In het licht van de toekomst

In dit project probeer ik een positief toekomstbeeld te schetsen van het leven tijdens en na klimaatverandering. Het voornaamste doel van mijn installatie is om mensen te laten inzien dat zij invloed hebben op dit eindbeeld.

INLEIDING

De wereld vergaat. Films zoals The Day After Tomorrow, 2012, Mad Max laten al jaren de Apocalyps of het leven post-Apocalyps zien. Voor mij was het vroeger niks meer dan fictie, maar tegenwoordig lijken de beelden van deze Climate Fiction Films ook terug te komen op het nieuws.

Niet alleen de media om mij heen laat pessimistische beelden zien, ook mijn familie kan als nuchtere Noorderlingen aardig wat pessimistische beelden schetsen. Het liefst houd ik dan mijn oren dicht en denk ik aan leuke dingen.

Toen we bij de eerste Seminar les moesten gaan schetsen over onze passies, merkte ik dat elke schets over het oplossen van klimaatverandering ging. Kennelijk ben ik naast een nuchtere Noorderling ook soms een dromerig kind.

Zo kwam ik op mijn centrale vraag:

Hoe kan ik het leven na klimaatverandering laten zien op zo’n manier dat ik mensen bewust kan maken op de (positieve) invloed die zij kunnen hebben op dit eindbeeld?

SCOPE

In het artikel “The Waking Up Syndrome” (2008) beschrijven Sarah Anne Edwards en Linda Buzzell het proces dat iemand doorloopt wanneer hij/zij zich bewust wordt van de ecologische problemen in de wereld. Eén van die fases gaat over “eco-anxiety”, waarbij het gevoel van machteloosheid en wanhoop centraal staat. Ik zou mij mijn installatie dat gevoel willen verzachten.

Most relevant knowledge

Het boek “What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming” (Stoknes, 2015) stelt dat we meer positieve verhalen over de toekomst moeten vertellen. Het neemt het voorbeeld van Martin Luther King, die gemakkelijk voor zijn speech haat had kunnen gaan zaaien, maar in plaats daar van begon hij met de tekst “I have a dream…

Het boek verwijst naar “Sell the Sizzle” van Futerra Sustainability Communications (2012) waarin wordt gesteld:

“That’s how it works. When you are faced with hell – you sell heaven.”

(Futerra, 2012, p. 12)

Dit gaf mij de inspiratie om zelf ook een positief toekomstbeeld te schetsen.

Best practice

Het verslag “Sell the Sizzle” (2012) van Futerra verteld dat de beste manier om mensen te activeren is om een visie te creëren. Daarna volgt de keuze, het maken van een plan en dan volgt de actie van gedragsverandering.

Om centrale vraag te beantwoorden heb ik een aantal deelvragen voor mijzelf opgesteld:

  • Wat zijn de positieve en negatieve effecten van klimaatverandering op de toekomst Nederland?
  • Hoe kan ik deze toekomst weergeven?
  • Hoe kan ik een immersive ervaring creëren?

METHODE EN AANPAK

Ik wil video gebruiken omdat ik dat een mooie manier vind om mensen mee te sleuren naar een andere wereld. Immersive design helpt daar nog meer bij mee. Een aantal voorbeelden van soortgelijke projecten:

VR-docu series “This is Climate Change” door Danfung Dennis en Eric Strauss.

Video over de Blue Mirror escape room.

Zij leggen echter een grote nadruk op een slecht toekomstbeeld. Het geeft geen streefsituatie weer.

Ik ga proberen om een cinematografische installatie te maken aan de hand van de volgende technieken; deskresearch, expert interview, inspiration wall, prototyping, sketching, tinkering en pitching.

Ik verwacht dat ik na mijn onderzoek meer weet over hoe de toekomst eruit zal zien. Ik verwacht daarnaast een installatie die het verhaal van de toekomst op positieve en op cinematografische wijze kan vertellen.

UITVOERING EN EXPERIMENTEN

Deze trailer was de eerste uiting die ik heb gemaakt voor mijn seminar project. Als feedback kreeg ik te horen dat het sterk is dat ik mijn eigen woonkamer heb gebruikt en daarmee en groot globaal probleem juist klein en herkenbaar maak.

Na het doen van deze pitch heb ik in boeken gezocht naar toekomstscenario’s. Geïnspireerd door het boek Horizonscan 2050 (Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 2014) maakte ik de volgende schetsen in houtskool:

Na het lezen van het boek “What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming”  kwam ik op het idee van een toekomstbol die een positief verhaal verteld van de toekomst. Ik haalde inspiratie uit grotschilderingen en uit het kunstwerk “Waterlicht” van Studio Roosengaarde.

Schilderingen in de grot van Lascaux (Historiek.net, 2019).
Waterlicht (Studio Roosegaarde, z.d.).
De platte versie van mijn 360 graden schets.

Omdat deze toekomstbol 360 graden zou projecteren werd mij aangeraden om met 360 graden video’s te experimenteren. Ik begon te experimenteren in Google Tilt Brush met een VR-headset. Later probeerde ik een toekomstscenario te tekenen in Photoshop om vervolgens deze om te zetten in een 360 graden tekening.

Door deze experimenten kwam ik erachter dat ik VR niet wilde gebruiken omdat het niet voelt alsof je in het “hier en nu” bent. Ik wou iets wat analoog en comfortabel voelde.

Bij een feedbacksessie kreeg ik te horen dat mijn houtskool tekeningen en mijn ecoline tekeningen erg bevielen. Vanwege deze feedbacksessie begon ik te experimenteren met video en tekeningen:

Ik werd eraan herinnerd dat ik duidelijke richtlijnen voor mijzelf moest maken. Ik moest een storyboard maken en een artboard als houvast.

Ik moest denken aan het karakter Sandy the Sandman  (ofwel Klaasvaak) van de animatiefilm Rise of the Guardians.  Hij trekt mij aan omdat hij symbool staat voor leuke en fijne dromen en omdat hij op het einde de antagonist met zijn nachtmerries verslaat.

[RotG]Sandy vs Pitch(novel VER.) (Wavesheep, 2012)
Sandman (Rise of the Guardians) fanart (Maaya-art, 2018)
Shadowdance (KunsthalKade, z.d.)

Een andere vorm die mij aanspreekt is die van de schaduwpoppenkast. Hiermee zou ik ook grotere, meer immersive ervaringen kunnen maken in een ruimte.

Ik maakte een storyboard in de stijl van mijn artboard:

Het zwierige karakter van mijn schetsen en van de illustraties van Sandy Sandman spraken mij erg aan. Vanwege deze reden ging ik kijken naar manieren om beweging in stilstaand beeld te creëren zoals bij het onderstaande experimenten

Ik  vond dit digitale beeld alleen te statisch en niet dezelfde charme hebben als mijn water experiment. Omdat de zwart gouden tekeningen zo bevielen bij de pitch probeerde ik diezelfde stijl na te bootsen in Adobe After Effects.

Ik vond het er amateuristisch uitzien en het had weer niet de “analoge charme”. Toen dacht ik terug aan de schaduwpoppenkast van mijn artboard. Ik besloot een video te gaan maken met silhouetten.

Een deel van de schaduwpoppetjes

Mijn video werd positief ontvangen tijdens de feedbacksessie. Bij de pitch kwam ik tot inzicht dat ik het positieve eindbeeld niet moet vergeten. Daarnaast bleef een klasgenoot maar schaduwpoppetjes maken voor de beamer en toen ontstond het idee om mensen op het einde zelf de toekomst laten af te beelden met schaduwpoppetjes.

Ik op de Dag van de Duurzaamheid in Padualaan 99

Vervolgens heb ik op de Dag van de Duurzaamheid gestaan met mijn project voor nog meer feedback en om met experts te praten over de toekomst. Een punt die een vrouw maakte is dat het goed is dat ik positief wil blijven maar dat ik wel kritisch moet blijven op het eindbeeld.

EVALUATIE EN CONCLUSIE

Ik ben tevreden met de sfeer die mijn installatie uitstraalt. Ik vind dat ik daarnaast goed kansen heb gepakt zoals het staan op de Duurzaamheidsdag en het volgen van Future Lab colleges.

Ik had echter liever meer interactie in mijn installatie gewild of een nog overweldigender gevoel willen neerzetten. Daarnaast had ik nog graag meer contact gehad met professionals.

DE TOEKOMST

Voor verder onderzoek zou ik graag meer professionals om advies vragen qua compositie en design. Daarnaast zou ik graag in de wetenschap willen kijken op welke wetenschappelijk onderbouwde manier ik het beste mijn compositie zou kunnen afbeelden om mensen te activeren.

Als laatst zou ik willen kijken naar een manier waarop mensen dit allemaal in hun eigen huis zouden kunnen afspelen. Ik denk dat mensen pas echt het streefbeeld gaan naleven wanneer ze het in huis hebben en eigen maken.

ENGLISH SUMMARY

This project is about creating a positive image of the future after and/or during climate change. The main goal of this installation is to let people know that they have the power to change the future. First, the project had an apocalyptic/pessimistic undertone, but during the process it became clear that to be truly radical is to make hope possible, not despair convincing. During the process, I tried to experiment with mixed media to create a nostalgic feeling that makes us feel comfortable while still activating the public.

BRONVERMELDING

Edwards, S.A., Buzzell, L. (2008). The Waking Up Syndrome. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.resilience.org/stories/2008-05-01/waking-syndrome/

Futerra Sustainability Communciations. (2012). Sell the Sizzle. Geraadpleegd op 13 september 2019, van https://www.wearefuterra.com/wp-content/uploads/2018/03/Sellthesizzle.pdf

Historiek.net. (2019). Schilderingen in de grot van Lascaux (fotoserie) [Foto]. Geraadpleegd op 12 september 2019, van https://historiek.net/de-grot-van-lascaux-fotoserie/18313/

KunsthalKade (2011). Shadowdance. [Foto]. Geraadpleegd op 25 september 2o19, van https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen/shadowdance

Maaya-art. (2018). Sandman (Rise of the Guardians) fanart. Geraadpleegd op 25 september 2019, van https://www.deviantart.com/maaya-art/art/Sandman-Rise-of-the-Guardians-fanart-774467509

Schachtschabel, P. (2018). Blue Mirror Experience [Videobestand]. Geraadpleegd op 20 oktober 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=aZLUVPntVYU

Stichting Toekomstbeeld der Techniek. (2014). Horizon scan 2050. Den Haag: Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Stoknes, P.E. (2015). What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming. Geraadpleegd op 12 september 2019, van https://www.researchgate.net/publication/280683963_What_We_Think_About_When_We_Try_Not_To_Think_About_Global_Warming

Studio Roosegaarde. (z.d.) Waterlicht [Foto]. Geraadpleegd op 10 september 2019, van https://www.studioroosegaarde.net/project/waterlicht

Wavesheep. (2012). [RotG]Sandy vs Pitch(novel VER.). Geraadpleegd op 27 september 2019, van https://www.deviantart.com/wavesheep/art/RotG-Sandy-vs-Pitch-novel-VER-341180837

WITHIN. (2018). This is Climate Change VR Series Trailer [Videobestand]. Geraadpleegd op 24 september 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=NWSJXjzGgbM

Aanbevolen video’s voor de lezer:

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/waterlanders.html

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/overleven-in-de-chaos.html

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/boyan-slat-op-plasticjacht.html

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/Voorbij-de-groene-horizon.html

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/Reizen-is-het-nieuwe-roken.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *