Nospiration? Fastpiration!

Zintuigen nemen in deze tijd een steeds belangrijkere rol aan als het gaat om beleving. ‘Fastpiration’ helpt muzikanten snel inspiratie op te doen door zich te verplaatsen in een ander thema, zonder dat ze hiervoor de studio uit hoeven. Hierbij drukt de muzikant op een rode knop die vervolgens random een thema kiest waar zowel geluid, licht en geur aan zijn verbonden. Dit om hen te voorzien van nieuwe inspiratie.

‘’Inspiratie is de kracht om vindingrijk te zijn en goede ideeën te verzinnen (Mens en Samenleving, 2009).’’

Inleiding
Muziekproducers kennen het allemaal: creatieve dips. Ze isoleren zich dagenlang van de buitenwereld om het maximale uit hun projecten te halen. Pauzes voelen als tijdsverspilling en er zijn deadlines om te halen. Doorgaan met produceren is de enige optie om alles op tijd te af te krijgen, ondanks dat pauzes ook bevorderend kunnen zijn. Waarom is er niet een manier om in de studio de juiste vorm van rust en inspiratie te krijgen voor aankomende projecten?

Context, Scope & Definitie
Een muziekproducer werkt in opdracht van een platenmaatschappij, muziekuitgeverij of artiest. Zijn of haar taak is om te waken over het creatieve proces van opnames en de ontwikkeling van de tracks voor zowel zichzelf als in opdracht voor een ander (Muziekbusiness.nl, 2015).

De concurrentie is groot en de lat ligt hoog. Muziekproducers hebben te maken met strakke deadlines en dit neemt veel tijd in beslag (Master The Mix, 2019). Sinds vorig jaar release ik zelf muziek via een platenmaatschappij (Derailed Traxx) waardoor ik deze bovenstaande punten zelf ervaar. Door de drukte die ik ervaar ben ik vaak inspiratieloos.

Mijn interesse is gewekt door hoe zintuigen kunnen worden ingezet om beleving te vergroten. Hiervoor wil ik een machine maken die deze zintuigen activeren. Mijn doel is om muziekproducers te inspireren zonder dat ze hiervoor de studio uithoeven.

Hoofd- en deelvragen
Dit onderzoek zal antwoord worden geven op de volgende hoofdvraag:
Hoe kan zintuigprikkeling worden ingezet om inspiratie van muziekproducers te stimuleren?

Daarbij zullen de volgende deelvragen worden beantwoord:

  • Hoe laten muziekproducers zich inspireren?
  • Welke zintuigen kunnen worden ingezet om inspiratie te bevorderen?
  • Hoe kunnen deze zintuigen worden ingezet om voor nieuwe inspiratie te zorgen?
  • Wat is er nodig om de machine via Arduino te laten werken?

Methode en onderzoek
Via een enquête zal ik de doelgroep beter leren kennen en erachter komen hoe zij zich laten inspireren. Met deskresearch zal worden onderzocht hoe zintuigen kunnen worden ingezet om tot nieuwe inspiratie te komen. Door een expertinterview zal meer kennis verkregen worden over de benodigdheden en mogelijke uitvoeringen via Arduino.

Enquête
In totaal werd de enquête door acht correspondenten ingevuld. Zoals van tevoren verwacht heeft honderd procent van de correspondenten wel eens te maken gehad met een creatieve dip. Vijftig procent gaat opzoek naar inspiratie online door te zoeken naar samples/plugins of tutorials. Een kwart neemt pauze, terwijl vijftig procent helemaal stopt en een andere keer verder gaat.

75 procent heeft behoefte aan inspiratie via hardware in tegenstelling tot de overige 25% die het via een webapplicatie zou willen. Ook heeft 75 procent led verwerkt in de studio. De redenen hiervoor zijn voor allemaal hetzelfde: uitstraling en sfeer. Het gebruik maken van geur is minder populair met 37,5 procent. De correspondenten die dit weleens gebruiken geven aan dit allemaal te doen middels een geurkaars (van de Laar, 2019).

Klik hier om de enquêteresultaten in te zien.

Deskresearch
Reuk
Hoewel alle zintuigen belangrijk zijn, neemt geur een bijzondere positie in onder de zintuigen. “Geur is als een snelweg naar onze emoties”, aldus Adam Tasi, algemeen manager van Smartnose. Reukzin is sterk gekoppeld aan emotie en roept vaak herinneringen en gevoelens op. De reukzin is van alle zintuigen het meest gevoelig voor gewenning, waardoor de meeste geuren na een halve minuut nadat ze zijn ontdekt niet meer kunnen worden waargenomen (NTR, 2013).

Zicht
Licht heeft meer invloed op de mens dan wordt verwacht. Het beïnvloedt ons gedrag, stemming en alertheid (Boers, 2015). Phillips Hue Color & White Ambiance biedt een breed scala slimme lampen die in elke ruimte geplaatst kunnen worden. Via een app kun je deze lampen instellen met meer dan zestien miljoen kleuren. Een optie om scènes aan te maken inspireert mij. Foto’s kunnen worden ingeladen en de kleuren in de ruimte worden hierop aangepast (Phillips, 2019).

Geluid
Soundscaping is een akoestische inrichting van de leefomgeving. Met een Soundscapeonderzoek wordt vanuit deze beleving gedacht om een prettige leefomgeving te creëren (Höngens, z.d.).

Arduino Expertinterview
Ronald van Essen heeft geholpen met het zoeken naar de juiste techniek die nodig is om de machine te kunnen realiseren. We hebben een schets gemaakt op basis van de gemaakte flowchart. Een ‘Pseudo Code’ omschrijft in mensentaal hoe er gecodeerd zal moeten worden (Geeksforgeeks, 2018).

Pseudo Code (eigen bron)

Flowchart (eigen bron)

Uitvoering en experimenten

Geur maken
De allereerste geur is gemaakt door het op gevoel te doen. Zo ben ik voor het junglethema naar buiten gegaan om planten, takken en bladeren te verzamelen.


Verzameling van planten, takken aarde etc.


In stukken snijden voor sterker effect


Langzaam inkoken


Zeven (pas na poging 2)

Eerste poging: Het resultaat was matig. De geur was sterk, maar bracht me niet in de jungleachtige sferen waar ik naar op zoek was.

Poging twee: De geur kwam dichter in de buurt. Ik had minder aarde toegevoegd en langer laten intrekken. Maar toch was ik er nog niet helemaal.

Poging drie: Overduidelijk het beste resultaat. De geur deed me gelijk denken aan de jungle. Je ruikt het vocht en de levendigheid erin terug. Het verschil tot de andere pogingen was dat ik dit keer regenwater als basis heb gebruikt. Ook is het onzichtbaar, doordat ik het heb gedestilleerd (WikiHow,2018).


Poging 1 (links), poging 2 (midden), poging 3 (rechts)

Het verspreiden van de geur werkte niet goed via een ‘Grundig geurverspreider’. In overleg met Leanne heb ik ervoor gekozen om drie boxjes met de geur erin te maken die middels een ‘analog servo’ (DroneBot Workshop, 2019). Deze kan zo worden geprogrammeerd dat hij deksels kan openen die bij een specifiek thema horen. Nu is het alsnog duidelijk welke geur bij welk thema hoort.

Soundscape

Eerste poging opname met telefoon:

Tweede poging opname met professionele studiomicrofoon:

Dierengeluiden los

Soundscape compleet. Dieren + Regenopname

Proces geluidsbewerking in Ableton

Kleuren samenstelling
Eerst ben ik op zoek gegaan naar foto’s voor de thema’s. De kleuren die mij aanspraken door gebruik te maken van een HEX to RGB-converter van ‘Dan’s Tools’ kan er op dezelfde manier kleurcodes worden doorgestuurd naar de Arduino om deze aan thema’s te koppelen.


Jungle Thema kleurcodes


Alpen Thema kleurcodes


Duinen Thema Kleurcodes

Werken met lasercutter
Via www.makercase.com en https://www.festi.info/boxes.py/ is het mogelijk om zelf boxen te ontwerpen. Via Illustrator kan het ontwerp worden verbeterd die vervolgens precies uit te laseren is in de makerspace. Hieronder enkele voorbeelden over het proces van de geurboxjes en knop.

Ontwerp rode knop box


Ontwerp geurbox

Resultaat printen


Rode knop + Geurboxen

De code

Video werking Fastpiration

Werking van het prototype

Geurboxjes die open gaan. (moet nog worden verbeterd)

Evaluatie en conclusie
Ik heb Seminar periode als stressvol ervaren, maar heb er enorm veel plezier aan gehad. Het sparren met de studenten gaf me veel voldoening, je geeft elkaar zoveel nieuwe inzichten en ziet elkaar groeien. Ik had al vrij vroeg in het proces een idee wat ik ongeveer wilde gaan doen, alleen hoe was voor mij de vraag. Ik heb iets gemaakt wat perfect bij me past en heb mezelf uitgedaagd door te werken met Arduino, terwijl ik mezelf had voorgenomen hier niet meer mee te werken. Juist door wel te werken met Arduino ben ik erachter gekomen alles mogelijk is. Tot nu toe heb ik me het meest op het ‘jungle’ thema gericht. Door een thema af te krijgen heb ik geleerd hoe ik dit moet toepassen op andere thema’s.

De toekomst van Fastpiration
Als ik dit project verder zou uitwerken zou ik me focussen op een goede website. Via deze site zou je de muziekproducers goed kunnen informeren over de installatie en mogelijkheden die er zijn per (studio)ruimte. De site zou verschillende thema-pakketten, die bestaat uit geuren en daarbij horende geluiden en verlichting. Deze kunnen dan worden geïnstalleerd aan het product.

English Summary
Senses now play an increasingly important role when it comes to experience. ‘Fastpiration’ helps musicians gain inspiration quickly by moving into a different theme, without having to leave the studio. When the musician presses the red button, randomly a theme will be activated with the elements of sound, light and smell. This to provide them with new inspiration.

Woorden: 1246

Bronnen:
Boers, P. J. (2015, 19 november). Creëer sfeer in huis met led verlichting. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.123ledspots.nl/blogs/blog/creeer-sfeer-in-huis-met-led-verlichting/

Boxes.py. (z.d.). Boxes.py. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.festi.info/boxes.py/

 Dan’s Tools. (z.d.-b). HEX to RGB. Geraadpleegd op 21 oktober 2019, van https://www.rgbtohex.net/hextorgb/

DroneBot Workshop. (2019, 24 juni). Using Servo Motors with the Arduino | DroneBot Workshop. Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van https://dronebotworkshop.com/servo-motors-with-arduino/

Geeksforgeeks. (2018, 18 december). How to write a Pseudo Code? – GeeksforGeeks. Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van https://www.geeksforgeeks.org/how-to-write-a-pseudo-code/

Grundig. (z.d.). Grundig elektrische geurverspreider | Action.com [Product]. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.action.com/nl-nl/p/grundig-elektrische-geurverspreider/

Hollander, J. (2019, 24 juni). MakerCase – Easy Laser Cut Case Design. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.makercase.com/

Höngens, T. (z.d.). Soundscaping: akoestische inrichting van de leefomgeving. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.mp.nl/oplossingen/soundscaping-akoestische-inrichting-van-de-leefomgeving

Master The Mix. (2019, 27 maart). Geld verdienen als muziekproducer: hoe doe je dat? Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.masterthemix.com/mtm-blog/2019/3/27/geld-verdienen-als-muziek-producer-hoe-doe-je-dat

Mens en Samenleving. (2009, 7 april). Inspiratie opdoen: belangrijk voor een goed project. Geraadpleegd op 21 oktober 2019, van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/34624-inspiratie-opdoen-belangrijk-voor-een-goed-project.html

Muziekbusiness.nl. (2015, 26 mei). Wat doet een Muziekproducer | Muziekbusiness. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van http://muziekbusiness.nl/wat-doet-een-muziekproducer/

Phillips. (2019, 3 oktober). Philips Hue Lampen voor de slimste verlichting in huis | Philipshue.nl. Geraadpleegd op 21 oktober 2019, van https://www.philipshue.nl/  nieuwe website: Smartlampen.nl

Phillips. (z.d.). Tip: Zo zet je met LED-verlichting de sfeer naar je hand. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.lighting.philips.nl/inspiratie/over-licht/lifestyle/tip-zo-zet-je-met-led-verlichting-de-sfeer-naar-je-hand

Van de Laar, R. (2019, 21 oktober). Fastpiration. Geraadpleegd op 21 oktober 2019, van https://nl.surveymonkey.com/results/SM-FWM6JYWQ7/

WikiHow. (2018, 30 maart). Water destilleren. Geraadpleegd op 21 oktober 2019, van https://nl.wikihow.com/Water-destilleren

2 gedachtes over “Nospiration? Fastpiration!

  1. Beste,

    Graag kom ik in contact met iemand die gaat over bovenstaande content. Ik zou namelijk graag een wijziging zien in de bronvermelding naar onze website.

    Ik neem contact op via het reactieformulier aangezien er nergens een contactpagina te vinden is. Contact opnemen kan via het ingevulde e-mail adres. Ik hoor graag van jullie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *