EEN DAG VAN VERSCHIL

‘’The desire for symmetry, for balance, for rhythm in form as well as in sound, is one of the most inveterate of human instincts.’’ (Codman & Wharton, 1998)

Een dag. Een maandag, dinsdag, of een vrijdag. Elke dag beleven wij er weer één. Inmiddels zullen de meeste van ons ongeveer 7000 – 8400 dagen hebben meegemaakt. Maar hoeveel van deze dagen maken wij onze handelingen bewust mee? Hoe zit dat dan met onze zintuigen? Door antwoord te zoeken op de vraag ”wat is symmetrie in zintuigen?” kwam ik erachter dat we ons vaak helemaal niet bewust zijn van hoe we een handeling uitvoeren. Dit omdat, wat wharton ook benoemd het, ‘’inveterate’’, onverbeterlijk is. Door een antwoord te vinden op die vraag heb ik een dag van verschil beleefd.

DEFENITIE, CONTEXT & SCOPE
Voordat we dieper ingaan op de vraag is het goed om te weten wat symmetrie is. Symmetrie is wanneer een vorm en/of object op een bepaalde manier een spiegelbeeld vormen van mekaar. Dit is mogelijk via een lijn of een vlak of een punt. Maar universeel is een ‘’symmetrie van een object een bepaalde verschuiving, draaiing of spiegeling of combinatie hiervan die het object op zichzelf afbeeldt.’’(Wikipedia, 2019)

Symmetrie is eigenlijk overal om ons heen.

Vergroot

symmetrie
Symmetrie om ons heen.(Kloppenburg, 2019)

Hiermee begon dan ook het project, maar er was nog geen concrete vraag. Deze kwam in week 5 na onderzoek te hebben gedaan naar verschillende onderwerpen m.b.t. symmetrie. De eerste paar weken gingen over symmetrie in het algemeen. Daarbij kwam interesse in architectuur en cultuur naar voren, dit maakte dat het volgende onderwerp ging over symmetrie in architectuur & cultuur. Al snel ontstond er een blokkade omdat er nog geen vraag was en daarom het experimenteren als lastig werd ervaren. Daarbij miste een koppeling met een ander onderwerp. Dat stressmoment creëerde vervolgens wel een vraag namelijk: hoe kan ik ervoor zorgen dat symmetrie en design vanuit andere culturen(architectuur) kunnen helpen met het verminderen van stress onder studenten? Een lange vraag met veel focuspunten, maar waar wel beter mee geëxperimenteerd kon worden. Hierbij kwam een begin aan het werken met zintuigen wat verder werd geïnspireerd door een inspiratiecollege over experience design(Wijnsma, 2019). Tijdens een gesprek ontstond de uiteindelijke hoofdvraag: wat is symmetrie in zintuigen?

Bij de expositie, een dag van verschil, wil ik laten zien hoe ik een dag van heb meegemaakt bij het onderzoek. Het onderzoek volgt hieronder.

METHODE EN AANPAK
De hoofdvraag wordt onderzocht middels de volgende deelvragen:

Deelvraag 1

Wanneer heb ik behoefte aan symmetrie, m.b.t. mijn zintuigen, als ik een dag bijhoudt?

Deelvraag 2

Hoe wordt je perceptie beïnvloed bij het asymmetrisch gebruik van zintuigen?

Deelvraag 3 (die later in het project kwam)

Hoe verwerk ik mijn onderzoek in een uiting?

Om de vragen te kunnen beantwoorden zal er gebruik gemaakt worden van day in the life. Dit om bij te houden wanneer er behoefte is aan symmetrie en om bij te houden hoe mijn perceptie wordt beïnvloed. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van materiaal experimenten. Verder zal best practice en peer review bijgedragen aan het ontwikkelen van een onderwerp en aan een uiting door te dienen als inspiratie en feedback. Voor informatie en inspiratie zal ook gebruik worden gemaakt van desk research.

ONDERZOEK
Bijhouden van een dag

Een day in the life. Doordat er in een gesprek met een medestudent asymmetrisch gehoor ter sprake kwam werd het enigszins duidelijker waar er op gelet kon worden. Het bijhouden is gedaan door notities te maken in de telefoon. Hieruit kwam bijvoorbeeld dat ik behoefte had aan symmetrie bij het in doen van mijn lenzen omdat ik graag met beide ogen scherp zie.

Bijhouden dag.(Kloppenburg, 2019)

Asymmetrische ervaringen

Na een dag te hebben bijgehouden is er gekeken naar hoe er asymmetrische ervaringen gecreëerd konden worden. Day in the life en Experimenteren met materiaal kwam hierbij te pas. Zo heb ik van mijn lenzen er maar 1 gedragen en omgedraaid, 2 verschillende schoenen met verschillende hoogtes aangedaan, mijn fietsstuur scheef gezet, gewandeld met 1 muziekkoortje in, met een asymmetrisch zelfgemaakt deuntje, en testen gedaan met smaak en geur.

Vergroot

expirimenten
Experimenten.(Kloppenburg, 2019)
Hoe experimenten ervaren. (Kloppenburg, 2019)

Onderzoek naar een uiting

Het onderzoek heeft veel overlap met het creatief proces, het onderzoek is daarom dan ook daar te zien. In het onderzoek is gebruik gemaakt van best practice door te kijken naar hoe anderen zo’n zelfde uiting hebben vormgegeven. Peer reviews hebben bijgedragen door eventuele verbeter of focus punten te benoemen wat zorgde dat ik bleef ontwikkelen. Daarbij dienden ze ook als test om te kijken of het gevoel, wat ik over wil dragen, ook ontvangen werd.

CREATIEF PROCES
Het onderzoek is ook mijn uiting, waardoor de grens tussen onderzoek en creatief proces dun is.

 • Begonnen bij het maken van beelden over onnatuurlijk vs. natuurlijk. Dit was de verwoording die gegeven werd aan de ervaringen.

(Kloppenburg, 2019)

 • Door feedback werd er besloten dat het tof zou zijn om het onderzoek zelf te exposeren. Daardoor ontstond het idee om een installatie te ontwerpen voor een ervaring.
Schets installatie met fiets. (Kloppenburg, 2019)
 • Een installatie ging het niet worden, omdat dat niet helemaal mijn onderzoek weergaf. Een nieuw idee was om te gaan experimenteren met beeld en/of video.

Vergroot

DSC_6288
Fiets experiment gif. (Kloppenburg, 2019)
 • Een gif idee is leuk maar bracht niet de ”wow factor” naar voren. Daarbij ontstond een drempel omdat de experimenten gefilmd moesten worden, maar ik daarvoor niemand had. Zo kwam het idee om het zelf te filmen, maar hoe? Dat kan door GoPro, die veelal ervaringen vanuit eigen perspectief laat zien.
(Gopro, 2018)

Dit sloot aan bij het doel om mijn onderzoek te laten zien. De commercial van een Chromebook was een goed voorbeeld van hoe ik met muziek het gevoel over wilde brengen.

(Chromebook, 2018)

Zo zijn we aan de slag gegaan.

Experiment schoenen en fiets.(Kloppenburg, 2019)

Video met GoPro (Kloppenburg, 2019)
 • Over de kwaliteit van beeld was ik niet tevreden. Daarom besloot ik toch te filmen met de camera. Door online te zoeken kwam ik een abstracte video, met out of focus beelden tegen. Deze manier zou goed mijn dag zonder lenzen kan representeren in een video.
(Gutberg, 2016)
 • Ik ben verder gegaan met filmen en experimenteren wat er als volgt uit zag. (Kloppenburg, 2019)


 • Dit leverde een video op die ongeveer representatief is voor de expositie, maar er is nog een verbeterslag te maken voor de expositie. Met de verkregen feedback komt dit in orde. In de video zal mijn onderzoek worden getoond door een ‘’short experience clip’’ te creëren. Daarmee wordt bedoeld dat je vanuit mijn perspectief mijn onderzoek beleeft, wat ook het doel is.
Video seminar (Kloppenburg, 2019)

CONCLUSIE
Wat is symmetrie in zintuigen?
Onze zintuigen geven, d.m.v. de ontvangen prikkels, ons de informatie over de omgeving die we waarnemen. Dit maakt het mogelijk maakt om ons te oriënteren.(gezondheidsuniversiteit, n.d.) Symmetrie in zintuigen is voor mij: onze zintuigen op een gelijke/weerspiegelende manier gebruiken. Dit zodat er een balans is wat ervoor zorgt dat wij ons onbewust kunnen oriënteren op de omgeving. Op het moment dat dat oriënteren niet meer gaat met beide kanten van een zintuig is er geen zintuiglijke symmetrie meer. Dit ervoer ik door bijvoorbeeld het dragen van maar 1 lens, een hoogteverschil in schoenen en asymmetrisch fietsen, waardoor dat niet meer goed ging.

EVALUATIE EN REFLECTIE
Seminar, een project wat niet altijd makkelijk verliep, maar wel leerzaam is geweest. Aan het begin had ik moeite om onderzoek te doen middels experimenten. Ik had heel erg de behoefte om een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren terwijl bij seminar graag veel beeld en experimenten gezien wordt. Ik heb geleerd, door dat opzij te zetten, mijn antwoorden te vinden en letterlijk het roer(stuur) eens om te gooien door het tegenovergestelde. Symmetrie zoeken, asymmetrisch doen.

Voor een volgend project zou ik willen beginnen met onderzoeken door te gaan experimenteren. Daarbij zou ik dan willen accepteren dat je niet alleen kan onderzoeken door een vraag, maar dat onderzoek ook je vraag juist kan opleveren. Doen levert niet alleen ook antwoorden op, maar maakt het ook nog eens leuk in mijn geval.

SYNOPSIS ENGLISH

A day. A Monday, Tuesday or a Friday. Every day we live another one. In the meantime, most of us have experienced about 7000-8400 days. But how many of these days do we consciously experience our actions? What about our senses? By seeking an answer to the question ‘’what is symmetry in senses?’’ a nice research started. An experience video was worked on, from my perspective, about how I approached my research and therefore experienced a day of difference.

BRONNEN

 • (2019, April 17). Symmetrie – Wikipedia. Retrieved April 26, 2019, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Symmetrie
 • Chromebook. (2018, July 30). If you want a laptop you can count on – Chromebook [Extended] [YouTube]. Retrieved May 20, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=2xryaZF1Z4w
 • Codman, O., & Wharton, E. (1998). The Decoration of Houses (Rev. ed.). Ww Norton & Co.
 • Gezondheidsuniversiteit. (n.d.). 4. Hersenen 2014. Retrieved May 29, 2019, from https://www.gezondheidsuniversiteit.nl/avond-2-3
 • Gopro. (2018, December 20). GoPro: Best of 2018 – Year in Review in 4K [YouTube]. Retrieved May 19, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=KGlv9Lw4QSM
 • Gutberg, A. (2016, April 2). Otavia – Abstract video art [YouTube]. Retrieved May 25, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=mMD63t-W0Os
 • Kloppenburg, E. (2019). Eigen werk. Photograph.
 • Wijnsma, L. (2019, May 9). Experience_design_HU [Presentation slides]. Retrieved May 16, 2019

Premisse

In de video zal mijn onderzoek op de vraag ”wat is symmetrie in zintuigen?” worden getoond door het te ervaren vanuit mijn perspectief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *