Het geven van geluk

Bij mijn werk als vrijwilliger bij het Leger des Heils heb ik meerdere keren meegemaakt hoe ik geraakt werd door een van de bijzondere verhalen de bezoekers. Ik ben gaan kijken hoe ik deze verhalen met behulp van een audiovisueel product kan verspreiden. Ik wil het verhaal van een daklozen of ex-daklozen zo goed en duidelijk mogelijk in beeld brengen. De kijker moet met de content geraakt en geïnspireerd worden. Met de vraag: “Waar haalt een dakloze zijn geluk vandaan?” ben ik op pad gegaan met als doel de kijker te inspireren met deze verhalen. Ik heb verschillende ex-daklozen geïnterviewd en ik laat een deel van hun verhaal zien in korte behapbare afleveringen.

Inleiding

Veel mensen weten niet zo goed wat er allemaal speelt onder daklozen (1999). Waar krijgen ze mee te maken? Hoe gaat de overheid met ze om? En hoe reageert de maatschappij op ze? Het ergste is dat velen de verhalen van de daklozen niet kennen, wat ze meegemaakt hebben en vooral hoe ze in hun huidige situatie terecht zijn gekomen. De mensen zijn precies als jij en ik, het enige verschil is dat ze een andere achtergrond hebben en ongezonde portie ongeluk. De dagopvang van het Leger des Heils, waar ik als vrijwilliger werk biedt een sociale ruimte. De dak- en thuislozen kunnen hier ontspannen en genieten van een bakje soep en een babbeltje. De bezoekers zijn een bron van inspirerende en boeiende verhalen. Ondanks dat deze mensen vast zitten in laagste sociale klasse, zijn het mensen die erg veel hebben meegemaakt. De manier van leven heeft ze sterk gemaakt. De verhalen die ik van de bezoekers te horen heb gekregen zijn uiteenlopend en fascinerend. Het is zonde dat die verhalen binnen de opvang blijven en niet verder worden verspreid. Met het doel om deze immens bijzondere inspirerende en mooie verhalen de wereld in te brengen heb ik een reeks aan korte video’s gemaakt.

Context, Scope en Definitie

Sinds 2009 is het aantal daklozen in Nederland verdubbeld. (2019) Dit is al een goede rede om de bewustwording van dit thema te vergroten. Bij mijn werk als vrijwilliger bij het leger des heils heb ik meerdere keren meegemaakt hoe ik geraakt werd door een van de bijzondere verhalen van een van de bezoekers. Ik vind deze verhalen heel erg boeiend en leerzaam maar ik vind het ergens jammer dat ze daar blijven en niet worden verspreid. Ik wil dus laten zien dat daklozen en ex-daklozen erg indrukwekkende inspirerende en mooie verhalen te delen hebben. Ik kwam daarom met de onderzoeksvraag:

“Waar haalt een dakloze zijn geluk vandaan?”

Naast deze onderzoeksvraag was het doel dat ik wil bereiken nog belangrijker voor mij. Dit doel heb ik in de loop van mijn project er altijd bij gehouden als ik voor een design keuze kwam te staan. Ik wil het verhaal van een daklozen of ex-daklozen zo goed en duidelijk mogelijk overbrengen. Ik wil dat er bij de kijker empathie voor het onderwerp komt en dat de inspirerende boodschap goed aankomt.

Enkele guiding principles die ik aan het begin van het project hebt opgesteld

  • Visuele sfeer overbrengen: Emoties en gevoelens van het weergegeven onderwerp overbrengen op de doelgroep en dit benadrukken met beeld en geluid.
  • De doelgroep iets meegeven waar hij/zij iets mee kan.

Het is veel inspirerende om het verhaal van een dakloze te vertellen. Ik heb al vele keren meegemaakt dat ik erg geraakt werd door een van de verhalen van een dakloze. Mijn doel met dit project is om een van deze verhalen vast te legen en krachtig over te brengen. Als ik een persoon iets aan inspiratie of motivatie heb meegegeven heb ik voor mezelf mijn doel behaald. Onderzoeken hoe je het beste tot een kern komt bij een interview.

Methode en Aanpak

Ik ga bij de eind expo meerdere inspirerende levensverhalen en ervaringen van dak- of thuislozen vastleggen. Dit project is audiovisueel omdat dit in mijn ogen in dit geval de beste communicatiemethode is om het verhaal duidelijk over te brengen. Een verhaal is het krachtigst als je het direct van de bron hoort. Als dit ondersteund wordt door illustrerend beeld en geluid kan het een krachtige boodschap zijn (2010). Het verhaal gaat in korte afleveringen weergegeven worden. Omdat het in expositie vorm in een onrustige ruimte wordt weergegeven heb ik gekozen voor korte videoclips. Voor de rest wil ik de content zo kaal mogelijk houden. Het gaat om het verhaal van de daklozen en dat is alles wat ertoe doet. Ik wil niet dat de kijker wordt afgeleid door te veel extra fluff. Zo ga ik bijvoorbeeld geen voice over toevoegen of andere dingen erbij doen die kunnen afleiden.

Bij de eindexpo wil ik het presenteren met kartonnen frame en stencil art illustraties. De intro en outro per video wil ik ook in dezelfde kartonnen stijl maken. Dit is om een overkoepelende stijl voor het project te hanteren. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat mijn prioriteit niet ligt op de expositie maar op de content. Hier zal ik dan ook de meeste tijd en energie in steken.

Mijn interview proces werkt als volgt. Voordat ik ga interviewen zorg ik ervoor dat ik al genoeg achtergrondinformatie van de persoon heb door met hem te praten. Ik ga vooraf nadenken welke kant ik op wil met het verhaal en ga vast wat vragen opstellen. Met het editen ga ik als volgt te werk. Ik ga eerst het interview en de gesproken onderdelen op delen. Vaak tijdens het opdelen kom ik al op ideeën hoe ik er een goed lopend verhaal van kan maken. Vervolgens maak ik een storyboard en daarna ga in Premiere Pro het edit proces in. Voor expert feedback kon ik terecht bij fotograaf Ruud Spaargaren en Filmaker Wieke Kapteijns.

Ik heb nog verschillende onderdelen overwogen om te betrekken bij mijn project. Deze onderdelen heb ik uiteindelijk niet gebruikt omdat ze niets toevoegde of omdat ze niet goed aansloten met wat ik probeer te bereiken met dit project.

Hieronder een lijst met plannen die het eindresultaat niet behaald hebben:

  • Day in the life met een dakloze.
  • Interview met medewerkers van het Leger des heils.
  • Survivaltips van de daklozen.
  • Mijn eigen rol als vrijwilliger vastleggen.
  • Voice over’s.

Uitvoering en Experimenten

Brainstorms

Om tot mijn huidige onderwerp te komen ben in gaan brainstormen met woordspinnen.

Moodboards & Inspiratie beelden

Ik heb met behulp van Pinterest drie stijlen moodboards samengesteld. Uiteindelijk heb ik een combinatie van deze stijlen gebruikt.

Verhalen Daklozen

Voordat ik het project begon kende ik al enkele bezoekers van het LDH die eventueel mee zouden kunnen werken aan dit project

Cartboard style

Mijn inspiratiebeelden en schetsen voor mijn cartboard style

Film Notes

Enkele notities die ik heb gemaakt voordat ik begon met filmen. Dingen als framing, ideale belichting en storyboards.

Film materiaal

Enkele stills van interviews die ik heb afgenomen met Gert en Robert.

Expo

Dit is hoe het er bij de proef expo eruitzag. Bij de eind-expo gaat het er vergelijkbaar uit zien. Eventueel met andere borden en meerdere headsets.

Diverse notes

Verschillende notities.

Evaluatie en conclusie

Het doel dat ik met dit project wilde bereiken is de kijker inspireren. Doormiddel van een audiovisueel product wil ik de boodschap zo duidelijk mogelijk overbrengen. Ik denk dat ik met mijn huidige content al op een goede manier de kracht van een deze individuen heb laten zien. Wat in dit project en in de verhalen vooral naar voren kwam was dat geven rijk maakt. Van Robert die enorm veel liefde geeft, omdat hij dit in zijn jeugd heeft gemist tot Gert die de meest vrijgevige, immateriële man is die ik in mijn leven heb ontmoet. Ik vond het een hele mooie ervaring om een kijkje te kunnen nemen in het leven van deze mensen. Ook om dit te kunnen vastleggen en delen op deze manier heeft me veel plezier gedaan. Naast dat ik deze ervaringen heb opgedaan heb ik mezelf ook kunnen ontwikkelen in het vakgebied van storytelling, filmen en interviews afnemen. Dit is gebeurd door het simpelweg te doen.

Bronnen

Beers, R., Brunschot van, K., & Riemeijer, M. (2017, October). Verdienen arme mensen geen perspectief?: Het moet anders. Opgehaald van https://link-springer-com.hu.idm.oclc.org/: https://link-springer-com.hu.idm.oclc.org/article/10.1007%2Fs41196-017-0124-x

CBS. (2019, Augustus 23). Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld. Opgehaald van https://www.cbs.nl/: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/34/aantal-daklozen-sinds-2009-meer-dan-verdubbeld

College voor de Rechten van de Mens. (2019). Dak- en thuisloosheid. Opgehaald van https://mensenrechten.nl/: https://mensenrechten.nl/nl/dak-en-thuisloosheid

Edgar-Hunt, R., Marland, J., & Rawie, S. (2010). the language of film. London: Bloomsbury Publishing inc.

Gail, L., & Jasna, S. (2016, Augustus 11). Narrative Inquiry: Experience matters. Canadian Journal of Nursing Research Vol. 48, 14–20.

Gallo, C. (2019). Storytelling to Inspire, Educate, and Engage. Cambridge: American Journal of Health Promotion.

Leger Des Heils. (2018, Januari 24). Terugblik bewonersavond nieuwe voorziening daklozen. Opgehaald van https://www.legerdesheils.nl/: https://www.legerdesheils.nl/files/files/Terugblik%20bewonersavond%20nieuwe%20voorziening%20daklozen%2024%20januari%202018.pdf

Leger Des Heils. (2018, Januari). Van Opvang naar Herstart. Opgehaald van https://www.legerdesheils.nl/: https://www.legerdesheils.nl/files/files/Activiteitenplan%20Van%20Opvang%20Naar%20Herstart%20-%20januari%202018.pdf

Leger Des Heils. (2018). Wat verandert er aan de Nieuwegracht 92. Opgehaald van https://www.legerdesheils.nl: https://www.legerdesheils.nl/files/files/Factsheet%20inloopvoorziening%20-%20Online%20versie.pdf

Mol, R., & Neutel, A. (1999). De straat als thuis. Utrecht: Lemma.

Mostowska, M. (2014, Februari 1). Homelessness Abroad: “Place Utility” in the Narratives of the Polish Homeless in Brussels. Opgehaald van http://web.b.ebscohost.com.hu.idm.oclc.org/: http://web.b.ebscohost.com.hu.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b971cf87-8217-4e66-9fbd-2f7294edcb2d%40pdc-v-sessmgr04

Oord, B. (2014, Mei 15). Storytelling: de 3 basisingrediënten om iemand te raken. Opgehaald van https://www.frankwatching.com/: Storytelling: de 3 basisingrediënten om iemand te raken

Silva, D. (2018). STORYTELLING MATTERS. Phi Kappa Phi Forum. Vol. 98 Issue 4,, 8-8.

Vandewijer, I. (2009). Storytelling. Zoetermeer: NBD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *