Stop the plastic motion

Van huis uit heb ik altijd meegekregen dat het belangrijk is om niet zomaar alles van je af te gooien. Ondanks dat ik wist dat het belangrijk was, kon ik het me lastig voorstellen. Pas sinds een jaar is mijn interesse voor het milieu gegroeid, doordat iemand mij liet zien wat impact is van afval op het milieu. Vanaf dat moment is mijn leefstijl drastisch veranderd. Ik merk dat ik onbewust en bewust met mijn milieufeitjes een positieve invloed heb op het gedrag van mensen om mij heen. Deze invloed wil ik ook graag overbrengen op anderen. Want we kunnen inmiddels niet meer ontkennen dat het tijd is voor verandering.

In de expositie ‘Stop the plastic motion’ wordt er door middel van een stop-motion video een probleem gevisualiseerd wat wij ons vaak niet voor kunnen stellen, maar wat er wel aan de hand is in de wereld.

Context, Scope en Definitie

In mijn seminar focus ik mij op plastic zwerfafval, omdat de hoeveelheden plastic zwerfafval in de wereld exponentieel stijgen. Al het plastic dat tot nu toe gemaakt bevindt zich nog steeds op aarde. Dit komt omdat de afbreek tijd van plastic tussen de 400 jaar en oneindig ligt en zo lang bestaat plastic nog niet. Toch zorgt plastic zwerfafval nu al voor grote problemen en deze zullen verergeren (Plastic Soup Foundation, z.d.).

Door mens en industrie belandt 80% van het plastic afval in de oceanen. Vaak komt het door de wind in de zee terecht of stroomt het via rivieren naar de zee. Dieren zien het afgebrokkelde plastic als voedsel of raken erin verstrikt.. Vele dieren gaan hieraan dood. Door het inslikken komt het in de voedselketen en hoopt het op in hun lichaam. De mens staat boven aan die keten en dit plastic zal ook in ons lichaam ophopen (Plastic Soup Foundation, z.d.).

Relevantie

Het probleem is dat veel jongeren bekend zijn met het afvalprobleem, maar men kan zich niet voorstellen hoe groot dit afvalprobleem is (Stichting Nederland schoon, 2008). Mijn doel is om feiten met aantallen en hoeveelheden te visualiseren, zodat jongeren het zich wel kunnen voorstellen.  Ik hoop jongeren aan te zetten tot een positieve verandering in hun gedrag.

Voor de toekomst is het belangrijk om te kijken naar milieuvriendelijke opties. Als ontwerpers kunnen wij, CMD’ers, invloed hebben op welke materialen wij gebruiken. Deze keuze ligt bij ons, maar andere mensen komen met onze keuzes in aanraking. De materialen die wij kiezen komen uiteindelijk als afval in het milieu terecht. Door voor jezelf de keuze te maken waar jij voor staat kun je invloed uitoefenen op wat er gebeurd binnen jouw bedrijf of het bedrijf waar je werkt en zo meer grip krijgen op de toekomst (Junte, 2017).

Hoofdvraag

  • Hoe kan ik de reis van afval gebruiken om jongeren bewust te maken van het plastic zwerfafval probleem?

Deelvragen

  • Waarom is het van belang om plastic afval te reduceren?
  • Welke reis legt plastic afval af?
  • Hoe kan ik visualiseren wat jongeren zich niet voor kunnen stellen wat betreft het plastic afvalprobleem?
  • Hoe creëer je bewustwording bij jongeren?

Methode

De volgende methodes heb ik gebruikt om de hoofdvraag te beantwoorden:

Best practices, literature study, deskresearch, survey, fly on the wall, interview, expert interview, concept, sketching, A/B testing, peer review, CO-creation, prototyping, pitch en expo. (HAN & HvA, z.d.).

Best practices

Uit testen van campagnes van Nederland Schoon blijkt dat campagnes die de jongeren met de neus op de feiten drukken men over het algemeen aanspreekt. Op basis van deze harde feiten kunnen zij zelf beslissen of zij er iets mee willen doen. Deze keuzevrijheid is belangrijk voor jongeren, omdat zij volop in ontwikkeling zijn naar eigen verantwoordelijkheid en autonomie. Het is van belang om jongeren en volwassenen als gelijken te behandelen, de boodschap moet duidelijk en relevant zijn voor jongeren (Stichting Nederland schoon, 2008).

Proces

In de eerste weken ben ik bezig geweest met afval mijn gedachtes over objecten. Door het fotograferen van vele prullenbakken kwam ik erachter dat het probleem meer licht bij afval op straat.

Ik ben rond gaan lopen om mijn gedachtes concreet te maken bij objecten. Een voorbeeld daarvan is dat ik vaak nadenk over hoe het eruit zou zien als een flatgebouw transparant is. Ik merkte dat ik geïnteresseerd was in de reis die afval aflegt voordat je het tegen komt op straat aflegt. Ik wil afval een verhaal meegeven en zo kwam ik op deze poster voor de pitch:

Feedback van de pitch heb ik opgevolgd en ik focuste me op een soort afval: plastic zwerfafval. Het boek Stella en Stinky was een eye opener wat betreft het gebruik van plastic tasjes (Algera, C, 2014). Ik koos voor plastic tasjes, omdat die een lange reis kunnen afleggen als ze meegenomen worden door de wind. In een video wil ik de weg visualiseren en de tas personificeren. Ik ging objecten en afval personificeren.

Ik deed verder onderzoek naar feitjes over afval (Maarten, 2015)(Plastic Soup Foundation, z.d.).

Ik heb een bezoekje gebracht aan een supermarkt en heb hier de verkopen bekeken van verschillende tassen.

De gebruiksduur van zo’n plastic tas is gemiddeld 15 minuten (Plastic Soup Foundation, z.d.).

Het leek mij een leuk idee om een eigen duurzame tas te maken en voor dit eerste concept heb ik wat geschetst:

Ik wilde bewustwording creëren en zorgen dat men de tassen langer gaat gebruiken. De schubben van de vis zijn gemaakt van plastic. Dit visualiseert de ophoping van plastic in vissen. Ik onderzoek gaan doen naar duurzame inkt en stoffen voor deze tassen. Hiermee ging ik naar de mini expo. De feedback die ik heb meegnomen is dat er al zo veel duurzame tassen zijn, dus dat het moeilijk word om mezelf te onderscheiden. Andere feedback die ik gevolgd heb is onderzoeken wie de grootste verspillers zijn en wat men het makkelijkste in de natuur gooit.

Ik ben afgestapt van de tassen en Dagmar wees mij op mijn passie om gedrag te veranderen (Dagmar Donners, persoonlijke communicatie, 9 mei 2019). Je moet niet vertellen wat iemand moet doen, maar laten zien hoe het wel of niet moet (Renes, 2012). Jongeren zijn de grootste vervuilers, dus dit werd mijn doelgroep (Milieucentraal, z.d.). Je moet jongeren en volwassen aan spreken als gelijken, de boodschap moet duidelijk zijn en jongeren moeten zichzelf herkennen (Stichting Nederland schoon, 2008)(Sander Hermsen, persoonlijke communicatie 10 mei 2019).

Uit feedback momenten met Juri en Dagmar bleek dat ik jongeren wilde shockeren en wilde visualiseren met feiten die zij niet kunnen bevatten.

Eerste storyline:

Met feedback van peers heb ik de storyline verbeterd. Ik wilde visualiseren dat plastic nauwelijks afbreekt en zo kwam ik op de tweede storyline:

Animeren was nieuw voor mij en ging te veel tijd kosten, waardoor ik ervoor heb gekozen om een stop-motion te maken.

Ik ben in gesprek gegaan met Judith Meinetten, expert op het gebied van gedragsverandering en duurzaamheid, omdat ik vast liep op deze story. Hieruit heb ik meegenomen dat de animatie niet te lang moest zijn en dat je af moet sluiten met het gevisualiseerde feit als tekst, zodat de boodschap duidelijk is (Judith Meinetten, persoonlijke communicatie, z.d.).

Oefeningen met stop-motion:

Voor de uiteindelijke storyline heb ik één feit gekozen: ‘Per minuut wordt er 1 volle vrachtwagen aan plastic afval in de zee gedumpt’.

In Illustrator ben ik alle objecten en de achtergronden gaan maken. Ik heb geëxperimenteerd met verschillende papierdiktes en inkt. Stevig papier werkte beter, want dit krult minder snel.

De laatste storyline heb ik verbeterd door het effect van pastic beter te laten zien en het herkenbaar te maken voor jongeren door herkenbaar plastic in het water te laten vallen.

Op de expositie wil ik dit storyboard volgen voor de stop-motion. De stop-motion laat ik zien op een scherm. In de ruimte voor het scherm hang ik allemaal stukken plastic uit de stop-motion aan touwtjes op aan het plafond. Ik zet een lamp neer die het zeelicht nabootst, zodat het net lijkt alsof je in de zee bent.

Ik maak een combinatie maken van een 2D en 3D beeld, geïnspireerd op het werk van Alejandro Duran (Alejandro Duran, 2018).

Conclusie

Met deze stop-motion zorg ik voor dat jongeren inzien wat het belang is om plastic afval te reduceren en hoe groot het probleem is. Dit doe ik door ervoor te visualiseren hoe groot het probleem is, jongeren zichzelf laat herkennen in de visualisatie aan de hand van de reis van plastic.

Summary

I have always been told that it is important to not just throw everything on the ground. Although I knew this was important, it was hard to imagine. A year ago from now my interest in the environment grew, because someone showed me the impact of waste on the environment. From that moment on my lifestyle changed drastically. I noticed that with my environmental facts, I unconsciously and consciously have a positive influence on the behavior of people around me. I also want to convey this influence to others. Because we can no longer deny that it is time for change.

Bronnenlijst

Algera, C. (2014). Stella en Stinky en de plastic soep (1e editie). Nederland: onbekend.

Darrinquealman (2019). Exponential growth, plastic. Geraadpleegd van http://www.darrinqualman.com/tag/exponential-growth/

Duran, A (2018). At Nômade. Geraadpleegd van https://www.instagram.com/p/Bh9XUbHFJPA/

HAN, & HvA. (z.d.). CMD Methods Pack – find a combination of research methods that suit your needs. Geraadpleegd op 4 juni 2019, van http://www.cmdmethods.nl/

Junte, J. (2017). ‘Design móét een positieve rol spelen bij vraagstukken als milieu en immigratie’ Geraadpleegd van: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/design-moet-een-positieve-rol-spelen-bij-vraagstukken-als-milieu-en-immigratie~b78bbe52/

Maarten (2015). Plasticvervuiling, schokkende feiten. Geraadpleegd van https://www.hetkanwel.nl/2015/03/01/10-schokkende-feiten-over-plastic-en-wat-eraan-gedaan-wordt/

Milieucentraal (z.d.). Zwerfafval. Geraadpleegd van https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/zwerfafval/

Plastic Soup Foundation (z.d.). Dierenleed. Geraadpleegd van: https://www.plasticsoupfoundation.org/dossiers/dierenleed/

Plastic Soup Foundation (z.d.). Wat is plastic soep. Geraadpleegd van: https://www.plasticsoupfoundation.org/dossiers/wat-is-plasticsoep/

Renes, R. [TEDx Talks]. (2012, 5 december). Behaviour Change [YouTube]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=x50yyTxyRfQ

Stichting Nederland Schoon (2008). In de wereld van jongeren en afval. Geraadpleegd van e:///Users/Laureen/Downloads/Beautiful%20Lives_In%20de%20wereld%20van%20jongeren%20en%20zwerfafval%20(2).pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *