Spread the Knowledge

Het aantal mensen met een EHBO-diploma in Nederland is schrikbarend laag: slechts 3% van de bevolking heeft dit certificaat. (Leenstra, 2018). Ook neemt de bereidheid om onbekenden op straat eerste hulp te verlenen af, terwijl deze hulp bij zwaardere ongevallen juist van levensbelang kan zijn (Rode Kruis, 2017). Slechts 64% van de Nederlanders mét een EHBO-diploma is bereid te reanimeren als dat nodig is (G4S Veiligheidstrainingen, 2017). Hoe komt dit?

Als ontwerper wil ik graag iets betekenen voor de samenleving en streef ik ernaar om ‘ongewone’ dingen te bedenken. Door middel van Seminar wilde ik mezelf daartoe uitdagen. Om deze reden wilde ik een maatschappelijk probleem (EHBO) niet op een traditionele manier aankaarten (zoals een digitale campagne), maar door middel van productontwerp.

SCOPE

Eerst wilde ik twee doelen bereiken: zowel meer mensen aansporen om hun EHBO-diploma te halen, als de mensen mét EHBO-diploma stimuleren om meer in te grijpen. Tijdens mijn proces kreeg ik de feedback om me toch te focussen op één duidelijk doel. Uit mijn best practice onderzoek bleek dat er al veel gedaan wordt om mensen aan te sporen om een EHBO-diploma te halen, en uit mijn interviews met mensen met een EHBO-diploma bleek: Deze mensen zijn niet alleen terughoudend met ingrijpen door het ‘bystander-effect’, maar ook door hun angst om het fout te doen en gevoel van onkunde. Hoe kan ik deze mensen meer (zelf)vertrouwen geven zodat ze hun kennis durven te gebruiken? Dit weinig uitgelichte probleem leek mij een erg interessante invalshoek om te onderzoeken en om voor te gaan ontwerpen.

De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt dus:

Hoe kan ik de hulpbereidheid van Nederlanders mét een EHBO-diploma stimuleren door middel van productontwerp/3D-print?

Hierbij heb ik me verdiept in de volgende deelvragen:

 • Hoe komt het dat er in Nederland zo weinig mensen met een EHBO-diploma zijn?
 • Hoe komt het dat de hulpbereidheid relatief laag is bij Nederlanders met een EHBO-diploma?
 • Wat wordt er op het moment al gedaan om de hulpbereidheid van Nederlanders met- en zonder EHBO-diploma te stimuleren?
 • Wat is productontwerp/3D-print en hoe kan je dit effectief inzetten?

Het gebied van productontwerp waar ik me op wilde focussen is vooral (2D/)3D-print, omdat ik gefascineerd ben door originele opdrukken van voorwerpen en het interessant vind om te onderzoeken of ik met dit middel (effectief en esthetisch) sociaal geëngageerd kan ontwerpen. Juist voorwerpen die we iedere dag gebruiken, zouden effect kunnen hebben met een goede boodschap. Een groot voorbeeld hierbij is een project dat een Gold Lion voor design heeft gewonnen: “Words of Welcome”.

Words of Welcome: “Refugees from Syria and other countries rely on product donations to serve their basic needs. Words of Welcome enriches these donations by repackaging them with phonetic transcriptions in Arabic, Farsi and Urdu – turning every donation into a piece of integration. Thanks to Words of Welcome, refugees can start learning the German language from the moment they arrive in Germany.” (Words of Welcome, 2016) Afbeelding: (The One Club, z.d.)

METHODE

Om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden, heb ik veel desk- en field research gedaan.

Interessante quote als uitkomst van desk research.

Van alle campagnes die ik heb bekeken, vond ik deze van de Hartstichting het interessantst. Dit mantra zorgt voor een erg sterke geheugensteun, zodat iedereen weet waar hij of zij op moet letten bij een beroerte. Dit neemt dus onzekerheid weg, want het mantra is erg goed te onthouden;

De campagne had als doel om voor meer herkenning van de signalen van een beroerte te zorgen en is zeer succesvol geweest. (Hartstichting, 2017) (Effie Awards, z.d.)

Field research
Ik heb zowel veel mensen met- als zonder EHBO diploma geïnterviewd.

Verder ben ik ook naar verschillende evenementen geweest die mij skills en inspiratie opleverden voor mijn project; onder andere de workshops ‘Print’ van Esther, inspiratiecolleges van docenten,  extra college over “Ontwerpen voor gedragsverandering” en BIG. In het volgende kopje ga ik dieper in op mijn proces, de feedback en mijn creatieve onderzoek.

UITVOERING

Om op verschillende manieren inspiratie te verzamelen en te experimenteren, heb ik eerst een foto- en schilderserie gemaakt;

Fotoserie EHBO in de samenleving. Uitkomst creatief onderzoek: EHBO is relatief weinig ‘aanwezig’ in de dagelijkse setting.
‘Emotie bij een ongeval’. Uitkomst: Rood en geel geven een gevoel van nood, positiviteit en redding – terwijl rood en zwart het gevoel geeft van een moord.

Uit de interviews bleek duidelijk dat ik met zelfvertrouwen en geheugensteuntjes moest gaan experimenteren. Ik heb veel verschillende ideeën bedacht en geschetst, waarna ik deze heb getest bij de EHBO’ers en bij een expert op het gebied van psychologie.

Op basis van deze feedback heb ik verder geëxperimenteerd:

Politiestrepen: (Studio Dumbar, z.d.)

Experiment met een soort slogan voor zelfvertrouwen, die uit het interview kwam en wat ik interessant vond om te gebruiken.

Hier ging ik verder in op mijn idee om gebruiksvoorwerpen van EHBO’ers te bedrukken, zodat ze regelmatig herinnerd zouden worden aan het feit dat zij dit kunnen.

Hierdoor kwam ik op het idee om EHBO-instructies op een leuke manier als echte, korte reminders op gebruiksvoorwerpen te gaan drukken:

Idee het “EHBO-pakket”.

Maar dit was het net niet. Het was niet heel reëel, en de vraag was of mensen dit zelf wel zouden willen hebben. Ik heb verder gebrainstormd en ben zo op mijn uiteindelijke concept en uiting gekomen; Spread the knowledge.

De brainstorm.
Het verbeterde concept (o.a. aan de hand van feedback).

Toen heb ik als experiment een soort infographic met reanimatie instructies gemaakt, waar ik onderdelen voor kon gebruiken bij mijn uiting.

(Eigen werk, 2019)

Hierop kreeg ik de feedback van EHBO’ers dat het duidelijk was, maar ook dat ik het misschien nog leuker kon maken. De psychologie professional vertelde dat humor kan helpen met onthouden en dat ik hiernaar kon kijken.

“How humor can help save a life”; In deze Ted Talk vertelt de spreker dat humor bij de EHBO-uitleg helpt voor het overkomen van het zware onderwerp en angst. (Tedx Talks, 2015)

Toen kwam ook een peer met de suggestie om naar de grappige “How to handle baby”-instructies te kijken;

Boek: “Safe baby handling tips” (Sopp, 2015)

Dit ben ik gaan toepassen op EHBO; met een eerste ontwerp voor op een mokkenserie over reanimatie.

Experiment: Reanimatie in 6 stappen. (Eigen werk, 2019)

Lo-fi prototype.

Ik heb de feedback verwerkt om dezelfde afbeeldingen als in de officiële EHBO-instructies te gebruiken, zodat de reminder sterker is. Toen ik deze mok overhandigde aan de doelgroep, waren ze enthousiast. Verder kreeg ik nog de feedback om een ‘serie’ instructies toch op één voorwerp te drukken (dus 6 stappen reanimatie op één theedoek bijvoorbeeld) en om nog wat verder te experimenteren met de speelsheid van het ontwerp, omdat het er misschien iets te medisch uitziet.

Experimenten speelser design.

Eindwerk:

Op het moment ben ik de laatste paar instructies voor verschillende EHBO situaties aan het afmaken en is een deel al bij de drukker.

Schetsen voor de schouw.
Prototype servetten in horeca: voorkom bijvoorbeeld stikken in een bitterbal.
Voor- en achterkant servetje met de twee stappen bij verstikking.

EVALUATIE

Afgelopen project is erg leerzaam en uitdagend geweest. Er is geen eerder project geweest waar ik zo erg tegen mijn perfectionisme ben aangelopen, waardoor ik meerdere eye-openers heb gehad. Een paar van de belangrijkste leermomenten die ik meeneem uit het project zijn: Ik moet sneller knopen durven doorhakken en niet te lang breed blijven kijken. Ook moet ik erg uitkijken met té ambitieuze doelstellingen; in het begin wilde ik echt het probleem ‘aanpakken’, terwijl dit meer ‘aankaarten’ moest worden, als mijn eigen creatieve zoektocht.

TOEKOMST

Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe dit project uitgebreid (en verder verbeterd) zou kunnen worden en wat het effect hiervan is. Zou het bijvoorbeeld ook kunnen werken voor privésferen of buiten, dus niet alleen openbare gebouwen? Of online en een aanvullende campagne?

Bronnenlijst

 • EHBO.nl. (2017, 25 oktober). Ambulance vaak niet op tijd. Kennis Eerste Hulp relevanter dan ooit. Geraadpleegd op 1 september 2019, van https://www.ehbo.nl/nieuws/artikel/ambulance-vaak-niet-op-tijd-kennis-eerste-hulp-relevanter-dan-ooit/
 • G4S Veiligheidstrainingen. (2017, 21 april). Angst om te reanimeren? Niks doen is de grootste fout!. Geraadpleegd op 1 september 2019, van https://www.veiligheids-trainingen.nl/nieuws/angst-om-te-reanimeren-niks-doen-is-de-grootste-fout/
 • Hartstichting. (2017, 3 november). Zilveren Effie Award voor beroerte-campagne. Geraadpleegd op 1 september 2019, van https://www.hartstichting.nl/nieuws/zilveren-effie-award-voor-beroerte-campagne
 • Hartstichting. (z.d.-a). Reanimatie app. Geraadpleegd op 1 september 2019, van https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/reanimatie-app
 • Hartstichting. (z.d.-b). Reanimeren in 6 stappen. Geraadpleegd op 1 november 2019, van https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/reanimeren-in-6-stappen
 • Leenstra, B. (2018, 16 mei). Waarom hebben zo weinig inwoners van Nederland kennis over levensreddend handelen?. Geraadpleegd op 1 september 2019, van https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/waarom-hebben-zo-weinig-inwoners-van-nederland-kennis-over-levensreddend-handelen~be1acf50/
 • Livis. (z.d.). Een EHBO-cursus volgen, waarom eigenlijk?. Geraadpleegd op 1 september 2019, van https://livis.nl/nieuws/een-ehbo-cursus-volgen-waarom-eigenlijk
 • Rijksoverheid. (2016). Beantwoording kamervragen over de hulpbereidheid bij eerste hulp. Geraadpleegd op 1 september 2019, van www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/11/08/beantwoording-kamervragen-over-de-hulpbereidheid-bij-eerste-hulp/beantwoording-kamervragen-over-de-hulpbereidheid-bij-eerste-hulp.pdf
 • Rode Kruis. (2017, 4 september). Hulpbereidheid van Nederlanders EHBO te verlenen neemt af. Geraadpleegd op 1 september 2019, van
  https://www.rodekruis.nl/persbericht/hulpbereidheid-van-nederlanders-ehbo-te-verlenen-neemt-af/
 • Rode Kruis. (z.d.). Gratis EHBO app voor hulp in een noodsituatie. Geraadpleegd op 1 september 2019, van http://afdeling.rodekruis.nl/eerste-hulp/ehbo-app
 • RTL Nieuws. (2016, 10 september). Eerste hulp verlenen, we deinzen er massaal voor terug. Geraadpleegd op 1 september 2019, van https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/eerste-hulp-verlenen-we-deinzen-er-massaal-voor-terug
 • Studio Dumbar. (z.d.). Dutch National Police — Identity and vehicle striping. Geraadpleegd op 2 november 2019, van https://studiodumbar.com/work/dutch-police
 • Tedx Talks. (2015, 3 december). How humour can help to save a life | Todd Scott | TEDxWinnipeg [Videobestand]Geraadpleegd op 1 september 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=PZqO6YuQxl8
 • Volkskrant. (2016, 10 september). Eenderde EHBO’ers niet bereid tot reanimatie. Geraadpleegd op 1 september 2019, van
  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/eenderde-ehbo-ers-niet-bereid-tot-reanimatie~a4374348/
 • Words of Welcome. (2016). Turning every donation into a language lesson. Geraadpleegd op 1 september 2019, van http://wordsofwelcome.org/

Afbeeldingen:

 • Effie Awards. (2017). MOND, SPRAAK, ARM. BEROERTE-ALARM! [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 2 september 2019, van http://www.effie.nl/case/mond-spraak-arm-beroerte-alarm
 • Sopp, D. (2015). Safe Baby Handling Tips (2e ed.). Philadelphia, U.S.: Running Press.
 • The One Club. (z.d.). Words of Welcome [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 1 september 2019, van http://www.oneclub.org/awards/theoneshow/-award/25475/words-of-welcome/words-of-welcome

Omslagfoto: Eigen werk.

Summary (English)

Suddenly, it becomes real: something happens and as a first aider you have to act quickly. But how long ago did you get your certificate? Are you sure you remember everything? What if you do it wrong? I wanted to do something with this uncertainty in my design project “Spread the knowledge”, in which I have designed a product line of objects used in everyday life that have (amusing) first aid instructions on them. Every object has its own content that is relevant to the environment it’s in – public spaces like offices, bars and restaurants, public toilets, etcetera. Avoid choking on snacks when having a drink by studying the beer coasters in advance..

Woordenaantal: 1025

Iris Dröge
Studentnummer: 1694363

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *