Mijn weg naar perfectie – Bonita van Pelt

CONCEPT DIARY

Bonita van Pelt

1740387

MIJN WEG NAAR PERFECTIE

PREMISSE

Het punt waar het mis ging in het streven naar perfectie, werd mijn project.

SYNOPSIS

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, toch? Dit gezegde dwaalt soms, geheel onbewust en doelloos door mijn hoofd. Wat is de reden dat de sluitertijd weer niet klopt en het model zo leeg naar mij kijkt? Heeft ze haar dag niet of ik doe wat verkeerd. Wanneer deze foto’s vluchtig zichtbaar zijn op mijn scherm gaat er van alles door mijn hoofd. Dit verwart mij elke fotoshoot opnieuw. Dus terugkomend op het gezegde, deze ezel stoot zich tweemaal aan dezelfde steen, misschien wel vaker. Geheel onbewust en begrijp mij niet verkeerd, het heeft 7 weken geduurd voor ik dat zag wat mijn project moest zijn. Heel wat fotoshoots later en de strijd naar de perfecte foto keer op keer. In mijn fotoserie wil ik laten zien waar het mis ging, net voor het punt dat ik mij bewust werd van mezelf.

DEFINITIE, CONTEXT & SCOPE

Deze seminar begon met een brainstormsessie over fascinaties. Een fotoserie met echte mensen en echte gevoelens. Hierover ging ik in gesprek met een psycholoog. In dit gesprek kwam naar voren dat een brief schrijven aan jezelf daadwerkelijk veel emoties oproept. Dit idee presenteerde ik aan de docenten met de naam ‘psychologie en fotografie’ (afbeelding 1). De feedback die ik na mijn pitch ontving was dat dit in een cliché zou belanden (HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences, 2015). Wat ervoor zorgde dat ik een nieuwe brainstormsessie en woordweb ben gestart (afbeelding 1).

Uit deze brainstormsessie kwam mijn fascinatie voor monden naar voren waar ik een poster van heb gemaakt (afbeelding 2). Vervolgens ben ik hierover met een fotograaf gaan brainstormen. Vanuit deze brainstormsessie (afbeelding 3) bleek dat er veel raakvlakken waren betreft ideeën die met de mond te maken hebben (E. Stallinga, persoonlijke communicatie, 16 februari 2020). Met deze raakvlakken heb ik geëxperimenteerd (afbeeldingen 4-5). Over deze fascinatie heb ik ook een research proposal geschreven. Na het experimenteren heb ik mijn onderwerp monden laten vallen. Met als reden dat ik niet mijn creativiteit de vrije loop kon laten gaan.

Uiteindelijk ben ik mij gaan focussen op het framen (afbeeldingen 6-7) van een model. Hierover heb ik twee fotoshoots uitgevoerd met inspirerende houdingen (afbeelding 8). Maar hier liep ik tegen hetzelfde aan, er ontbrak iets.

Ik ben mij gaan focussen op het regisseren van foto’s. Dit had ik als feedback ontvangen en was iets waar ik mij wilde in ontwikkelen. Iets wat ik onbewust de hele tijd al deed, maar niet met de juiste kijk. Met het regisseren wilde ik mij focussen op het model, mijn eigen voorbereidingen en de juiste foto. Waarin alles bij elkaar kwam. Deze fotoshoot heeft er ook voor gezorgd dat ik eindelijk begreep wat mijn doel was en dus mijn valkuil. Hoe ik mij spiegel naar het model, spiegelt het model zich naar mij. Ik wil mij gaan verdiepen in het proces van begin tot eind in een fotoshoot. Waarin ik het streven naar perfectie los moet laten.

METHODE & AANPAK

Ik wil een fotoserie maken met mijn valkuilen uitgelicht in een visualisatie. Dit omdat ik mijn passie voor fotografie wil verbeteren en ontwikkelen. Om mij hierin te verdiepen wil ik elke week een fotoshoot doen zodat hier een proces in zichtbaar is. De boodschap die ik wil overbrengen in de fotoserie is goed over te brengen via dit medium. Mijn onderzoek ga ik doen met behulp van het volgende: inspiratie op doen over fotografie en in contact te komen met experts verder doe ik een literatuuronderzoek (HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences, 2015 ) en deskresearch. Door het bezoeken van bijvoorbeeld musea wil ik nog meer inspiratie op doen.

FASE 1 ORIËNTEREN

Ik heb een start gemaakt met mijn deskresearch deze deskresearch heeft gezorgd voor een basis in mijn onderzoek. In deze basis zijn de belangrijkste tips zichtbaar welke ik denk nodig te hebben in mijn proces.

Ik heb een brainstormsessie gehad waarin ik gebruik heb gemaakt van een woordweb. Dit zorgde voor mij voor meer duidelijkheid in mijn fascinaties en uitkomsten (afbeelding 1)

Daarnaast heb ik een poster (afbeelding 2) gemaakt voor de tweede pitch. Tijdens deze pitch kreeg ik de feedback dat de op de poster niet duidelijk naar voren kwam dat het over monden ging. Ook kreeg ik terug dat het goed was dat ik uit mijn comfort zone ging.

Ik heb een bezoek gebracht aan het Huis Marseille Museum waar de tentoonstelling met het thema: Outside fashion te zien was. Wat er vrijwel direct opviel was dat er gebruik werd gemaakt van contrast en in zwart wit foto’s zichtbaar waren (afbeelding 9).

Het tweede bezoek was aan de Eduard Planting Gallery (afbeelding 10). In het werk van Terence Patrick O’Neill (Terry) was veel scherpte zichtbaar was in de foto’s. Terry hielp bij het vastleggen van de Britse culturele en sociale revolutie. Hij staat bekend om het vastleggen van de fashion industrie en het fotograferen van bekende iconen in en rondom de jaren 60 (TheGuardian, 2019).

Ik heb inspiratie opgedaan door mij te verdiepen in diverse boeken over fotografie (afbeelding 11). Dit heb ik gedaan voor mijn dummy en mijn literatuuronderzoek.

FASE 2 EXPERIMENTEREN, CONCEPT WEERLEGGEN, CONCRETISEREN

Ik ben gaan experimenteren met het maken van zelfportretten en heb mij hierin verdiept met behulp van literatuuronderzoek (HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences, 2015 ). Tijdens het maken van de zelfportretten (afbeelding 12) was ik aan het experimenteren met de flitser en houdingen met betrekking op de mond. Hierna heb ik met dezelfde opstelling foto’s gemaakt van mijn vriend (afbeelding 12). Na het uitwerken van de foto’s ben ik hierover in gesprek gegaan met een docent, en ben ik tot de conclusie gekomen dat dit onderwerp te eentonig werd.

Ik ben omgeschakeld naar framing omdat mijn monden fascinatie mij niet de mogelijkheid gaf om creatief bezig te zijn. Hier heb ik in geëxperimenteerd en heb ik meerdere fotoshoots mogen uitvoeren (afbeeldingen 7). Allen met dezelfde houdingen, welke geïnspireerd waren door mijn inspiratie onderzoek (afbeelding 8). Ook heb ik een gesprek gehad met een hobby fotograaf die zich bezig houd met belichting (J. Huldman, persoonlijke communicatie, 24 februari 2020). Bij ditzelfde onderwerp liep ik (weer) vast (afbeelding 13). Ik heb een enquête uitgevoerd (HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences, 2015). Ik heb de feedback ontvangen dat deze enquête geen toegevoegde waarde zou hebben. Daarom heb ik de keuze gemaakt deze niet bij het onderzoek te betrekken.

Als feedback kreeg ik terug dat framing een negatieve associatie heeft. Ik voelde zelf ook geen wow-factor en besloot aan de hand van feedback meer te kijken naar het regisseren van foto’s. Het regisseren van foto’s is mij erg bevallen. De eerste fotoshoot (afbeelding 14) had mooie resultaten waar ik erg tevreden over was. Ik kreeg van het model terug dat ze vond dat ik erg was gegroeid in mijn aanpak. Enkel ontbrak er een ding en hier kon ik mijn vinger niet op leggen.

Ik besloot van stap voor stap de volgende fotoshoot voor te bereiden (afbeelding 15). Ik mocht een fotostudio gebruiken om gebruik te maken van de belichting. Ik liep alleen gefrustreerd tegen mijn eerste valkuil aan, mijn instellingen klopte niet. Ik kreeg van het model geen open blik op de foto wat ook weer zorgde voor frustratie (in mijn hoofd). Door deze situatie besloot ik om buiten te gaan fotograferen. Om zo de boel wat losser te maken om tot slot terug te keren in de studio en dit hielp.

FASE 3 UITWERKEN, BEDENKEN VAN EEN CONCEPT

Dit vond ik het lastigste deel mijn proces was mij duidelijk geworden. Maar hoe wikkel ik dit in een interessant concept? Gelukkig met behulp en feedback van een expert heb ik met nieuwe inzichten het concept weten vorm te geven. Het hoeft geen oplossing te zijn, maar duidelijke visuele beelden zouden de kijker mee kunnen nemen.

Het gaat steeds meer draaien om visueel je verhalen te vertellen aan de hand van storytelling het overbrengen van een begrip of metafoor  (HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences, 2015). In narratieve psychologie gaat het vooral om de mens die op zijn manier een verhaal duidelijk wilt maken. Dit is ook aan de orde in mijn concept aan de orde is. Ik wil duidelijk maken dat mijn streven naar perfectie zorgt voor problemen. Ik wil de kijker stap voor stap meenemen in mijn beleving achter de camera. Dit wil ik doen aan de hand van de opbouw van Joseph Campbell door de volgende stappen (Drama online, 2019):

  • Het vertrek (mijn begin punt in de fotoshoot, het streven naar perfectie. Het begin resultaat valt tegen)
  • De inwijding (Mijn proces, waarin ik verbeter en mijn verwachtingen bij stel. Hier vindt mijn ontwikkeling en besef plaats)
  • De terugkeer (Ik maak foto’s met zelfvertrouwen en weerspiegel dit op mijn model, de foto’s zijn het resultaat waar ik bij het vertrek naar opzoek was) 

Evaluatie, reflectie en conclusie

Dit project heeft veel pieken en dalen gezien, dus ik ook. Ik wilde vanaf het begin in actie blijven en actief bezig te zijn met het project. Ik heb soms in het diepe moeten grijpen omdat ik kwijt was waar ik mee bezig was. Ik heb zoals mijn eerdere gezegde luid: ‘een ezel stoot zich niet driemaal aan dezelfde steen’, dit overduidelijk wel gedaan. Het duurde lang voor ik achter mijn pijnpunten kwam. Dit leidde tot een compleet nieuw concept waarin ik niet veel overboord heb hoeven gooien. Ik merkte de feedbackrondes mij onzeker konden maken. Hierdoor ben ik veel van concept gewisseld. Dit gaf mij het inzicht dat ik eigenlijk intens onzeker ben over mijn werk.  Ik wil vanaf stap 1 bezig zijn met concepting en niet pas achteraf duidelijk een visueel beeld te schetsen, want dit zorgde voor chaos. Ik wil zeker actief aan de slag gaan met de feedbackrondes. Ik wil meer op de feedback inspelen. Mijn conclusie van dat het voorbereiden met een duidelijk concept gaat mij onwijs kan helpen in de toekomst. Dit zorgt ervoor dat ik gedurende de periode minder stress ervaar en minder in het donker tast.

De toekomst van …

Aanbeveling voor verder onderzoek is om meer in het proces van de fotograaf te onderzoeken. Studenten of professionals die willen werken met fotografie adviseer ik om vanaf 0 te beginnen en te accepteren dat het niet gelijk goed gaat. De toepassing die hierop gebruikt kan worden in het onderwijs is dat de studenten zich bezig houden met het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Bibliografie

Canon. (2019). Wat ik over professionele portret fotografie had willen weten voor ik begon. Opgehaald van Canon : https://www.canon.nl/pro/stories/pro-portrait-photography-tips/

Denning, S. (2010, oktober). Steve Denning. Opgehaald van what a story: http://www.stevedenning.com/Business-Narrative/definitions-of-story-and-narrative.aspx

Drama online. (2019, augustus 3). Klassieke opbouw van een verhaal (artikel). Opgehaald van Drama online : https://dramaonline.nl/klassieke-opbouw-van-een-verhaal/

HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences. (2015 , december 21). Literature study. Opgehaald van CMD Methods Pack – find a combination of research methods that suit your need: https://www.cmdmethods.nl/cards/library/literature-study

HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences. (2015, december 21). Pitch. Opgehaald van CMD Methods Pack – find a combination of research methods that suit your needs: https://www.cmdmethods.nl/cards/showroom/pitch

HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences. (2015, december 21). Storytelling. Opgehaald van CMD Methods Pack – find a combination of research methods that suit your needs: https://www.cmdmethods.nl/cards/workshop/storytelling

HAN University of Applied Sciences, & Amsterdam University of Applied Sciences. (2015, december 21). Survey . Opgehaald van CMD Methods Pack – find a combination of research methods that suit your needs: https://www.cmdmethods.nl/cards/field/survey

Hedriks, T. (2018). visual storytelling. Opgehaald van tonhendriks: tonhendriks.nl

Pury , P. d. (2008). Lisa Lyon part II. In P. d. Pury, Photographers. London: Oxfam.

Schilling , A. (2017). Zelfportret. In A. Schilling, IMAGINE. SHOOT. CREATE (p. 159). Utrecht/Antwerpen: Kosmos.

Schilling , A. (2018). AF vs MF. In A. Schilling, Twisting reality (p. 160). Utrecht/ Antwerpen: Kosmos.

Schilling , A. (2018). Shoot. In A. Schilling , Twisting reality (p. 160). Utrecht/ Antwerpen : Kosmos .

TheGuardian. (2019, november 17). Photographer Terry O’Neill: a life in pictures. Opgehaald van theguardian: https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2019/nov/17/photographer-terry-oneill-a-life-in-pictures

Vivacamera. (2020). 14 portretfotografie tips die je niet mag vergeten. Opgehaald van Vivacamera : https://www.vivacamera.nl/14-portretfotografie-tips-mag-vergeten/

Zoom . (2015, november 6). Portretfotografie voor beginners. Opgehaald van Zoom: https://zoom.nl/artikel/cursussen/23673-portretfotografie-voor-beginners.html

 English Summary

A donkey does not hit the same stone twice, right? This saying sometimes wanders, completely unconsciously and aimless through my head. What is the reason that the shutter speed is not right and why is the model looking at me so empty? Doesn’t she have her day? Or am I doing something wrong? When I see the photos fleeting on my screen alot is going through my mind. This confuses me every photoshoot again. Coming back on the saying: This donkey does not hit the same stone twice, but I do it, and maybe even more times. Completely unconsciously and don’t get me wrong: it took me seven weeks to realize what my project would be. Many photoshoots later and the battle for the perfect shot, time after time. In my series of photos I want to show where it went wrong, just before the point I got conscious of myself.

 

Dankwoord

Mijn onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de tijd mijn gesprekken/feedback met experts en de hulp van de modellen.  Met speciale dank aan Ryan die mij verslag heeft nagelopen. En Kaylee voor het gebruiken van haar studio apparatuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *