My World VS Reality

‘See the world around you, never lose sight’ – Renée Appelman

Met mijn foto- en illustratie reeks wil ik bewustwording creëren van de wereld om ons heen. Wij leven in een post-truth maatschappij waarin de objectieve waarheid vaak geen rol meer speelt maar overstemd wordt door polariserende geluiden, getuige het oprukkende populisme. Wij zijn collectief bezig met ons mobieltje, ons zelfbeeld en daarop wordt ook persoonsspecifieke inhoud weergeven (bv. facebook algoritmes), waardoor wij constant onze eigen denkbeelden bevestigd krijgen. Maar wij lijken niet meer naar de wereld om ons heen te kijken. De wereld verdient het net zo hard als wij, gehoord te worden.

‘Onze realiteit (of onze perceptie ervan) construeren wij zelf op basis van welke informatie we hoe binnen krijgen’. – Derk Wisman (master student psychologie)

De wereld om ons heen, zowel de natuur als de menselijke invloeden, vind ik fascinerend. De kleinste details zoals reflectie, licht en weersomstandigheden kunnen mij fascineren. Je perceptie van de wereld hangt af van je perspectief. Iedereen construeert zijn eigen realiteit. Daarom heb ik gekozen om met het perspectief te spelen, waardoor de perceptie van hoe wij de realiteit waarnemen verandert. My world vs Reality, what’s yours?

Context, Scope en Definitie                                                             

De mens viert de hedendaagse technologie en de nieuwste uitvindingen. Maar lijkt niet meer om te kijken naar de wereld om ons heen, wat is nou echt belangrijk? Zonder de aarde, zonder de natuur en zonder een gezonde samenleving komen wij toch ook niet verder. Dat is mijn mening.

Naast de natuur en weersomstandigheden (zoals de sfeer van regen als je lekker warm en droog binnen zit, of juist de zon of sneeuw die uitnodigt om weer naar buiten te gaan)  fascineer ik mij dagelijks over architectuur, onze steden vol wolkenkrabbers en dansende lichtjes in de nacht. Ondanks dat het ook milieuvervuilend is, vind ik het wel mooie beelden geven en zal ik die ook belichten. De wereld zal namelijk blijven veranderen, de technologie, mobilisering en de toenemende groei van de bevolking zal invloed hebben op de hedendaagse natuur. Ook deze veranderingen boeien mij, maar door mijn angst dat de natuur helemaal verdwijnt wil ik hier wel aandacht aan schenken.

Hierbij heb ik een hoofdvraag opgesteld:

Hoe inspireer ik anderen, de wereld weer in detail en vol bewondering te zien?’

Deelvragen:

 • Hoe denken wij over de nieuwste ontwikkelingen?
 • Om een nieuwe mooie wereld te creëren gaat ook veel van de schoonheid van de oude wereld onder. In hoeverre is men daar bewust van?
 • Zijn de nieuwe veranderingen goed voor de wereld of alleen voor ons?
 • Hoe presenteren kunstenaars hun visie op de wereld?
 • Hoe kan perspectief hierbij een rol spelen?
Camera composities en photoshop skills

Daarnaast zal ik veel gaan werken met fotografie en programma’s zoals photoshop en wil ik mij daar qua kennis verder ontwikkelen door het doen van deskresearch en vragen te stellen aan professionals.

Methode en Aanpak

Ik ben van plan eerst onderzoek en deskresearch te doen over de bovengenoemde onderwerpen. Feedback te vragen aan Peers en docenten en dan aan de slag gaan met ontwerpschetsen.

Ook wil ik een aantal galeries en tentoonstellingen bezoeken om inspiratie op te doen op welke manieren andere kunstenaars hun beeld van de wereld uiten en vormgeven. Zodat ik ook mijn tentoonstelling boeiend kan neerzetten.

Ook zal ik onderzoek doen naar mogelijke printopties aangezien ik mijn visualisaties op doorzichtig papier wil laten drukken zodat men lagen ziet in ‘Mijn kijk op de wereld’ en de realiteit van wat heeft het voor impact op de huidige wereld.

Most Relevant Knowledge and Best Practices

Na feedback te hebben gehad van Madris Duric om het Foam museum te bezoeken ben ik naar de tentoonstellingen gegaan onder het Thema Let’s Talk About Nature waar kunstenaars/fotografen hun visie tentoonstellen. De thema’s en stijl kwamen sterk overeen met mijn visie.

(Eerste twee foto’s van links zijn gemaakt van mijn bezoek aan de expositie)

Persijn Broersen en Margit Luckács  (foam, z.d.-b) lieten visueel beeld zien en video animaties. In hun werk kwamen beelden terug van de ongerepte natuur van Nieuw Zeeland. Bossen waarvan bomen al meer dan 500 jaar bestaan, om ons aandacht te laten schenken aan de natuur. Ze werken in lagen en laten steeds beelden ontstaan en afbreken om door middel van fotografie en animaties, realiteit en fictie in elkaar te laten overlopen.

(’43-35 10th street’, Beeldmateriaal van mijn bezoek aan de expositie)

Daniel Shea’ liet met zijn fotoreeks 43-35 10th street (foam, z.d.) de invloed van het kapitalisme zien op het stedelijke landschap en samenleving. Wat je vooral terug zag waren beelden van wolkenkrabbers en het typerende kleurgebruik van staal, glas en beton.

(Inspiratie, Beeldmateriaal Koyaanisqatsi & Powaqqatsi)

Op aanraden van Derk Reneman heb ik naar Superstudio (The New York Times Style Magazine, 2017) gekeken, een architecten bureau die industriedesign maakten en hun ideaalsteden vormgaven maar nooit een gebouw werkelijk ontworpen hebben. Zij inspirerende mij erg om vormen in ander perspectief te zien. De Qatsi-Trilogie van Godfrey Reggio heb ik door aanraden ook gekeken waar je de verhouding tussen mens en natuur terugziet. De opkomende consumptiemaatschappij, bevolkingsgroei, armoede en kapitalisme. De films bestonden uit snelle achter elkaar spelende filmfragmenten zonder tekst en werden ondersteund door muziek. De invloed die wij op de wereld hebben wordt hier extra sterk benadrukt wat een zeer imponerende indruk bij mij achterliet. ‘Beelden zeggen meer dan woorden’.

Madris heeft mij daarnaast de documentaire over De Kijk van Kessels (VPRO, 2009) aangeraden omdat ik vastliep over de betekenisgeving van mijn werk.

Kessels laat zich door alles inspireren en vooral vond ik bijzonder hoeveel fotoboeken hij als verzameling had, die hij vind op de rommelmarkt. Volgens Kessels is Authentiek het sleutelwoord, wat in elk idee moet zitten. En ‘Kijken is iets anders dan consumeren, consumeren is niet kijken’, aangezien mensen wel beelden opnemen maar er niet bewust van zijn. Hij dwingt mensen anders naar dingen te kijken.

Aangezien ik ook een illustratie reeks wou maken en verhalen bedenk bij een foto raadde madris mij het boek 99 ways to tell a story van Matt Madden.

Uitvoering en Experimenten

(Eigen beeldmateriaal uit de afgelopen jaren van Sweden, Oostenrijk, Engeland en Duitsland, als inspiratie en voor experimenten gebruikt)

Op verzoek van Ramon Goedvree ben ik mijn werk gaan zeefdrukken bij KAPITAAL. Zo heb ik mijn gemaakt beeldmateriaal in lagen omgezet en gezeefdrukt op transparant papier. De lagen worden achter elkaar opgehangen aan kledinghangers zodat mensen interactief aan de slag kunnen om hun perspectief vorm te geven.

(Eigen werk)

Evaluatie en conclusie

Dit project heeft mij erg geïnspireerd doordat ik mij echt heb kunnen verdiepen in het werk van anderen, zodat ik nog meer mijn manier van vormgeven ben gaan begrijpen. Daarnaast heeft het mij erg geholpen verder te komen in photoshop. In mijn optiek is het nog te vroeg om te zeggen of ik geslaagd ben in mijn doel: “Anderen bewust maken van de wereld om ons heen.” Maar ik hoop dat, door de wereld te laten zien in lagen, ander kleurgebruik en het interactief te maken, ik ieder zijn eigen realiteit kan laten creëren.

De toekomst van…

Mocht je geïnteresseerd zijn om je project in lagen te doen, dan raad ik je aan om het werk van Persijn Broersen en Margit Lukács te bekijken. En je te verdiepen in Cinema 4D After Effects of Adobe Animate, zodat je nog mooier visueel beeld kan creëren.

Bronnen

 • https://Duurzaam.hu.nl
 • https://husite.nl/greenoffice/
 • AKINCI, Broersen, P., & Lukács, M. (z.d.-b). Persijn Broersen & Margit Lukács – AKINCI- Dutch video artists. Geraadpleegd op 3 december 2018, van 
 • AKINCI. (z.d.). AKINCI – Lets Talk About Nature. Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://akinci.nl/exhibitions/lets-talk-nature/
 • CMD Methods Pack: Find a combination of research methods that suit your needs. HAN University of Applied Sciences – Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands. ISBN/EAN: 9990002057946. Available at: cmdmethods.nl.
 • Dailymotion. (z.d.). Powaqqatsi (Godfrey Reggio, 1988) Parte 1 – Vídeo Dailymotion [Video]. Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://www.dailymotion.com/video/xthzhl
 • Foam. (z.d.-a). Daniel Shea – 43-35 10th Street. Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://www.foam.org/nl/over-ons/press-office/daniel-shea-43-35-10th-street
 • Foam museum. (z.d.). Next Level: Persijn Broersen & Margit Lukács | Nu in Foam. Geraadpleegd op 3 december 2018, van
 • Kozorog, I. (2014, 10 december). Koyaanisqatsi – reverse ( ISTAQSINAAYOK ) life out of balance / life back to balance… [Video]. Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=_5Hr1C62Smk
 • Madden, M. (2006). 99 Ways to Tell a Story: Exercises in Style (Herz. ed.). New York City, United Kingdom: Jonathan Cape.
 • Meijer, I. (2018, 13 april). Companion [Portfolio]. Geraadpleegd van https://akinci.nl/wp-content/uploads/2018/04/Inge-Meijer-Companion-ZP.pdf
 • The New York Times Style Magazine. (2017, 21 december). A ’60s Architecture Collective That Made History (but No Buildings). Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://www.nytimes.com/2016/04/04/t-magazine/design/superstudio-design-architecture-group-italy.html 
 • Verhagen, W. (1980). Anton Pieck 85(Herz. ed.). Amsterdam, Nederland: Van Holkema & Warendorf.
 • VPRO. (2009, 20 augustus). De kijk van Kessels – Holland Doc [TV uitzending]. Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://www.vpro.nl/speel%7EVPRO_1133708%7Ede-kijk-van-kessels-holland-doc%7E.html
 • VPRO. (z.d.). Powaqqatsi – vpro cinema. Geraadpleegd op 3 december 2018, van https://www.vpro.nl/cinema/films/film%7E427399%7Epowaqqatsi%7E.html
 • Wikipedia contributors. (2018, 29 november). 1988 film by Godfrey Reggio. Geraadpleegd op 3 december 2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/Powaqqatsi
 • YouTube. (2013, 11 juni). NAQOYQATSI – full length, alternative Soundtrack, HD [Video]. Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=FC09MB_eVTA

Bijlage

Opgedane inspiratie

Illustratoren:

 • Joe Hill (street art)
 • Edgar Mueller (3D illusionist)
 • Anton pieck

Kunstenaars

 • Melanie Bonajo
 • Jeff Rowland
 • Leonid afremov
 • Mike Barr

Fotografen

 • Daniel Shea

Literatuur:

 • Anton Pieck 85 een wonderlijk fenomeen
 • Matt Madden – 99 Ways to tell a story

Tentoonstellingen:

 • Let’s Talk About Nature (25 november bij AKINCI Amsterdam)
 • Lecture Performance – How to Construct a Fairytail van Persijn Broersen en Margit Lucács (6 december bij Foam Museum Amsterdam)
 • Robot Love (27 November Eindhoven)

Film:

 • Koyaanisqatsi – Life out of balance
 • Powaqqatsi – Life in transformation
 • Naqoyqatsi – Life as war

Documentaire

 • De kijk van Kessels – VPRO

English Summary

We live in a post-truth society in which objective truth often no longer plays a role but is drowned out by polarizing sounds, as evidenced by the advancing populism. We are collectively occupied with our mobile phone, our self-image and there is also personal-specific content (eg facebook algorithms), whereby we constantly confirm our own ideas. But we do not seem to look at the world around us anymore. The world deserves to be heard just as loudly as we do.Your perception of the world depends on your perspective. Everyone constructs his own reality. That is why I have chosen to experiment with the perspective, which changes the perception of how we perceive reality. So, My world vs Reality, what’s yours?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *