De Verslavende Podcast

Inleiding

Laatst stak ik voor het eerst na 10 maanden weer een sigaret op. Van het één komt het ander en ik viel weer helemaal terug in mijn verslaving. Zeker niet iets om trots op te zijn maar verslavingen zijn erg hardnekkig. Deze terugval heeft me doen interesseren in verslavingen. Dit is een immens breed onderwerp en er zijn tal van uitgangspunten om een project over te doen. Na verdieping omtrent het onderwerp heb ik middelenverslaving bij jongeren als perspectief gekozen. Hierbij betrek ik enkel alcohol, roken en blowen aangezien dit de meest voorkomende verslavingen bij jongeren zijn (Trimbos instituut, 2017). Ik wil weten wanneer en waarom jongeren verslaafd worden aan middelen, hoe zij daarmee omgaan en wat hier de gevolgen van zijn. Met die informatie heb ik voor en door verslavende jongeren een product gecreëerd welke positief noch negatief tegenover verslavingen staat. Ik heb zonder een blad voor de mond te nemen een podcast gemaakt waar de verhalen en denkwijzen van verslavende jongeren omhoog komt. In deze Concept Diary neem ik je helemaal mee in het proces naar deze podcast.

Premisse

Hoe verslaafde jongeren echt over hun verslavingen denken en praten hoor je in de Verslavende Podcast.

Synopsis

Uit de laatste cijfers blijkt dat een kwart van de jongeren kampt met een zekere vorm van verslaving (Graaf de, Have ten, & Dorsselaer van, 2010), dat is erg veel. Ik vroeg mij af hoe jongeren hier zelf naar kijken. Deze visie van jongeren is te beluisteren in de 3 afleveringen van de Verslavende Podcast. Elke aflevering laat een andere verslaving aan bot komen, dit betreft alcohol, roken en blowen. Het doel hiervan is om zonder een blad voor de mond te nemen verslavingen aan te slaan op een luchtige manier. Hierbij wordt niet negatief of positief naar verslavingen gekeken.

Context, scope en definitie

Binnen het brede onderwerp verslaving gaat mijn project over middelenverslaving bij jongeren, en dan enkel over de verslavingen alcohol, nicotine en cannabis. Aan het begin van mijn onderzoek keek ik vooral met een negatieve kijk naar verslavingen, na feedback van onder andere Dick ben ik met een neutrale blik onderzoek gaan doen. Ik wilde geen antialcoholcampagne of iets dergelijks maken maar iets waar verslaafde jongeren iets aan hebben zonder beoordeelt te worden. De vraag die ik wil beantwoorden is dus:

Wat kan ik verslaafde jongeren bieden waar ze wat aan hebben zonder dat zij beoordeelt worden?

Hiervoor acht ik het belangrijk om eerst voldoende informatie te verschaffen over verslavingen en jongeren. De deelvragen die ik mezelf stelde zijn:

  • Wat is een middelenverslaving?
  • Hoe werkt een middelenverslaving?
  • Waarom worden jongeren verslaafd?
  • Wanneer worden jongeren verslaafd?
  • Hoe gaan jongeren met hun verslaving om?
  • Hoe is de houding van jongeren tegenover verslaving?
  • Wat zijn de gevolgen van de verslaving bij jongeren en hun omgeving?

De eerste twee deelvragen zijn relevant voor de definitie van het onderwerp en geeft context voor het onderzoek. Deze is middels deskresearch beantwoordt en hieronder kort samengevat:

Er zijn meerdere vormen van verslaving, er is onderscheid te maken tussen middelenverslaving en gedragsverslaving. Bij middelenverslaving is het uitgangspunt dat dit middel verslavend werkt op je lichaam (alcohol, sigaretten en drugs). Gedragsverslaving gaat onder andere over gamen, seks en eten. Het gebruik wordt als verslaving gedefinieerd wanneer het negatieve gevolgen met zich meebrengt en het gebruik of de gedraging aanhoudend is (De Psycholoog, 2019). Een middelenverslaving ontstaat door dopaminereceptoren, het is daarom een proces waar je bewustzijn weinig besef van heeft. Daarnaast hebben situationele aspecten veel invloed bij de instandhouding van verslaving (Hout van den, 2007).

Aanpak

Uiteraard is het onderzoek begonnen met erg veel deskresearch. Uiteindelijk had ik een rugzak van 22 bronnen waardoor ik nu perfect weet wat een verslaving is en hoeveel jongeren verslaafd zijn. Maar verder dan stoffige statistiek brengt deskresearch mij niet. Aangezien ik zelf ook binnen de doelgroep val heb ik wel mijn persoonlijke antwoord op mijn vragen, maar met één persoon verwezenlijk je geen algemene denkwijze. Om grip te krijgen op mijn verslavingen heb ik middels de internationaal gebruikte methode van de DSM-iv onderzocht hoe verslaafd ikzelf ben en een verslavingsdagboek bijgehouden (American Psychiatric Association, 2014).

Verslavingsprofiel Rowan Scholtanus middels de methode van de DSM-iv

Om mijn vragen te beantwoorden is het van belang om met verslaafde jongeren te spreken. Zodoende heb ik van 14 jongeren zo’n zelfde verslavingsprofiel opgesteld door hun ook de test van DSM-iv in te laten vullen. De meeste van deze jongeren heb ik geïnterviewd waarbij de verslavingsprofielen een goede basisfundering bleken te zijn. Met 4 jongeren (waaronder ikzelf) heb ik een groepsgesprek/discussie georganiseerd over verslavingen. Door met zoveel mensen te praten over het onderwerp heb ik de deelvragen kunnen beantwoorden, deze antwoorden heb ik geprobeerd visueel te maken in een infographic en een persona.

Ik heb meerdere keren visueel inspiratieonderzoek gedaan om erachter te komen welke richting ik op wilde voor mijn eindproduct. Echter, als je kijkt naar wat er al gedaan is kom je altijd uit op campagnes die negatief kijken naar verslavingen.

Proces

Een nuchter feest

Het leek mij interessant om de craving naar een middel van de verslaafden te documenteren. Daarom heb ik een feest georganiseerd waarbij de aanwezigen hun verslaving niet mochten uitten. Om dit visueel te laten zien heb ik dit feest met behulp van een timeline in een infographic weergegeven. Na feedback bleek deze infographic nog niet heel erg te spreken en het lijkt alsof het gemaakt is met een negatief oordeel tegenover verslavingen.

Infographic Nuchter Feest

Podcast

In de eerste instantie wilde ik voor de expositie nog een ‘nuchter feest’ geven en deze grootser documenteren op meerdere sprekendere manieren. Tijdens de proefschouw werd ik echter geïnspireerd om een podcast te gaan maken. Ik ben naar de tekentafel gegaan en gaan ontwerpen hoe ik deze podcast voor me zag. Eerst heb ik onderzocht hoe podcasts in elkaar zitten. Het wordt een podcast voor en door verslaafde jongeren waarbij zonder een blad voor de mond te nemen de verhalen van de jongeren naar voren komen.

Om aan verhalen te komen heb ik met 5 verschillende jongeren een podcast opgenomen waarbij er in totaal 4 uur over alcohol, roken en blowen is gepraat. Om een eigen touch aan de podcast te geven hebben alle jongeren een bijnaam gekregen en vertellen zij doorgaans onder invloed van het desbetreffende middel. Ik heb uit deze 4 uur de tofste fragmenten gesorteerd en mijn idee was om deze aan elkaar te praten met mij als presentator. Om het toch enigszins informatief te houden wilde ik tussenstukjes toevoegen van een ‘dokter’ die wat korte feitelijke informatie biedt, dit zorgt tevens voor afwisseling.

Na feedback bleek dat het beter is om mijn eigen verhaal meer naar voren te laten komen aangezien ik een zekere vorm van verslaving met de drie middelen heb (gehad). Daarnaast heb ik de meeste kennis over verslavingen vanwege mijn grootschalige onderzoek. Omdat mijn verhaal de boventoon gaat spelen heb ik een microfoon aangeschaft waardoor dit verhaal professioneler zal klinken.

Prototype van de eerste 5 minuten van de aflevering over roken

Evaluatie en conclusie

De drie podcastafleveringen, alcohol, roken en blowen, laten direct zien hoe verslaafde jongeren communiceren en denken over hun verslavingen. Hierbij is mijn verhaal per aflevering de rode draad die wordt afgewisseld met fragmenten van verhalen van anderen en de informatieve dokter. Daarnaast komen er ook nep commercials in, ik wil het namelijk ten aller tijden luchtig houden met vooral een humoristische boventoon. Ik heb stukjes laten horen aan verslaafde jongeren en zij konden zich doorgaans aan de verhalen relateren, in dat geval is mijn doel bereikt.

Ik heb nog nooit iets met podcasts gedaan maar ik vind het erg leuk en interessant. Het is belangrijk om te leren iemands aandacht vast te houden met enkel geluid, ik hoop dat dit gelukt is.

1281 woorden

Bronnen

American Psychiatric Association. (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition. Amsterdam: Boom Psychologie & Psychiatrie.

De Psycholoog. (2019). Verslaving. Opgehaald van De Psycholoog: https://www.depsycholoog.nl/verslaving/

Graaf de, R., Have ten, M., & Dorsselaer van, S. (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking; NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-Instituut.

Hout van den, F. (2007). Verslaafd; In de ban van het hunkerbrein. Psychologie magazine.

Trimbos instituut. (2017). Cijfers middelengebruik onder scholieren. Opgehaald van Trimbos instituut: https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/alcohol-drugs-roken-scholieren#qMiddelengebruik2017

English Summary

The latest figures show that a quarter of the youth in The Netherlands suffer from a certain form of addiction (Graaf de, Have ten, & Dorsselaer van, 2010), which is a lot. I wondered how youngsters look at their addiction themselves. This vision of the youth can be heard in the 3 episodes of  ‘De Verslavende Podcast’ (English: the Addictive Podcast). Each episode addresses a different form of addiction. The subjects per episode are alcohol, smoking and cannabis respectively. The purpose of this podcast is to get the conversation about addiction started in an accessible way without any mince matters. Thereby are these addictions viewed positively nor negatively.

Keywords (tags)

Studio Seminar, 2019, Periode B, CMD Studio, CMD studio 7, Alcohol, audio, Blowen,  Humor, jongeren, Middelenverslaving,  Podcast, Roken,  Verslavende Podcast, verslaving

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *