn. (2020, 6 mei). Barricade. Geraadpleegd op 20 mei 2020, van https://www.beleefleidscherijn.nl/kunst/barricade/

Boffey, D. (2019, 6 mei). “We must act now”: Netherlands tries to control tourism boom. Geraadpleegd op 31 mei 2020, van https://www.theguardian.com/world/2019/may/06/we-must-act-now-netherlands-tries-to-control-tourism-boom

Carrière Tijger. (z.d.). STAR-methode. Geraadpleegd op 2 juni 2020, van http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiegesprek/gesprekstechnieken/star

Cooltoural. (2018). Slow Tourism. Geraadpleegd op 12 mei 2020, van https://www.cooltoural.net/slow-tourism

de Woerd, M. O. (2018, 11 mei). Het is mei 1968: Op naar Parijs, waar het allemaal gebeurde. Geraadpleegd op 26 mei 2020, van https://www.trouw.nl/nieuws/het-is-mei-1968-op-naar-parijs-waar-het-allemaal-gebeurde~be07a713/

Gemeente Utrecht. (z.d.). Wood Chapel. Geraadpleegd op 19 mei 2020, van https://utrecht.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/11790-wood-chapel

Geocaching. (z.d.). Geocaching: Join the world’s largest treasure hunt. Geraadpleegd op 12 mei 2020, van https://www.geocaching.com/play/search

Geocaching Nederland. (z.d.). De Verschillende Cache Types | Geocaching Nederland. Geraadpleegd op 3 mei 2020, van https://www.geocaching.nl/de-verschillende-cache-types/

KB Nationale Bibliotheek. (z.d.). Heymans’ esthetica. Geraadpleegd op 20 april 2020, van https://www.geocaching.nl/de-verschillende-cache-types/

Mulder, P. (2020, 1 mei). Johari venster, de uitleg van een krachtige communicatie tool. Geraadpleegd op 2 juni 2020, van https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/johari-venster/

Nieuwsblad. (2020, 1 mei). Venetië wil na lockdown massatoerisme bannen. Geraadpleegd op 4 mei 2020, van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200501_04941409

Rachael. (2020, 13 januari). Slow Tourism: An Immersive Travel Experience. Geraadpleegd op 4 mei 2020, van https://champagneonarrival.com/slow-tourism-immersive-travel-experience/

Stainton, H. (2020, 2 april). Slow tourism explained: What, why and where. Geraadpleegd op 11 mei 2020, van https://tourismteacher.com/slow-tourism/

Tourtellot, J. (2018, 21 december). Overtourism: too much of a good thing. Geraadpleegd op 4 mei 2020, van https://www.nationalgeographic.com/travel/features/overtourism-how-to-make-global-tourism-sustainable/

Vlinderhof. (z.d.). Vlinderhof | Achtergrond. Geraadpleegd op 19 mei 2020, van https://vlinderhof.com/achtergrond/

Walla, W. (z.d.). Alles over Geocaching ( informatie over geocaching ). Geraadpleegd op 18 mei 2020, van http://www.allesovergeocaching.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *