Een sieraad als draagbare emotie

Hoe de emotionele waarde van iets kleins vaak groots kan zijn middels verhalen, verscheidenheid en verbondenheid.

Dit project gaat over de draagbare emotie van een sieraad. Het laat zien hoe verbondenheid, verhalen en verscheidenheid centraal staan. Want, wat betekent een sieraad voor jou? Is een vraag die ik niet alleen aan mijn omgeving, maar ook aan mezelf stelde. Iedereen geeft een eigen waarde aan een sieraad, die voor de een groter kan zijn dan voor de ander. Het mooie hieraan is dat de verscheidenheid in mens, sieraad, waarde en verhaal naar voren komen. Het is eigenlijk een klein object met een verhaal wat we bij ons dragen, waardoor we ons verbonden voelen. Het doel is om de aanschouwer te verrassen met dat het niet uit maakt welk verhaal of waarde het sieraad heeft, maar dat er verbinding ontstaat.

Definitie, context en scope

Mijn fascinatie voor sieraden begon toen ik als klein meisje naar deze glimmende objecten keek. Met de ogen van een ekster gluurde ik naar de juwelen die mensen in mijn omgeving droegen om hun hals, armen, vingers of in hun oren. In dit project wil ik de verhalen achter de sieraden leren kennen. Dit onderwerp is naar voren gekomen, omdat ik veel waarde hecht aan bij de sieraden die ik heb gekregen. Hieruit ontstond de hoofdvraag:

‘Wat is een sieraad voor de mens?’.

Sieraden geven mij het gevoel dat ik niet alleen ben, zeker als ik geremd word in mijn eigen ontwikkeling of last heb van keuzestress. Op een dergelijk moment geven ze mij vertrouwen en steunen ze mij in mijn ontwikkeling. Hierdoor heb ik inspiratie kunnen halen over wat Brown (2010) heeft verteld over verbinding. Zij geeft aan dat verbinding een basisbehoefte is van de mens en de reden is dat wij hier zijn. “Geloven dat we voldoende zijn” zou volgens Brown betekenen dat we ons echt verbonden voelen met elkaar. Ik wil sieraden en het verhaal van een individu bundelen en hiermee een boodschap overbrengen. Om mij verder te verdiepen zijn de volgende deelvragen opgesteld:

  • Wat is de definitie van een sieraad?
  • Welke sieraden zijn er?
  • Hoe en door wie worden sieraden gemaakt?
  • Waarom dragen mensen sieraden?

Methode en aanpak

Door het gebruik van verschillende onderzoekmethodes, zoals literature study, (expert) interviews, co-reflectie, prototyping en moodboard wil ik inzichten en inspiratie verzamelen voor dit project (CMD Methods Pack, 2020).

Eerst wil ik kijken naar welke aspecten van een sieraad ik fascinerend vind. Door middel van literatuuronderzoek wil ik meer kennis verzamelen over mijn onderwerp. Daarna wil ik experts binnen deze sector interviewen om inspiratie te krijgen binnen dit vakgebied. Dit geheel wil ik verbinden aan de verhalen, ervaringen en belevingen van diverse generaties. Deze wil ik verzamelen door middel van interviews met de verschillende generaties in mijn omgeving.

De inzichten wil ik verwerken in een moodboard of schets om een visueel beeld te ontwikkelen van het gevoel. Tussendoor wil ik gebruik maken van co-reflectie, dit biedt ondersteuning bij het geven van innovatieve richtingen en ideeën, waarmee ik vervolgstappen kan maken. Tot slot ga ik gebruik maken van prototyping om van schetsen mij meer te richten op ontwerpuitdagingen en het evalueren daarvan.

Uitvoering en experimenten

Ten eerste ben ik naar de Amsterdamse Hermitage bij de tentoonstelling ‘Juwelen’ geweest. Hierdoor ontstond er een beeld van de communicatie (bijvoorbeeld: afkomst) en uitstraling (bijvoorbeeld: rijkdom) van die eeuw (Hermitage Amsterdam, 2019). Naar aanleiding hiervan wilde ik sieraden verbinden aan de verhalen, ervaringen en belevingen van de oudere generatie. Dit heb ik gedaan door een postcard te maken met een portret, waar het sieraad is opgelicht en de boodschap kort op de achterkant staat.

Persoonlijk heb ik veel sieraden, dit komt omdat ik alles bewaar waar ik emotionele waarde aan hecht. Op dat moment kreeg ik het inzicht dat het niet gaat om hoeveelheid of hoe het eruit ziet, maar welke waarde ik eraan geef.

‘Waarom draag jij sieraden?’, was een vraag die naar voren bleef komen. Dus ben ik aan de hand van feedback eerst gaan kijken wat ik in de kast heb liggen en waarom ik het wel of niet draag. De sieraden die ik niet gebruik kunnen ook doorgegeven worden om niet onnodig nieuwe te kopen. Of zoals Arabel Lebrusan verteld, dat we niet moeten vergeten door welke handen onze sieraden zijn geweest (TEDx Talks, 2015).

“does it spark joy when you touch it?” (Kondō, 2014)

Om een beeld te krijgen hoe een sieraad gemaakt wordt, ben ik een cursus edelsmeden gaan volgen. Daarnaast ben ik met twee experts binnen het vakgebied in gesprek gegaan over dit onderwerp. Zowel de cursus als de expertinterviews hebben geholpen bij het proces een richting te geven, namelijk (over)draagbare emotie. Ik wilde inspelen op de beleving en het gevoel wat er ontstaat bij sieraden.

(Ring die ik maakte tijdens de cursus)

(Mood board voor beleving installatie)

Beleving sieraad

(Beleving installatie)

Uit bovenstaand experiment en uit feedback van de docent is gebleken dat de kern mist en het niet aansluit op het onderwerp sieraden. Dus heb ik in het proces een paar stappen teruggezet en ben verder gegaan met de interviews over de verhalen achter de sieraden. De resultaten zijn een bron van inspiratie, doordat de gebruiker betrokken wordt bij het proces met deze samenwerking. Ik ben gaan experimenteren met Illustrator en het dichterbij brengen van de draagbare emotie.

Aan de hand van feedback van de docent heb ik gekeken naar de kunst van Andy Warhol. De herhaling die Andy Warhol in zijn portretwerk laat zien spreekt mij aan door het kleurgebruik (de Baaij, 2017). Daarnaast zorgt herhaling dat een beeld of boodschap beter onthouden wordt (van den Broek, J., Koetsenruijter, W., de Jong, J., & Smit, L., 2015)

‘Wat nou als je het vergroot naar de waarde’, kreeg ik als opmerking van de docent. Vervolgens heb ik uitgeprobeerd met Photoshop en daarna met Illustrator. Uit feedback bleek het niet extreem genoeg, dus besloot ik het om het fysiek groter te maken.

Uiteindelijk ben ik aan de hand van prototyping een fysiek experiment begonnen. Ik heb een prototype van karton gemaakt, waaruit steeds meer iteraties en experimenten volgden.

Evaluatie en conclusie

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat sieraden een emotionele waarde met zich meedragen. Sieraden dragen verhalen met zich mee of deze nou groot of klein zijn. Deze verhalen vormen een verbinding tussen mensen. Toch is ieder verhaal, ieder mens en ieder sieraad verschillend. Het mooie is dat iedereen uniek is en een eigen waarde geeft aan een sieraad. Mijn proces is ook op deze manier verlopen. Sommige onderdelen waren interessant en positief, terwijl anderen zorgden voor een dip. Uiteindelijk is het gehele proces verbonden aan elkaar door de verschillende verhalen per stap, experiment en onderzoek.

“Daarnaast zijn het ook voertuigen voor de bezwering van angsten, getuigen ze van het menselijk genoegen in decoratie en helpen ze om herinneringen in leven te houden.”

(Unger-de Boer, 2010)

(Overzichtelijk schema onderwerp)

Om te reflecteren heb ik de STARR-methode gebruikt (Benders, 2019).

Toekomst

Voor verder onderzoek zou ik graag de cursus edelsmeden af willen maken en zelfs verlengen. Deze cursus heeft mij het fijne werk van dit vakgebied laten zien en dit vond ik een fantastische ervaring. Helaas zijn door het coronavirus de lessen afgelast en kan ik niet met mijn project daar verder. Voor nu zou ik mezelf aanbevelen om geduld te hebben en na het coronavirus verder gaan met het onderzoek hoe je kan edelsmeden.

Bronnen:

Benders, L. (2019, 18 november). Reflecteren met de STARR-methode. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/stage/starr-methode/

Brown, B. (2010, 18 juni). De kracht van kwetsbaarheid. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability?language=nl

CMD Methods Pack: Find a combination of research methods that suit your needs. HAN University of Applied Sciences – Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands. ISBN/EAN: 9990002057946. Geraadpleegd op 11 februari 2020, van http://cmdmethods.nl

de Baaij, J. (2017, 20 november). De Portrettenfabriek van Andy Warhol. Geraadpleegd op 3 maart 2020, van https://kunstvensters.com/2017/07/24/de-portrettenfabriek-van-andy-warhol/

Hermitage Amsterdam. (2019, 14 september). Juwelen! Geraadpleegd op 5 februari 2020, van https://hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/juwelen2/

Kondō, M. (2014). The life-changing magic of tidying up: The Japanese art of decluttering and organizing. Ten Speed Press.

TED Archive. (2016, 8 november). When jewelry gets smart | Christina Mercando. Geraadpleegd op 15 februari 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=gGsCjii0vFQ

TEDx Talks. (2015, 12 januari). Ethical jewellery | Arabel Lebrusan | TEDxBedford. Geraadpleegd op 15 februari 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=RTXQcv2yiEI

TEDx Talks. (2015, 15 mei). Transforming my life through transforming jewellery | MYRIAM SOSEILOS | TEDxRoma. Geraadpleegd op 15 februari 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=GHxo5kTgqHo

Unger-de Boer, M. (2010). Sieraad in context: een multidisciplinair kader voor de beschouwing van het sieraad. Department of Art History, Faculty of Humanities, Leiden University.

van den Broek, J., Koetsenruijter, W., de Jong, J., & Smit, L. (2015). Beeldtaal: perspectieven voor makers en gebruikers. Boom Lemma Uitgevers.

van Oosterhout, M. (z.d.). Helikopterview. Geraadpleegd op 23 maart 2020, van http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/helikopterview

English summary

This project is about the wearable emotion of a piece of jewelry. It shows how solidarity, stories and diversity are central. What does a piece of jewelry mean to you? Is a question that I not only asked my environment, but also myself. Everyone gives their own value to a piece of jewelry, which may be larger for one person than for the other. The great thing about this is that the diversity in people, jewelry, value and story comes to the fore. It is actually a small object with a story that we carry with us, which makes us feel connected. The aim is to surprise the viewer with the fact that it does not matter what story or value the jewel has, but that a connection is created.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *