Concept Diary (Juri Werkhoven): ‘’Autonoom rijden vergroot de autonomie van gepensioneerden in 2050’’

Synopsis:

Anno 2050 is autonoom rijden geheel geaccepteerd binnen de Nederlandse maatschappij. Wat resulteert in minder ongelukken en een positieve reductie van uitstoot.

De grootste groep belanghebbende die gebruik maakt van een autonoom (zelf-functionerend) voertuig zijn gepensioneerden. Dit komt omdat veel ouderen een verkeersdeelname verbod hebben. Ouderen van 75 en ouder moeten namelijk een medische test ondergaan om hun rijvaardigheid en functioneren te testen. Wat voornamelijk resulteert in een negatief rijadvies. Dit zorgde voorheen dan ook in meer eenzaamheid en afhankelijkheid van anderen. Ouderen kunnen vandaag de dag gemakkelijk een autonoom voertuig bestellen via een applicatie of Google home. Het is tegenwoordig zo normaal dat iedereen er dan ook volledig gebruik van maakt en het openbaar vervoer is verdwenen. Het autonoom rijden heeft ervoor gezorgd dat ouderen weer optimaal kunnen genieten van het leven.

Inleiding:

In het jaar 2019 is de term autonoom niet meer weg te denken in de automotive industrie. Veel autofabrikanten zien kansen om de gehele infrastructuur te automatiseren en willen hun aandeel claimen binnen deze dynamische markt. De innovaties die worden toegepast zijn allemaal gebaseerd op veiligheid en efficiëntie (het reduceren van uitstoot en het optimaliseren van de verkeersdoorstroom). Niet meegerekend, is dat ouderen een belangrijke rol gaan spelen binnen de autonome markt. In het jaar 2050 zal autonoom rijden veel kansen bieden voor 75+ ers, met betrekking tot vrijheid en onafhankelijkheid.

Autonoom rijden:

Autonoom rijden is een innovatie die een considerabele rol gaat spelen in de toekomst. Vandaag de dag zijn er alleen voertuigen beschikbaar voor de consument, die deels autonoom kunnen functioneren. We kunnen autonoom rijden onderverdelen in 5 levels, waarvan wij nu in level 4 verkeren. De nieuwste auto’s zijn hierdoor bevoegd om zelfstandig meerdere handelingen te verrichten, van accelereren, remmen tot het verkennen van de omgeving en hierop te anticiperen. In de nabije toekomst willen de autofabrikanten level 5 realiseren, waardoor het voertuig geheel zelfstandig kan functioneren en er geen handelingen meer nodig zijn van een persoon.

Het doel van autonoom rijden is het verbeteren van de verkeersveiligheid en het optimaliseren van verkeersdoorstroom, verminderen van uitstoot en het optimaliseren van het rijcomfort.

Ouderen:

De overheid wil dat ouderen van 75 jaar en ouder een keuring ondergaan om hun medische staat en rijvaardigheid te testen. Deze test komt voort uit gevaarlijke situaties die in het verleden zijn gecreëerd door deze groep. Het persoonlijk functioneren van ouderen is beperkt, waardoor ze minder goed kunnen anticiperen op de weg. Uit onderzoek is gebleken dat deze test de verkeersveiligheid bevorderd.

Uit deze medische test komt voornamelijk naar voren dat ouderen niet meer capabel zijn om aan het verkeer deel te nemen. Het gevolg hiervan is dat deze groep afhankelijk wordt van familie, vrienden en het openbaar vervoer. Dit leidt dan ook in een vermeerdering van eenzaamheid, wat landelijk als probleem wordt gezien. De ouderen die wel door de test heen komen, zijn vaak niet in staat om lange afstanden af te leggen en laten de auto staan.

In de toekomst zullen er steeds meer ouderen komen, door de babyboomers en de stijgende levensverwachting. Het ontwikkelen van een volledig autonoom voertuig die geschikt is voor ouderen zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Het zorgt ervoor dat deze groep weer in staat is om familie te bezoeken en zich onafhankelijk kunnen verplaatsen.

Door gebruik te maken van connectiviteit met technische apparaten zoals; telefoons, computers of tablets, kunnen we een draagvlak creëren waardoor ouderen met een simpele klik, gebruik kunnen maken van een autonoom (privé) voertuig of van car sharing (het huren of lenen van een voertuig).

Voordelen:

  • Bevorderen verkeersveiligheid (door ouderen niet zelfstandig te laten functioneren in het verkeer)
  • Reduceren eenzaamheid, de doelgroep is onafhankelijk en kan zich zelfstandig verplaatsen.
  • Besparen van kosten door het lenen / huren van een voertuig (CarSharing)

Het jaar 2050 (scenario omschrijving)

In het jaar 2050 wonen er meer dan 24 miljoen mensen in Nederland, het aantal ouder ligt in verhouding met jongeren erg ongelijk. Dit komt mede door de babyboomers en de toegenomen leeftijdsduur. Vandaag de dag worden mensen gemiddeld 95 jaar. Door deze toename is het aantal verkeersdeelnemer ook drastisch bevorderd. Het is voor gepensioneerden (pensioensleeftijd 73 jaar) niet verstandig of verboden (door de medische keuring) om deel te nemen aan het verkeer, om gevaarlijke situaties te vermijden.

Een goede oplossing is een zelf-functionerend voertuig die beschikt over autonoom level 5. Een autonoom voertuig is wel een luxeproduct waardoor alleen goed vermogende een voertuig kunnen financieren. Voor de minder vermogende is er de mogelijkheid om een auto te lenen / huren via CarSharing organisaties.

Het is voor ouderen erg gemakkelijk om hun eigen/ leenvoertuig te bedienen. Met een overzichtelijke applicatie, met voice control of via Google home, kunnen ouderen gemakkelijk de auto bestellen en de levertijd instellen. Zodra dit is bevestigd komt het voertuig zelfstandig naar de besteller. Met de applicatie ontgrendel je gemakkelijk het portier en word je gezicht gescand aan de hand van face ID, om fraude te voorkomen. Vervolgens kun je via de applicatie of ingebouwde voice control de route, rijgedrag (comfort of sport) instellen. En kun je onderweg aangeven wanneer je wilt stoppen voor een lunch of toiletbezoek. Aan het einde van de rit kun je aangeven dat je om een bepaalde tijd je terug wilt reizen en worden de kosten automatisch verrekend.

In het jaar 2050 is het huren en bestellen van een voertuig zo gebruikelijk en makkelijk dat het openbaar vervoer niet meer bestaat. De uitstoot is gereduceerd omdat het gebruik van verbrandingsmotoren geheel zijn verdwenen en het aantal ongevallen is ook geminimaliseerd. CarSharing heeft de overhand genomen binnen de auto-industrie, omdat het kopen van een voertuig niet efficiënt is en de verbinding met de omgeving is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Anno 2019 geeft 77% van de 30-65 jarigen aan dat zij de potentie inzien van autonoom rijden. Dit is dan ook de doelgroep die hiervan gebruik zal maken in 2050 (ANSYS,2019).

Scope:

  • Mijn focus ligt op het maatschappelijke aspect. Ouderen van 75+ moeten vandaag de dag opnieuw een gezondheidsverklaring invullen en een medische keuring ondergaan, om hun rijvaardigheid te testen. Het meest voorkomende resultaat; de invordering van het rijbevoegdheid. Dit zorgt er ook voor dat ouderen weer afhankelijk worden van het openbaar vervoer of familieleden. Welk effect zullen autonome voertuigen hebben op deze doelgroep in de toekomst. Kunnen zij zich dan weer onafhankelijk verplaatsen?

Onderzoeksperspectief / middelen:

Ik heb mezelf voorgenomen om vanuit een observerend-perspectief te onderzoeken, zodat mijn eigen mening niet vervormd word door druk of adviezen van anderen. Wel heb ik mezelf opengesteld om de adviezen en meningen te overwegen en verder te onderzoeken, om mijn mening beter af te stemmen.

Voor het onderzoek heb ik veel online research gedaan naar de potentie en huidige stadium van autonoom rijden. Ook heb ik experts, leerkrachten en consumenten gevraagd naar hun visie en perspectief. Dit heb ik gedaan bij autodealers, privé (bij mensen thuis), op de HU en op de IAA in Frankfurt. Daarnaast heb ik fysieke middelen getest zoals: Rijcomfort, efficiëntie (cruise control, drive select etc), veiligheidstechnieken (Lane assist, automatisch remmen / accelereren) en heb ik deze technieken vergeleken met oudere modellen. Daarnaast heb ik meerdere modellen en autofabrikanten vergeleken o.b.v. deze inzichten.

Extra middelen:

  • Video tutorials
  • Online lezingen
  • Chats – Reddit, Facebook, Twitter etc.

Wat heeft het onderzoek opgeleverd

Het onderzoek heeft mij veel nieuwe inzichten opgeleverd. Allereerst de potentie van autonoom rijden en de kansen die er liggen in de toekomst. Het onderzoek heeft mijn mening veranderd, voorheen was ik nogal sceptisch over de functies en acceptatie van autonoom rijden. Inmiddels ben ik erachter gekomen het zoveel problemen oplost, van veiligheid tot efficiënt rijden. Veel mensen streven dan ook naar het comfort en gemakt van autonoom rijden. Daarnaast is ook mijn toekomstvisie ontwikkeld omtrent ouderen en autonoom rijden. En weet ik exact waar de autobranche nu staat en waar we waarschijnlijk naar toe gaan, qua ontwikkelingen en technieken.

Proces:

Website: https://juriwerk.wixsite.com/automoon

Video 1: https://youtu.be/LU9leTXkomk

Video 2: https://youtu.be/wovLD11IfcU

Video 3: In ontwikkeling (Eindproduct)

Bronvermelding:

Audi. (z.d.-b). De vijf niveaus van autonoom rijden > Home > Audi Nederland. Geraadpleegd op 10 september 2019, van https://www.audi.nl/nl/web/nl/voorsprong/zelfrijdende-auto/niveaus.html

Toyota. (2018, 30 oktober). Hoe autonoom rijden gaat zorgen voor nul ongelukken. Geraadpleegd op 23 september2019, van https://www.toyota.nl/over-toyota/toyota-world/autonoom-rijden-volgens-toyota.json

ANWB. (2017, 1 juni). Verlengen rijbewijs 65+ – ANWB. Geraadpleegd op 4 oktober 2019, van https://www.anwb.nl/juridisch-advies/in-het-verkeer/rijbewijs/verlengen-rijbewijs-na-65-jaar

de Jong, R. (2019, 27 augustus). Dit zijn de nieuwste innovaties uit de auto-industrie – Frankwatching. Geraadpleegd op 12 september 2019, van https://www.frankwatching.com/archive/2019/03/29/dit-zijn-de-nieuwste-innovaties-uit-de-auto-industrie/

H, C. (2017, 31 augustus). Zeven redenen waarom we bang zijn voor autonome auto’s. Geraadpleegd op 3 oktober 2019, van https://www.autoblog.nl/nieuws/zeven-reden-waarom-we-bang-zijn-voor-autonome-autos-101759

ANSYS: ‘Autonome auto’s rijden binnen tien jaar beter dan mensen’. (2019, 2 oktober). Geraadpleegd op 8 oktober 2019, van https://www.automobielmanagement.nl/zelfrijdend-vervoer/2019/10/02/ansys-autonome-autos-rijden-binnen-tien-jaar-beter-dan-mensen/?gdpr=accept

Baeten, R. (2019, 31 mei). Mening: autonoom rijden gaat niet werken. Geraadpleegd op 10 oktober 2019, van https://topgear.nl/autonieuws/autonoom-rijden-gaat-niet-werken/

Startup zelfrijdende auto richt pijlen op senioren. (2018, 27 december). Geraadpleegd op 10 oktober 2019, van https://www.zelfrijdendvervoer.nl/tests/2018/12/27/startup-zelfrijdende-auto-richt-pijlen-op-senioren/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *