De toekomst van de autonome auto

“Really unbelievable ideas become believeable and have happend” – Lee Shupp (MPR News, 2008)

Van jongs af aan heb ik al een passie voor auto’s en ik vind technologie te gek. Vooral de nieuwste innovaties binnen de auto wereld vind ik altijd erg interessant om te lezen. Momenteel wordt er druk gewerkt aan autonoom rijden. Maar kan dit wel? En hoe gaat dit eruit zien? In mijn animatie laat ik zien hoe ik denk wat de toekomst voor de auto gaat brengen.

Context, scope & definitie

Er wordt druk getest met autonome auto’s. Waymo, het dochterbedrijf van Google, is hier al sinds 2009 mee bezig en zijn ook goed op weg met hun prototypes (Waymo, 2018). Maar ook in Nederland wordt er uitvoerig naar onderzocht door Research Automated Driving in Delft, waar op parkeerplaatsen druk wordt getest (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017). Zelfrijdende auto’s passen zich op hun omgeving aan en verzamelt daarmee data waar elke andere autonome auto weer wat aan heeft. De auto’s leren ook om te anticiperen op menselijk gedrag, en alle ongewone situaties wat op de weg gebeurt. Auto’s worden met de jaren mee steeds veiliger en slimmer (Urmson, 2015).

In 2016 telt Nederland 613 verkeersdoden (CBS, 2019) en 21,400 zware ongevallen (SWOV, 2018). De grootste oorzaak van al deze ongevallen ligt voor zo’n 90% bij een bestuurder zelf (Smith, 2013). Haal de bestuurder weg, en je voorkomt zo enorm veel ongevallen.

Het lijkt niet steeds drukker te worden op de weg, maar het is ook echt zo. In acht jaar tijd zijn er maar liefst 900.000 (particuliere) auto’s bijgekomen, dat is een stijging van 9,7% (CBS, 2018). Maar qua wegdek is daar maar 2000 kilometer van bijgekomen, dat heeft een magere stijging van 1,7% (CBS, 2018). Omdat er steeds meer bestuurders op de weg komen zal er altijd een toename zijn in ongevallen en (spook)files (Spookfiles, sd). Een zelfrijdende auto kan dit verhelpen doordat de auto’s altijd met elkaar communiceren en op elkaar af gesteld zijn en zo dit soort problemen minder snel zal hebben.

Maar voordat de wegen bezaaid raken met autonome auto’s is er nog een lange weg te gaan. De toekomst ziet mooie kansen, zo kan het aantal verkeersongevallen drastisch verlaagd worden. Bovendien kan het mensen een kans geven die zelf niet de mogelijkheid hebben om auto te rijden, en dat vind ik persoonlijk een mooi toekomstbeeld (Urmson, 2015).

Methode & aanpak

Voordat ik met mijn onderzoek begon heb ik een hoofdvraag opgesteld. Dit is:

 • Hoe kan ik mensen informeren over de toekomst autonome auto’s?

Bij mijn hoofdvraag heb ik verschillende deelvragen opgesteld:

 • Wat zijn de huidige ontwikkelingen?
 • Wat denken anderen over de toekomst?
 • Is het onderwerp relevant?

Voor het beantwoorden van mijn deelvragen heb ik een best practice onderzoek gedaan, ben ik met mensen gaan praten en heb ik onderzoek gedaan naar verschillende media om mijn idee te kunnen presenteren. Dit heb ik deels gedaan met behulp van het CMD methods pack (HAN University of Applied Sciences – Amsterdam University of Applied Sciences, sd).

Als eerste heb ik een deskresearch gedaan en zo kwam ik al gauw op allerlei informatieve bronnen en cijfers, zoals in de context al te lezen was. Verder heb ik met mensen van Tesla gesproken en die hebben mij ook veel handige dingen verteld als:

 • Volledig autonoom nog niet mogelijk
 • Volledig autonoom en niet-autonome auto’s gaan niet samen
 • Autonoom is de toekomst

Tijdens mijn pitch aan Derk bracht hij mij de inspiratie op om een infographic te maken, alleen dan geen poster. Nee, ik ging buiten mijn comfort zone om een animatie te maken. Daarna ben ik een best practice onderzoek gaan doen en tutorials kijken om zo goede voorbeelden te vinden voor dit idee.

Figure 1 – Cijfers visualisatie (Raw Shorts, 2016)

Figure 2 – Sterk flat design (Cooler Media, 2013)

Na mijn best practice onderzoek ben ik op deze punten gekomen wat ik ook wilde bereiken:

 • Een sterk flat design
 • Genoeg bewegingen in het filmpje voor dynamiek (het moeten geen vaste beelden worden)
 • Visualiseren van cijfers, is interessanter om te zien.
 • Voice over om zo informatief mogelijk te zijn
 • Rustig achtergrond muziek, anders klinkt het zo saai wanneer er niet gepraat wordt.

Na mijn best practice onderzoek ben ik gaan zoeken wat nou de beste manier is om een infographic video te maken. Uiteindelijk kwam ik bij deze stappenplan (Rightcolours, 2012).

 1. Data verzamelen en research doen
 2. Analyse en structuur & volgorde bepalen

Mijn structuur is als volgt:

 • Inleiding
 • Wat zijn de huidige ontwikkelingen
 • Waarom autonoom rijden?
 • Hoe werkt een autonome auto?
 • Hoe gaat het eruit zien in 2050?
 1. Script schrijven wat verteld en gevisualiseerd moet worden

Figure 3 – Script geschreven voor voice over

 1. Storyboard maken

Nadat ik het storyboard had gemaakt ben ik begonnen aan de animatie. Ik had een keuze gemaakt voor de muziek en al snel had ik het eerste stuk af en dit had ik naar Jelle Boekhout gestuurd met de vraag of hij feedback wilden geven. De punten die hij noemde om nog eens naar te kijken waren:

 • Muziek, het gaat nu iets te snel en staat te hard
 • Geen duidelijke samenhang

Met zijn feedback ben ik weer naar best practices wezen kijken om te zien hoe zij dat nou deden. Om meer samenhang te creëren heb ik een kleuren palette gekozen waarmee ik het grootste deel van mijn animatie heb vorm gegeven. Verder heb ik het muziek wat zachter gezet en een rustiger nummer gevonden.

Verder ben ik ook aan de gang gegaan met een voice over. In eerste instantie heb ik zelf over verschillende dagen en op verschillende tijdstippen stukken tekst ingesproken. Na wat feedback van mijn vriendin, die zei dat de enthousiasme in mijn stem soms wisselde, wist ik dat alles in één keer opgenomen moest worden. Uiteindelijk heb ik alles in een goede middag ingesproken. Ik heb ook gekeken voor een voice-over acteur omdat ik alsnog niet 100% tevreden ben met mijn eigen stem. Maar de kosten daarvan beginnen vanaf 650 euro (www.onlinevoices.com).

Conclusie

Door studio seminar in de zomervakantie te herkansen heb ik mijn doorzettingsvermogen getest, en dat is gelukt! Door het volledig zelfstandig werken ben je echt afhankelijk van jezelf en kan je niet zo snel naar de docenten voor feedback, dus doe je waar jij je goed bij voelt. En ik ben blij met de keuzes die ik heb gemaakt! Verder ben ik erg tevreden met de vele onderzoeksresultaten waar ik mijn keuzes en mijn toekomst schets mee kan onderbouwen. Het was erg leerzaam en ik ben er zeker van overtuigd dat de toekomst niet veel zal afwijken van wat ik in deze concept diary heb beschreven. Ook heb ik veel nieuwe technieken geleerd die ik zeker vaker ga toepassen in volgende projecten.

Bibliografie

CBS. (2018, November 9). Lengte van wegen; wegkenmerken, regio. Opgeroepen op Maart 3, 2019, van CBS: https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70806ned&D1=0-15&D2=0&D3=a&HDR=G2&STB=T,G1&VW=T

CBS. (2018, Januari 1). Motorvoertuigenpark; inwoneers, type, regio, 1 januari. Opgeroepen op Oktober 5, 2018, van Centraal Bureau voor de Statistiek: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7374hvv&D1=2-11&D2=0&D3=a&HDR=T&STB=G2,G1&VW=T

CBS. (2019, Januari 24). Doden en gewonden in wegverkeer. Opgeroepen op Februari 26, 2019, van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/mobiliteit/verkeersongevallen/categorie-verkeersongevallen/doden-en-gewonden-in-het-wegverkeer

Cooler Media. (2013, April 22). Infographic animatie laten maken – Cooler Media. Opgeroepen op Augustus 9, 2019, van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0lo7FEjCqp0

HAN University of Applied Sciences – Amsterdam University of Applied Sciences. (sd). Find a combination of research methods that suit your needs. Opgeroepen op Oktober 18, 2018, van CMD Methods pack: http://cmdmethods.nl/about#about-us

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (2017, Juni 27). Minister Schultz opent nieuwe proeftuin voor zelfrijdend vervoer. Opgeroepen op Maart 13, 2019, van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst/nieuws/2017/06/27/minister-schultz-opent-nieuwe-proeftuin-voor-zelfrijdend-vervoer

MPR News. (2008, Maart 10). Future Tense: Extropians. Opgeroepen op Augustus 9, 2019, van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8uysdSvRQaU

Raw Shorts. (2016, Augustus 20). Infographic Video Template. Opgeroepen op Augustus 9, 2019, van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iJsq5YDInRY

Rightcolours. (2012, November 17). How to create an Animated Infographic. Opgeroepen op Augustus 9, 2019, van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4yhGrwi-f0Q

Smith, B. W. (2013, December 18). Human error as a cause of vehicle crashes. Opgeroepen op Maart 13, 2019, van The center for internet and society: http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2013/12/human-error-cause-vehicle-crashes

Spookfiles. (sd). Wat is een spookfile? Opgeroepen op Maart 6, 2019, van Spookfiles A58: http://www.spookfiles.nl/wat-zijn-spookfiles

SWOV. (2018, December 6). Ernstig verkeersgewonden in Nederland. Opgeroepen op Februari 26, 2019, van SWOV wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid: https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/ernstig-verkeersgewonden-nederland

Urmson, C. (2015, Maart). Hoe een zelfrijdende auto de weg ziet. Opgeroepen op Februari 26, 2019, van TED: https://www.ted.com/talks/chris_urmson_how_a_driverless_car_sees_the_road?language=nl#t-814573

Waymo. (2018). Technology. Opgeroepen op Maart 13, 2019, van Waymo: https://waymo.com/tech/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *