Waarom zijn rasstandaarden nog standaard?

PREMISSE

Het depersonaliseren van honden door hen van klei te maken laat zien hoe kneedbaar wij denken dat ze zijn

SYNOPSIS

Al op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in honden. Ik kwam er langzaam maar zeker achter hoe slecht sommige rassen eraan toe zijn. Dit gaat me enorm aan het hart. Ik wil Seminar dan ook graag gebruiken om bewustwording te creëren voor de genetische aandoeningen waar veel hondenrassen mee kampen. Ik heb dit gecombineerd met mijn voorliefde voor concepting. Dit betekende voor mij dat ik nog geen idee had wat ik wilde gaan maken aan het begin van mijn project en dat ik mijn concepten volledig ging laten voortkomen uit (creatief) onderzoek, nieuwe inzichten en feedback. Door op deze manier te werk te gaan heb ik originele beelden gecreëerd die aansluiten bij mijn probleemstelling. Hierin worden hondenrassen van klei gemaakt en vervormd door mensenhanden. Hiermee worden mensen geconfronteerd met de manier waarop we met het doorfokken van honden omgaan.

CONTEXT SCOPE EN DEFINITIE

Sommige rashonden blijven een groot deel van hun leven gezond. Er kan echter geen twijfel over bestaan dat veel rashonden nu een verminderde gezondheid hebben als gevolg van de directe en indirecte effecten van selectief fokken. Menig ras heeft hoge percentages erfelijke aandoeningen of ziekten en sommige hebben fysieke problemen die kunnen leiden tot invaliditeit, gedragsproblemen of pijn (Rooney et al., 2009, pp. 1–3).  Dat de aanschaf van rashonden hier direct mee te maken heeft blijkt uit het feit dat de top 5 populaire hondenrassen van 2020 allemaal in de top tien meest zieke hondenrassen van 2020 staan (Cudd, 2020) (Rashondenwijzer, n.d.). Mensen zijn tegenwoordig zodanig ongevoelig geworden voor deze welzijnskwesties dat het fokken van anatomisch vervormde honden niet als schokkend, maar als normaal wordt ervaren (Arman 2007). Om dit aan te kaarten, de houding van mensen te veranderen en hopelijk de aanschaf van te ver doorgefokte rashonden te reduceren heb ik de volgende hoofdvraag opgesteld: 

Hoe laat ik mensen inzien dat de rasstandaarden die worden gehandhaafd, bij honden leed veroorzaken?

Om antwoord te krijgen op deze vraag heb ik twee deelvragen opgesteld:

 • Welke hondenrassen symboliseren de onrealistische rasstandaarden die worden gehandhaafd het best?
 • Waarom worden hondenrassen die lijden aan een of meerdere erfelijke aandoeningen nog gekocht?

ONDERZOEK

Deelvraag één:

Welke hondenrassen symboliseren de onrealistische rasstandaarden die worden gehandhaafd het best?

Om antwoord te krijgen op deze vraag ben ik begonnen met literatuuronderzoek en heb ik contact gehad met Kelly Kessen, adviserend dierenarts bij Dier & Recht en Rashondenwijzer.

De top tien zieke hondenrassen ziet er als volgt uit:

 1. Franse Bulldog
 2. Cavalier King Charles Spaniël
 3. Mopshond
 4. Golden Retriever
 5. Yorkshire Terriër
 6. Duitse Herder
 7. Pekinees
 8. Engelse Bulldog
 9. Labrador Retriever
 10. Boxer (Rashondenwijzer, n.d.).

De ernstigste en meest risicovolle genetische aandoeningen die zijn ontstaan door het doorfokken op onrealistische rasstandaarden zijn Brachycefaal Obstructief Syndroom (BOS) en Syringomyelie (Rashondenwijzer, n.d.).

BOS is een groep van afwijkingen waarbij de voorste luchtwegen gedeeltelijk geblokkeerd worden. De oorzaak hiervan is een afwijkende schedelvorm, wat is ontstaan door het fokken van honden op een platte snuit. De symptomen hiervan zijn:

 • Rochelende ademhaling
 • Benauwdheid bij inspanning en opwinding
 • Kans op oververhitting bij warm weer in combinatie met inspanning
 • Hoesten
 • Kokhalzen
 • Ernstige ademnood, zelfs met bewustzijnsverlies en sterfte tot gevolg (Boumans, 2012)

Verschillende hondenrassen lijden aan deze aandoening. Om een ras te kiezen die deze honden het best kan vertegenwoordigen koos ik het ras die het meest populair is, namelijk de Franse Bulldog. Deze staat tevens op één van de lijst met meest zieke hondenrassen (Cudd, 2020).

Syringomyelie is een veelvoorkomende aandoening bij de Cavalier King Charles Spaniël. Bij deze aandoening vervormen de botten om de hersenstam waardoor er holtes in het ruggenmerg ontstaan. Dit gebeurt omdat de schedel te klein is gefokt voor de hersenen. Dit, gecombineerd met een te groot achterhoofdsgat, zorgt ervoor dat een deel van de kleine hersenen uitpuilt door het achterhoofdsgat (LICG, n.d.). Allemaal omdat mensen het mooi vinden als Cavaliers een klein hoofd hebben. De symptomen van deze aandoening (kunnen) zijn:

 • Pijnaanvallen in de nek.
 • Krabben aan één zijde van de nek. Vaak krabben ze in de lucht, dus zonder hun huid daadwerkelijk aan te raken.
 • Pijnlijke plekken op de huid
 • Slechte coördinatie.
 • Gekke houdingen tijdens het slapen.
 • Het ontstaan van scoliose bij jonge honden.
 • Verlamming van de aangezichtsspieren.
 • Evenwichtsstoornissen (Medisch Centrum voor Dieren, n.d.)

Omdat de Cavalier de enige hond is met deze ernstige aandoening en op nummer twee staan in de top tien meest zieke hondenrassen, is dit het tweede ras dat ik kies voor dit project.

Deelvraag twee:

Waarom worden hondenrassen die lijden aan een of meerdere genetische aandoeningen nog gekocht?

Om hierachter te komen heb ik een enquête uitgezet bij hondeneigenaren. Hier heb ik 71 reacties op gekregen. Gemiddeld 87,5% weet af van de aandoeningen waar rashonden mee kampen, maar kiezen toch bewust voor een rashond. Op de vraag of de hondeneigenaren voorzichtiger zouden zijn met het aanschaffen van een rashond als ze wisten hoe het er in de fokwereld aan toe gaat, zeiden veel mensen nee. Ze claimen dat ze weten waar ze aan beginnen, dat ze een goede fokker hebben uitgezocht of dat ze nou eenmaal verliefd zijn op het ras. Dit vertelt mij dat mensen het probleem niet erkennen of niet hun verantwoordelijkheid willen nemen.

CREATIEF PROCES

Na het doen van onderzoek ben ik begonnen met het zoeken naar producten waarbij (ras)honden worden gebruikt op een positieve manier, omdat ik mensen wil laten inzien dat veel honden die gebruikt worden op deze producten lijden onder de rasstandaarden die ervoor zorgen dat wij ze ‘schattig’ vinden. Ik kwam uit op het volgende:

 • Ansichtkaarten
 • Advertenties voor bijvoorbeeld hondenvoer of manden
 • Stickers voor op deuren en auto’s van hondenliefhebbers of hondeneigenaren
 • Kleding
 • Games
 • Knuffels/speelgoed
 • Posters, mokken, beeldjes et cetera

Voor mijn eerste concept veranderde ik de ‘schattige’ honden op de ansichtkaarten naar schattige kinderen. Het zijn echter geen normale schattige kinderen, maar kinderen die zijn doorgefokt op het hebben van een platte neus en hierdoor BOS hebben ontwikkeld. Om dit op een correcte manier weer te geven heb ik onderzoek gedaan naar de anatomie van de Franse Bulldog en de mens.

Uiteindelijk zijn daar deze ansichtkaarten uit gekomen.

Op de stickers die hondeneigenaren gebruiken om te laten zien wat voor rashond ze hebben, zijn vaak karakteristieke uiterlijke kenmerken van de rashonden te zien. Deze kenmerken zijn vaak ook de kenmerken die de honden last veroorzaken. Dit heb ik duidelijk gemaakt in concept twee door stickers te maken waarin te zien is hoe erg bepaalde rassen zijn veranderd als gevolg van doorfokken in de afgelopen 100 jaar. Hieronder de brainstorm en resultaten:

Beide concepten waren nog wat gewoontjes en niet waar ik naar op zoek was. Na een brainstorm kwam ik tot het idee om het probleem interactief te maken door een kwartetspel te maken. Hierbij zijn de kwartetten verschillende genetische aandoeningen en moet je hondenrassen met die genetische aandoeningen verzamelen. De twist hierbij is dat hondenrassen vaker voorkomen, omdat veel rassen last hebben van meerdere genetische aandoeningen.

Tijdens de online feedbacksessie vonden Dagmar en drie studenten het idee nog niet spannend genoeg. Ik merkte toen dat ik niet aan het focussen was op wat er bij mij past. Met dezelfde studenten heb ik hierna nog wekelijks een online feedbackmoment gehad, die feedback is terug te vinden in de afbeeldingen van mijn dummy. Na dit feedback moment merkte ik dat ik niet aan het focussen was op strategie en mijn onderzoek, maar dat ik gewoon leuke ideeën aan het uitwerken was.  Hieronder zie je de brainstorm voor nieuwe inspiratie, de essentie van mijn onderwerp en de beste manier om dit te visualiseren.

Hieronder ter uitlichting waar ik mijn inspiratie vandaan haalde.

(Lowe, 2007)

(Dentsu, 2017)

(Jerram, z.d.)

Door dit onderzoek kwam ik tot de conclusie dat er bij veel van dit soort campagnes, waar een sterk beeld mee wordt neergezet, gebruik wordt gemaakt van een metafoor. Glas voor de onzichtbaarheid van zwervers, stenen voor te dikke honden die te weinig bewegen en een voetbal voor een Dalmatiër die mishandeld wordt. Het doel van al deze campagnes was gedragsverandering. Dat is tevens het doel van mijn Seminar. Daarom ben ik me gaan verdiepen in technieken die voor gedragsverandering zorgen. Zo kwam ik uit bij nudging. De nudging techniek die past bij wat ik wil bereiken is: het visualiseren van het resultaat van gemaakte keuzes. Dit confronteert mensen met het resultaat van hun handelen. Hierdoor worden mensen weer bewust van de gevolgen van hun acties en keuzes en zullen ze het gedrag heroverwegen (de Ruijter, 2020). Hieronder is het resultaat van mijn hierop volgende brainstorm te zien.

Deze manier van werken en de campagnes die ik gebruikte als inspiratie deden me denken aan Strategy & Production wat ik heb gehad van Rob van den Idsert. Tijdens dit vak ben ik enorm geïnspireerd geraakt door de ‘ads without words’ die Rob ons liet zien, zoals de campagnes van LEGO, en de manier van werken die daaraan voorafging. Hieronder twee beelden van LEGO die mij inspireren:

(Jung von Matt, 2012)

(Blattner Brunner, 2006)

Vervolgens heb ik mijn concept helder gemaakt volgens de methode die we tijdens Strategy & Production gebruikte.

Daarna heb ik contact gezocht met Rob voor feedback. In een online meeting zei hij dat hij mijn concept interessant vond en dat het nu een kwestie was van creatief onderzoek. Hieronder de feedback, inclusief feedback die ik later in het proces van Dagmar kreeg.

Het creatief onderzoek dat hierop volgde is hieronder te zien. Hier is te zien dat ik heb geëxperimenteerd met formaten, materialen, manieren van vervormen en het realistisch maken van het beeld.

 

Hieronder de beredenering voor de keuzes die ik heb gemaakt. Ik ga in de laatste twee weken bezig met het uitwerken van de definitieve versie en het verwerken van de feedback die ik heb ontvangen.

CONCLUSIE

Door mensen het resultaat van hun handelen te laten zien en daarin letterlijk te focussen op de rol die wij hierin hebben, maak ik mensen bewust van de problemen rondom rasstandaarden. Hiermee stuur ik aan op gedragsverandering en laat ik mensen bewuster nadenken voor het aanschaffen van of fokken met te ver doorgefokte honden. Dit wordt bereikt door honden te depersonaliseren en ze te veranderen in klei. Hiermee maak ik zichtbaar dat we ze niet behandelen als honden, maar als een product dat we naar onze hand kunnen zetten.

 

ENGLISH SUMMARY

I have always had a passion for dogs, so when the time came to work on a free project, I took my chance. This was the perfect moment for me to do something for all the dogs that are suffering from genetic disorders caused by dog breeding. These disorders are the result of breeding dogs based on their looks rather than their needs. A great example of a dog breed that is ruined by breeding is the Cavalier King Charles Spaniel. This breed is often tormented by headache, pain attacks and even epileptic seizures. Only because people think they look prettier with a smaller head.

To make people realize that we have a hand in this problem and can therefore be part of the solution, I want to show them, quite literally, what it is that we do to these dogs. By depersonalizing dogs and making them out of clay I show people how mouldable we all think these dogs are. And by squashing the clay I show them the result that dog breeding can have.

Seeing the results of their actions and/or choices will cause people to think about what they are doing, which will hopefully cause behavioural change.

Renske van den Broek – 1659176

BRONNENLIJST

Arman, K. (2007, 1 september). A new direction for kennel club regulations and breed standards. Geraadpleegd op 27 maart 2020, van https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1950109/

Blattner Brunner. (2006). Plane [Illustratie]. Geraadpleegd van https://www.adsoftheworld.com/media/print/lego_plane

Boumans, M. (2012, 13 maart). Brachycephaal Obstructief Syndroom of “BOS”. Geraadpleegd op 16 maart 2020, van https://www.dierendokters.com/honden/ziekten/brachycephaal-obstructief-syndroom

Cudd, K. (2020, 1 mei). Just Released: The 2020 AKC Most Popular Dog Breeds. Geraadpleegd op 17 maart 2020, van https://iheartdogs.com/just-released-2020-akc-most-popular-dog-breeds/

de Ruijter, J. (2020, 19 februari). 7 Praktische nudge technieken – voor het creatief beïnvloeden van gedrag. Geraadpleegd op 11 mei 2020, van https://hatrabbits.com/praktische-nudge-technieken/

Dentsu. (2017). Rock Heavy – Cocker Spaniel [Foto]. Geraadpleegd van https://www.adsoftheworld.com/media/print/dogkart_rock_heavy_cocker_spaniel

Dier & Recht. (z.d.-a). Van rashond naar ramphond: Bull-Terriër [Foto]. Geraadpleegd van https://www.dierenrecht.nl/de-bull-terriër

Dier & Recht. (z.d.-b). Van rashond naar ramphond: Cavalier King Charles Spaniël [Foto]. Geraadpleegd van https://www.dierenrecht.nl/de-cavalier-king-charles-spaniel

Dier & Recht. (z.d.-c). Van rashond naar ramphond: Mastiff [Foto]. Geraadpleegd van https://www.dierenrecht.nl/de-mastiff

Dier en Recht. (z.d.). Van rashond naar ramphond: Engelse Bulldog [Foto]. Geraadpleegd van https://www.dierenrecht.nl/de-engelse-bulldog

Jerram, L. (z.d.). Invisible Homeless [Foto]. Geraadpleegd van https://www.lukejerram.com/invisible-homeless/

Jung von Matt. (2012). Asterix and Obelix [Foto]. Geraadpleegd van https://www.adsoftheworld.com/media/print/lego_asterix_and_obelix

LICG. (z.d.). Licg.nl – Overzicht erfelijke aandoeningen bij honden. Geraadpleegd op 16 maart 2020, van https://www.licg.nl/honden/overzicht-erfelijke-aandoeningen-bij-honden/#syringomyelie

Lowe. (2007). Stop the Abuse [Foto]. Geraadpleegd van https://www.adsoftheworld.com/media/print/animal_anticruelty_league_chain

Medisch Centrum voor Dieren. (z.d.). Syringomyelie. Geraadpleegd op 16 mei 2020, van https://www.mcvoordieren.nl/syringomyelie

Rashondenwijzer. (z.d.). Top 10 zieke hondenrassen | Rashondenwijzer. Geraadpleegd op 28 maart 2020, van https://www.rashondenwijzer.nl/top-10-zieke-hondenrassen

Rooney, N., RSPCA, Sargan, D., Pead, M., Westgarth, C., Creighton, E., & Branson, N. (2009). Pedigree dog breeding in the UK: a major welfare concern? Geraadpleegd van https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32050504/RSPCA_Report_Pedigree_Dogs.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPedigree_dog_breeding_in_the_UK_a_major.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200320%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200320T104725Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=787aab610d4b459190cb9c1cee6cd75168ac2e86ba90323abe0e5838d9772707

Syringomyelie. (z.d.). Geraadpleegd op 16 maart 2020, van https://www.dierenkliniek-schagen.nl/index.php/diereninfo/genetische-afwijkingen/syringomyelie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *