Realiteit op een albumcover met een klein beetje magie

Een spraakmakende albumcover die momentele problemen en gebeurtenissen in de wereld representeert door middel van Magisch Realisme.

Synopsis

Muziek is een van mijn passies en photoshop een andere. Ik ben nu een paar jaar bezig met het verzamelen van mijn favoriete muziekalbums. Muziek representeert veel in de maatschappij. Ook zijn er nummers en albums, nieuw en oud, die veel kunnen betekenen in tijden van nood, angst of verdriet. Het verbind mensen. Wat mij ook op viel is dat veel van de succesvolle albums een bijzonder, spraakmakende cover hadden.

Toch zijn er veel albums en nummers met veelbetekenende inhoud die een album cover hebben die meer storytelling kunnen gebruiken. Zeker nummers die nu relevant zijn en iets betekenen in de wereld die wij nu leven. Ik vroeg mij af of er door nieuwe covers een nieuwe diepere betekenis kan worden gegeven in de wereld van nu. In dit project ben ik daar mee bezig geweest door passie voor photoshop verbinden met het maken van nieuwe afbeeldingen op albums of singles.


Franka van Bruchem

1698722

Studio Seminar 2020


Inleiding

Dit project kwam tot stand omdat er tegenwoordig in deze wereld veel nare dingen gebeuren. Dagelijks zien we pijn en verdriet om ons heen.
Toch, ondanks alles wat er gebeurt heeft de mens de neiging om het goede in de ander te zien en elkaar te steunen, vaak ook door muziek. Een recent voorbeeld de Pianist die het nummer ‘Imagine’ speelde na de aanslag in Parijs, of de bewoners in quarentaine in Italie die muziek spelen vanaf hun balkon. Muziek verbindt.

Het contrast maar ook de verbinding tussen de schokkende en ernstige gebeurtenissen en de boodschap van hoop wil ik weergeven door het herdesignen van album covers.
Zo komen muziek en beeld samen tot één geheel.

Definitie, Context & Scope

De stijl van de uitwerkingen en producten heet ‘Magisch realisme’.
Deze stijl inspireert mij omdat de storytelling in de beelden erg hoog is. Daarnaast is het een stijl die ik enorm graag wil leren.

‘’Het Magisch Realisme is een richting in de kunst waarin een pogingwordt gedaan de werkelijkheid te verbinden met een andere of hogere werkelijkheid, waardoor hallucinerende beelden of droomeffecten ontstaan.’’
(lingers, 2020)

Voorbeelden hiervan zijn te vinden in verschillende kunstvormen. Voorheen voornamelijk in schilderkunst en literatuur, maar nu ook in digitale kunst zoals photoshop.

Verschillende werken van Erik Johansson (Johansson, n.d.)

Magisch Realisme is uitermate geschikt om maatschappelijke kwesties uit te vergroten en te verbeelden in een (interessante) en uitdagende wijze omdat het meer kan laten zien dan de wereld echt is, maar tegelijkertijd een realistische rand heeft en herkenbaar blijft.

Zoals al beschreven in de synopsis is dit project gefocust op muziek nummers en albums die wat betreft inhoud betrekking hebben op de samenleving en zal dus ook niet breder zijn dan dat. De covers die ik ga ontwerpen moeten namelijk de boodschap van het album of het losse nummer versterken en omgekeerd.

Verder is het belangrijk om af te bakenen wat voor maatschappelijke  onderwerpen er worden gerepresenteerd. Dit zullen geen kleine onderwerpen zijn maar grote, wereldwijde, maatschappelijke problemen of gebeurtenissen. Denk hierbij aan onderwerpen als ‘Climate change’, ‘Sociale distansatie’, ‘Pollution’ en ‘Oorlog’. De covers hebben dan meer draagvlak en zijn niet alleen relevant voor één regio.

Onderzoeksvragen

De belangrijkste vraag die ik heb gesteld in mijn project is:

Op welke manier ontwerp je een maatschappelijk relevante cover voor een album of single die in samenhang staat met de muziek?

Tijdens dit onderzoek kwamen de eerder genoemde afbakeningen en onderwerpen voor maar om deze goed te onderzoeken waren volgende onderzoekvragen relevant:

  • Zijn er specifieke stappen die een ontwerper door loopt wanneer hij of zij een cover ontwerpt? Hoe gaat dit in zijn werk?
  • Wat zijn albums of nummers met inhoud die betrekking heeft op de samenleving en de wereld, en hoe kunnen deze vertaald worden naar album covers?
  • Zijn er case-studies die representeren wat ik wil doen?
  • Wat is magisch realisme en op welke manier kan dit vertaald worden in beelden van magisch realisme?
  • Wat zijn verschillende vormen van magisch realisme? Op welke manier kun je deze verschillende vormen binnen photoshop toepassen?

Verwachting en Relevantie

Ik wilde mijn verwachtingen omtrent het leren van photoshop niet te hoog leggen. Ik hoopte echter wel dat ik een overtuigend, kloppend magisch realistisch beeld kan maken aan het eind van dit project. Wat ik ook hoop is dat dit project door toeschouwers als nuttig kan worden gezien.

Dit project past goed binnen de opdracht. Ik zelf zie twee van mijn persoonlijke fascinaties samensmelten tot één project met een mooi doel: het inspireren van mensen en het geven van hoop. Daarnaast heb ik veel mogen leren tijdens dit project wat mij enorm geholpen heeft in mijn vaardigheden.

Doordat er zoveel moeilijke momenten in de wereld zijn, is dit onderzoek enorm relevant, en zeker de uitwerking en het resultaat er van. Het is erg belangrijk om mensen te blijven inspireren en hoop te geven in tijden van pijn of angst.

Methode, Aanpak

De aanpak was voornamelijk gericht op case-studies, onderzoek naar maatschappelijke kwesties, leren wat er komt kijken bij het ontwerpen van een album-cover en het ontwikkelen van mijn eigen Photoshop vaardigheden.

Aanpak en verrichte onderzoekstappen

Aanpak project/methodes

Uitvoering en Experimenten

De eerste oriëntatie fase is gericht op Photoshop en de stijl Magisch Realisme. Zo begon mijn proces met een case study Magisch Realisme waarin ik meerdere werken en voorbeelden heb geanalyseerd.

Ik ben dit project begonnen met het zoeken naar Photoshop cursussen in de Magisch Realistische stijl waardoor ik mijn vaardigheden kan ontwikkelen.

Voorbeelden van cursussen die ik heb gevolgd (Domestika, 2020)

Musea en exposities

In mijn plan van aanpak had ik ook musea en exposities meegenomen maar door de landelijke dichtgang van zulk soort locaties zijn deze verschoven naar het bekijken van digitale exposities.

De volgende exposities, musea of kunbstenaars heb ik bekeken:

Escher in het Paleis
Rob Gonsalves
Rene Magritte
Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België – Dalí & Magritte

Analyse Escher en test werkwijze.

Analyse Rene Magritte

Daarna volgde een analyse van de werken van Erik Johansson, de kunstenaar die mij inspireerde de seminar in deze stijl te doen.

Analyse werken Erik Johansson

Wat mij specifiek opviel en wat ik mee wilde nemen naar mijn eigen proces is dat hij enorm veel schetsen maakt maar eigenlijk niet veel van die schetsen uitwerkt tenzij ze echt goed genoeg zijn.

‘’Simplified the process is divided into three different parts. It always starts with a sketch, a simple idea. Not many ideas get realized, but if I think it’s good enough I decide try to make it happen.’’ (Johansson, n.d.)

Op dat moment was het tijd voor het zelf maken van projecten.
Ik begon wel met magisch realistische beelden. Vaak beelden die geïnspireerd waren door mijn orientatiefase.

Een aantal van mijn eigen werken
Feedback op mijn gemaakte werken

Ook, heb ik contact gezocht met de Photoshop kunstenaar Erik Johansson over zijn werk en eventueel voor feedback. Daar heb ik momenteel nog niets van terug maar zijn website gaf wel veel inzicht in zijn werkwijze door zijn uitgebreide Q&A en step-by-step videos die erg nuttig waren.

Orientatie fase 2 – Album covers

Met behulp van meerdere focus-group heb ik een lijst gemaakt bands met albums of nummers die specifiek goede album covers hadden die ook maatschappelijk relevant waren en deze geanalyseerd.

Analyse en onderdelen Focusgroups

Best practise

Uit deze focusgroup komen ook de best-practises. Specifiek het album ‘Drones’ van de Britse rockband Muse heeft een magisch realistische beeld die de boodschap van het album representeert.


Muse is buitengewoon goed in het combineren van maatschappelijke kwesties in hun albums en album covers. Hier heb ik veel inspiratie uit gehaald.

Verschillende album covers van de band Muse

Concept Fase

Maatschappelijke onderwerpen en concept schetsen

Eerste iteraties concept 1

Tweede versie iteratie 2

Derde versie en Feedback ronde 1 – Focus group

Vierde versie en Feedback ronde 2 – Focusgroup
Feedback en tips ronde 3 – Designer Bob Daamen
Vormstudies ontwerp cover
Tips en Tops Michiel Rovers

Inspiratie en verantwoording
Albumcover

Evoluatie en conclusie

Dit project heeft mij wel veel gebracht. Niet alleen heb ik een grote stap kunnen zetten in mijn Photoshop vaardigheden, ik heb ook conceptueel dieper moeten nadenken. Het eindproduct ben ik tot zover erg blij mee, en het proces was erg waardevol. Ik ben er wel achter dat dit iets is waar ik echt goed in wil worden.

Ik kreeg van veel mensen positieve reacties terug op mijn eindbeeld. Het verraste me dat mensen het begrepen en enthousiast waren over de stijl en hoe het zich ontwikkeld had. Ook mijn hoofd- en deelvragen heb ik kunnen beantwoorden door het proces heen. Elk onderdeel van het hele proces droeg een steentje bij aan het proces.

Ik ben tevreden. Niet alleen heb ik mogen doen waar ik een passie voor heb maar ook kreeg ik veel enthousiasme terug. Als iemand met problemen rondom zelfvertrouwen, denk ik vaak te min over mijzelf zonder ik dat zelf door heb. Dat kwam ook terug in het Johari venster die ik heb ingevuld aan de hand van feedback uit mijn omgeving.

Johari venster

Ik merk nog wel dat ik veel stappen moet maken met Photoshop om echt goed en professioneel te worden. Daar heb ik meer tijd voor nodig dan deze 10 weken. Maar ik ga proberen contact op te nemen met meer professionals om over mijn onzekerheden heen te komen en gewoon feedback te vragen.

Aanbeveling

Mochten er meer mensen zijn die dit onderwerp willen onderzoeken, wil ik ze aanbevelen om zoveel mogelijk ervaring op te doen door te oefenen met Photoshop. Het kost misschien tijd, maar is de moeite waard.

Daarnaast raad ik ze aan om buiten hun comfortzone te stappen en op professionals af te stappen die dit eerder hebben gedaan.Als laatste zal ik ze aanraden om naar een recordshop te gaan en daar mensen te vragen naar hun favoriete albumcover.
Daar zijn mensen te vinden die er verstand van hebben.

Ik zou anderen echt aanraden om met dit onderwerp iets te doen.
Zelfs in een andere vorm.

Woordenaantal body: 1308

Sources

Draguet, M., & De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (z.d.). Bezoekersgids. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://fine-arts-museum.be/uploads/pages/files/dalimagritte_guideduvisiteur_nl_qr.pdf

History of Art: Rob Gonsalves. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020,
van http://www.all-art.org/art_20th_century/gonsalves_rob1.html

İldeş, G. (2014, 25 augustus). “An Analysis for the Works of Escher and their Use in Art Education”.
Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814036295

Johansson, E. (2020, 16 maart). FAQ. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.erikjo.com/faq

Kipp, M. (2018, 10 maart). How to design an album cover: the ultimate guide.
Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://en.99designs.nl/blog/design-other/how-to-design-album-cover/

Lingers. (z.d.). Magisch Realisme. Geraadpleegd op 24 maart 2020,
van http://magischrealisme.lingers.eu/inleiding

MasterClass. (2019, 15 augustus). Attention Required! | Cloudflare.
Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.masterclass.com/articles/what-is-magical-realism

M.C. Escher Foundation, & The M.C. Escher Company. (z.d.). M.C. Escher Collection.
Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://mcescher.com/nl/

Musewiki. (z.d.). Muse albums [Foto]. Geraadpleegd van https://www.musewiki.org/Discography

Menyes, C. (2015, 29 april). Muse’s New Album “Drones” Narrative Explained by Matt Bellamy: ‘It’s a Metaphor for What It Is to Lose Modern Empathy’. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.musictimes.com/articles/33045/20150325/muse-new-album-drones-meaning-matt-bellamy-interview.htm

PQ, R. (2019, 11 februari). How to design effective album cover art.
Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://iconcollective.edu/album-cover-art-tips/

Rene Magritte: 100 Famous Paintings Analysis, Complete Works, & Bio. (z.d.).
Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.renemagritte.org/

Slip, F. (2018, 29 januari). The story behind Pink Floyd’s Wish You Were Here cover photo.
Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.floydianslip.com/news/
2018/01/the-story-behind-pink-floyds-wish-you-were-here-cover-photo/

United Nations. (z.d.). Global Issues Overview. Geraadpleegd op 24 maart 2020,
van https://www.un.org/en/sections/issues-depth/global-issues-overview/

van Vuuren, J. J. (2020, 13 maart). Six critical global issues | What are the world’s biggest problems and how can I help? | GVI UK. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.gvi.co.uk/blog/6-critical-global-issues-what-are-the-worlds-biggest-problems-and-how-i-can-help/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *