Introvert ≠ Niet Sociaal

Bij ‘Introvert ≠ Niet Sociaal’ wil ik het stigma rondom introverten verbreken, zodat wij gezamenlijk een introvert vriendelijkere omgeving kunnen creëren.

INLEIDING:

Introvert zijn wordt vaak als negatief en niet sociaal gezien in onze huidige samenleving. Deze negatieve associaties worden niet alleen door extraverten benoemd, maar ook door veel introverten zelf, zo schrijft Susan Cain “Veel introverte mensen hebben net als ik het gevoel gekregen dat er iets aan hen mankeert”. Dit komt, stelt Cain, doordat in onze maatschappij extravert de norm is. Best vreemd, omdat volgens haar een derde tot de helft van de mensen zichzelf introvert noemt” (De Psycholoog, n.d.). We kijken allemaal door een negatieve lens als het op introverten aan komt, zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Hierdoor worden introverte mensen onderdrukt door een vals stigma. Daarom wil ik mensen informeren over introversie en ze laten zien dat het stigma onterecht is. Dit wil ik doen aan de hand van een video en een informatieve flyer.

CONTEXT, SCOPE EN DEFINITIE:

”In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, heeft introversie niets te maken met een gebrek aan sociale vaardigheden. Introverte mensen zijn gevoeliger voor prikkels uit hun omgeving, doordat hun hersens anders functioneren. Ze merken meer op en denken dieper na over wat ze opmerken. “ (Sluys, n.d.)

Extraverte mensen hebben over het algemeen minder moeite met het maken van contact en het aangaan van relaties. Dat komt omdat ze hier de energie voor hebben. Introverte mensen hebben daar wat meer moeite mee zoals Jenn Granneman ook verteld: “Introverts may feel like outsiders because it’s the initial phase of forming a relationship (becoming an insider) that is the most tiring. Finding common ground with others, especially multiple others, can take a lot of probing small talk, which is exhausting and often anxiety-inducing for introverts. Feeling included means feeling safe and like you belong, and it is very difficult to get to this place if initiating conversation drains your energy. This is why introverts are commonly found just on the outside of groups, building up energy and waiting for a chance to get in.” (Granneman, 2016)

Als CMD’ers maken wij dagelijks producten die door de hele wereld gezien of gebruikt worden. Ik zie tevens dat ik en vele anderen geneigd zijn introverte personen onder het tapijt vegen. Dat doen we niet altijd bewust, meestal staan we er zelf niet bij stil. Maar het neemt niet weg dat introverten vergeten of buitengesloten worden. Dit heeft een negatief effect op zowel het introverte individu (eenzaamheid, niet gehoord worden), als op de maatschappij (hun waardevolle inbreng ontbreekt). Daarom wil ik mensen bewuster maken van wat introverten daadwerkelijk zijn, en ervoor zorgen dat ze in het vervolg rekening houden met deze introverten.

Hoofdvraag: Hoe kan men een introvert vriendelijkere omgeving creëren?

Deelvraag 1: Wat betekend introvert zijn nou precies?

Deelvraag 2: Hoe verbreek je het stigma rond introverten?

Deelvraag 3: Waar moet je rekening mee houden als je iets maakt voor introverten?

METHODE EN AANPAK:

Ik wil de introverte wereld op meerdere manieren verkennen, zodat ik zoveel mogelijk nuttige informatie kan verzamelen. Zo wil ik mijn hoofd- en deelvragen beantwoorden door gebruik te maken van een grote hoeveelheid methodes. De belangrijkste waren desk research, co-design en interviews, zowel met de doelgroep als professionals. De informatie die ik hier uit haal wil ik gebruiken om uitwerkingen te maken die representatief zijn voor mijn doel. Ook wil ik onderzoek doen naar best practices waar ik ga kijken hoe ik mijn uitwerkingen kan aanscherpen. De media die ik wil gebruiken voor mijn uitwerkingen bestaan dus uit een video en een flyer. Waar ik de video wil gebruiken als een kennismaking met een introvert waarbij het stigma wordt doorbroken, en waar ik de flyer wil gebruiken om mensen te herinneren aan en te informeren over hoe je rekening kan houden met introverten.

(Interviews VRchat – eigen werk)

Best practices:

pdf best practices

Guiding Principles:

1: Houd het zo ruw en reëel mogelijk.

2: Zorg dat mensen het niet vergeten.

3: Zorg dat er een persoonlijk beeld wordt geschetst.

UITVOERINGEN, EXPIRIMENTEN EN PROCES:

Concept 1. – Nummer/band

Aan het begin van mijn seminar heb ik de hoofdvraag “Hoe creëer je door middel van muziek een connectie om eenzaamheid te verhelpen bij eenzame jongeren?”. Deze hoofdvraag is enorm veranderd en daarbij ook mijn visie en doel. In het volgende stuk kunt u lezen hoe dit is veranderd en waarom dit zo veranderd is.

Ik besloot een nummer te schrijven, met als doel eenzame jongeren bij te staan op een eenzaam moment. Ik heb hiervoor met een drummer, producer en een gitarist samengewerkt . Ik heb dit nummer ook voorgelegd aan Mandy Huydts een professionele zangeres, zodat ze mij kon helpen het gevoel en doel van het nummer verder te versterken.

(moodboard eenzaamheid – eigen werk)

(Maken van het nummer – eigen werk)

(Nummer Concept 1 – eigen werk)

(Mogelijk band logo – eigen werk)

Concept 2. – Festival

Een connectie leggen met muziek helpt wel degelijk, maar is een tijdelijke oplossing. Je verandert niets aan je sociale situatie. Dit bleek ook uit een interview met de gepromoveerde ontwikkelingspsychologe Maroesjka van Nieuwenhuijzen.

Ik moest doorzoeken naar een concept, waarbij eenzaamheid voor langere tijd zou worden weggenomen.

Het organiseren van een festival, waarbij mensen samen kunnen luisteren naar muziek en tegelijkertijd contacten kunnen leggen, leek een goed idee.

(Logo designs voor het festival – eigen werk)

 

(Festival poster – eigen werk)

 

(Festival programma – eigen werk)

(Festival prototype – eigen werk)

  

(Onderzoek verband van muziek en persoon – eigen werk)

(Survey – eigen werk)

Ik kreeg de feedback van Juri dat introverten mensen helemaal niet naar zo een groot festival zouden gaan. Daarom besloot ik het festival te verkleinen naar een introvert vriendelijkere schaal die ik wou presenteren als een documentaire.

 

(workshop – eigen werk)

(hoe maak je een documentaire – eigen werk)

Concept 3. – Video en Flyer

Eenzaamheid los je op door betekenisvolle connecties te leggen. Toch wordt er bij veel manieren van connecties leggen niet omgekeken naar introverten. Dat ik geen rekening had gehouden met introverten was iets wat mij wel intrigeerde, waarom deed ik dat niet en waarom heb ik dat nooit gedaan? Ik besloot daarom in plaats van zelf een omgeving (festival/workshop)  te creëren andere mensen de informatie en richtlijnen aan te bieden doormiddel van een video en een flyer. Hiermee wil ik bewustwording creëren waarmee ik de negatieven gedachte rond introverten wil verbreken zodat we een introvert vriendelijkere omgeving kunnen creëren.

(video uitwerking 1 – eigen werk)

(video uitwerking 2 – eigen werk)

(Samen gemaakte kunst uit video – eigen werk)

(flyer en vorige versies – eigen werk)

(Feedback voor uiteindelijke video – eigen werk)

EVALUATIE EN CONCLUSIE:

Seminar was een wildwaterbaan aan leermomenten en ervaringen. Ik heb veel concepten bedacht en uitgewerkt en ben uiteindelijk op een onderwerp uitgekomen dat mij oprecht interesseert. Ik ben trots op het proces dat ik heb doorgemaakt. Eerst lag mijn focus op het zoeken van een oplossing voor eenzaamheid. Ik kwam er achter dat een betekenisvolle sociale connectie de oplossing was. Ik zag alleen dat introverten minder de mogelijkheid kregen om deze sociale connecties te leggen, waardoor ik me uiteindelijk heb gefocust op het bewust maken van en ageren tegen het stigma rondom introverten. Ik heb zelf nog wel het meest geleerd en zal de ervaringen en informatie die ik heb opgedaan allemaal met me mee dragen in de toekomst. Ik zal nog vaak in de toekomst terugkijken naar mijn bevindingen en ik hoop dat dat andere dit ook zullen doen zodat we gezamenlijk een introvert vriendelijkere omgeving kunnen creëren.

DE TOEKOMST VAN:

Ik heb tijdens deze seminar mijn steentje bijgedragen aan het doorbreken van het stigma rond introverten. In de toekomst zou het doorbreken van het stigma doorgezet kunnen worden via media en middelen met een groter bereik dan de uiteindelijke schouw. Om zo een introvert vriendelijkere omgeving te creëren.

BRONNEN:

21st Century Digital Art. (, April 4). Kool-Aid Man in Second Life. Retrieved June 3, 2019, from http://www.digiart21.org/art/kool-aid-man-in-second-life

Albert Heijn. (n.d.). Efteling met korting | AH.nl. Retrieved June 4, 2019, from https://www.ah.nl/efteling

Albert Heijn. (2019). Efteling Spaarkaart. Retrieved June 4, 2019, from https://static.ahold.com/media//002089800/000/002089838_001_115219_WT_Efteling_Spaarkaart_2019_148x105_C.pdf

De Psycholoog. (n.d.). Introvert in een extraverte wereld. Retrieved May 28, 2019, from https://www.de-psycholoog-in-leiden.nl/nieuwsbericht-introvert-in-een-extraverte-wereld.html

Granneman, J. (2016, January 25). Why introverts feel like outsiders. Retrieved May 24, 2019, from https://introvertdear.com/news/why-introverts-feel-like-outsiders/

Linden, J. (2018, July 20). Using voice chat. Retrieved Retrieved June 3, 2019, from https://community.secondlife.com/knowledgebase/english/using-voice-chat-r77/

Oranje Fonds. (2019, May 28). “Ik vind het fijn dat ik hier als volwaardig gezien word” [YouTube]. Retrieved June 4, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=koFcoW9iwpA

Popup Choir Amsterdam. (n.d.). Popup Choir Amsterdam | Kom gratis en vrijblijvend mee zingen! Retrieved June 3, 2019, from http://popupchoiramsterdam.nl

Popup Choir Amsterdam. (2019, April 19). Popup Choir Amsterdam | The Cure – Friday I’m in Love | 18-04-2019 [YouTube]. Retrieved June 3, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=7ESsclVXc2w

Rafman, J. (2011). Kool-Aid Man in Second Life. Retrieved Retrieved June 3, 2019, from http://koolaidmaninsecondlife.com

Samen Sterk zonder Stigma. (2018, November 29). Over stigma. Retrieved June 4, 2019, from https://www.samensterkzonderstigma.nl/wat-is-stigma/kennis/over-stigma/

Sluys, E. (n.d.). Wat betekent het om introvert te zijn? Retrieved May 24, 2019, from https://www.elinesluyscoaching.nl/wat-is-introversie/

Syrmor. (2018, November 11). finally meeting my VRchat friend from Korea in real life [YouTube]. Retrieved June 3, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=OpAVOLWfKVg

Syrmor. (2019a, January 20). kid in vrchat talks about getting bullied [YouTube]. Retrieved June 3, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=KZWOXgc7PA4

Syrmor. (2019b, February 24). guy in vr talks about his last girlfriend [YouTube]. Retrieved June 3, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=Ju5ZD0yUKec

Van Kranenburg,   M. (2013, March 25). Marketingfacts | Platform voor interactieve marketing. Retrieved June 4, 2019, from https://www.marketingfacts.nl/cookies/?s=%2Fberichten%2Fde-psychologie-van-het-overtuigen-wederkerigheid

ENGLISH SUMMARY:

Being introverted is often seen as negative and not social in our current society. These negative associations are not only mentioned by extroverts, but also by many introverts themselves, writes Susan Cain “Many introverts have the feeling that something is wrong with them like me.” This is, says Cain, because extraverted is the norm in our society. Quite strange, because according to her a third to half of the people call themselves introverted ”(De Psycholoog, n.d.). We all look through a negative lens when it comes to introverts, without being aware of it. Because of this, introverted people are suppressed by a false stigma. That’s why I want to inform people about introversion and show them that the stigma is wrong. I want to do this on the basis of a video and an informative flyer.

AANTAL WOORDEN: 1315

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *