De potentie van een uienschil

Hoe een uienschil je kan inspireren en nieuwe inzichten kan geven.

Synopsis
Wat gebeurt er als je uienschillen snippert, kookt of vergroot? Wat is er allemaal mogelijk en wat krijg je dan voor verassend resultaat? Hoe maak je iets met uienschillen waarvan niemand had gedacht dat dit mogelijk was? Deze vragen spelen al een hele tijd bij mij. Dit komt omdat ik ben opgegroeid op een uienbedrijf. Dit familiebedrijf is steeds groter geworden waardoor ik er steeds meer bij ben betrokken. In de zomer werk ik er fulltime en momenteel als bijbaantje, hierdoor heb ik dagelijks gesprekken met mijn ouders over de ui en de schillen daarvan. Deze uienschillen zijn afval en worden weggegooid. Dit kost veel geld en bezorgt veel rotzooi, zowel op mijn werkplek als op een boerderij of bij mensen thuis. Ik ben gaan nadenken of er geen andere mogelijkheden zijn om iets met dit ‘afval’ te kunnen maken.

Scope en definitie
Als eerst wilde ik een duurzaamheidsplan ontwikkelen voor het bedrijf van mijn ouders: FlevoTrade. Zij hebben een uien sorteer- en verpakbedrijf waardoor zij wekelijks veel uienschillen overhouden. Op dit moment gooien zij dit weg als afval en moeten zij hiervoor betalen. Dit is zonde omdat ik denk dat er een oplossing gevonden kan worden die geld op kan leveren voor het bedrijf en de wereld een stukje kan helpen verduurzamen. Mijn plan was op contact op te nemen met verwerkingsbedrijven. Zij hebben al ervaring met het recyclen van andere afvalproducten en hebben machines waarbij dit gedaan wordt. Zo was het gemakkelijk om een nieuw product te ontwikkelen die ik kon verwerken in een duurzaamheidsplan voor FlevoTrade. Hier heb ik als feedback op gekregen dat dit al te ver is uitgewerkt. Ik moet niet streven naar een duurzaamheidsplan voor een bedrijf maar eerst gaan kijken naar specifiek de uienschil. Wat is daar allemaal mee mogelijk zonder dat je denkt in een tastbare uitwerking. Zo heb ik een stap teruggezet en het project gestart met de hoofdvraag: ‘’Wat is er allemaal mogelijk met een uienschil?’’

Ik wil dus een nieuw product creëren van uienschillen. Waarom wordt er nog niks met deze afvalstroom gedaan en is het dan überhaupt wel mogelijk om een nieuw product te creëren? Wat ik wel zeker wist was dat ik een gaaf eindproduct neer wil zetten. Mensen moeten verbaasd zijn en echt een ‘wow-effect’ krijgen als ze weten dat dit product is gemaakt van uienschillen. Op deze manier hoop ik mensen te inspireren en na te laten denken voordat ze afval zomaar weggooien. Mijn eindresultaat is geslaagd wanneer het mensen aanspoort om breder na te denken over oplossingen.

Methode en Aanpak // Uitvoering en Experimenten
Als eerst is er gekeken naar de structuur van de uienschil. Dit is grof en plakt niet goed. Hierdoor heb ik de structuur veranderd door ze in een blender te mixen. Het werden glitters. Met deze glitters is een poster ontwikkeld waarin de structuur van de ui tastbaar naar voren kwam. Op deze manier kwam er een interactieve poster waarbij ik mijn verhaal goed kon uitleggen in de vorm van een pitch.

Op basis van de feedback op de pitch ben ik gaan experimenteren met uienschillen. Als eerst viel het kleurverschil van de uienschillen mij op. Om dit verder te onderzoeken heb ik de onderzoeksmethode trend analysis ingezet. Een methode uit het CMD methods pack (CMD Methods Pack, 2020), waarbij onderzocht wordt wat er op dit moment al maakt wordt van afval. Hieruit bleek dat al eerder wol is gekleurd door uienschillen (Wurwinkel, 2019). Dit heb ik nagedaan maar dan met kleding. Dit bleek te werken waardoor het eerste shirt geverfd was met gele uienschillen.

Vervolgens heb ik benchmark creation (CMD Methods Pack, 2020) ingezet om uienschillen te vergelijken met andere afvalproducten en zo een overzicht te krijgen van de mogelijkheden. Van deze mogelijkheden is een moodboard gemaakt om nieuwe inspiratie op te doen.

Tijdens de benchmark creation viel het op dat met andere groentes verf gemaakt kan worden (Groenteboer, 2015). Dit heb ik geprobeerd met uienschillen. Dit werd een stroperige vloeistof wat best wel op verf leek. Wanneer ermee geverfd werd op papier was de verf niet dik genoeg en gaf het onvoldoende kleur af.

Hierdoor is er weer teruggekoppeld naar de uienschil. Om deze goed te kunnen bekijken zijn ze onder de printer gelegd en uitgesneden in Photoshop. Vervolgens zijn de schillen bewerkt in Illustrator om een goed beeld te krijgen van de vorm en kleur.

Hier heb ik feedback op gevraagd aan docenten en klasgenoten. Het ‘hip’ maken van uien in combinatie met kleur en zichtbaar maken kwamen samen tot kleding. Hier is al eerder mee geëxperimenteerd waardoor er gekeken moest worden naar het maken van nieuwe kleuren.

Op basis van een onderzoek van José de Jong (de Jong, 2013) is dit uitgevoerd met rode uienschillen wat resulteerde tot een donkergroene kleur op het shirt. Om een overzicht te krijgen van deze experimenten zijn deze samengevoegd tot één video (Bijlage Timeslab).

Om de maximale kleurstof uit de uienschil te halen en de haalbaarheid van deze experimenten te testen is er een onderzoek opgesteld met de hoofdvraag: ‘’Hoe onttrek je kleurstof uit de uienschil?’’
Om antwoord te geven op dit vraagstuk zijn de volgende deelvragen opgesteld:

  1. Hoe ziet het proces van kleurstof winnen eruit?
  2. Welk verdienmodel past hierbij?
  3. Wat zijn de afzetmogelijkheden?
  4. Wat zij n de mogelijkheden voor de overgebleven reststroom?

Dit verslag beantwoord de vragen vanuit onderzoek en geeft nieuwe inzichten en verduidelijkt de experimenten (Bijlage Onderzoekverslag).

Aan de hand van dit onderzoeksverslag zijn alle mogelijkheden met het onttrekken van de kleurstof uit uienschillen onderzocht en uitgevoerd. Deze experimenten zijn te zien tijdens de expositie ‘de kansen van een uienschil’.

Evaluatie en Conclusie
Aan het begin van dit project heb ik mijn idee van een duurzaamheidsplan voor een bedrijf moeten omgooien naar een project met experimenten waarbij je niet weet wat je eindproduct zal worden. Ik had hier veel moeite mee omdat ik geen ‘houvast’ had en niet wist of ik het juiste deed. Hierdoor was ik onzeker en wist ik niet goed welke stappen ik moest nemen. Hier heb ik als feedback op gekregen dat je als designer nieuwsgierig moet zijn om zelfstandig te gaan experimenteren zonder dat het een einddoel heeft. Dit heb ik stapje voor stapje steeds meer geprobeerd. Ik ben zomaar gaan experimenteren met uienschillen zonder eerst onderzoek te doen. Uit deze experimenten haalde ik weer nieuwe inspiratie om door te gaan en verder te proberen. Tijdens dit project heb ik de onzekerheid steeds meer los kunnen laten en haalde ik er meer voldoening uit waardoor ik nu kan zeggen dat ik trots ben op het eindresultaat.

Aan het begin van dit project heb ik het volgende aangegeven: ‘’Mijn eindresultaat is geslaagd wanneer het mensen aanspoort om breder na te denken over oplossingen.’’ Dit kan mijn project losmaken bij bezoekers maar ook bij mij als ontwerper. Ik heb geleerd van dit project om je niet ergens aan vast te houden maar altijd door te blijven experimenten. Ook als dit tot geen concept leidt, kan je er altijd inspiratie uit halen. Dit neem ik zeker mee naar de volgende studio.

Creatief proces Dorien van Liere

De toekomst van de uienschil
Het gebruiken van natuurlijke kleurstoffen staat nog erg in de kinderschoenen. Het grote nadeel is dat de kleurstof uit uienschillen snel vervaagd en niet heel sterk is. Het is geschikt voor consumenten die het niet erg vinden dat de kleur van een shirt vervaagd. Alleen die markt is op het moment nog niet groot. Oftewel, dit product is nog niet klaar voor de markt en de kwaliteit moet beter worden.

Bronnenlijst
CMD Methods Pack: Find a combination of research methods that suit your needs. HAN University of Applied Sciences – Geraadpleegd via: https://www.cmdmethods.nl

Atelier wurwinkel: Wol verven met uienschillen. Geraadpleegd via: https://wurwinkel.nl/wol-verven-met-uienschillen/

Groenteboer verf. (2015, 3 maart). Geraadpleegd via: http://www.groeneavonturen.nl/2015/03/03/groenteboer-verf/

José de Jong (2013, 6 juli). Verven met groente. Geraadpleegd via: http://greenandthecities.nl/diy-kleding-verfen-met-groente/

Bijlagen:
Timeslab
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13pQNRbiD_uWTajOUQ-8qIUTx3JCr5Oni
(Mapje timeslab)

Onderzoekverslag
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13pQNRbiD_uWTajOUQ-8qIUTx3JCr5Oni
(Mapje onderzoeksverslag)

English summary
In this concept diary I will explain the journey I made during the course of this project. It all started with my idea of making a sustainability plan with onion peels for the company: FlevoTrade. This was not the intention of a seminar, so I decided to drop the sustainability plan and the company. I went to experiment with only the onion peels. In this concept diary you read all of the experiments, research and the results about the onion peels. At the end of my project, people will think different about the peel of an onion when they see my results. At my exhibition ‘’The opportunities of a onion peel’’ they will see something that they have never expected.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *