Still not asking for it

Premisse

Kleding provoceert niet.

Synopsis

Het begon allemaal met de opmerking “ik zou dat niet aan doen want dan vraag je om negatieve aandacht”. Tijdens deze seminar heb ik mij bezig gehouden met de hypothese “kleding provoceert niet”. Ik heb dit onderzocht door hoofdvragen en deelvragen op te stellen. Deze heb ik vervolgens gebruikt om een creatief proces door te maken waarbij ik een concept ontworpen heb die de boodschap kleding provoceert niet duidelijk maakt.

Inleiding

In januari zou ik naar een verjaardag gaan. Ik trok een jurkje aan en omdat het koud was besloot ik er ook een panty onderaan te doen.

Mijn moeder reageerde hier heftig op; “Veel te koud, Het is veel te kort, Je vraagt zo om negatieve aandacht en ik vind dat niet kunnen.”

Ik twijfelde of ik deze outfit wel zou aandoen. Mijn innerlijke dialoog was voornamelijk dat de afweging uit twee kanten bestond. De redenen om het wel te dragen die voornamelijk bestonden uit mijn eigen overtuigingen en de redenen om het niet te dragen om de meningen van anderen.

Deze situatie bleef een hele tijd in mijn achterhoofd. Toen ik die avond naar de bus liep en er naar mij gefloten en geroepen werd, toen iemand op de verjaardag zei dat ik er leuk uitzag, maar vooral de volgende dag toen ik mijn zusje zag. Mijn zusje had trots haar breast cancer awareness sokken aan (vel roze sokken met allemaal verschillende borsten erop). Toen realiseerde ik me dat mijn moeder ook de opmerking “Je vraagt zo om negatieve aandacht” over deze sokken gemaakt had. Dat was voor mij de het punt dat ik daar iets aan wilde veranderen. Zo kwam ik op het onderwerp kleding provoceert niet.

Wat is mijn plan?

Voor ik aan dit project begon had ik al een hypothese namelijk “kleding provoceert niet”. Ik wilde onderzoeken of deze hypothese klopte. Ik stelde de hoofdvraag “Bestaat er zoiets als provocerende kleding?”. Om deze vraag te beantwoorden heb ik de volgende deelvragen opgesteld:

 • Wat is provocerende kleding?
 • Welke rol speelt cultuur?
 • Provoceert kleding?
 • Hoe denken anderen over provocerende kleding?
 • Hoe denk ik over provocerende kleding?

Deze vragen wilde ik via de deskresearch, literature research, interviews en fly on the wall methodes beantwoorden.

Ik wil dit onderzoek gebruiken als basis voor mijn creatieve proces. Vanuit deze kennis wil een visueel beeld creëren die een weerspiegeling is voor de uitkomst van mijn onderzoek en ook mijn eigen opvattingen duidelijk laat zien. Ik wil dit gaan doen door eerst best practice onderzoek te doen. Om vervolgens mijn doelgroep te kaderen, een persona te maken en met concept te komen die ik ga testen bij de doelgroep.

Wat heb ik gedaan?

Fase 1

Ik heb onderzoek gedaan door middel van de hoofd en deelvragen. Hier geef ik een kleine samenvatting tot welke inzichten ik ben gekomen:

Wat is provocerend?

“pro·vo·ce·ren (provoceerde, heeft geprovoceerd)

Door woorden of daden uitdagen tot, uitlokken van ongeoorloofd gedrag”

Als het gaat om provocerende kleding wordt erin bijna alle gevallen waar het gaat over een seksuele achtergrond de term gebruikt voor vrouwenkleding.

Welke rol speelt cultuur?

Een onderdeel wat meespeelt bij provocerende kleding is cultuur.  Wat bij de ene cultuur gezien wordt als provocerend, hoeft dat bij andere culturen niet het geval te zijn. Wat mij opviel was dat bij veel geloofsovertuigingen bedekking van het vrouwelijk lichaam belangrijk is. Dit als uiting van eerbaarheid. “Modesty, sometimes known as demureness, is a mode of dress and deportment which intends to avoid the encouraging of sexual attraction in others”. Wat daar compleet tegenover stond is dat bijvoorbeeld bij Aboriginals, kleding of bedekking juist heel oncomfortabel voelt. Ze dragen daarom soms alleen bedekking van de geslachtsdelen, helemaal niets of beschilderen het lichaam. Hieruit kon ik de conclusie trekken dat de sociale norm wanneer iets provocerend of aangeleerd is per cultuur verschilt.

Is kleding provocerend?

Uit het wetenschappelijk onderzoek van Kim K. P. Johnson & MiYoung Lee bleek van niet. In een wetenschappelijke setting bleek dat kleding geen factor was die aanzette tot verkrachting of poging tot. Toch wordt er overal om ons heen geroepen dat kleding wel provocerend is.

“women should avoid dressing like sluts in order not to be victimized,” politie officier

“based on the victim’s clothing, they believed she was a prostitute and therefore consented to the sexual acts.” Rechter over een verkrachtingszaak.

Hoe denken anderen hier over?

Ik ben een interview en gesprek aangegaan met mensen in mijn omgeving om te kijken wat mijn sociale norm is. Daarnaast heb ik meiden op het damestoilet gevraagd wat voor kleding ze aan hadden, waarom ze juist deze outfit aan hadden gedaan en wat deze outfit voor gevoel gaf. Wat opviel was dat in mijn omgeving veel mensen de overtuiging hebben; je moet dragen waar jij je prettig in voelt. Wat ook opviel dat ik toch ook best veel mensen in mijn omgeving heb die toch associaties hebben bij kleding en die ook door trekken op de persoon. Op het damestoilet was het algemene thema dat ze het een leuke outfit vonden, ze zich er goed in voelden en vonden dat ze er zo leuk uitzagen. Van alle meiden die ik vroeg waren er maar weinig die zeiden dat ze er goed uit wilden zien voor iemand anders.

Door dit onderzoek kon ik mijn hypothese bevestigen. Ik ben dan ook doorgegaan met de stelling “kleding provoceert niet”.

Fase 2

In mijn onderzoek kwam ik een artikel tegen over de seksualisatie van meiden. In dit onderzoek boden ze positieve manieren om de seksualisatie van meiden tegen te gaan. Eén van de adviezen was “to minimize the impact and existence of sexualization is to encourage girls to become activists who speak out and develop their own alternatives”. Daarom is mijn project een manier van mijn mening uitspreken te laten zijn.

Dit zijn mijn best practices:

Wat veel naar voren kwam uit deze best practices was dat er veel met spot werd gewerkt. Of juist eerst negatieve labels om de aandacht te trekken om vervolgens de boodschap te laten zien.

Om mijn onderzoek in te kaderen heb ik een persona gemaakt die representatief is voor de doelgroep die ik wil bereiken.

Na het brainstormen ben ik tot 1 concept gekomen. Still not asking for it. Dit concept moet door middel van kleding een statement maken over de opvatting dat kleding provocerend zou zijn.

concept poster

Mijn guiding priciples zijn:

 • Het moet een statement maken
 • Het moet een duidelijke boodschap hebben
 • Mening visueel maken

Voor het uitwerken van dit concept had ik 3 ideeën:

 • Back to basics

Een simpele illustratie en tekst om je aan het basisprincipe te herinneren dat je met kleding nergens om vraagt.

 • Het accentueren van het contrast

Hiermee wilde ik 2 kleding stukken tegenover elkaar zetten. Een kledingstuk die aan de “norm voldoet” en een kleding stuk dat als provocerend wordt gezien met de boodschap je vraagt je nergens om.

 • Wanneer je volgens de norm provoceert

Hiermee wilde ik de grenzen die van buitenaf gesteld worden visueel maken

Conclusie

Aan de hand van feedback is mijn eindproduct het laatste idee geworden. Ik heb dit uitgewerkt in een jurkje die laat zien wat de norm van provocerende kleding is gebaseerd op de opmerkingen die om ons heen worden gemaakt. Ik heb de kleuren zwart wit gehouden met de achterliggende gedachten er wordt zwart wit gedacht. Ik wil hiermee mijn mening uiten dat ik vind dat kleding niet provoceert. Daarnaast wil ik door deze opgelegde grenzen visueel te maken mijn doelgroep laten zien dat het niet uitmaakt wat je aantrekt de grenzen worden van buitenaf opgelegd. Jij provoceert niets door wat je aan hebt.

Bronnen

Awasthi, B. (2017). From Attire to Assault: Clothing, Objectification, and De-humanization – A Possible Prelude to Sexual Violence? Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00338

Cahoon, D. D., & Edmonds, E. M. (1989). Male-female estimates of opposite-sex first impressions concerning females’ clothing styles. Bulletin of the Psychonomic Society, 27(3), 280–281. https://doi.org/10.3758/BF03334607

Cometan. (2019). Omnidoxy. The Institution of The Philosophy of Millettism.

Dangerously Provocative. (2016, juli 4). Dangerous Women Project. http://dangerouswomenproject.org/2016/07/04/dangerously-provocative/

Doelgroep. (2013, mei 24). Future Vision To Decision. https://rmc205a.wordpress.com/doelgroep/

Eerbare kleding—Christipedia. (2020, februari 23). https://christipedia.miraheze.org/wiki/Eerbare_kleding

Everyday Sexism Project: Dress Codes and Rape Culture | Time. (z.d.-a). Geraadpleegd 20 maart 2020, van https://time.com/3892965/everydaysexism-school-dress-codes-rape-culture/

Everyday Sexism Project: Dress Codes and Rape Culture | Time. (z.d.-b). Geraadpleegd 20 maart 2020, van https://time.com/3892965/everydaysexism-school-dress-codes-rape-culture/

Girls Talk: The Sexualization of Girls. (2020, februari 23). https://www.youtube.com/watch?v=B2PddIma3LQ&feature=emb_title

Gurung, R. A. R., & Chrouser, C. J. (2007). Predicting Objectification: Do Provocative Clothing and Observer Characteristics Matter? Sex Roles, 57(1–2), 91–99. https://doi.org/10.1007/s11199-007-9219-z

Hagen, M. L., & Voorthuizen, N. van. (2019). Heb je nou al een vriend? Blossom Books.

Johnson, K. K. P., & Lee, M. (2000). Effects of Clothing and Behavior on Perceptions Concerning an Alleged Date Rape. Family and Consumer Sciences Research Journal, 28(3), 332–357. https://doi.org/10.1177/1077727X00283003

Let’s talk about Yes: Publiekscampagne van Amnesty International. (z.d.). Amnesty International. Geraadpleegd 25 maart 2020, van https://www.amnesty.nl/letstalkaboutyes

Modesty. (2020, februari 23). https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/modesty?lang=eng

O’Halloran, M. (z.d.). TD holds up thong in Dáil in protest at Cork rape trial comments. The Irish Times. Geraadpleegd 20 maart 2020, van https://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/td-holds-up-thong-in-d%C3%A1il-in-protest-at-cork-rape-trial-comments-1.3696564

O’Neill, L. (2018). Asking for it. Quercus.

Osborn, K., Davis, J. P., Button, S., & Foster, J. (2018). Juror Decision Making in Acquaintance and Marital Rape: The Influence of Clothing, Alcohol, and Preexisting Stereotypical Attitudes. Journal of Interpersonal Violence, 088626051876856. https://doi.org/10.1177/0886260518768566

Safronova, V. (2018, november 15). Lawyer in Rape Trial Links Thong With Consent, and Ireland Erupts. The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/11/15/world/europe/ireland-underwear-rape-case-protest.html

Seksueel geweld in Nederland. (z.d.). Amnesty International. Geraadpleegd 25 maart 2020, van https://www.amnesty.nl/seksueel-geweld-in-nederland

Sex and Society. (2010). Marshall Cavendish.

Smit, L. (z.d.). DAMN, HONEY een positief feministisch pamflet. Geraadpleegd 25 maart 2020, van https://www.damnhoney.nl/

Smith, H., Perez, M., Sladek, M. R., Becker, C. B., Ohrt, T. K., & Bruening, A. B. (2017). Development and validation of makeup and sexualized clothing questionnaires. Journal of Eating Disorders, 5(1), 39. https://doi.org/10.1186/s40337-017-0171-1

Studente maakt filmpje tegen slutshaming in corps | Amsterdam | AD.nl. (z.d.). Geraadpleegd 23 maart 2020, van https://www.ad.nl/amsterdam/studente-maakt-filmpje-tegen-slutshaming-in-corps~ac061a6c/?referrer=https://www.google.com/

The dominant idea that clothing is necessary for reasons of modesty is a cultural premise. (2020, februari 23). Scribd. https://www.scribd.com/document/308591733/The-dominant-idea-that-clothing-is-necessary-for-reasons-of-modesty-is-a-cultural-premise-It-s-an

UK: New poll finds a third of people believe women who flirt partially responsible for being raped. (z.d.). Geraadpleegd 20 maart 2020, van https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-new-poll-finds-third-people-believe-women-who-flirt-partially-responsible-being

Wolfendale, J. (2015). Provocative Dress and Sexual Responsibility. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2591440

Zurbriggen, E. L., Collins, R. L., Lamb, S., Roberts, T.-A., Tolman, D. L., Ward, L. M., & Blake, J. (2010). Sexualization of Girls. 72.

English summary

It all started with the comment ‘I wouldn’t wear that if I were you, you’ll ask for negative attention’. During this seminar I worked on the hypothesis “clothing isn’t provocative”. I have assessed this by drafting a main question and sub questions. I then used this to create a creative process in which I designed a concept that does convey the message of clothing is not provocative.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *