VISUALISEER JE DROMEN

Audiovisueel/interactief

PREMISSE

Door mensen zelf blind een tekening te laten maken op gevoel met behulp van een audio, kunnen zij ervaren hoe het voelt om jezelf binnen je eigen dromen te besturen.

SYNOPSIS

Ik heb al zo lang ik me kan heugen een grote fantasie gehad en ik had mijn fantasieën als kind graag werkelijkheid willen zien worden. Ik kan nu al een paar maanden lucide dromen en deze kans gebruik ik bijna dagelijks. Lucide dromen houdt in dat je zelf kunt bepalen wat er in je droom gebeurt. Dit is voor mij ook hetgeen dat het dichtst in de buurt komt van het “realiseren” van iets surrealistisch: iets dat in de echte wereld onmogelijk lijkt. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik denk dat ik mijzelf op deze manier goed als CMD’er kan uiten op een persoonlijke manier. Daardoor wil ik tijdens deze seminar proberen anderen het gevoel te geven grip te hebben op iets dat normaliter oncontroleerbaar is: gevoelens en emoties tijdens het dromen.

“I’ve had a big fantasy for as long as I can remember and, as a child, I wished I could’ve seen my fantasies come true. I have been dreaming lucidly for a few months now and I use this opportunity almost every day. Lucid dreaming means that you are in charge of almost everything that happens in your dream. For me, this is also the closest thing to “realizing” something surreal: something that seems impossible in the real world. I’ve chosen this subject because I think that this is the best way to personally express myself as a designer. That is why, during this seminar, I want to try to give others the opportunity to feel that they are in control of something that would otherwise be uncontrollable: their feelings and emotions whilst dreaming.”

Lucide droom van 07-10-2019

HOOFDVRAAG

In hoeverre kan ik ervoor zorgen dat anderen kunnen beleven hoe het is om controle te hebben over iets dat de meeste mensen niet kunnen controleren? 

DEELVRAGEN

1. Wat is de meest efficiënte manier om onderzoek te doen naar het gevoel/ de ervaring die mensen hebben tijdens het dromen?

2. Hoe kan ik de expositie zo interactief en interessant mogelijk neerzetten?

3. Hoe zorg ik dat de resultaten onvoorspelbaar, maar interessant genoeg zijn om naar te kijken? 

CONTEXT, SCOPE EN DEFINITIE 

Hoe kun je een droom controleren? Wat is jouw beleving hierbij? Hoe verschilt dit van de mijne?

Dit is wat ik tijdens de seminar ga onderzoeken. Volgens onderzoek is hetgeen dat het langst bij mensen kan blijven hangen na het dromen het gevoel waarmee ze wakker worden (Bittman, 2018). Stel je maar eens voor: soms word je wakker met een sterk gevoel van verdriet, boosheid of misschien juist blijdschap, zonder je te kunnen herinneren wat je gedroomd hebt. Dit komt omdat je lichaam slaapt, maar je gedachten gewoon doorgaan (Rosas, 2017).

Danny Bittman heeft hier onderzoek naar gedaan. De visualisatie van zijn dromen is gemaakt in virtual reality met de tilt brush. Het zijn echt plekken, landen en zichtbare omgevingen. Bittman vertelt dat hij zijn werelden ook bouwt op gevoel. Ik wilde hier mijn eigen draai aan geven door het niet per se visueel aantrekkelijk te maken, maar vooral het gevoel en de emotie naar buiten te brengen op een analoge manier. Dromen zijn slechts ook analoog, en die zijn, samen met mijn emotie en gevoel al jaren de basis geweest voor mijn fantasie. (Zie ook: Williams, 2013; Karcz, z.d.).

Mijn proces begon met een heel ander idee, namelijk mijn eigen dromen visualiseren. Daarvoor heb ik een week lang mijn dromen opgeschreven. Nadat ik de video van Danny Bittman had gevonden, kwam ik er later achter dat ik het eigenlijk nog interessanter vond om het vanuit het perspectief van de ander te doen omdat ik er dan zelf ook nog iets van kon leren, en dat is uiteindelijk waar mijn seminar ook over is gegaan: van anderen leren hoe ik mijn eigen passie het best kan uiten (bijlage 1).

Dit onderwerp vind ik goed passen binnen de opdracht omdat ik mijzelf hier goed mee kan uitten als CMD’er. Ik kan mijn creativiteit en fantasie optimaal gebruiken op zo’n manier dat het voor mij (en hopelijk anderen) spannend en leerzaam is. Om een mening te kunnen vormen, moet ik weten wat de kijk van anderen is binnen dit onderwerp. Ook ga ik kijken naar wat de overeenkomsten (en verschillen) zijn tussen hun opvatting en de mijne.

OPZET & METHODE 

Ik ben voor mijn eindwerk begonnen met het verzamelen van droomverhalen en daar bij passende muziek. Ik heb de vertellers ook gevraagd zo specifiek mogelijk te omschrijven hoe het er precies uitzag en hoe het voelde voor hen. Hierdoor kreeg ik helder beeld over hoe anderen hun dromen opvatten en kon ik dit vergelijken met de mijne. Hierbij moest ik rekening houden met een aantal termen uit de themabrief “Conscious Design”:

WORLDBUILDING
Dit houdt in: interactieve vertelvormen. Dus zowel alleen als samen met anderen een nieuwe, onbekende of creatieve wereld maken. Dit is precies wat ik wil verduidelijken met mijn interactieve eindwerk: blind je eigen wereld creëren op basis van je gevoel, emoties, impulsen en fantasie.
PARTICIPATIE & CO-CREATIE
Dit houdt in: samen werken om iets nieuws te creëren. Alle tekeningen die worden gemaakt, komen samen tot een groot geheel: een wereld van vormen, kleuren en dieptes. Zo krijgen zowel ik als de mensen die er nog meer onderdeel van zijn, een gevoel van samenwerking, participatie en co-creatie.
PERSOONLIJKE INFORMATIE/PRIVACY
Ik heb tijdens het onderzoek (bijvoorbeeld met het verzamelen van de droomverhalen) rekening moeten houden met de (emotionele) privacy van de personen die het hebben verteld. Sommige tekeningen stonden ook naar hun idee voor iets wat hij of zij liever niet wilde delen. Daar heb ik respect voor en daardoor is alles anoniem.

Toen ik eenmaal genoeg verhalen had verzameld, heb ik geprobeerd een illustratie te vinden die past bij de sfeer van het verhaal. Dit heb ik gedaan zodat de personen die tijdens de expositie eventueel alleen willen lezen en niet willen tekenen, toch nog een impressie kunnen krijgen van de boodschap die ik probeer over te brengen.

Daarna begon het echte werk: de mezelf onderzoeken via het werk van anderen. Ik heb eerst zelf een aantal ‘blinde’ tekeningen gemaakt.

Deze heb ik geprobeerd wat meer diepte te geven door ze om te zetten in een digitale 3D-tekening.  Maar dit zorgde ervoor dat het minder echt en eigen was, dus ben ik gebleven bij de analoge tekeningen. Toen dit eenmaal een succes werd heb ik anderen dit ook laten doen.

VERWACHT RESULTAAT

Ik verwacht een duidelijk eindresultaat te kunnen krijgen zoals ik het bedoeld heb, maar ik verwacht niet dat de ervaring van anderen zal zijn zoals ik het zou willen omdat er veel essentiële onderdelen missen van het droomproces: lichamelijk verlamd zijn; in de REM-slaap zitten; niet geprikkeld kunnen worden van buitenaf; niet bij bewustzijn etc. Ik verwacht wel dat er veel verschillende kunstwerken door anderen gemaakt zullen worden. Zoals ik al in de guiding principles van de eerste les heb vermeld, moet het kleurrijk worden en is het essentieel dat de gebruikers onderdeel zijn van het eindwerk. Ik zou het eventueel nog op aanvraag kunnen omzetten in een 3D-vorm, maar dat is niet per se nodig.

PROCES & RESULTAAT

Het onderzoek is goed verlopen zoals verwacht en het is voor mij relevant geweest omdat ik niet precies wist wat de beste manier was om anderen mijn boodschap te laten begrijpen. Verder is het betrouwbaar onderzoek geweest omdat het directe bewijzen gaf: het onderzoek en de conclusie waren tegelijkertijd zichtbaar. Het is duidelijk te zien dat iedereen andere opvattingen heeft van de dromen en hier ook een ander beeld bij heeft vergeleken met elkaar en mij. Tijdens het proces heb ik gereflecteerd op mezelf. Ook dit heeft ervoor gezorgd dat ik op nieuwe en betere ideeën ben gekomen. Hieronder heb ik een uitgewerkte versie van de zelfreflectie opgesteld omdat dit duidelijk aantoont hoe het proces is verlopen.

Op een gegeven moment liep ik een vast en wist ik niet meer wat ik moest doen om nog verder te itereren. Na feedback gekregen te hebben van docenten en wat klasgenoten, heb ik weer een duidelijk beeld gekregen van wat er nog aangepast moest worden; hoe ik de expositie meer interactief kon maken; dat ik voor mezelf de referentiekaders moest opstellen en hoe ik de expositie zo interessant mogelijk kan neerzetten. Deze feedback en het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat ik de deelvragen ook kon beantwoorden:

1. De meest efficiënte manier van onderzoek doen was om eerst genoeg informatie te verzamelen voordat ik met het eindwerk aan de slag zou gaan. Ook was het belangrijk om op een gegeven moment gewoon te beginnen met dingen maken en anderen dingen laten maken. Daardoor kon ik de informatie verzamelen die ik wilde en was er direct resultaat.

2. Na de feedback van klasgenoten en docenten, is de beste manier om te exposeren het maken van een boek met alle verhalen erin en de QR-codes erbij voor de audio. Daarnaast wordt het interactiever door het ophangen van alle kunstwerken en leeg canvas zodat mensen die komen kijken het zelf ook kunnen proberen.

3. Doordat de gebruikers geblinddoekt waren en echt puur op gevoel moesten tekenen, is het resultaat voor zowel mij als hen een verassing en dat maakt het zo interessant. Ook het gebruik van verschillende kleuren en materialen zorgt voor diversiteit en dat maakt het ook een stuk interessanter.

CONCLUSIE

Door deze seminar heb ik de kans gekregen om volledig vrij te zijn in mijn eigen creativiteit en fantasie. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik gemotiveerd kon blijven om er mee aan de slag te blijven gaan. Ook heb ik tijdens dit proces veel geleerd over mijn eigen opvatting van de opdracht ten opzichte van dat van anderen. Hier zal ik in de toekomst ook veel aan hebben omdat het voor mij als ontwerper belangrijk is geweest om achter mijn eigen ideeën te staan en vooral ook om het advies van anderen in het proces mee te nemen. Ik ben zeker van plan om de belangrijkste aspecten van dit proces mee te nemen naar de volgende opdrachten en projecten.

DE TOEKOMST VAN…

Er wordt natuurlijk al veel geëxperimenteerd met 3D-tekenen in  VR-werelden en andere manieren van het willekeurig creëren van beeld. Ik ben naar ADE Beamlab geweest en hier heb ik al heel veel ideeën over de toekomst van beeld gezien. Het werk van Christopher Bauder, Polina Zakh en Lucas van Oostrum [Studio Drift] kwamen hier ter sprake en dit heeft mij aan het eind van dit proces nog extra inspiratie gegeven voor mijn werk in de toekomst.

Christopher Bauder
Polina Zakh

Aantal woorden: 1349

BRONNENLIJST

ADE. (2019, 23 september). Visuals, stage design and art come together at ADE Beam Lab | ADE. Geraadpleegd op 20 oktober 2019, van https://www.amsterdam-dance-event.nl/en/news/visuals-stage-design-and-art-come-together-at-ade-beam-lab/50272/

Danny Bittman. Geraadpleegd op 20 oktober 2019, van http://dannybittman.com

Bittman, D. (2018, 18 oktober). Dreaming in Virtual Reality | Danny Bittman | TEDxCollegePark. Geraadpleegd op 9 oktober 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=DMKRyJlD89M

Cohut, M. (2018, 14 september). Lucid dreaming: Controlling the stories of sleep. Geraadpleegd op 9 oktober 2019, van https://www.medicalnewstoday.com/articles/323077.php

Delmee, Bas. Scenario Planning’ http://www.learn.hu.nl

Dream Interpretation. (2017, 27 februari). The “Feeling” Of A Dream And What It Means. Geraadpleegd op 9 oktober 2019, van https://howtolucid.com/the-feeling-of-a-dream/

Het grote filosofieboek Grote ideeën eenvoudig uitgelegd Will Buckingham e.a. Uitgever Veen magazines. ISBN 9789085714057

In 2030, Vier vergezichten: Hans Stegeman e.a. Scriptum ISBN 9789055948505   http://www.in2030.nl

Karcz, M. (z.d.). Michal Karcz Parallel Worlds. Geraadpleegd op 20 oktober 2019, van https://www.michalkarcz.com

Lucide dromen leren: 5 tips, 2 technieken (& gevaren) – Project Leven. (2019, 1 augustus). Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van https://www.projectleven.nl/lucide-dromen/

New Media: A Critical Introduction (2008) van Martin Lister et al. De tweede editie van het handbook.

Rosas, D. (2017, 7 september). Why do I dream very intense emotional dreams and wake up still feeling those intense emotions? – Quora. Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van https://www.quora.com/Why-do-I-dream-very-intense-emotional-dreams-and-wake-up-still-feeling-those-intense-emotions

Verhalen over nachtmerries. (2017, 27 maart). Geraadpleegd op 20 september 2019, van http://nachtmerries.org/verhalen-over-nachtmerries/

Why do I dream very intense emotional dreams and wake up still feeling those intense emotions? – Quora. (2017, 7 september). Geraadpleegd op 9 oktober 2019, van https://www.quora.com/Why-do-I-dream-very-intense-emotional-dreams-and-wake-up-still-feeling-those-intense-emotions

Wijzer in de Toekomst, werken met toekomstscenario’s, Jan Nekkers, Uitgever Busines Contact, ISBN 9789047001010

Williams, A. (2013, 8 augustus). Dream come true! Man transforms his stunning fantasy worlds he conjures up in sleep into reality (on his computer). Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van https://www.dailymail.co.uk/news/article-2386904/Dream-come-true-Man-transforms-stunning-fantasy-worlds-conjures-sleep-reality-computer.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *