Perfectie is Perceptie

We leven in een gelukszoekende maatschappij waarbij we streven naar perfectie. Een geïndoctrineerd doel waarbij de zoektocht naar erkenning en zelfvoldoeningen vooropstaat. Maar wanneer is iets perfect? Wanneer zijn wij tevreden met wat we hebben, en hoe vertaalt ons eigen beeld van perfectie zich binnen de sociaal wenselijke normen en waarden van de maatschappij?

Context, Scope en Definitie

Geïnspireerd door ‘Voor wie doe jij het eigenlijk?’ (Sire, 2016) ben ik gaan nadenken over het principe van gelukkig zijn. Geluk is naar mijn mening voor iedereen iets anders, en toch ook gelijk. Zelf als micro-influencer ben ben ik gefascineerd door deze geluksuitingen en wil ik zien in hoeverre de echtheid van geluk ontbreekt in het weergeven van perfectie. Is het een vertekend beeld, en sta je daarmee het eigen geluk in de weg?

Ik wil onderzoeken wat geluk nou eigenlijk is. Voor mijn project wil ik dieper ingaan op de twee kanten van perfectie, de kant die wordt gedeeld en de kant die je liever voor jezelf houdt. Wie bepaald deze tweedeling? Wanneer is iets perfect? Ondanks dat we weten dat perfectie en geluk niet altijd is wat het lijkt, blijven we dit gedrag voeden en herhalen. Mijn scope kadert zich rondom perfectie en schijnbaar geluk, de oxymoron dat het streven naar perfectie ons eigen geluk in de weg kan staan, met de boodschap dat je jezelf niet moet verliezen in de ‘Pursuit to Perfection’.

Methode en Aanpak

Het begint bij het oriënteren op het thema. De wetenschap achter het stofje serotonine (Salters, 2020), de behoefte voor erkenning (Hermsen & Renes, 2019) en het bekijken van blogs omtrent het thema ‘Geluk’. Daarnaast heb ik een webinair over gelukkig zijn vs. succesvol zijn gevolgd (Goode, 2020). Tevens heb ik mij laten inspireren door de dichtbundel ‘Geluk is gevaarlijk’ (Kopland, 1999).

Mijn aanpak bestond uit het werken vanuit mijn dummy. Veel schetsen en schijven, om vervolgens de experimenten uit te voeren. Ik bracht in kaart waar ik zelf gelukkig van wordt, welke passies, en concludeerde dat ik mij wilde gaan ontwikkelen als filmaker. 

Verder heb ik een Canon 700D aangeschaft met 3 lenzen, verschillende tutorials bekeken over hoe dit werkt & hoe ik hier het gewenste beeld mee zou kunnen bereiken.

Uitvoering en Experimenten

Tijdens dit project stond mijn Dummy centraal.

Met de gedachte van een documentary, heb ik een nep-instagram account gemaakt onder de naam  @Hakunama.Hannah met eigen gemaakte foto’s tijdens een eerder project. Doordat er van deze mediavorm is afgeweken tijdens het itereren is dit account niet verder gebruikt of afgemaakt.

Via zelfacceptatie & representatie ontstond het idee omtrent zelfbescherming. Het filteren, afschermen en inpakken ter bescherming heeft geresulteerd in onderstaand foto experiment.

Door het experimenteren met plastic werd ik op het idee gebracht om plastic in een perfect plaatje middels een editorial look neer te zetten met behulp van imperfecte materialen, plastic kleding.

Voor alle drie de outfits wilde ik dat de omgeving & make-up paste bij het materiaal.

Daarnaast heb ik (naar mijn mening) imperfect plaatje gepubliceerd op mijn eigen instagram account, om uit mijn eigen comfort-zone te stappen en te testen hoe het engagement level van 12.000 volgers zich zou vertalen naar een beeld wat ze niet van mij gewend zijn. Er vond een daling in volgers plaats n.a.v. de post (43 accounts) en het aantal likes & comments lag ver onder het gemiddelde. Desalniettemin ben ik trots op mijzelf dat ik de perfectionistische drang om deze foto toch weer te verwijderen, los te hebben kunnen laten.

Tijdens de Prototype workshop heb ik neutrale gezichten getekend, en deze met plakband en vouwen tot een glimlach getrokken.

Ik heb vier verschillende loglines geschreven om te testen welke verhaallijn mij het meest zou prikkelen.

Na aanleiding van deze loglines ben ik met versie 3 verder gegaan naar het kort uitschrijven van de scenes.

Het neerzetten van de status quo – reclame van de Social Bot – Laptop waarop wordt geretoucheerd – Bestelling van de Social Bot

Ontmoeting Social Bot & Hoofdpersoon – Pakket wordt bezorgd – Duidelijk contrast tussen de bot & hoofdpersonage in verzorging – Aanzetten, uittesten – Via laptop afspraak maken voor Social Bot met ‘Social vrienden’

Sociale Norm & Censoring – Via laptop wordt de Social Bot bestuurd – Alles wat Hoofdpersoon typed, wordt via autocorrectie gecensureerd – Social Bot wordt beter ontvangen door de sociaal wenselijke antwoorden

De Confrontatie – Droom / nachtmerrie waarin de bot alles overneemt – Geen eigen keuze zorgt voor paniek – Schrikt wakker, maakt de bot gewelddadig kapot

Moraal van het verhaal – Stapt naar buiten als zichzelf – Confronteert de andere Social bots van ‘vrienden’ – Wordt niet geaccepteerd als zichzelf – Verzet zich tegen de sociale norm en ziet haar de keuze maken om buiten te genieten.

Het Filmmuseum Düsseldorf (zie video) inspireerde mij om door middel van een flip-through boekje een moving storyboard testen.

.

Middels feedback op het idee gekomen dat deze verhaallijn sterker naar voren kan komen via tekst. Daarom ben ik mij gaan verdiepen in monologen.

Een van de meest inspirerende cinematografische monologen omtrent dit thema is het monoloog van Daniel Kaluuya in ‘Fifteen Million Merrits’ (Black Mirror, 2011). Ook de ‘Be a lady they said’ vond ik erg sterk, door het contrast en tegenspraak waaruit het monoloog is opgebouwd (Girls Girls Girls, 2020).

Ik heb onderzocht hoe je een monoloog zou kunnen schrijven en onderscheid gemaakt tussen een monoloog & een soliloguy (MasterClass, 2019). Tevens gaf het boek ‘Monologen – voor elke gelegenheid’ het inzicht dat monologen in alle vormen en maten komen (van Dijk et al, 2014).

Ik ben begonnen in het Engels, maar liep al snel vast.

Where do we go from here? How did we come to this point, point of view, point in life? When did smiling become automatic, pragmatic, a tool to use and abuse in order to get where we’re expected to go? Empty smiles lacking of ecstatic, out of panic, no longer in our own control.

Vervolgens heb ik ook een begin in het Nederlands gemaakt.

Gelukkig maar. Wat fijn! Wat heerlijk om gelukkig te zijn. Zien jullie mij? Lachen, gieren, brullen en smullen van geluk?! Zie mij, MIJ, genieten van het leven. Kijk eens hoe goed ik het heb, ben ik niet leuk? Niet leuk, nee niet negatief bedoelt, deze reactie snel wissen, verwijderen, verwijderen uit mijn leven. Alsjeblieft, hier een like om het goed te maken. Wij maken immers ons eigen geluk, toch? Lege gezichten, die zich puur op de camera richten. Oh-Em-Gee wat leuk, wat mooi, dat verdiend een dikke like. Niet genoeg likes, snel wissen, wie gaat dit missen, stop met gissen en post die sociaal wenselijke foto wederom opnieuw.

Ik heb voor deze monologen feedback gevraagd aan een iemand die afgestudeerd is met een bachelor Nederlandse Taal & Cultuur en ervaringen heeft met performance art & theater. Zij gaf mij als tip om monologen als een gedicht te zien en om ze hardop voor te lezen om te testen hoe deze zouden klinken.

Ik wilde het toch weer in het Engels proberen, bij deze mijn 3e versie van een monoloog / gedicht.

The Perception of Perfection (Rademaker, 2020)

Deze heb ik vervolgens versimpeld en de tekst & opname naar meerdere groepsgenoten verzonden voor feedback. Ik kreeg met name te horen dat de tweede opname fijner, strakker en duidelijker was. Daarom heb ik die ook uitgewerkt in visuals i.c.m. de tip om de tekst in de fotoreeks te verwerken.

Perfection is an Infection (Rademaker, 2020)

Ik wil de scene’s in foto’s verbeelden. Omdat ik het heb over een online persona, heb ik van het model haar online personificaties opgevraagd en nagetekend op karton. Het idee hierachter was om één van deze avatars levensgroot te maken en als prop te gebruiken in de fotoreeks. De bedoeling was dat je duidelijk de drie verschillende stijlen ziet, maar wel herkend dat het om dezelfde persoon gaat. De manier van hoe je je online representeert zegt veel zegt over het individu (Patrick, 2018). Van links naar rechts: Bitmoji (Snapchat), Facebook Avatar & de Mii (Nintendo).

Voor de foto-scenes is de set-dressing in een rommelige omgeving gedaan, om de chaos en imperfectie in beeld te versterken.

Ook heb ik een gifje gemaakt n.a.v. deze foto’s

Daarnaast ben ik gaan testen of ik de Social Bot en de hoofdpersoon in één foto kan editen.

Het schuurde mij toch dat ik het zelf nog niet had aangedurfd écht imperfect op de foto te gaan. Daaruit resulteerde dat ik de ‘Ugly Truth’ foto’s heb gemaakt, met gekke bekken & zo imperfect mogelijk op de foto te komen.

Verder wilde ik kijken of ik de tweestrijd in schijnbare perfectie kon weergeven in één enkel beeld.

Ten slotte heb ik mijn eigen social media kanalen ingezet door op facebook, Whatsapp & Instagram 3x dezelfde zwaar geretoucheerde foto te publiceren, met het verschil dat ik op elk kanaal een andere oogkleur had.

Dit heb ik vervolgt met een Instagram Post waarbij ik een oproep heb gedaan naar wat anderen als Perfectie zien. Onderstaande foto’s waren bijgevoegd aan dit bericht.

De meest opvallende reacties uit deze test

What’s perfection to you? Iets goed willen doen voor iemand anders, en dat je merkt dat je op je tenen gaat lopen / Perfection is accepting the flaws, so the flaws become perfect / Perfection is something that doesn’t exist (I think), which sometimes is hard to accept / Happiness / Perfectie neemt vaak veel ruimte en planning in beslag waardoor spontaniteit verdwijnt. / Perfectie is ontwikkeling / Perfectie is een concept, een idee om naar te streven maar uiteindelijk is het niets

Evaluatie en conclusie

Terugblikkend naar dit project heb ik behoorlijk gedivergeerd. Van documentaire naar plastic kleding, monologen & fotoreeksen. Echter zou ik willen leren eerder te convergeren, om sneller mijn ideeën te kunnen concretiseren. Meer doen, minder denken. Een trekje die ik schuif onder mijn eigen perfectionistische gedrag.

Ik zou graag verder willen experimenteren met ondertiteling in de foto’s, of zo gehete easter eggs verstoppen in mijn beeld. Tevens wil ik kijken of ik van mijn verhaallijn af kan stappen, en meer kan doen met contrast in beeld zoals in mijn Multishot experiment.

Naar mijn mening klopt het dus dat perfectie perceptie is, en hoop dat met dit werk te kunnen laten zien dat niet alles is wat het lijkt.

De toekomst van …

Voor vervolg onderzoek zou ik graag meer naar buiten willen en een test ontwikkelen op basis van observaties. De toepassing van mijn proces zou goed passen in onderwijs, want het is belangrijk om in deze digital age bewust op te groeien met een blik op de realiteit.

Bronnen

Artnet (2020). Nan Golding. Geraadpleegd op 28-05-20 via http://www.artnet.com/artists/nan-goldin/

Black Mirror (2011, 11 december). Fifteen Million Merits [Vimeo]. Geraadpleegd op 12-05-20 via https://vimeo.com/56085719

Christiaens, T. (2019). The entrepreneur of the self beyond Foucault’s neoliberal homo oeconomicus [European journal of Social Theory]. Leuven: Sage.

CMDMethods (2020). CMD Methods Pack: find a combination of research methods that suit your needs. Geraadpleegd op 28-04-20 via https://www.cmdmethods.nl/

Crabbe, M. J. (2017). Body Positive Power: How to stop dieting, make peace with your body and live. London: Penguin Random House UK.

De Jager, N. [NikkieTutorials]. (2015, 10 mei). The Power of MAKEUP! [Youtube]. Geraadpleegd op 27-05-20 via https://www.youtube.com/watch?v=a4Ov8qvZ2_w

Driessen, Y. (2020). Fotostrips. Geraadpleegd op 29-04-20 via https://fotostrips.nl/

GirlsGirlsGirls Magazine (2020). Be a lady they said [Vimeo]. Geraadpleegd op 13-05-20 via https://vimeo.com/393253445

Goode, Q. (2020). Soulcial Media. Geraadpleegd op 26-04-20 via https://www.soulcialmedia.com/quigleyworkshop

Hermsen, S., Renes, R. J. (2019). Gedragsverandering: De psychologie van beïnvloeding begrijpen en gebruiken (7e druk). Meppel: Atlas Contact.

Kakhiel (2020). Kakhiel. geraadpleegd op 29-05-20 via https://www.kakhiel.nl/

Kao, R. (2019, 17 september). Stop being a perfectionist [Youtube]. Geraadpleegd op 12-05-20 via https://www.youtube.com/watch?v=qbPcHTAgPqY

Kopland, R. (1999). Geluk is gevaarlijk – een keuze uit de gedichten. Amsterdam: Uitgeverij Maarten Muntinga bv.

LaBute, N. (2015). Woyzeck. New York: The Overlook Press.

Lilmiquela (2020). Lilmiquela [Instagram]. Geraadpleegd op 13-05-20 via https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=en

MasterClass (2019, 24 oktober). How to write a monologue with examples. Geraadpleegd op 13-05-20 via https://www.masterclass.com/articles/how-to-write-a-monologue-with-examples#what-is-a-monologue

Meijer, R. (2020). Rianne Meijer [Instagram]. Geraadpleegd op 13-05-20 via https://www.instagram.com/rianne.meijer/?hl=en

Patrick, W. L. (2018, 4 juni). Use an Avatar online? Here is what is says about you. Geraadpleegd op 22-05-20 via https://www.psychologytoday.com/us/blog/why-bad-looks-good/201806/use-avatar-online-here-is-what-it-says-about-you

Salters-Pedneault, K. (2020, 8 mei). How Serotonin Regulates Body Functions. Geraadpleegd op 27-04-20 via https://www.verywellmind.com/what-is-serotonin-425327

SecondLife (2020). Second Life: Your World, Your Imagination. Geraadpleegd op 20-05-20 via https://secondlife.com/

Sire (2016). Voor wie doe jij het eigenlijk? Geraadpleegd op 17-04-20 via https://sire.nl/campagnes/voor-wie-doe-jij-het-eigenlijk/

Stromae (2013, 6 juni). Papaoutai (Clip Officiel) [Youtube]. Geraadpleegd op 29-04-20 via https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc

Terpstra, E. (2017, 02 november). Welk land is het gelukkigst? Geraadpleegd op 24-04-20 via https://www.nationalgeographic.nl/reizen/2017/07/welk-land-het-gelukkigst

Van den Broek, J., Koetsenruijter, W., De Jong, J., Smit, L. (2016). Beeldtaal: Perspectieven voor makers en gebruikers (2e druk). Amsterdam: Boom.

Van Dijk, R., Van Helden, J., Van Hintum, N., Hofland, T., Hofman, F., Hoogenkamp, H., Van Hulst, P., Manenschijn, E. J., De Jong, T., Meeuwsen, A., Olthof, L., Uiterwaal, D. (2014). Monologen voor elke gelegenheid. Amsterdam: SSP.

Verhoeven, S. (2020). Sanny zoekt geluk. Geraadpleegd op 20-04-20 via https://www.sannyzoektgeluk.nl/

Wijsman, E., Molendijk, W. (2017). Psychologie en Sociologie (7e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

English Summary

A project about the multiple sides of perfectionism, with the message not to lose yourself and your happiness in the pursuit to perfection. Key issues are to allow yourself to make mistakes, ironically while you’re working on a project about perfection. With multiple experiments that resulted in a different use of media than intended, is sums up the moral to see where it takes you and not to worry too much about how it will be perceived.

Dankwoord

Graag wil ik Cleo H. Vermuyen bedanken voor het figureren als model.

Tevens wil ik mijn feedback groepen, de mensen van Seminar Atelier, Juri Teijgeler & Dagmar Donners bedanken voor het geven van feedback.

Keywords (tags)

Schrijf hier in je post de tags die je ook toevoegt aan het bericht (zie menu rechts). Voeg deze tags verplicht toe: Studio Seminar, 2020, Periode D, CMD Studio, Fotografie, Portretfotografie, Teksten, Audio-Visueel, Perfectie

Nikky Rademaker | 1739356 | Studio Seminar | Periode D 2019/2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *