JOY Of The Vulva

CONCEPT DIARY

VAN FASCINATIE TOT PRODUCT

Een persoonlijke fascinatie omzetten in een professionele zoektocht. Let’s do this!

Vrouwelijk seksuele gezondheid, ruim de helft van onze bevolking krijgt er direct mee te maken. Maar waarom blijft het dan toch een taboe en blijkt het lastig om over te praten? In mijn ogen een relevant onderwerp voor mij als CMD’er.

Tijdens mijn zoektocht naar een interessant onderwerp viel mijn oog op de open briefings die worden gefaciliteerd door de D&AD New Blood Awards. De briefing van Teen Vogue en The Case For Her sprak mij erg aan omdat de inhoud nagenoeg perfect aansloot op mijn short list. Met handvatten en inspiratie uit deze briefing heb ik mijn onderzoeksvraag gevormd: ‘Hoe kan ik doormiddel van branded content vrouwelijke seksuele gezondheid en genot meer bespreekbaar maken?

(British Design & Art Direction, z.d.). (McNamara, B, 2019, 7 november).

 

PREMISSE EN SYNOPSIS

NL

‘JOY Of The Vulva, op een laagdrempelige en vooral leuke manier meer leren over vrouwelijk seksuele gezondheid en plezier.’

JOY Of The Vulva is een kaarten set welke fungeert als educatieve tool om op een laagdrempelige en vooral leuke manier meer te leren over vrouwelijk seksuele gezondheid en plezier. De kaarten dienen als hulpmiddel om te ontdekken wat plezier voor jou betekend. De kaarten zijn gemaakt voor adolescente vrouwen tussen de 18 en 24 jaar, rekening houdend met iets jonger publiek. De kaarten kunnen alleen gebruikt worden maar ook goed met een partner of tijdens een meidenavond.

EN

‘JOY Of The Vulva, to learn more about female sexual health and pleasure in an accessible and, above all, fun way.’

JOY Of The Vulva is a set of cards that functions as an educational tool to learn more about female sexual health and pleasure in an accessible and, above all, fun way. The cards serve as an aid to discover what pleasure means to you. The cards are made for adolescent women between the ages of 18 and 24, considering slightly younger audiences. The cards can be used alone, but are also applicable to use with a partner or during Girls Night.

CONTEXT

 

‘Hoe kan ik doormiddel van branded content vrouwelijk seksuele gezondheid en genot meer bespreekbaar maken?’

  • Wat betekend (seksueel) genot?
  • Waarom is vrouwelijke seksuele gezondheid en genot niet bespreekbaar (genoeg)?
  • Hoe kan de doelgroep onderdeel zijn van de oplossing?

Ik heb me de afgelopen weken verdiept in wat plezier en genot nu precies betekend, en waarom we anno 2020 nog altijd moeten dealen met de orgasmekloof. Bij wie speelt dit probleem het meest en hoe kijken we er wereldwijd tegenaan? Uit onderzoek heb ik besloten mijn doelgroep te focussen op adolescente vrouwen tussen de 18 en 24 jaar, rekening houdend met iets jonger publiek.

Ik was erg blij om te zien wat voor platformen er tegenwoordig zijn om thema’s rondom seksualiteit meer bespreekbaar te maken. Best Practices als ‘Wipsite’ en ‘Ferly’ zijn enkele inspiratiebronnen geweest. Deze zijn terug te vinden in de bronnenlijst en in mijn Google Drive. (Sonneveld, M, & Barbé, B, z.d.) (Ferly, 2019).

Na een aantal concepten te hebben bedacht en uitgewerkt, onder andere met behulp van brainstormtechnieken als Crazy Eight, Mind The Gap Brainstorm Technique en Mind Mapping. Afwegingen te hebben gemaakt qua productkeuze en te hebben gesproken met de doelgroep. Ben ik uitgekomen op het maken van een kaarten set.

 

Voor meer materiaal zie link naar Google Drive > (van Vliet, L., 2020, 19 maart).

CREATIEVE PROCES

In de eerste weken heb ik me voornamelijk verdiept in het onderwerp en vraagstukken als: Wat betekend (seksueel) plezier? Op wat voor manier is seksuele voorlichting deel van onze opvoeding, in Nederlands als in de US. Ik heb me ingelezen over Teen Vogue en The Case For Her, omdat zij, aan de start van mijn project, mijn opdrachtgevers waren. Achteraf heb ik misschien te veel tijd besteed aan het onderzoek doen naar deze organisaties. Ik was erg gefocust op het Amerikaanse publiek. Door feedback momenten met medestudenten als met docenten werd ik me ervan bewust dat ik een stap terug moest doen. Het is en blijft een Seminar project waarin ik een eigen fascinatie omzet in een professionele zoektocht.

Ik heb verder geborduurd op mijn onderwerp en hierin de wensen vanuit de briefing losgelaten zodat er meer ruimte overbleef voor mijn eigen invulling als ontwerper.

Door het onderzoek heb ik wel een goed beeld gekregen van de doelgroep, bij wie spreekt het onderwerp het meest aan en waar ligt de behoefte. Hier heb ik mijn keuze voor de uiteindelijke doelgroep op gebaseerd.

Naast onderzoek in schrift heb ik ook beeldmateriaal verzameld, als gecreëerd, door het doen van trendonderzoek. Wat voor illustratiestijl leeft er op dit moment binnen de branche en hoe kan ik mijn eigen stijl hierin verwerken. Inspirerende producten in de vorm van een kaartspel vond ik The Vulva Quartet en het spel OPEN KAART.

Voor meer inspiratie wil ik je graag doorverwijzen naar mijn Pinterest bord en naar mijn Drive voor beelden uit mijn dummy. (Pinterest, 2020, 1 februari).

Voor het uitdagen en verbeteren van mijn grafische skills ben ik met behulp van tutorials simpele vector illustraties gaan maken met mijn tekentablet. Ook heb ik een nieuw programma, Clip Studio, uitgeprobeerd. (T&T Tutorials, 2019). (tutvid, 2006).

Om buiten de schoolmuren inspiratie als kennis op te doen heb ik een aantal evenementen bezocht. Zoals de BIG-avond in Kapitaal. Waar Marilyn Sonneveld vertelde over haar werk, onder andere over Wipsite.

En heb ik via een livestream het event ‘Bevrijd de Vulva’ in Pakhuis de Zwijger bijgewoond.
Een open gesprek waar o.a. werd gesproken over schaamlipverkleining, menstruatie-armoede, zelfbeeld als biologieboeken anno 2020. Want hoe kan het dat biologieboeken pas sinds 2019 een juiste weergave van de clitoris geven?
Beide avonden waren erg inspirerend en interessant! (Kapitaal, 2020, 4 maart). (Pakhuis de Zwijger, 2020, 5 maart).

EXPERIMENTEN EN ITERATIES

Schetsen dummy:
Voor meer zie link naar Google Drive > (van Vliet, L., 2020, 19 maart).

Iteraties logo:

Iteraties kaarten set:
 

Voor overig gemaakt materiaal, onderzoeksresultaten, Research Proposal en creatieve proces uit mijn dummy: zie de link naar mijn Google Drive in de bronnenlijst. (van Vliet, L., 2020, 19 maart).

EINDPRODUCT: Joy Of The Vulva

     

     

     

     

Brandbook Joy Of The Vulva:

CONCLUSIE

Aan het begin van dit project heb ik in mijn Research Proposal een aantal doelen opgesteld waar ik nu graag op terug wil blikken.

Hoop ik beter te zijn geworden in het illustreren van digitale artworks.

Ik voel me vrijer in het maken van digitale artworks in Illustrator omdat ik beter overweg kan met de tools. Voorheen liep ik vaak tegen een blok aan omdat ik niet wist hoe ik het beeld in mijn hoofd op mijn scherm kon krijgen. Hier word ik nu stapsgewijs steeds beter in.

Hoop ik visuele iteraties te hebben ontwikkeld waarin deze progressie te zien is.

Ik vind dat ik, gezien het tijdsbestek, voldoende iteratieve stappen heb doorlopen binnen mijn conceptuele iteraties als in mijn beeldende uitingen. Een verbeterpunt wat ik een volgend project zou kunnen meenemen om wat meer na te denken over de uitingsvorm. Hier heb ik tijdens dit project een vrij resolute beslissing in gemaakt en andere opties (te) kort overwogen.

Hoop ik mijn werk te kunnen inleveren als deelname aan de D&AD New Blood Awards en mijzelf hiermee verder te ontwikkelen als aspirant CMD-professional buiten school.

Door de globale omstandigheden omtrent COVID-19, is de deadline voor de wedstrijd verschoven van 24 maart naar 4 mei. Ik heb mijn werk op dit moment nog niet ingeleverd als deelname aan de D&AD New Blood Awards. Studio Seminar had mijn prioriteit.

Wel vond ik de extra laag die de competitie aan Studio Seminar heeft toegevoegd waardevol, het was een mooie leerervaring om me, buiten de schoolmuren om, te verdiepen in competities als deze.

De nieuwe inleverdatum geeft mij de kans om feedback vanuit de beoordeling van Studio Seminar door te voeren in mijn ontwerp. Wie weet kan ik dan alsnog mijn werk inzenden. Wie niet waagt wie niet wint!

Hoop ik een positieve en open gedachtegang betreft vrouwelijke seksualiteit en gezondheid in beweging te hebben kunnen brengen bij het Seminar publiek tijdens de eind-expo.
Dit met behulp van mijn concept welke wordt versterkt door visuele uitingen.

Dit is in de situatie waarin we nu zitten wat lastig te zeggen, ik kan geen rondje maken om vragen te stellen aan het Seminar publiek omdat er geen fysieke expo zal zijn.

Dit standpunt bewaar ik dus graag nog even voor later. Wie weet kan ik buiten de studie om nog voortborduren op dit project. Ik sta altijd open voor feedback en/ of jullie ideeën: stuur me vooral een mailtje (laura.m.vanvliet@student.hu.nl) of stuur een app als je mijn nummer hebt.

RETROSPECTIVE

Drop

Te veel hooi op mijn vork willen nemen. Als je ergens met veel plezier aan werkt kan dit ertoe leiden dat je nóg meer wilt, meer wilt doen en bereiken. Dit gevoel had ik sterk aan de start van Studio Seminar. Door de competitie even langs de zijlijn te leggen kreeg ik meer grip op waar ik naartoe werkte. Dit gaf mij meer adem en creatieve motivatie om aan de slag te gaan met mijn ontwerpen.

 

Keep

Zelfdiscipline. Zelfstandig aan de slag gaan, mijn eigen werktijd indelen zijn geen probleem voor mij.
Het is een manier van werken die goed bij me past.

 

Add

Gemaakt werk (eerder) delen met professionals in het werkveld. Ik merk het moeilijk te vinden werk te delen met anderen, voornamelijk wanneer het werk nog in een vroeg stadium is. Het inplannen van (vaste) feedback momenten heeft me hier wel in ondersteund afgelopen weken.

 

Improve

Vertrouwen op mijn eigen keuzes. Het is mijn ontwerp, wanneer ik weet of denk dat iets een juiste keuze is, moet ik het gewoon doen. Mocht het uiteindelijk toch anders uitpakken of mislukken, dan is dat een leermoment en geen ramp.

VOORUITBLIK

Ik hoop natuurlijk dat de kaarten uiteindelijk daadwerkelijk in gebruik kunnen worden genomen en dat hierdoor vrouwelijke seksuele gezondheid en genot meer bespreekbaar wordt gemaakt.

Er zullen ongetwijfeld nog aanpassingen nodig zijn en zal het product nog verder doorontwikkeld moeten worden, maar ik denk dat ik tijdens Studio Seminar een mooie start heb kunnen maken.

Wie weet vind je de kaarten straks in je digitale winkelmandje met al het plezier wat daarop volgt!

STUDENT INFORMATIE

Laura van Vliet

1693764

Communication & Multimedia Design

Hogeschool Utrecht

BRONNENLIJST

  • Sonneveld, M., & Barbé, B. (z.d.). Wipsite – De nieuwe vorm van seksuele voorlichting. Geraadpleegd op 19 maart 2020, van http://wipsite.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *