Onze kloof

The gap between rich and poor is a known problem. A problem that everyone sees differently. What is the best way to make people aware of something? you have to shock them. I want to show that even in the Netherlands there is a gap between rich and poor. Rich and poor walk past each other in the city and no one notices it.

My parents have taught me from an early age that I should always be grateful for what I have because some people have nothing. I want to share this same feeling with other people.

Sensitive stories and experiences that nobody can imagine have come to a beautiful documentary after some experimentation. This will open people’s eyes and create awareness.

Inleiding

Iedereen kent het bestaan van de kloof tussen rijk en arm, maar niet iedereen beschouwt dit als een probleem omdat de meeste van ons het probleem niet zien.

Vanaf jongs af aan hebben mijn ouders mij geleerd dat ik altijd blij moet zijn met wat ik heb en krijg want ‘sommige mensen hebben niks’. Dat is wat zij altijd tegen mij zeiden. Als kind zijnde had ik niet door wat mijn ouders bedoelde maar naarmate ik ouder werd hebben mijn ouders mijn ogen geopend.

Ik ben twee jaar terug op bezoek geweest bij de voedselbank, ik was nieuwsgierig naar hoe een uitgifte er nou aan toe ging. Ik heb hier een paar mensen leren kennen die mij hun verhaal vertelde over hoe zij bij de voedselbank terecht waren gekomen. Dit heeft mij toen erg geraakt. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik denk dat ik mijzelf op deze manier goed als CMD’er kan uiten op een persoonlijke manier en mijn mening goed kan laten zien.

Scope

Ik wil gaan onderzoeken op welke manier ik de ogen van andere mensen kan openen, zodat zij de ernst van de kloof tussen arm en rijk inzien. Mijn hoofdvraag luidt: Hoe worden mensen zich bewust van de kloof tussen arm en rijk?

Het is fascinerend om te zien dat de kloof tussen arm en rijk in Nederland amper wordt herkend, mensen schrikken er niet van en sommige denken dat het zo hoort. Je hebt natuurlijk altijd mensen die het financieel wat beter hebben dan een ander maar daar gaat het niet om. Ik heb het over de mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en de mensen die een dubbel gemiddeld salaris per maand verdienen.

De deelvragen die ik beantwoord zijn:

  • hoe zorg ik het best voor bewustwording van mensen?
  • Hoe maak ik de kloof tussen rijk en arm duidelijk in mijn korte documentaire?
  • Welke/watvoor beelden zorgen dat de ernst naar voren komt?

Wij Nederland zijn een rijk land, Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden dat zelfs hier mensen geen dak boven hun hoofd hebben en op de grond moeten bedelen om brood op de plank te krijgen.

Ik zal erachter moeten komen op welke manier mensen zich het best bewust worden van dingen, wat mensen verstaan onder de kloof tussen rijk en arm om te zien of zij überhaupt wel aan Nederland denken en wat mensen het heftigste vinden aan de kloof tussen arm en rijk om zo bewustwording te vormen.

Methodes

Ik ga onderzoeken door mensen te interviewen die het niet breed hebben, naar de voedselbank moeten om de week door te komen, geen dak boven hun hoofd hebben en mensen die het goed voor elkaar hebben. Ook zal ik erg bezig zijn met deskresearch(“Onderzoeksmethoden | Deskresearch – Onderzoeksmethoden | Alles over Marktonderzoek”, 2018)

, ik zal een enquête opstellen en een persona maken van de doelgroep die ik onderzoek. Ik begin mijn onderzoek met het maken van een moodboard om de sfeer van mijn onderwerp af te beelden.

Er zijn al mensen mij voor geweest met het maken van een documentaire over rijk en arm, zij interviewde alleen de arme kant in dit verhaal en lieten de rijke kant op film zien. Doordat ik ook de rijke kant zal interviewen heb ik niet alleen beelden die elkaar tegenspreken maar ook mensen die over de kloof praten van beide kanten.

Verwachting

Na de expositie van mijn Seminar wil ik dat mensen een goed beeld hebben van wat de kloof tussen arm en rijk eigenlijk inhoudt, hoe ernstig dit probleem in Nederland eigenlijk is en wil ik bewustzijn bij de mensen hebben gecreëerd.

Relevantie

Mijn onderzoek is relevant omdat ik zelf ook niet alles weet over de kloof tussen rijk en arm. Mijn onderzoek zal ervoor zorgen. Dat ik weet welke kant ik op wil met mijn eindproduct en welke mogelijkheden er zijn om te experimenteren. Zonder de juiste informatie zal ik mijn doel van het schrik-moment en het bewustzijn dat ik mensen wil geven ook niet kunnen realiseren.

Uitvoering en experimenten

Het experimenteren begon voor mij al aan het begin van het project met het onderwerp, na het onderwerp gekozen te hebben en wat schetsen te hebben gemaakt kwam ik op een nieuw onderwerp.

Ook heb ik tijdens dit project geëxperimenteerd met verschillende poster ideeën, welke poster laat mij als ontwerper nou het beste naar voren komen?

Moodboard

(“Ook in Amsterdam neemt de kloof tussen arm en rijk toe”, 2015, pp. 1–3)

(“Voedselbank mist mensen die honger hebben”, 2019, pp. 1–3)

(“Ongelijkheid en de kloof tussen arm en rijk”, z.d., pp. 1–3)

(De ongelijkheid in de wereld vanuit de lucht, 2019)

(“Levensstandaard van meerderheid van de armen stijgt, maar de kloof tussen arm en rijk wordt breder”, 2018, pp. 1–3)

1steposter

2deposter

3deposter

(“De kloof tussen arm en rijk in Amerika”, 2016, pp. 1–3)

Ook heb ik geëxperimenteerd met de locatie en de volgorde van de beelden.

The Wall, Leidsche Rijn

 Leger des Heils, Utrecht

 Buurthuis de Jutter, Kanaleneiland

 Buurthuis de Jutter, Kanaleneiland

 Vrijwillger Katherina, voedselbank

 Klant Eleni, voedselbank

 Klant Monique, voedselbank

Evaluatie/reflectie

Ik reflecteer hierbij op mijn proces/project met het reflectiemodel van Korthagen(“Model Korthagen – reflectiesite”, z.d., pp. 1–3).

Fase 1: handelen

Ik wilde dat mijn proces soepel verliep zodat ik tot een mooi eindproduct kon komen. Daarbij wilde ik erop letten dat ik als ontwerper naar voren kwam in mijn eindproduct. Ik wilde uitproberen of ik met mijn kennis en ervaring een vooral mooie korte documentaire kon neerzetten.

Fase 2: terugblikken op het handelen.

Mijn proces is niet helemaal soepel verlopen, ik ben begonnen met een idee wat niet helemaal reëel was voor de tijd die ik had voor het project, hierdoor ben ik op een ander idee gekomen en ben ik daarmee verder gaan werken. Ik wilde een mooi eindwerk neerzetten dus heb ik erg veel tijd besteed aan het filmen voor mijn korte documentaire. Ik wist niet zeker of dit wel genoeg zou zijn voor Seminar waardoor ik onzeker werd over mijn werk.

Fase 3: bewust worden van essentiële aspecten

Het handelen en het terugblikken op de handelingen hangen met elkaar samen doordat ik vertel wat ik wou dat er gebeurde, een soepel lopend proces en er daarna achter kom dat het niet is gegaan zoals ik wilde. Dit betekent voor mij dat ik aan het begin te ver heb nagedacht over wat mijn eindproduct zou worden waardoor ik in de knoop ben geraakt. Het probleem is dat ik te veel inga op mijn eerste idee waardoor ik niet opensta voor betere ideeën.

Fase 4: formuleren van handelingsalternatieven

Ik neem voor de volgende keer mee dat ik mij niet moet vasthouden aan het eerste idee wat me te binnen schiet, hierdoor sta ik niet open voor andere ideen en maak ik voor mezelf al een plan van hoe mijn eindproduct eruit moet gaan zien. Ook moet ik ervoor zorgen dat ik achter het werk sta wat ik maak want als ik er niet achter sta, waarom zou een ander dat dan wel moeten doen?

 

Conclusie

Door dit project ben ik mijn eigen mening gaan vormen over de kloof tussen rijk en arm, wat erg belangrijk kan zijn. Ik heb geleerd wat mijn waarden als ontwerper zijn en dat ik het erg belangrijk vind die waarden te behouden hoe moeilijk het onderzoek dan ook zal worden.

 

De toekomst van

Als ik meer tijd had gehad voor dit project had ik meer onderzoek gedaan naar hoe het mogelijk is dat zelfs in Nederland de kloof tussen rijk en arm bestaat. Dit zou ik doen zodat ik mij in mijn documentaire meer zou kunnen verdiepen in hoe het komt dat de kloof in Nederland zo groot is. Ook lijkt het me interessant om te onderzoeken welke vorm van armoede er het meest voorkomt in Nederland. Deze informatie zou goed in het onderwijs gebruikt kunnen worden omdat Onze kloof een belangrijk en groot probleem is.

Bronnenlijst

Onderzoeksmethoden | Deskresearch – Onderzoeksmethoden | Alles over Marktonderzoek. (2018, 2 mei). Geraadpleegd op 23 oktober 2019, van https://www.allesovermarktonderzoek.nl/onderzoeksmethoden/deskresearch/

Ook in Amsterdam neemt de kloof tussen arm en rijk toe. (2015, 21 augustus). Geraadpleegd op 23 oktober 2019, van https://www.parool.nl/nieuws/ook-in-amsterdam-neemt-de-kloof-tussen-arm-en-rijk-toe~b9c10b74/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Model Korthagen – reflectiesite. (z.d.). Geraadpleegd op 23 oktober 2019, van https://reflectiesite.nl/model-korthagen/#.Xa_W6KeiFQI

Voedselbank mist mensen die honger hebben. (2019, 10 januari). Geraadpleegd op 23 oktober 2019, van https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/270161/voedselbank-mist-mensen-die-honger-hebben.html

Ongelijkheid en de kloof tussen arm en rijk. (z.d.). Geraadpleegd op 23 oktober 2019, van https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/eerlijke-verdeling-welvaart-en-macht/geld-eerlijker-verdeeld

“Levensstandaard van meerderheid van de armen stijgt, maar de kloof tussen arm en rijk wordt breder”. (2018). [Foto]. Geraadpleegd van https://www.knack.be/nieuws/belgie/levensstandaard-van-meerderheid-van-de-armen-stijgt-maar-de-kloof-tussen-arm-en-rijk-wordt-breder/article-opinion-971951.html?cookie_check=1571805296

De ongelijkheid in de wereld vanuit de lucht. (2019). [Foto]. Geraadpleegd van https://www.mixedgrill.nl/johnny-miller-ongelijkheid/

Vermeend, W. (2015, 22 september). Boekverslag Arm en Rijk in Nederland (Willem Vermeend) – Boeken| OliNo. Geraadpleegd op 23 oktober 2019, van http://www.olino.org/blog/nl/articles/2015/09/22/boekverslag-arm-en-rijk-in-nederland-willem-vermeend/

De kloof tussen arm en rijk in Amerika. (2016, 1 februari). [YouTube]. Geraadpleegd op 23 oktober 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=38f14tospT4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *