De verbazing van een Sinaasappel

Tijdens mijn seminar heb ik vormexperimenten uitgevoerd met een sinaasappel. Dit met de reden dat ik mijzelf dwing niet gelijk aan een eindproduct te denken. Hierdoor kan ik vrijer nadenken en meer opties openhouden, ook ben ik op invalshoeken in mijn seminar gekomen waar ik niet aan zou kunnen denken met een sinaasappel als onderwerp in mijn achterhoofd. Hiervan wil illustratie’s gebruiken die ik kan inzetten voor een spel. Hiermee hoop ik met mijn seminar mijn manier van denken uit te kunnen leggen en mensen/mede studenten te kunnen motiveren om dit zelf ook een keer toe te passen in projecten.

Hoofdvraag: Hoe kan ik mijn proces aan iemand inzichtelijk overbrengen?

Deelvragen:

  1. Wat is een sinaasappel precies?
  2. Wat kan ik met een sinaasappel?
  3. Op wat voor manier kan ik mensen van buiten af inspireren om ook anders na te denken?

Onderzoeksvraag: Op wat voor manier leer ik anders denken voor inspiratie?

Methode en aanpak

Hierbij begon ik onderzoek te doen naar een sinaasappel.(“Attention Required! | Cloudflare”, z.d.) stelt dat eensinaasappel oorspronkelijk uit zuid-oost Azië komt en dat sinaasappels tijdens het rijpingsproces van groen naar oranje verkleuren maar door koude nacht word dit kleurproces soms iets verstoord waardoor de herkenbare kleur aan een sinaasappel word toegevoegd.

Vervolgens ben ik een mindmap gaan maken met alle vormexperimenten die ik kon gaan toepassen met een sinaasappel.

Uitvoering en experimenten

Hieronder zie je mijn toegepaste vormexperimenten.

Vervolgens ben ik een selectie gaan maken van de interessantste vormexperimenten.

Deze foto’s heb ik geanalyseerd en vervolgens heb ik deze op een A4 geplakt en ben ik eromheen gaan schrijven. Om zo al mijn invalshoeken op te schrijven die ik voor mij zag bij het zien van de foto’s.

Hieruit vind ik de invalshoeken het “opnieuw creëren van eten” en “planeten” erg interessant en besloot vervolgens extra deskresearch te doen naar de 2 invalshoeken.(van Hal, 2019)zegt dat er 4 stappen zijn voor het ontstaan namelijk van planeten: samentrekken, ontbranding, klonterig en groei.

(bron:van Hal, G.)

Rob mij geadviseerd om onderzoek te doen naar El bulli. (“Tentoonstelling El Bulli in Maastricht”, z.d.) stelt dat de bezoeker een immense stroom van ontwerpen en de grote hoeveelheid werk die voorafging aan een gerecht dat soms niet groter was dan een amuse. El bulli bereikt dit door middelen of eten met elkaar te combineren zoals boorden van papier en bepaalde manier van het snijden van eten.

Ik vond het interessant om erover na te denken tot wat voor eindproduct ik zou kunnen komen met kennis die voortkomt uit de 2 invalshoeken.
Ik ben  verschillende dingen gaan uitproberen met mijn vormexperimenten. Daarin probeerde ik van alles uit om op die manier op zo’n breed mogelijke manier mijzelf te oriënteren over wat er allemaal mogelijk was.

Hieruit kwam voort dat ik met mijn experimenten zowel met beeld als illustratie kanten op kon gaan. Ik probeerde ook mijn illustratie tot leven te krijgen en heb daarvoor een cursus gevolgd (Motion Design School, z.d.)

om de basis skills van Aftereffects onder de knie te krijgen. Omdat ik eerst dacht een animatie te maken die ging over mijn wereld waar ik allemaal aandacht bij een sinaasappel.

Jouri zei dat ik teveel afweek van mijn onderwerp en dat veel dingen toch te herkenbaar waren. Ook merkte ik zelf dat ik afweek van wat ik eigenlijk graag wilde. Rob benadrukte dat interactiviteit een belangrijk punt was in mijn seminar. Ik wilde altijd al mijn manier van denken laten zien alleen ik wist niet goed hoe. Ik was met mijn broertje een potje memory aan het spelen en dacht hierbij een idee te hebben.

Jouri wees mij in een feedback gesprek op dat de essentie van het spel memory er eigenlijk niet inzat en wees mij erop dat ganzenboord een richting zou kunnen zijn.Ik besloot onderzoek te doen of mensen iets leren van ganzenboord.

(Tuk, 2014) zegt dat je van men van ganzenboord leert: niet alles is te beïnvloeden, hoeveel kennis iemand ook bezit. Geluk en pech zijn overal, maar leer om te gaan met dat toeval” ook zegt (Tuk, 2014):

“the recognition that much is based on coincidences teaches you to recognize the real connections of cause and effect”

Ik vond dit een interessant gegeven omdat ik merk dat mijn creatieve proces ook zo is gegaan. Vooral bij mijn vormexperimenten probeerde ik alles uit wat ik kon verzinnen toe te passen en daar zijn de 2 invalshoeken uit ontstaan.

Ik besloot na te denken over hoe ik mijn versie van ganzenboord kon realiseren en ben vervolgens gaan nadenken over welke factoren goed waren en mij dus verder brachten in mijn proces en pech factoren ik heb meegemaakt, waardoor ik een stap terug moest doen in mijn proces.  Deze heb ik vervolgens opgeschreven om een beeld te krijgen wat de invulling kon zijn voor het spel.

Ik merkte dat pech factoren soms ook goede factoren konden zijn.
Zo kan ik bijvoorbeeld alsnog illustraties maken die dichtbij mijn vormexperimenten staan en een spelvorm een goed idee was alleen moest ik wel goed na denken over de essentie.
Ik maakte voor mijzelf een dubbel diamant om te zien wanneer ik ben gaan divergeren/convergeren om zo mijn proces te kunnen omschrijven.

Daarna kon ik uitschrijven hoeveel % van mijn tijd ik waar mee bezig was tijdens mijn proces. Dit wilde ik laten terugkomen in het aantal vakjes per fase om het persoonlijk te maken. Dit heb ik op mijn schets aangegeven met kleur.

Ook wil ik het spel zo indelen zodat iedereen ervaart wat ik ervaren heb. Dit was tevens ook mijn verwachting. Hieronder is een lijst te zien met nummers en wat daar vervolgens bij hoort.

Voor de rest wil ik het spel aankleden met illustraties die gaan over onderwerpen planeten en het opnieuw creëren van eten. Ook wil ik hierbij dicht bij mijn vormexperimenten blijven zodat ik hier niet van af wijk. Zie hier onder een schets van verschillende illustraties die ik kan gaan inzetten voor de aankleding van het spel maar ook tevens sommige vakjes en tevens de kleuren hierbij:

Relevantie onderzoek/toekomst

Mijn onderzoek is relevant omdat ik hierin een andere manier van werken aantoon, door gebruik te maken van vormexperimenten. Hieruit kwamen uitkomsten die ik onderzocht heb en zonder deze manier van werken was ik nooit hierop gekomen. Ik wil laten zien dat je door anders te denken op verassende nieuwe inzichten kan komen.
Graag zou ik dit in de toekomst echt willen uitwerken om mensen te inspireren met mijn proces alleen is dit echter nu niet mogelijk door de Corona crisis. Ik wil nu zo dichtbij mogelijk een goed eindproduct komen wat ik kan realiseren.

Bronnenlijst:

Attention Required! | Cloudflare. (z.d.). Geraadpleegd op 14 februari 2020, van https://schoolfruit.nl/geschiedenis-van-de-sinaasappel/

Double Diamond Model: hoe kun je een designproces opzetten? (2019, 30 juli). Geraadpleegd op 23 maart 2020, van https://www.eurib.net/double-diamond-model/

Motion Design School. (z.d.). Motion Design Courses. Geraadpleegd op 10 maart 2020, van https://motiondesign.school/collections/courses

Tentoonstelling El Bulli in Maastricht. (z.d.). Geraadpleegd op 2 maart 2020, van https://www.derestaurantkrant.nl/tentoonstelling-el-bulli-in-maastricht-18253

Tuk, Y. (2014, 26 november). Een trauma door Monopoly? Geen zorgen: bordspellen brengen je naar de top. Geraadpleegd op 19 maart 2020, van https://www.volkskrant.nl/economie/een-trauma-door-monopoly-geen-zorgen-bordspellen-brengen-je-naar-de-top~bcc25b5bb/?akamaiType=FULL&__gda__=st%3D1417000520%7Eexp%3D1417000530%7Eacl%3D%2Feconomie%2Feen-trauma-door-monopoly-geen-zorgen-bordspellen-brengen-je-naar-de-top%7Ea3798310%2F%3FakamaiType%3DFULL%26__gda__%3D*%7Ehmac%3D492918d27b3d310a42b23ed5bec32cdd5af67133dadfb5268f32421dc584500e

van Hal, G. (2019, 18 januari). We snappen steeds minder van hoe planeten ontstaan (en drie andere lessen na de ontdekking van vierduizend planeten). Geraadpleegd op 12 februari 2020, van https://www.volkskrant.nl/wetenschap/we-snappen-steeds-minder-van-hoe-planeten-ontstaan-en-drie-andere-lessen-na-de-ontdekking-van-vierduizend-planeten~b67621af/

WETALENT. (2019, 27 november). Haal het maximale uit je sollicitatie met de STARR-methode. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.wetalent.nl/haal-maximale-sollicitatie-starr-methode/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *