Onbedoelde / onbewuste klimaatblindheid

Premisse

Zet jij jouw klimaatblindheid-bril af door verder te kijken naar de oorsprong van de vleesindustrie en bekijk de andere alternatieven?

Synopsis

Het klimaat verandert wereldwijd met als gevolg dat de ­aarde langzaam warmer wordt. De voorspellingen zijn dat, als wij niks veranderen, de temperatuur van de aarde met 4˚C graden zal stijgen. Ik ben mezelf van de grote impact van de klimaatverandering bewust maar pas mijn consumptiegedrag niet aan. Zo blijf ik plastic flesje water kopen en koop ik dagelijks goedkoop vlees. Doel van mijn seminar is de onbedoelde/onbewuste klimaatblindheid te laten afnemen. Om dit te specificeren heb ik me verdiept in de vleesindustrie. Verschillende facetten binnen de vleesindustrie zijn slecht voor dieren, de mens en het klimaat. Door framing toe te passen gericht op de vleesindustrie laat ik de bredere context zien met als doel je uit te dagen verder op onderzoek uit te gaan naar de impact van de vleesindustrie op klimaatverandering.

Context, scope en definitie

Hoofdvraag: Hoe kan ik onbedoelde/onbewuste klimaatblindheid onder studenten afnemen door framing?

Onbedoelde/onbewuste klimaatblindheid binnen Nederland is een groot probleem. Het argument “Wat een klein land als Nederland doet, maakt toch geen verschil” (Mommers, 2019) wordt het meest benoemd onder de bevolking. Juist deze groep mensen, voornamelijk studenten, moeten hun gedachten veranderen. Toen ik aan seminar begon wilde ik dit argument op een iconische en grappige manier ontkrachten met visuele beelden. “Het Framen van de klimaatverandering”

Mijn motivatie voor dit onderwerp kwam door Arjan Lubach.  In de aflevering “De slacht & NVWA” van het satirische tv-programma “Zondag met Lubach” (2019) laat hij zien hoe het er in de slachthuizen aan toe gaat. Dit doet hij op een komische manier door verschillende frames naast elkaar te presenteren. (Zie figuur 1) Hij laat de keuze bij de kijker of die de waarheid wilt zien, of niet. Komische content maken is heel lastig. De manier waarop Lubach de doelgroep benaderd vind ik interessant.

Figuur 1: (“De slacht & NVWA”, 2019)

Om mij veder te verdiepen nam ik contact op met Sociaal Psycholoog en Ontwerper Sander Hermsen. Volgens hem moet ik realistisch blijven “Echt beïnvloeden kun je een ander nooit; je kunt anderen wel ondersteunen om zichzelf te beïnvloeden en je kunt ze helpen bij het maken van (andere) keuzes.” (Hermsen, 2018)

Hermsen zijn argument sluit aan bij de satirische insteek van Lubach. Als mij iets word opgelegd waar ik geen keuze in heb, is mijn motivatie ook minder. De documentaire “The Game Changers” van Louie Psihoyos (2018) heeft mijn filosofie bevestigd. In de documentaire wordt door de grootste sporthelden uitgelegd waarom vlees slecht is voor het menselijk lichaam. Deze documentaire speelt in op mijn intrinsieke motivatie. Omdat ik zelf heb gekozen om dit te bekijken is het effect over de vleesbewustwording groter.

De vleesindustrie is met 18% de grootste oorzaak van de klimaatverandering. Dit komt door alle onderdelen die nodig zijn bij het produceren van vlees zoals veel water, veevoer en grond. (University of Manibota, 2015) Binnen mijn seminar “onbedoelde/onbewuste klimaatblindheid” wil ik mij focussen op dit onderdeel. Dit wil ik als ontwerper vormgeven in 2D/3D beeld. Een combinatie van fotografie en grafisch.

Methode en aanpak

Ik heb gebruik gemaakt van verschillende manieren van onderzoeken. Allereerst heb ik deskresearch gedaan naar de voorspellingen van klimaatveranderingen. Hierna hebt een enquête opgesteld waaruit is gebleken dat studenten een oppervlakkig kennis van de klimaatvoorspelling hebben. Met als grootste argument “Ik heb niet het gevoel of ik daar invloed op heb”.

Om het onderdeel van framing te onderzoeken heb ik het boek “Denk niet aan een roze olifant” van Framings specialist en Sarah Gagestein gelezen. Framing is het weergeven van de werkelijkheid door een gekleurde bril d.m.v. visueel en/of taal.

Naast dat ik Sander Hermsen had benaderd ben ik in contact gekomen met onderzoeker Ontwerper en gedragsbeïnvloeding, Dirk Ploos van Amstel. Hij wees mij op de verschillende gedragslenzen goed in combinatie zijn met Framing van het onderwerp. Daarom heb ik mij gefocust op de gedragslens zien en beseffen en de intrinsieke motivatie.

Inspiratie

Om de verschillende manieren van exposeren te onderzoeken ben ik naar het FOAM museum in Amsterdam geweest. Hier heb ik inspiratie opgedaan.

FOAM museum

Uitvoering en experimenten

Mijn eerste concept was het komisch weergeven van de klimaatveranderingen. Deze wilde ik in meme’s plaatsten. Juri gaf mij als feedback dat dit onderwerp veel te breed is en de informatie te oppervlakkig. Het advies was om dieper op een onderwerp in te gaan.

Concept 1

Ik ging veder onderzoeken naar klimaatveranderingen. Ik kwam toen op het concept om drie verschillende onderdelen van de klimaatverandering weer te geven in een infographic. Echter kreeg ik tijdens de mini-expo de feedback dat mijn verhaal niet sterk genoeg is. Ik mij moet focussen op een onderdeel ervan. Samen met de mede seminar studenten hielden wij een kleine inspirerende brainstormsessie. Met als interessante conclusie: focussen op de vleesindustrie en framing toepassen door mensen nieuwsgierig te maken.

Experiment beelden en verf combineren. Dit experiment diende ter inspiratie binnen het creatieve proces.

Daarna heb ik de vleesindustrie gecategoriseerd in drie soorten; varken, kip en koe. Hiervan heb ik een nieuw concept ontwikkeld gefocusseerd op het leven van de dieren. Deze heb ik gefotografeerd op twee verschillende manieren en daarna bewerkt.  Als feedback kreeg ik hierop dat het te ingezoomd werd op de dieren leed. Dit heeft geen directe invloed op de klimaatverandering.

Concept 2

Daarna ben ik mij meer gaan focussen op de stukken vlees en de vervangers ervoor. Ik ben eerst begonnen met analoog schilderen, daarna ging ik steeds digitaler tewerk. Ik wil mensen zelf de keuze geven of ze zich verdiepen in de gevolgen van het eten van dieren, of niet. Daarom zijn er verschillende vleesvervangers verwerkt.

Materiaal studie

Als laatste experiment richting het eindwerk toe, heb ik alle producten gefotografeerd en hier verschillende ontwerpen mee gemaakt. Tijdens de expositie wil ik de kijker zelf op onderzoek laten uitgaan. Op het eerste oog zie je alleen de stukken vlees. Als je geïnteresseerd bent vanuit je intrinsieke motivatie kan je verder kijken wat er achter het vlees zit verstopt. Door zelf het frame te onderzoeken speel ik in op de motivatie van de student en de gedragslens zien en beseffen

Concepte 3

Evaluatie en conclusie

Binnen dit project ben ik veel te weten gekomen over de klimaatveranderingen. Vooral de gevolgen van de opwarming van de aarde vond ik schokkend. Na doelgroep onderzoek blijk ik niet de enigste student te zijn die hier weinig vanaf weet. Omdat het zo een groot probleem is ben ik mij gaan richten op de vleesindustrie. Het heeft mij doen beseffen hoeveel CO2 er vrijkomt en hoeveel water er nodig is als ik mijn dagelijkse supermarkt vlees wil eten.

Een ander inzicht wat ik heb gekregen is het framen van beelden. Je kan pas invloed hebben op de doelgroep als je laat zien wat zij willen zien. Deze kennis maakt je machtig.

Tijdens mijn seminar heb ik veel ups en downs gehad. Ik had een sterkte motivatie en heb veel feedback verzameld van mede studenten en docenten. Mijn valkuil was het doorhakken van knopen. Ik wilde te veel onderdelen aankaarten en bleef hangen in de deskresearch. Iets wat ik de volgende keer anders zou doen door eerder te onderzoeken wat ik wil maken zodat het creatieve proces eerder start.

Een zelfreflectie d.m.v. Johari venster met de belangrijkste punten

Toekomst..

In de toekomst wil ik andere onderdelen van de klimaatveranderingen zoals plastic vervuiling of de kledingindustrie behandelen. Hiervoor wil ik onderzoeken/testen of mijn concept van framing hier ook toepasbaar is.  Of eventueel andere framing concepten ontwikkelen.

English summary

Globally the climate is changing and the earth is slowly becoming warmer. The predictions are that if we do not change our behaviour the temperature of the earth will rise by 4˚C. I am aware of the huge impact of climate change yet I do not adapt my consumer behaviour. I continue to buy water in plastic bottles and buy low priced meat every day. Aim of my seminar is to decline unintended / unconscious climate blindness.

To specify, I have fully immersed myself in the meat industry. Various components within the meat industry are having negative effects on animals, humans and the climate. By framing the meat industry I show the broader context after which you are challenged to investigate the impact of the meat industry to climate change yourselves.

Lieselotte van Megen, studentnummer: 1694778

Apa

Gagestein, S. (2014). Denk niet aan een roze olifant (1ste editie). Zaltbommel: Haystack, Uitgeverij

Hermsen, S. (2018 november). Draken te temmen. Milieumagazine. Geraadpleegd op 21 november 2019, van https://sander-hermsen.nl/wp-content/themes/portfolio/img/Milieumagazine0818_SH.pdf

Lubach, A. (2019, 24 november). De slacht & NVWA, Zondag met Lubach [Video]. Geraadpleegd op 24 november 2019, van https://www.npostart.nl/zondag-met-lubach/24-11-2019/VPWON_1304319

Mommers, J. (2019, 23 september). ‘Wat een klein land doet, maakt toch niet uit’ en nog 11 misverstanden in het klimaatdebat ontkracht. Geraadpleegd op 21 november 2019, van https://decorrespondent.nl/10488/wat-een-klein-land-doet-maakt-toch-niet-uit-en-nog-11-misverstanden-in-het-klimaatdebat-ontkracht/15831709866984-2dd1742a

Psihoyos, L. (2018,19 januari). The Game Changers [Video]. Geraadpleegd op 23 november 2019, van https://www.netflix.com/watch/81157840?trackId=14277281&tctx=0%2C0%2C1eff1c6e-734c-45be-ac35-5e6a7960a2fe-937788%2C%2C

University of Manibota. (2015, 15 april). Wat is de impact van minder vlees eten? Geraadpleegd op 25 november 2019, van https://tier-im-fokus.ch/wp-content/uploads/2009/10/smilo2.pdf

Afbeeldingen

Figuur 1: De slacht & NVWA, Zondag met Lubach [Video]. (2019) Geraadpleegd op 24 november 2019, van https://www.npostart.nl/zondag-met-lubach/24-11-2019/VPWON_1304319

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *