ACCEPTATIE OF ISOLATIE

Inleiding

“Een man zit met zijn zoontje in de auto en botst tegen een tegenligger. De vader is op slag dood, zijn zoontje wordt in allerijl naar het ziekenhuis gebracht voor een spoedoperatie.

De chirurg ziet het jongetje liggen, wordt lijkbleek en zegt: ‘Dat is mijn zoon!’

Hoe kan dit?” (Cobouw, 2012)

De antwoorden die uit deze vraag komen zijn vaak ‘de chirurg is homoseksueel’ of ‘de moeder is vreemdgegaan’.

Maar het antwoord is simpel. De chirurg is namelijk een vrouw. Niemand denkt hier 1,2,3 aan. Hoe komt dit? Gender stereotypes!

Deze stereotypes kunnen zo ver gaan, dat mensen hierop worden afgewezen. Het is bijvoorbeeld niet oké om als vrouw de kostwinner te zijn. Dit schijnt zelfs slecht te zijn voor het huwelijk (Schipper, 2019). Gender ongelijkheid is iets waar ik ook mee te maken heb gehad, wat ik vervelende en vooral onnodige ervaringen vond.

Mijn doel is daarom om meer acceptatie en gelijkheid te creëeren. Mijn verwachting is dat ik dit door foto of video zal gaan doen.

Context, scope & definitie

Een gender stereotype is een verwachting van de samenleving van een persoon op basis van gender (AMAZEorg, 2018). Gender stereotypes worden aangeleerd vanaf het moment waarop wij geboren worden. Als een babyjongen veel schreeuwt wordt er bijvoorbeeld gezegd ‘wat een sterke longen heeft hij!’ maar bij een meisje is het ‘lawaaierig’ en ‘niet heel damesachtig’ (Lucas, 2019). Deze stereotypes houden zich in stand omdat het veilig voelt. Helaas worden de mensen die zich niet thuis voelen in het hokje te min gedaan, of zelfs enorm afgewezen.

Vanuit mijzelf heb ik een enorm rechtvaardigheidsgevoel. En ik vind het niet eerlijk dat mensen worden afgewezen op een hokje waar zij zich niet thuis in voelen. Want waarom mag iemand niet zijn wie hij wil zijn, puur door een hokje?

De hoofdvraag is daarom: Hoe kan ik zorgen voor minder afwijzing op basis van gender rollen?

Met de deelvragen:

 1. Wat zijn precies de gender rollen?
 2. Waar komt het vandaan?
 3. Wat zijn de ontwikkelingen?
 4. Hoe kan ik mensen raken?

Methode & aanpak

Deskresearch
Als eerst wordt er deskresearch gedaan naar de stereotypes, de ontwikkelingen en waar het vandaan komt. Ook kan er onderzoek worden gedaan naar het raken van mensen.

Enquete
Met een enquete kan ik pijlen hoe een groep denkt over de stereotypes. Ook kan hieruit inspiratie op worden gedaan.

Interview
Er worden interviews gehouden met een moeder, een kleuterjuf, een orthopedagoog en een genderstudies student. Vanuit deze interviews hoop ik meer informatie op te doen over hoeverre de opvoeding iets uitmaakt als het gaat om stereotypes. 

Fly on the wall
Fly on the wall is voor dit onderzoek heel belangrijk.

Beeldonderzoek
Door zelf veel te maken, kan ik ook inspiratie op doen en verder komen in mijn project. Daarom wil ik elke dag even bezig zijn met seminar door een schets, foto, video of iets anders te maken.

Best, good & bad practises
Mijn idee was om een foto of video te maken. Hierom ga ik het fotomuseum bezoeken om inspiratie op te doen. Ook ga ik films en video’s bekijken (Zie bijlage).

(Musee de la Photographie Charles Negre, Nice) 

Uitvoering & experimenten

Opvoeding

Vanuit het onderzoek wilde ik mij eerst focussen op opvoeding. Ik heb onderzoek gedaan naar kinderTV en kinderliedjes. Zo laten jongens meer boosheid en agressie zien en meisjes meer angst en emotie in kindertelevisie (Martin, 2017). Dankzij interviews met professionals kwam ik erachter dat gender stereotypes ook een goede houvast kunnen zijn voor kinderen, maar dat het vooral vervelend is voor de kinderen die buiten het stereotype vallen (Veenstra, 2019) (Boone, 2019).

(Trailer voor mijn seminar, focus op opvoeding)

Fotografie

Ik besloot mij te gaan focussen op fotografie. Daarom wilde ik zoveel mogelijk oefenen met foto’s maken. Ik heb geoefend met verschillende hoeken, mensen, lichtsoorten en plaatsen.

(Foto’s die ik heb gemaakt) 

Toch wilde ik meer uit mijn foto’s halen en ik had het idee dat het onderwerp opvoeding mij niet verder bracht. In het fotomuseum heb ik inspiratie gekregen om een nieuwe laag op de foto’s te maken. Ik heb de associaties die ik had op de foto’s bewerkt. Denk bijvoorbeeld aan meisje = een diva = koningin, jongen = macht = duivel.

Iteratie

Ik wist vervolgens niet goed hoe ik verder moest werken. Na een gesprek met Madris over verdere associaties en een terugblik op mijn Fly on the wall onderzoek, kwam ik bij het onderwerp religie. Na veel video’s te bekijken (zie bijlage) kwam ik bij een cult. Zo kwam ik op het idee om zelf ook een cult te starten. In deze cult mogen er geen meningen zijn, wordt iedereen afgevlakt met medicatie waardoor iedereen gelijk is. Mensen die niet geaccepteerd worden in eigen omgeving gaan naar deze cult.

Deze cult wilde ik eerst via foto’s laten zien. Dit door een blik in hun vorige leven te laten zien.

Hiernaast maakte ik een video over iemand uit de cult, met flashbacks uit zijn vorige leven.

(Eerste video) 

Ik merkte dat ik veel plezier had in de video maken, dus besloot ik hiermee verder te gaan.

Ik ben vervolgens begonnen met het maken van een script en storyboard en er zijn acteurs gevraagd voor de video. Een van de acteurs heeft 7 jaar op theaterles gezeten en heeft mij geholpen met het script.

Ook heb ik de locatie bezocht waar ik de video wil gaan opnemen om mij zo goed mogelijk voor te bereiden.

(Locatie van scene 2) 

Met behulp van 100 things every designer needs to know about people (Weinschenk, 2011) heb ik de volgende punten vastgelegd:

 • De video duurt maximaal 5 minuten
 • Er spelen niet meer dan 4 mensen in 1 scene
 • Maak gebruik van danger, movement en faces
 • De kijker krijgt een keuze aan het eind

Voor de opbouw van het verhaal heb ik gebruik gemaakt van het boek Transmedia storytelling (Boonstra, 2017).

Het eindproduct

Tijdens de expositie wil ik niet alleen een video laten zien, maar een hele ervaring meegeven. Ik wil mensen de keuze geven om te accepteren, of om zich bij de cult te voegen. Hiermee hoop ik shock te creëeren, zodat mensen gaan stilstaan bij hun gedrag en dit misschien zelfs wel veranderen.

Evaluatie & conclusie

De afgelopen weken heb ik enorm veel geleerd over gender stereotypes en ben ik mijn eigen mening erover gaan vormen. Het is mij opgevallen dat er nog steeds veel vooroordelen zijn en ik heb geleerd over waar deze vandaan komen. Ik vind het nu belangrijk om erbij stil te staan hoe er met de ander wordt omgegaan. Ik hoop dat ik meer acceptatie creëer tijdens de expositie, zodat ook anderen hiervan kunnen leren.

Wat ik meeneem naar een volgend project is dat ik altijd op tijd moet beginnen en goed moet blijven plannen. Dit vond ik soms nog lastig, waardoor ik in tijdsnood kwam.

Ook heb ik geleerd dat het oké is om niet altijd meteen de volgende stap te weten, dit kan namelijk zorgen voor uitkomsten die ik niet verwacht had. Het is belangrijk om het positief in te blijven zien!

Aanbevelingen

Als anderen het interessant vinden om ook onderzoek te doen naar dit onderzoek, zou ik ze aanbevelen om veel gesprekken te hebben met professionals en de omgeving. Deze gesprekken hebben mij veel inspiratie gegeven. Ook Fly on the wall is voor mij heel waardevol geweest, dus stap uit je comfort zone en bezoek een plek zoals een kerkdienst om te luisteren naar wat er gezegd wordt.

Verder zou ik mensen die een video willen maken aanbevelen om op tijd te beginnen, om tijdsnood te voorkomen. Bereid je goed voor door storyboards te maken en het script helemaal uit te schrijven. Maak zoveel mogelijk shots zodat je niks mist.

Bronnen

AMAZE org. (2018, 20 december). Gender Roles and Stereotypes [YouTube]. Geraadpleegd 3 juni 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk

Boone, Hetty (2019, 25 april). Interview

Boonstra, R. (2017). Transmedia storytelling. Amsterdam: Boom.

Cobouw. (2012, 21 april). Raadsel. Geraadpleegd 3 juni 2019, van https://www.cobouw.nl/bouwbreed/artikel/2012/04/raadsel-101242530?vakmedianet-approve-cookies=1

Csinos, D. M. (2017). Will Boys Be Boys and Girls Be Girls? Correcting Gender Stereotypes Through Ministry with Children. Priscilla Papers31(4), 21–26.

Lucas, N. (2019, 31 maart). Zo verschillend zijn mannen en vrouwen niet, betoogt Gina Rippon: ‘Gender leren we onszelf aan’. Geraadpleegd 18 mei 2019, van https://www.trouw.nl/samenleving/zo-verschillend-zijn-mannen-en-vrouwen-niet-betoogt-gina-rippon-gender-leren-we-onszelf-aan-%7Ea5d1d41f/

Martin, R. (2017). Gender and Emotion Stereotypes in Children’s Television. Journal of Broadcasting & Electronic Media61(3). Geraadpleegd van http://web.b.ebscohost.com.hu.idm.oclc.org/ehost/detail/detail?vid=2&sid=7486d2e5-51db-4faf-b4d8-e1ef23aae5b6%40sessionmgr102&bdata=JnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=124523519&db=aph

Messina-Dysert, G. (2015). Roundtable: Feminism, Religion, and the Internet. Authors: Journal of Feminist Studies in Religion (Indiana University Press)31(2), 135–140.

Muntoni, F., & Retelsdorf, J. (2019). At their children’s expense: How parents’ gender stereotypes affect their children’s reading outcomes. Learning & Instruction60, 95–103.

Schipper, M. (2019). Waarom de man meer verdient. De Trouw.

Veenstra, Demi (2019, 1 mei). Interview

Weinschenk, S. M. (2011). 100 things every designer needs to know about people. Berkely: New Rides.

Summary

Gender stereotypes is still a problem you see a lot around you. I feel that it is unfair to treat others different because of their gender. I also experienced these gender stereotypes, which I did not like. That is why I created a world where there is a cult where people go to when they don’t feel accepted because of the gender stereotypes. I made a video where you get a glimpse of the cult and why people would join it. It’s a shocking video which makes people think about their behaviour.

The goal is to create awareness and acceptance about the subject.

Dankwoord

Graag wil ik een aantal mensen bedanken die mij geholpen hebben bij dit project.

Als eerst hebben docenten Pauline en Madris mij ontzettend geholpen in het feedback geven en mij naar een hoger niveau brengen tijdens dit project. Verder hebben mijn klasgenoten (klas 5c) mij goede feedback gegeven waarmee ik verder kon met dit project.

Ik wil Hetty Boone, Demi Veenstra, Yara Koedam en de moeder die ik geïnterviewd heb bedanken voor de inspirerende interviews en alle kennis die zij met mij gedeeld hebben.

Ik wil Marijn Koffeman bedanken voor het helpen met het ontwikkelen van een script voor de video en het meespelen in de video. Daarnaast wil ik Bart Ruiter, Rashiq Asgarali, Demi Veenstra en Steven Regtien bedanken voor het meespelen in de video.

Bijlage: inspiratiebronnen

Films

 • Feminists: what were they thinking? (2018) – inspiratie over genderongelijkheid
 • Je ne sais pas un homme facile (2018) – inspiratie voor gender rollen
 • Wild wild country (2018) – inspiratie voor cult
 • Black mirror (2011) – inspiratie voor shock

Interviews

 • Moeder (anoniem)
 • Kleuterjuf Hetty Boone
 • Silvan Boone, kind van 13
 • Orthopedagoog Demi Veenstra
 • Genderstudies student Yara Koedam

Plaatsen/plekken 

 • Fotomuseum Nice
 • Pandhof van de Dom (filmlocatie)
 • Kerkdienst in Putten

Youtube videos

 • https://www.youtube.com/watch?v=-U4Cq-dgNnw – Why I Left an Evangelical Cult
 • https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk – Genderroles & stereotypes
 • https://www.youtube.com/watch?v=UFiOoVh5zGw – 5 insane religious cults that actually excist
 • https://www.youtube.com/watch?v=8t8VwJVs8hk – Islam and Christianity Gender Roles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *