Verborgen verhalen zichtbaar maken

Introductie

Sinds het eerste jaar heb ik een fascinatie voor augmented reality. Echter, besloot ik mijn focus eerst te leggen bij een ander onderwerp, namelijk: ‘De telefoonverslaving en de gevolgen.’

Na een gesprek met mijn peers drong mijn passie voor AR weer op de voorgrond en besloot ik mijn Seminar te doen over augmented reality.

Andere gebieden die naast AR mijn aandacht trokken waren: Architectuur en Storytelling. Door dit te combineren ben ik uiteindelijk gekomen op mijn huidige onderwerp: ‘AR en architectuur’.

 

Verwachting en relevantie

AR is een jonge vorm van technologie die veel verschillende branches kunnen gaan gebruiken (Verwoerd, 2019). In het CMD-werkgebied worden er dagelijks ontwikkelingen gemaakt, zeker op het gebied van technologie. Volgens Peter Joosten gaan die ontwikkelingen overal in de samenleving een rol spelen (Joosten, 2019). Een CMD-gerelateerd onderwerp is Immersive Design. Aspecten van Immersive Design toepassen in producten is niet ongewoon in het CMD-werkgebied en AR is zo’n vorm daarvan. Tim Cook is van mening dat binnen een paar jaar we ons leven niet meer zonder AR kunnen voorstellen (Indvink, 2019).

Aan het einde van Seminar wil ik een AR-stadswandeling neerzetten door Amersfoort die aspecten uit architectuur en storytelling combineert. Dit wil ik grotendeels doen met mijn eigen skills, maar uiteraard zoek ik de hulp van professionals voor hun expertise.

Hoofdvraag:

Mijn uiteindelijke hoofdvraag in dit project is:

Hoe kunnen de verhalen achter architectonische middelpunten binnen een stad zichtbaar worden gemaakt door middel van augmented reality?”.

Deelvragen:

 1. Wat is Augmented reality?
 2. Welke mogelijkheden en voordelen biedt AR voor storytelling?
 3. Hoe kunnen de verhalen worden uitgebeeld? 

 

Methode

Om de hoofvraag te kunnen beantwoorden heb ik gebruikgemaakt van verschillende methodes: Deskresearch, literatuuronderzoek, interviews, schetsen, pitch, prototyping, storytelling, testing en feedback.

 

Best practisesProces

Mijn kennis op het gebied van Architectuur en apparatuur omtrent AR is gering, daarom was het verstandig om te beginnen met onderzoek. Ik heb zowel literatuur-, als deskresearch gedaan over verschillende gebieden binnen architectuur en AR.

Daarnaast heb ik gesproken met verschillende experts. TWNKLS ARJan Verwoerd, oprichter van AR/ VR 360 Fabriek, Gijs ten Cate, AR-expert, Ole Bouman, Architect en Hans van Harte, directeur van het Gilde van Amersfoort. Hans vertelde dat AR volgens hem een goede kans heeft voor  stadswandelingen. Verhalen worden zo niet alleen via audio verteld, maar ook visueel ondersteunt.

Het proces ben ik begonnen door verschillende sagen en legendes uit Amersfoort te kiezen en deze uit te beelden. De gekozen verhalen zijn:

 • De Heks en de Monnik van de Monnikendam
 • De Onze-Lieve-Vrouwentoren en het Mirakelbeeldje
 • Sint-Joris en de draak van de Sint-Joriskerk
 • De raddraaiers van de Koppelpoort
 • De klok van de Dieventoren
 • De muurhuizen

De verhalen staan in de volgorde van de route die de mensen gaan lopen door de stad. Deze heb ik weergegeven op de kaart:

Kaart (bron: eigen werk)

Voor het schetsproces ben ik inspiratie gaan halen in de stad. Ik heb rondgelopen en heb verschillende foto’s gemaakt van de stad zelf.

Foto’s stad (bron: eigen werk)

Na een gesprek met Dagmar heb ik besloten om bij de uitwerking van het verhaal en de AR een contrast te laten tussen echt en nep.

Schetsen (bron: eigen werk)

De schetsen van de verhalen heb ik daarna uitgewerkt op Photoshop.

Uitwerkingen (bron: eigen werk)

Voor mijn eindproduct heb ik gekozen om één verhaal uit te werken, omdat het maken van een AR-applicatie erg tijdrovend is.  Dit is het verhaal van de klokken van de Dieventoren en de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Het is het minst bekende verhaal en volgens de Amersfoortse bewoners het meest mysterieus. Dit verhaal werd vroeger gebruikt om mensen bang te maken, en nu nog steeds (Siemers-Den Dulk, 2011)

Audio

Naast het ontwerpen heb ik mij beziggehouden met Storytelling. Hiervoor heb ik hulpgevraagd aan Hans van Harte en heb ik verschillende boeken gebruikt voor het schrijven van een verhaal. Het script heb ik daarna samen met mijn verteller doorgenomen en aangepast tot mijn eindversie.

Eindscript (bron: eigen werk)

 

Aangezien het verhaal mysterieus en dreigend is wilde ik dit terug laten komen in de geluidseffecten, daarom heb ik geluiden zoals: storm, regen en de klokken van de torens gebruikt.

Audio clip 1 – achtergrondgeluiden

Na het samenstellen van het eindscript en de sfeer voor het verhaal heb ik met Aart Bouman de audio opgenomen dat het verhaal gaat begeleiden. 

Audio clip 2 – Alleen stem (unedited)

Audio clip 3 – eindresultaat

Promotie

Om mijn stadswandeling completer te maken, heb ik nagedacht over promotie. Aangezien ik de verborgen verhalen van Amersfoort wil vertellen heb ik mijn project Hidden Stories genoemd. Hiervoor heb ik een logo ontworpen en een stijl ontwikkelt die ik terug laten komen in mijn werk.

Logo (bron: eigen werk)

Daarnaast zijn folders een goede manier van promotie. Voor inspiratie ben ik naar de VVV-Amersfoort gegaan. De VVV-Amersfoort is verantwoordelijk voor alle promotie voor evenementen, excursies en stadswandelingen binnen Amersfoort.

Folders (Bron: eigen werk)

Op basis van deze verschillende folders heb ik mijn eigen folder ontworpen.

Uit een gesprek met Juri bleek dat ik inspiratie moest halen uit de andere folders, daarom heb ik kleurtinten rood en geel aangenomen wat een krachtige uitstraling heeft en past bij het kleurgebruik van de andere folders.

Eigen folder (bron: eigen werk)

 

Als aansluiting heb ik een volledig functionele website gemaakt voor mijn stadswandeling en een aansluitende Facebookpagina wat de promotie compleet maakt.

Facebookpagina (bron: eigen werk)

Augmented reality

Na de promotie begon de ontwikkeling van de AR. Allereerst ben ik begonnen met het zoeken naar 3D modellen van de torens omtrent het verhaal. Dit zijn de Dieventoren en de Onze-Lieve-Vrouwetoren.

3D modellen (bron: Peter E & Artofnemesis, z.d.)

 

Bij AR maak ik gebruik van image targets. De image targets en 3D hangen aan het plafond nar beneden. Image targets zijn afbeeldingen in de fysieke wereld die dienen als activatie voor de AR wanneer een device deze in beeld krijgt. Voor de torens heb ik twee image targets ontwikkelt die zullen dienen als activatie. Ik heb gekozen voor Delfts blauwe tegeltjes, omdat in het oudste en bekendste café van Amersfoort allemaal Delfts Blauwe tegeltjes hangen en het past goed bij de historische verhalen.

Image target Onze-Lieve-Vrouwentoren (bron: eigen werk)

Image target De Dieventoren (bron: eigen werk)

Na de 3D modellen te hebben aangepast ben ik verdergegaan met de special effecten. Deze moesten overeenkomen met de audio. Samen met de geluidseffecten visualiseren ze de mysterieuze en dreigende sfeer rondom het verhaal.

1. Toevoeging wolken

   

2. Toevoeging regeneffecten

3. Toevoeging bliksemschichten

4. Aanpassen beeld

Samen met Gijs ten Cate ben ik gaan kijken naar 2 opties voor apparatuur. De BT-350 die vooral is ontworpen voor commercieel gebruik (Epson, 2019), en de Microsoft Hololens die meer voor ontwikkelaars is ontworpen (Microsoft, 2019). Daarna heb ik samen met Gijs scripten geschreven voor de audio en de animatie voor de klokken. De audio speelt af op het moment dat de image target in beeld komt en de klokken bewegen willekeurig.

BT-350 (bron: eigen werk)

Microsoft Hololens (bron: eigen werk)

Codering (bron: eigen werk)

Voor het eindproduct heb ik gekozen voor de Microsoft Hololens. De AR is hier stabieler en van betere kwaliteit. Dit resulteerde in 2 functionerende en geanimeerde AR-eindproducten.

AR (bron: eigen werk)

Conclusie

Seminar zag ik als een gouden kans om mijn AR-skills te testen. Door AR te combineren met Storytelling en architectuur kwam ik met het perfecte medium om de verborgen verhalen van Amersfoort te verbeelden. Door met peers terug te kijken naar mijn concept en hoofdvraag heb ik met het uiteindelijke project de hoofdvraag goed beantwoord.

De toekomst

Als dit project in de toekomst uitgewerkt gaat worden, moet dit concept als basis genomen worden. Ik werd vooral beperkt door technische limitaties, kennis en tijd. Mocht ik in de toekomst meer mensen, kennis, geld of tijd hebben? Dan zou ik dit project veel interactiever maken. Daarnaast zou er geen gebruik gemaakt worden van image targets of 3D modellen, maar zou het echt plaatsvinden in de buitenlucht rondom de gebouwen.

Dankwoord

Mijn dank gaat uit naar alle mensen die meegeholpen hebben bij het maken van dit project. Alle mensen die ik heb geïnterviewd, bedankt, zonder jullie expertise en kennis had mijn project geen diepte gehad. Alle mensen die meegeholpen hebben bij het ontwikkelen van de AR, bedankt, zonder jullie hulp had mijn project geen belichaming en als laatste alle mensen die meegeholpen hebben met het verhaal en de audio, bedankt, zonder jullie had mijn project geen stem gehad.

Bronnen

 • Boeken

Van der Veen, A. J. (2014). ‘De Verhalen van Amersfoort’ (1st ed.). Rotterdam, Nederland: mijnbestseller.nl.

Siemers-den Dulk, S. (2011). ‘Amersfoortse Muurhuizen: Dieventorencomplex en Secretarishuisje’ (1st ed.). Bussum, Nederland: Uitgeverij THOTH.

 • Andere bronnen

freepatentsonline. (z.d.). ‘AUGMENTED REALITY ASSISTED PICKUP – Uber Technologies, Inc’. Geraadpleegd op 30 mei, 2019, van: http://www.freepatentsonline.com/y2019/0065852.html\

Patent Yogi. (2019, 19 maart). ‘UBER plans to use AR to help you find your driver easily – Patent Yogi LLC‘. Geraadpleegd op 4 mei, 2019, van: https://patentyogi.com/latest-patents/uber/uber-plans-to-use-ar-to-help-you-find-your-driver-easily/

TWKNLS. (z.d.). ‘IKEA Place – TWNKLS‘. Geraadpleegd op 5 mei, 2019, van: https://twnkls.com/cases-2/ikea-place/

Frank, A. (2019, 4 maart). ‘Pokémon Go AR Snapshot mode: How to take photos’. Geraadpleegd op 5 mei, 2019, van: https://www.polygon.com/guides/2019/3/4/18241355/pokemon-go-ar-snapshot-how-to-take-pictures

ICulture. (2019, 21 februari). ‘Meten-app in iOS 12: zo werkt Apple’s nieuwe meet-app met ARKit‘. Geraadpleegd op 6 mei, 2019, van: https://www.iculture.nl/tips/meten-app/

Magicplan. (z.d.). ‘#1 Floor Plan App, Construction & Surveying Software | magicplan‘. Geraadpleegd op 5 mei, 2019, van: https://www.magicplan.app

Microsoft. (z.d.). ‘Microsoft Hololens Development Edition’. Geraadpleegd op 6 mei, 2019, van: https://www.microsoft.com/nl-nl/p/microsoft-hololens-development-edition/8xf18pqz17ts?activetab=pivot:overviewtab

Epson. (z.d.). ‘Moverio BT-350‘. Geraadpleegd op 6 mei, 2019, van: https://www.epson.nl/products/see-through-mobile-viewer/moverio-bt-350

Joosten, P. (2019, 28 mei). Invloed technologie op samenleving: ontwikkelingen, Nederland & nadelen. Geraadpleegd 12 mei 2019, van https://www.peterjoosten.net/invloed-technologie/

Artofnemesis. (z.d.). Onze Lieve Vrouwtoren – 3D Warehouse. Geraadpleegd 20 mei 2019, van https://3dwarehouse.sketchup.com/model/19b3b41b16e94b14773de31415e620e6/Onze-Lieve-Vrouwetoren?hl=nl

Peter, E. (z.d.). Plompetoren, Amersfoort – 3D Warehouse. Geraadpleegd 20 mei 2019, van https://3dwarehouse.sketchup.com/model/19f0d12ca16d6cf1345c50ee5e5ddb74/Plompetoren-Amersfoort

Indvink, L. (2017, 11 oktober). EXCLUSIVE: Apple’s Tim Cook On The Future Of Fashion & Shopping. Geraadpleegd 14 mei 2019, van https://www.vogue.co.uk/article/exclusive-apple-ceo-tim-cook-future-of-fashion-augmented-reality

Jan verwoerd, persoonlijke communicatie

 

English Summary

Since the beginning of this course, I have had a fascination for augmented reality. However, I decided to focus on another topic first, namely: ‘The telephone addiction and the consequences.’ 

After a good conversation with my peers, my passion for AR rose to the surface again and it then that I decided to focus my Seminar on Augmented reality.

Other areas that caught my attention alongside AR were: Architecture and Storytelling. By combining these subjects, I finally found my current subject: ‘AR and architecture’.

Student: Sam Bouman

Studentnummer: 1714963

Klas: JDE-STUDIO-4C-18

Toets: JDE-STUDIO-sem-4C-18

woorden: 1311

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *