Kaapstad in beeld

Premisse

Kaapstad in beeld. 

Synopsis

Kaapstad, een stad, die zoveel te bieden heeft maar weinig mensen, die zich hier bewust van zijn, omdat vooroordelen de overhand hebben. Afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in Kaapstad en heb ik een fascinatie ontwikkeld voor deze plek. Ik heb ervaren hoe mijn vooroordelen, die ik had ontkracht werden en om werden gezet in liefde voor de stad. Bij mijn terugkomst in Nederland ervoer ik uit reacties van mensen om mij heen, een beperkt en vaak negatief beeld over Kaapstad. Mijn doel is om mensen het bijzondere van deze stad te laten zien en de onwetendheid en negatieve beeldvorming wegnemen. Ik richt mij specifiek op families met jonge kinderen. Met de Kaapstad vakantie guide wil ik een gezin het mooie van Kaapstad laten ervaren, zodat na de vakantie letterlijk een objectief beeld van deze stad thuis gedeeld wordt. 

Context, scope en definitie.

Hoofdvraag: Hoe laat ik families met jonge kinderen Kaapstad ervaren op een positieve manier, zodat vooroordelen worden doorbroken?

De definitie van het woord vooroordeel is duidelijk. Een oordeel dat getroffen is, voordat er naar de feiten of kennis is gekeken. De betekenis beschreven zoals in de van Dale wijkt hier dan ook niet veel van af namelijk “op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer”.  

Mensen vormen een mening op basis van verhalen, die ze horen en beelden die ze zien. Deze verhalen zijn vaak incompleet en de beelden zijn gemanipuleerd. Echter ze zijn toch beeldvormend, creëren een waarheid en die nemen we klakkeloos aan. Dit geldt ook voor de vooroordelen, die ik hoorde over Kaapstad. Zo denkt men dat het gevaarlijk is, er overal criminaliteit heerst en dat het een arm en onderontwikkeld land is. Allemaal reacties en vragen die ik kreeg, toen ik terugkwam van mijn reis. Het verbaasde en irriteerde mij, dat mensen zo dachten over Kaapstad. Graag wil ik ze het mooie van Kaapstad laten ervaren. Mijn uitdaging om met mijn project, ook anderen dit inzicht te geven. Kaapstad een prachtige stad voor iedereen.   

Hoe kan ik deze vooroordelen over Kaapstad doorbreken? Ik vind het interessant, dat vooroordelen zo’n impact hebben op onze beeldvorming. Waarom laten we ons leiden door verhalen en beelden zonder ze te checken?

In aanvang wilde Ik mij specifiek richten op vooroordelen over Kaapstad. Iedereen in onze maatschappij zal in meer of mindere mate zijn mening baseren op vooroordelen. Het is iets, waar we meer bewust over zouden moeten nadenken en daarom ook een passend onderwerp voor mijn seminar.

Na een uitgebreid kwalitatief onderzoek, verschillende interviews, gesprekken en feedback kwam ik tot het besef, dat het doorbreken van vooroordelen het best werkt, wanneer men zelf nieuwe positieve ervaringen opdoet. Nieuw kijken met je eigen ogen. Dus richt ik mijn project op het creëren van de ultieme reiservaring in Kaapstad. 

Ik laat de mensen zien wat de stad allemaal te bieden heeft, Ik Inspireer ze en maak ze enthousiast, waardoor een reëel beeld van Kaapstad thuis gedeeld wordt.

Ik kies voor de doelgroep families met jonge kinderen. Ik ontwikkel een reisgids die ervoor zorgt, dat het gehele gezin Kaapstad leert kennen op een positieve manier. De beelden, die de familie, letterlijk samen maakt zullen een blijvende mooie herinnering aan Kaapstad vormen. 

(Soros, z.d.), (Woorden.org , z.d.). (van der Berg, 18AD), (le Large, z.d.), (Kleyngeld, 2018). 

 Methode en aanpak. 

Gedurende het proces heb ik gebruik gemaakt van verschillende onderzoekstechnieken en heb ik verschillende processtappen gemaakt alvorens ik bij mijn eindproject kwam.  

1ste stap gericht op vooroordelen: deskresearch. Hierbij heb ik ook gekeken naar het beïnvloeden van gedrag en heb ik ook het “draaiboek gedragsverandering” van Reint-Jan Renes gelezen.Ook heb ik een gesproken met een transformationeel trainer en coach (Verona Jongman) over gedrag. Hier kreeg ik het inzicht, dat nieuwe overtuigingen vanzelf ander gedrag teweegbrengen. Om dieper in te gaan op vooroordelen heb ik een interview gehouden met een 22-jarige studente uit Zuid-Afrika. Concluderend kunnen we stellen dat, wanneer er geen bewustzijn is, het veranderen van gedrag en het doorbreken van een vooroordeel erg lastig is. 

2e stap: Citymarketing: Door het imago van een stad te verbeteren krijg je een positiever beeld van die stad. 

Daarom heb ik gekozen mij meer te richten op het opdoen van kennis over imago vorming van een stad. Ik heb naast mijn onderzoek ook contact opgenomen met Brigitte Hulscher, citymarketeer in Utrecht. Zij vertelde mij o.a. over de ontwikkeling van Utrecht en adviseerde mij om dieper in te gaan op citymarketing. Ik heb daarna zelf ook onderzocht hoe citymarketing campagnes het imago van een stad beïnvloeden. Ik heb gekeken naar verschillende steden die hier slim gebruik van maken en hiermee hun stad weer op de kaart hebben gezet. Ook heb ik gesproken met Sanne Stenvert (communicatiestrateeg gericht op steden) bij Livewall Concepts. Zij vertelt me over verschillende projecten die ze uitgevoerd hebben in Nederland en raadt mij aan 1 doelgroep voor ogen te nemen en hierop te focussen. Door mijn gesprek met Corendon, het advies van Sanne Stenvert en feedback van docenten heb ik besloten om mij te richten op families met jonge kinderen. 

(Renes & Hermsen, 2016.)

 Uitvoering en experimenten. 

Als eerste had ik mij gericht op het bestrijden van vooroordelen door mensen beelden te laten zien hoe Kaapstad echt is. Ik wilde de verschillende kanten van Kaapstad laten zien door middel van collages van foto’s. Vanuit de feedback bleek, dat de foto’s onvoldoende duidelijk zouden maken wat ik hiermee wilde bereiken.  

experimenten photoshop

Ik dacht na over wat ik precies wilde vertellen en overbrengen. Mensen de mooie plekken van Kaapstad laten zien, ze iets leren over de stad en zo bij hun uiteindelijk een warm en positief beeld over de stad ontwikkelen. Mijn idee was om mensen in een app te laten kiezen uit verschillende foto’s. Door hun keuze uit, bijvoorbeeld een berg of strand volgde dan een overzicht met allerlei leuke en bijzondere activiteiten, die ze dan zouden kunnen gaan doen.

 

ontwikkeling app. 

Op dit concept kreeg ik verschillende feedback, het idee en de achterliggende gedachten waren goed alleen de uitvoering mocht creatiever. Ik moest kiezen of vorm of  inhoud en hierbij de focus op een verhaal. Ik dacht na over mijn eigen ervaring in Kaapstad, wat was voor mij nou zo speciaal? Ik had bijzondere herinneringen aan de foto’s van mijn wegwerpcamera. Dit bracht mij op het volgende concept. De foto’s uit een wegwerpcamera zouden leidend kunnen zijn. De foto’s in de app vormen een route langs bezienswaardigheden. Ik zou routes ontwikkelen voor verschillende doelgroepen en dit combineren met een app. Iedereen kiest dan zelf foto’s en creëert daarmee zijn eigen unieke route. 

ontwikkeling kaarten 

De feedback was positief, wel moest ik kiezen voor een doelgroep en mij richten op  on- of offline. Ik besloot mij volledig op de offline kant te richten, gezien de vaak slechte internetverbinding en stroomstoring. De focus: families met jonge kinderen (lft 4-10). De gedachte aan Zuid- Afrika roept vooral bij kinderen een duidelijk beeld op, daarom wilde ik ook hierop inspelen. Ik heb een pakket ontwikkeld voor het hele gezin met als doel: Kaapstad ervaringen opdoen die aansluiten bij hun behoeften en beelden creëren, die een blijvende herinnering zullen vormen. Het pakket vormt een mooie basis voor kinderen om bijvoorbeeld een spreekbeurt te houden over hun bijzondere ervaringen in Kaapstad.

wegwerpcamera

 Het pakket.

eindproduct kaartenspel
eind product reisboekje
voorkant brochure

 achterkant brochure 

Evaluatie en conclusie. 

Binnen dit project heb ik veel geleerd over gedragsverandering en vooroordelen. Ik ben mij ervan bewust geworden wat vooroordelen met ons doen en de impact hiervan. Doordat ik intensief bezig ben geweest met dit onderwerp werd ik me bewust, dat ook ik vooroordelen heb. Confronterend. Ik ben nu meer bewust en denk beter na, voordat ik mijn mening geef.

Ik heb geleerd hoe ik gedragsverandering kan stimuleren en ook hoe lastig het is om dit uiteindelijk succesvol te laten slagen. Gedurende mijn seminar heb ik meerdere ups en downs meegemaakt. Door de vele feedback van docenten en studenten liet ik mezelf afleiden en wilde ik te veel. Knopen doorhakken was mijn grootste struikelblok, het gevolg hiervan is een zeer uitlopend kwantitatief onderzoek waardoor ik uiteindelijk minder heb geëxperimenteerd. In mijn volgende blok wil ik mij minder richten op deskresearch en meer focussen op mijn creatieve ontwikkeling en dan vooral werken met illustrator.

Toekomst.

 In de toekomst wil ik mij focussen op de maatschappelijke impact van vooroordelen. Hierbij wil ik kijken hoe confrontatie met de werkelijkheid invloed heeft op de bewustwording en dus uiteindelijk op deze manier leidt tot gedragsverandering. Hier wil ik mij verder in verdiepen. 

Bronnen. 

Kleyngeld, A. (2018, 27 juni). Hoe reclame ons beïnvloedt: ‘Gebruik Axe en alle vrouwen stormen op je af’. Geraadpleegd op 10 februari 2020, van https://www.ad.nl/economie/hoe-reclame-ons-beinvloedt-gebruik-axe-en-alle-vrouwen-stormen-op-je-af~a8c54f72/

le Large, J. (z.d.). Hoe komt een mening tot stand? Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://www.commtop.nl/2015/09/16/hoe-komt-een-mening-tot-stand/

Renes, R. J., & Hermsen, S. (2016). Draaiboek gedragsverandering (1ste editie). Amsterdam, Nederland: Reed Business Education.

Soros, E. (z.d.). Hoe bewust ben jij je van je vooroordelen? Geraadpleegd op 13 februari 2020, van https://npofocus.nl/artikel/7752/hoe-bewust-ben-jij-je-van-je-vooroordelen

Van der Berg, I. (18AD, 6 september). We geloven reclamecampagnes zonder de feiten te checken’. Geraadpleegd op 3 februari 2020, van https://www.ad.nl/economie/we-geloven-reclamecampagnes-zonder-de-feiten-te-checken~a70bcb49/

Woorden.org . (z.d.). Het vooroordeel. Geraadpleegd op 13 februari 2020, van https://www.woorden.org/woord/vooroordeel

Englisch summary. 

Cape Town, a city that has so much to offer but only a few people who are aware of this because prejudice prevails. Last six months I did an internship in Cape Town and developed a fascination for this city. I discovered how my prejudices, which I had disproved, were turned into love for the city. On my return to the Netherlands I experienced from reactions from people around me, a limited and often negative image of Cape Town. My goal is to show people the uniqueness of this city and take away the unknowing and negative perceptions. I focus specifically on families with young children. With the Cape Town holiday guide I want to let a family experience the beauty of Cape Town, so after the holiday literally an objective image of this city is being shared at home.

Evelyne van de Graaf 1697113

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *