A Japanese mythological journey

Mythologie is een onderdeel van het leven.

Een onderdeel van de Japanse cultuur zijn de rituelen en tradities die voortkomen uit de Japanse mythologie. De Japanse mythologie gaat over goden, godinnen, normen, waarden en ontwikkeling. In Nederland verdwijnen steeds meer tradities en rituelen ,terwijl deze Nederland hebben gevormd (Schnabel, 2004). Dit keer belandt een Nederlands meisje in een andere wereld, waarin zij verschillende mythologische personages ontmoet. Deze personages hebben hun eigen kennis en wijsheid. Ze delen een stukje van de eeuwen oude Japanse cultuur. De essentie is dat iedereen zijn eigen persoon is en kan men veel van elkaar leren. 

Fascinatie

Begin 2010 is mijn fascinatie voor Japan ontstaan. Het begon met de interesse in de Japanse animatie series ‘anime’, later kwam hier ook de Japanse strips ‘manga’ bij. Toen ontdekte ik dat cultuur en geschiedenis in de Japanse media een grote rol speelde. Ik ging mij inlezen in de Japanse cultuur en geschiedenis. Ik keek met veel belangstelling naar documentaires over dit onderwerp. In 2017 heb ik verschillende exposities bezocht over Japan in het tropenmuseum in Amsterdam en in het volkenkunde museum in Leiden.

‘Cool Japan’ expositie

Nederlanders staan vaak bekend om ‘Wat de boer niet kent, vreet hij niet’, maar in de Japanse mythologie speelt het bovennatuurlijke een belangrijke rol.

Deze mythologische verhalen die verwerkt zijn in de Japanse media, hebben mij geleerd om open te staan voor nieuwe dingen. Ik vind het daarom als CMD’er en persoonlijk belangrijk dat men leert over andere culturen. Om kennis en wijsheid te vergroten en de fantasie in het leven niet te vergeten.

Medium

In dit project wil ik graag een strip maken. Ik lees zelf veel Webtoons en manga’s en ik zou graag het verhaal wat ik ga schrijven in verband met de Japanse mythologie illustreren en uitwerken in een vorm van een strip.  Hiervoor wil ik onderzoek gaan doen naar verschillende soorten strips en alles wat bij het maken van een strip komt kijken. Ik wil het verhaal en de boodschap zo goed mogelijk gaan vormgeven.

Context, Scope Definitie

Elke Japanse mythologisch verhaal vertelt weer een ander verhaal.  Deze verhalen komen uit de ‘Kojiki’ het oudste overgeleverde boek over de geschiedenis van Japan. Japanse mensen gedragen zich meestal juist conservatief, waarderen terughoudendheid en netheid door de overgenomen normen en waarden uit de mythologie (Life Where I’m From, 2019).

Een ander onderdeel van de Japanse mythologie zijn yōkai. Dat zijn bovennatuurlijke wezens die vaak de verklaring zijn voor bovennatuurlijke gebeurtenissen. Al deze verhalen brengen boodschappen over, maar zijn ook gemaakt voor entertainment.

Verschillende bestaande mythologische verhalen en yōkai worden verwerkt in het verhaal van de strip. Deze onderdelen zijn de kern van de ethische identiteit van Japan.

De hoofdvraag luidt: ‘Hoe kan ik de Japanse mythologie overbrengen en hoe worden strips gemaakt?

Het onderzoek is verdeeld in het onderwerp en het medium.

Onderzoek onderwerp

  • Onderzoek naar Japanse mythologie/volksverhalen;
  • Onderzoek naar welke Japanse mythologie/volksverhalen worden uitgewerkt;
  • Onderzoek naar storytelling.

Onderzoek naar strips

  • Onderzoek naar soorten strips;
  • Onderzoek naar opmaak zoals stijl, kleur, lay-out, perspectieven;
  • Onderzoek naar speciale toevoegingen in strips;
  • Onderzoek naar het medium.

Methode en Aanpak

Methode

De volgende onderzoeksmethodes worden gehanteerd; Deskresearch, interviews, literatuurstudie, best practices en field research. Regelmatig vraag ik feedback aan professionals om de strip te verbeteren. Het eindproduct wordt  getest met verschillende mensen, om het eindproduct te optimaliseren maken.

Aanpak

Het onderzoek is onderverdeel in twee categorieën: Japanse mythologie/volksverhalen en strips.  Gedurende weken worden iteraties gemaakt zoals een storyboard en iteraties met verschillende media.

Telkens wordt er feedback gevraagd aan professionals om te kijken hoe ik dit project het beste kan ontwikkelen. In de laatste weken worden de pagina’s gemaakt voor de strip gemaakt. De strip wordt tot een uiteindelijk eindproduct gemaakt en verbeterd.

Voorbeelden praktijk en theorie

(Informatie over de Japanse mythologie)
(Best practices)

Droomportfolio inspiratie illustraties
(Droomportfolio inspiratie illustraties)

Uitvoering en experimenten

Week 1 (3 t/m 9 februari)

Er is veel deskresearch gedaan naar Japanse mythologie. Uit het onderzoek kwam dat er veel verschillende verhalen zijn en dat bijna elke god of godin een eigen verhaal heeft. Één van de belangrijkste mythologische verhalen is de ‘Creation myth’ (in Nederlands Scheppingsverhaal).

Ik had veel moeite om te kiezen tussen de verhalen, omdat er zoveel zijn. Daarom heb ik gekozen voor de meest populaire verhalen.

Diverse schetsen
(Diverse schetsen)

Week 2 (10 t/m 16 februari)

In week 2 is er weer deskresearch gedaan. De bronnen zijn verzameld en gecatalogiseerd in subcategorieën, tussen Japanse mythologie en strips. Daarnaast is er een research proposal geschreven en zijn er iteraties gemaakt voor de strip.

Uit de feedback van de docenten kwam de suggestie om de Nederlandse mythologieën of elementen ervan te betrekken. De lezer kan zich dan ook identificeren met het verhaal of een karakter.

Uit mijn onderzoek bleek dat Nederland geen bekende mythologieën heeft. Deze verschillen zo erg van de Japanse mythologie. Nederland heeft wel volksverhalen, sprookjes, legendes en fabels. Deze gaan over educatieve en religieuze aspecten, dit is vergelijkbaar met de Japanse mythologie. Ik heb daarom besloten om het bij de Nederlandse elementen te laten, zodat de lezer zich wel kan identificeren met deze elementen.

Concept strip
(Concept strip)

Week 3 (17 t/m 23 februari)

In week 3 heb ik gewerkt aan het verhaal voor de strip, de Hero´s Journey van Campbell is gebruikt. In de eerste versie van het verhaal gaat het over de ‘Creation myth’. De hoofdpersoon beland in een andere wereld en ontmoet verschillende yōkai, die het niet met elkaar kunnen vinden. De hoofdpersoon zorgt ervoor dat de yōkai wel elkaar gaan accepteren zoals ze zijn. Op het einde moet de hoofdpersoon eerst nog iets anders doorstaan voordat zij naar huis toe kan. Ik heb iteraties gemaakt om te kijken hoe de tekenstijl van de strip wordt.

In het uiteindelijke project is gekozen om de strip geheel te digitaliseren. Dit komt mijn tekenstijl en de Japanse stijl  ten goede. Het past bij mijn intresse in Webtoons en manga.

Eerste versie verhaal
(Versie nul van het verhaal)

Week 4 (24 t/m 1 maart)

In week 4 Ik ben naar Groningen geweest naar het museum Storyworld. Het museum ging over animatie, strips en games. Het was leerzaam om te zien hoe de ´workflow´ is van professionele striptekenaars.

Storyworld bezoek
(Storyworld bezoek)

Vervolgens heb ik gewerkt aan het verhaal en personages. Deze zijn ontworpen met de hulp van referenties en eigen inbreng. Het verhaal is geïnspireerd door de Japanse mythologische verhalen zoals, de ‘ Creation myth’, ‘Amaterasu en de grot’ en de elementen uit het Shintoïsme.  Het definitieve verhaal is volgens de Campbell methode beschreven.

De geïllustreerde personages zijn geïnspireerd door verschillende illustraties van beroemde kunstenaars.

(Verschillende versies van het verhaal)

Samenvatting definitieve verhaal:

De hoofdpersoon probeert de weg naar huis te vinden. Ondertussen ontmoet zij verschillende mythologische wezens die hun eigen kennis en wijsheid hebben. Het verhaal probeert in te spelen op entertainment en educatie. De achterliggende boodschap is dat iedereen zijn eigen persoon is en dat men zich ook kan proberen om te identificeren met een ander. Daarnaast maakt het verhaal kennis met de Japanse cultuur die natuurlijk anders is dan de Nederlandse cultuur.

(Protagonist gebaseerd op mij)
(Personage: Inari Okami (Godin van vossen, vruchtbaarheid, rijst, thee, sake, landbouw, industrie, algemene welvaart en werelds succes.)

Week 5 (2 t/m 8 maart)

In week 5 heb ik een storyboard getekend en ik ben begonnen met de strip te illustreren. De eerste pagina’s zijn aangepast, omdat tussen de panelen veel onnodige witruimte was. Het was ook niet duidelijk of ze in een andere wereld terecht kwam, omdat de achtergrond hetzelfde leek.

(Storyboard strip)
(Ama-no-Uzume van schets naar uitwerking)
(Eerste drie bladzijdes met en zonder aanpassingen)

Week 6 (9 t/m 15 maart)

In week 6 heb ik verder gewerkt aan de strip er zijn in totaal 7 pagina’s en 5 afgewerkt. De mascotte is een Hakutaku (yōkai). Dit wezen begeleidt de protagonist zodat ze actie onderneemt.

De eerst en derde iteraties van de Hakutaku is gekozen, omdat deze het beste bij de omschrijving van de Hakutaku past.

(Pagina 1 t/m 7 van de strip)
(Hakutaku iteraties)

Week 7 (16 t/m 22 maart)

In week 7, heb ik de strip in een 3D flipboek gezet, zodat er kan worden gekeken hoe de gemaakt pagina´s achter elkaar staan. Over de gemaakte pagina’s is feedback gegeven. Er ontbraken nog details en de gedachtes van de personages. Dit is allemaal aangepast.

Klik hier | A Japanese Mythological Journey (flipbook)

Week 8 (23 t/m 29 maart)

In deze week ben ik aan de slag gegaan met de concept diary en het bij elkaar brengen van informatie en de strip. Ik heb de personages naast elkaar neergezet, zodat men de verschillende ontwerpen kan zien. Elke personage heeft zijn eigen kleuren en eigen accessoires die zijn voortgekomen uit alle informatie zoals de persoonlijkheid van de mythologische personages. Uiteindelijk heb ik voor de pagina’s van de strip een benchmark gecreëerd, zodat ik weet wanneer een pagina ‘echt’ af is en voldoet aan de eisen.

Het eindwerk

Het eindwerk is een strip geworden van 20 pagina’s in full colour of functioneel zwart-wit. Voor ‘expositie’ (nu de vlog) is de strip geanimeerd en ook een link aangeleverd met de 3D flipboek. Voor de expositie was het de bedoeling om posters op te hangen en de strip uit te delen aan bezoekers.


(De complete strip zal op deze link worden geupdate op 6 april)

Klik hier | A Japanese Mythological Journey (flipbook)

Evaluatie en Conclusie

De afgelopen weken heb ik veel informatie en ervaring opgedaan van alles wat met strips en Japanse mythologie te maken had. Ik heb het proces van een strip wel onderschat, maar ik ben blij met het proces tot nu toe. In de toekomst wil ik nog meer strips maken.

De toekomst van…

Ik hoop dat ik ervoor heb gezorgd dat mensen ook zich kunnen inleven in andere culturen en gaan respecteren zoals iedereen is. Het maakt niet uit als het wennen is, wennen moeten we allemaal als iets nieuw is. We kunnen zelf het leven een uitdaging geven, zoals een strip in 10 weken maken zonder enige ervaring.

English Summary

Two large part of the Japanese culture are the traditions and rituals origin from the Japanese mythology. The Japanese mythology is about gods and goddesses. These gods and goddesses aren’t always either good or bad, the characters undergo a development in their stories. In the Netherlands rituals and traditions are disappearing, even though they formed the Dutch culture as it is today.

This time a Dutch girl travels to another world, where she meets different mythological characters. These characters have all of their own knowledge and wisdom in order to share parts of the old Japanese culture. Afterall everyone is their own person, so everyone can learn something from each other.

Dankwoord

Mijn dank gaat uit naar mijn steun en toeverlaat mijn vogel Tori (Tori is Japans voor vogel).

Literatuurlijst

Benders, L. (2019, 18 november). Reflecteren met de STARR-methode. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/stage/starr-methode/  

Davisson, Z. (2014, 5 januari). A Brief History of Yokai. Geraadpleegd op 23 maart 2020, van https://hyakumonogatari.com/2013/02/05/a-brief-history-of-yokai/

Schodt, L. F. (z.d.). Manga VS Comic. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais/sites/anglais/IMG/pdf/MANGA_V_COMICS.pdf

Amaterasu Sun Goddess – 8,5 x 11 kunst afdrukken shinto mythologie japan Japanse godheid wand kunst decor. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.etsy.com/nl/listing/622723150/amaterasu-sun-goddess-85-x-11-kunst

Ame – No – Uzume (free download). (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://soundcloud.com/ivan-black/ame-no-uzume-free-download

Ame-no-uzume. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.goddessaday.com/southeast-asian/ame-no-uzume

Blambot. (2020, 24 maart). Blambot. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://blambot.com/

Britannica. (z.d.). Britannica. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.britannica.com/topic/Japanese-mythology+

Chan, B. (2018, 5 maart). The Kojiki Myths in Manga Form. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://saninstory.wordpress.com/the-kojiki-legends-a-t-b-b-coming-soon/

Chart, D. (2020, 18 maart). Page not found – Mimusubi. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.mimusubi.com/+

Chor, W. Y. L. (2020). Nihon Shoki (日本書紀) Trilingual: Selections. Geraadpleegd van https://era.library.ualberta.ca/items/1547506a-fb60-4529-a439-2f984e64f95c/view/b74b1fc0-d5ef-4ce4-bd79-afda78fc0b11/Nihon-Shoki-Trilingual-January-2020-1.pdf

Davisson, Z. (2013, 5 februari). A brief history of yokai. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://hyakumonogatari.com/2013/02/05/a-brief-history-of-yokai/+[

Goddess Amaterasu – Shinto Goddess of the Sun and Mother of all | Amaterasu, Japanese art, Amaterasu omikami. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.pinterest.co.uk/pin/416934878003627950/

Goddess Ame no Uzume. (2012, 14 september). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/09/14/goddess-ame-no-uzume/

Inari Okami, an art print by Ashley Stewart | Japanese goddess, Goddess art, Art. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.pinterest.de/pin/555279829033139664/

Japanese folklore and mythology – New World Encyclopedia. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Japanese_folklore_and_mythology

Kuijpers, H. (z.d.). Franka. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.franka.nl/

Life Where I’m From. (2019, 11 oktober). Japan: Where Gods Aren’t Gods and Worshipers Aren’t Religious (Shinto Explained). Geraadpleegd op 23 maart 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=htxVoNBd5do

Yokai. (2013, 3 juli). Hakutaku. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van http://yokai.com/hakutaku/

Mythology & Fiction Explained. (2018, 9 maart). Shinigami: The Japanese Gods Of Death – (Japanese Mythology Explained). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=V-u_uiJJFmE&list=PLgZdqfi4SZ0q-BLpzfuzWrXgxkyNcqagc

Naver. (z.d.-a). Creators 101. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.webtoons.com/en/creators101/wanted+

Naver. (z.d.-b). WEBTOON. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.webtoons.com/en/

Okuyama, Y. (2017, 1 januari). 503 Service Unavailable. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://dsq-sds.org/article/view/5380/4544

Proctor, M. (2020, 9 maart). Japanese Mythology: 5 Legends and Ancient Myths and Legends. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://takelessons.com/blog/japanese-mythology-z05

Schnabel, P. (2004). Het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit. Geraadpleegd van https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/20986/schnabel_04_hetzestiendesociaalencultureelrapport.pdf?sequence=1

Spacey, J. (2015, 13). 8 Types of Yokai. Geraadpleegd op 23 maart 2020, van https://www.japan-talk.com/jt/new/yokai

University of Delaware. (z.d.). Kojiki. Geraadpleegd op 23 maart 2020, van http://www1.udel.edu/History-old/figal/Hist138/Text/er/kojiki.pdf++

WatchMojo.com. (2016, 8 maart). Top 10 Mystical Creatures From Japan. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=hHEbDYF9v4w

Wikipedia contributors. (2019a, 22 augustus). Takiyasha the Witch and the Skeleton Spectre. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://en.wikipedia.org/wiki/Takiyasha_the_Witch_and_the_Skeleton_Spectre#/media/File:Takiyasha_the_Witch_and_the_Skeleton_Spectre.jpg

Wikipedia contributors. (2019b, 27 december). Inari Ōkami. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://en.wikipedia.org/wiki/Inari_%C5%8Ckami

Wikipedia contributors. (2020, 11 maart). Amaterasu. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://en.wikipedia.org/wiki/Amaterasu#/media/File:Amaterasu_cave_crop.jpg

Yokai. (z.d.). Yokai. Geraadpleegd op 23 maart 2020, van http://yokai.com/+

Door: Benthe Kuiper

Studentnummer: 1734639

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *