Bioluminaer: a new sustainable light source

Premisse

Voor deze expositie is er een alternatief voor lampen gevisualiseerd door bioluminicentie behang te creëren. Het laat mijn toekomst visie van een duurzamere woonomgeving zien.

Synopsis

De meeste mensen weten dat de levensduur en leefbaarheid van de aarde steeds korter wordt, met de manier waarop we nu leven en nog een hoop ontwerpen. Daarom is biomimicry mijn onderwerp voor Seminar. Dit is een manier van duurzame oplossingen bedenken voor innovaties of design die zijn gebaseerd op processen uit de natuur (Biomimicry Institute, 2018). De manier waarop ontwerpers dit inzetten om een duurzame oplossing te creëren is voor mij iets fascinerends. Ik denk dat ontwerpen met behulp van de natuur de norm gaat worden in de toekomst en daarom denk ik dat het relevant is om te onderzoeken.


Scope, kaders, definitie

Aan het begin van mijn seminar heb ik mij vooral laten leiden door mijn omgeving, want daar vindt het allemaal plaats. Wat het eindproduct werd, had ik nog niet in zicht. Wat ik wel wist, was dat ik een product wilde ontwerpen.
Vanuit dit onderwerp wil ik een nieuwe blik krijgen op hoe je iets duurzaam kunt ontwerpen. Veel van mijn inspiratie komt uit TEDTalks van Janine Benyus, de koningin als het gaat over Biomimicry. Ook heb ik mij laten inspireren door dieren en planten die eigenschappen hebben die mij fascineren. Door te leren hoe je op deze manier kunt ontwerpen, wil ik de eerste stap zetten om een blik te krijgen, op hoe je duurzame ontwerpen kunt maken op basis van de natuur.


Onderzoek en experimenten

“Hoe kan ik biomimicry toepassen in product design?” Dat is de hoofdvraag van dit onderzoek.

Deelvragen die ik hiervoor heb toegepast:

1.Wanneer is een innovatie of product gebaseerd op biomimicry?
2. Welke bestaande innovaties en producten zijn gebaseerd op biomimicry?
3. Welk natuurproces/patronen zijn er in mijn naaste omgeving?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag: “Hoe kan ik biomimicry toepassen in product design?”, begon ik met deskresearch (CMD Method Pack, z.d.).

Ik heb mij verdiept in het bestaan van biomimicry. Veel van de methode “most relevant knowledge” haalde ik voornamelijk uit Tedtalks en online artikelen. TedTalk: “ Janine Benyus: Biomimicry in action” artikelen van Asknature.org en Interface.com..
Innovaties geïnspireerd door natuur (Interface, 2019). Dat is de korte definitie van wat biomimicry is. Om te voldoen aan de regels van biomimicry, moet een innovatie zo min mogelijk/geen afvalstoffen creëren, presteren onder lage druk, lage temperaturen en lage giftigheid aan stoffen (Benyus, 2017).

Door middel van best practices heb ik de vraag:”Welke bestaande innovaties en producten zijn gebaseerd op biomimicry?” zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
Ik kwam terecht bij veel diverse innovaties en producten met dit ontwerpprincipe.
(Zie foto’s)

.      
Klittenband .                     Airconditioning                                 Glazen ramen

Ik begon met het verzamelen van informatie over bestaande producten en die om te zetten in moodboards. (Zie foto’s)
    


Fotoseries

Om een beeld te krijgen van wat er in mijn omgeving is ben ik begonnen met een fotoserie. Want alles om je heen wat door de natuur is gemaakt, is een patroon/proces. De gefotografeerde processen zijn allemaal onderzocht op basis van functie en eigenschappen. Veel van de gefotografeerde natuur wordt medicinaal of culinair gebruikt. (Zie foto’s)
     

     

Voorwerpen

Om de producten in kaart te brengen met een functie, heb ik ook voor voorwerpen een fotoserie gemaakt. De foto’s zijn op te delen in categorieën zoals licht geven of juist warm houden. (Zie foto’s)


Lichtbron

Uit de foto’s kreeg ik twee inzichten waar ik verder onderzoek naar wilde doen. Het eerste is een lichtbron, de tweede pigment. Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor vuurvliegjes, daarom ben ik mij daarin gaan verdiepen.

Een chemische reactie in het lichaam van een vuurvliegje zorgt ervoor dat ze oplichten. Deze lichtproductie wordt ook wel  bioluminescentie genoemd. (Scientific American, 2005). Zowel in het dieren -en plantenrijk wordt dit gebruikt. De Armillaria ook wel de Honingzwam genoemd past het ook toe (NatureToday.com, 2011). Zie foto’s

“Onder invloed van enzymen reageert zuurstof door middel van een oxidatie-reactie, waarbij vervolgens licht ontstaat. De meest voorkomende stof die reageert met zuurstof heet luciferine. Onder invloed van het enzym luciferase oxideert luciferine, waarbij energie vrijkomt in de vorm van licht.” –  (Jouw Energie van Morgen, z.d.)

 


Pigment

Overal om ons heen, of het nou bloemen of planten zijn, hebben een bepaalde kleur. Maar hoe? Dat is iets wat ik wilde onderzoeken.
Het absorbeert en reflecteert licht golflengtes waardoor je de kleur kunt herkennen (asknature.org, 2019). Pigment van kleuren vertonen zich op basis van het kleurenspectrum wat niet geabsorbeerd wordt, maar juist reflecteert. (natuurinformatie, z.d.).

Asknature.org laat zien dat de vleugels van een Morpho vlinder een glimmende blauwe kleur creëren, door ervoor te zorgen dat lichtgolven buigen en worden belemmerd. De vleugels zijn bedekt in kleine schubben en ribbels die je alleen op microscopisch niveau kunt zien.

.       
Deze manier manipuleert licht om een iriserende kleur te geven aan de vleugels. De structuur zorgt dus voor de kleur, niet een chemische stof of pigment.

Het raakte me ineens wat ik wilde doen. Hij had een stukje folie vast, oftewel materiaal. De bruine kleur en patroon van de vleugel deed me denken aan een behang uit de 70’s. Zo kwam ik uit op dat ik behang wilde maken.


Kleurfamilies

Mijn eerste stap was onderzoek doen naar kleurfamilies, structuren en bestaande behangen.

  
  


Wallpaper expo

Hierna heb ik voor mezelf een aantal patronen en layovers getekend, voordat ik deze wilde uitwerken voor de expositie .Ik ging verder op structuren en materialen waarmee ik wilde werken. Daar heb ik verschillende monstertjes voor gemaakt. (zie foto’s)

 


Behang met functie

De eerste stap na het exposeren was het bedenken van drie verschillende functies voor interactief behang. Ik kwam uit op 3 functie: Geluidsdempen, reflecteren en verkleuren.

Twee van de drie mislukte voordat ik het kon presenteren. Reflecteren kon ik niet terugkoppelen aan een proces uit de natuur en verkleuren door middel van licht/temperatuur was een idee wat niet uitgewerkt kon worden, door geen materialen te vinden met deze eigenschap. Dus focuste ik me op behang dat geluiddempend is.

 
Prototype dempend behang    Prototype expo

Feedback groenlicht expo


Waar het overging was ik aan het verliezen, er zat alleen biomimicry in door de het materiaalgebruik en geen imitatie van processen. Terug naar de tekentafel dus.


Eindproduct

Ik ging terug naar mijn dummy, daar viel ik terug op bioluminescentie, en zo ontstond Bioluminaer behang. Het staat voor BIO(mimicry) LUMI(van luminous) en NAER(Nature).

Bioluminaer is behang dat in de toekomst lampen zal vervangen. Wanneer ik aan duurzaam denk, denk ik aan terug naar basic, haal de natuur terug in huis.
Wanneer dit als natuurlijke vervanger voor lampen wordt voorzien, zal er minder lichtvervuiling en energie nodig zijn. Het is dus een nieuwe manier van licht die duurzaam is en voor de longhaul is gemaakt. Het absorbeert energie van de zon en stoot dit in de avond uit in de vorm van licht.


Conclusie

Tijdens deze seminar heb ik verschillende aspecten van biomimicry onderzocht. Dit heb ik op verschillende manieren gevisualiseerd (moodboard,staaltjes, foto’s). Het doel hiervan is om te laten zien dat alles mogelijk is met dit ontwerpprincipe en dat iedere designer dit zou kunnen toepassen.

Ondanks dat ik mijn onderwerp, voor de groenlicht expo, uit het zicht was verloren ben ik er trots op dat ik heb laten zien dat ik mijn eigen keuzes heb gemaakt door het ene onderwerp totaal te hebben laten vallen en te kiezen voor iets nieuws.


De toekomst

Na Seminar wil ik graag zelf verder met producten duurzaam ontwerpen.  Het kan dan iets totaal innoverends zijn of misschien zelfs een tweede leven in iets bestaands blazen. Al met al ben ik nog lang niet klaar met biomimicry en wil ik hier verder in ontwikkelen.


English Summary

Most people know that the lifespan and quality of life of the earth is getting shorter and shorter, with the way we now live and design. That’s why I chose Biomimicry. This is a way of creating a sustainable solution based on nature. I think that design based on nature will become the norm in the future. It fascinates me how designers use this for their designs.


Literatuurlijst

AskNature. (2017, 21 augustus). Wing scales cause light to diffract and interfere : Morpho. Geraadpleegd op 1 december 2019, van https://asknature.org/strategy/wing-scales-cause-light-to-diffract-and-interfere/#.XepzTJNKjBI

AskNature.org. (2016, 1 oktober). ORNILUX. Geraadpleegd op 25 november 2019, van https://asknature.org/idea/ornilux/#.Xh3ZX1NKjBI

AskNature.org. (2019, 3 september). StoColor® Lotusan® paint. Geraadpleegd op 8 december 2019, van https://asknature.org/idea/stocolor-lotusan-paint/#.XgntiZNKjOQ

Benyus, J. (2017, 7 maart). YouTube [YouTube]. Geraadpleegd op 10 december 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=tkzWKi6lmzY&feature=youtu.be

Biomimicry Institute. (2018, 12 december). What Is Biomimicry? Geraadpleegd op 22 november 2019, van https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/

Goddard, G. (z.d.). Biomimetic design: 10 examples of nature inspiring technology. Geraadpleegd op 22 november 2019, van https://www.sciencefocus.com/future-technology/biomimetic-design-10-examples-of-nature-inspiring-technology/

Hutchins, G. (2018, 9 augustus). Biomimicry: looking to nature to solve human problems. Geraadpleegd op 22 november 2019, van https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/biomimcry-nature-human-problems-sustainability

HvA. (z.d.). CMD Methods Pack – find a combination of research methods that suit your needs [Foto]. Geraadpleegd van http://cmdmethods.nl/

Interface. (2019, 7 augustus). The Future of Design is Biomimicry – Human Spaces. Geraadpleegd op 22 november 2019, van https://blog.interface.com/future-of-design-biomimicry/

Jouw Energie van Morgen. (z.d.). Bioluminescentie. Geraadpleegd op 3 december 2019, van https://www.jouwenergievanmorgen.nl/wp-content/uploads/2017/07/RUG_Bioluminescentie_Digi.pdf

National Geographic. (2017, 7 maart). YouTube [YouTube]. Geraadpleegd op 3 december 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=620omdSZzBs

NatureToday.com. (2011, 20 juli). Lichtgevende paddenstoelen in Nederland. Geraadpleegd op 4 december 2019, van https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=17521

Natuurinformatie. (z.d.). Natuurinformatie – Pigmenten geven de wereld kleur. Geraadpleegd op 6 december 2019, van http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002995.html

Scientific American. (2005, 5 september). How and why do fireflies light up? Geraadpleegd op 2 december 2019, van https://www.scientificamerican.com/article/how-and-why-do-fireflies/

Veritasium. (2013, 21 januari). YouTube [YouTube]. Geraadpleegd op 7 december 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=x4I9mmd-2Rc
Anne Waelput, studentummer: 1740381

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *