Victim of Education

Als iemand extrinsiek beïnvloed wordt, zonder daar bewust van te zijn, om geholpen te worden bij het maken van een keuze, is dat dan kwalijk? Of vinden we dat niet erg? – “wat niet weet, wat niet deert”? (DBNL, z.d.) Door mijn fascinatie voor menselijk gedag en het beïnvloeden van keuzes, heb ik de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de sociale psychologie en hoe de heuristieken ervan gebruikt worden in persuasive design. Op dit moment kan je er nog voor kiezen om geen slachtoffer te worden van je eigen kennis. “wat niet weet, wat niet deert” gaat van het lezen van deze Concept Diary niet meer op. Je bent gewaarschuwd.

Definitie & Context

Volgens Allport (1985) heeft de sociale psychologie betrekking op hoe gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen. Om de werking van deze heuristieken goed te kunnen verklaren, wil ik graag eerst de context uitleggen: ons denkgedrag.

Heuristieken zijn onbewuste, simpele vuistregels die iedereen gebruikt bij het maken van beslissingen. (Schelvis, 2016)

Beethoven schreef zijn indrukwekkende negende symfonie terwijl hij doof was. Toch zou je er niet raar van opkijken als ik je vertelde dat hij vaak zijn sleutels kwijtraakte. Hoe kan iemand zo geniaal zijn in de ene taak en zo radeloos bij de andere? Hoe kunnen mensen tegelijkertijd zo slim en zo dom zijn?

Het antwoord daarop is te vinden in ons brein. Zo bestaat ons brein volgens Thaler & Sunstein (2009) uit twee systemen: het intuïtieve en automatische systeem, en het reflectieve en rationele systeem. Het automatische systeem is vlug en voelt instinctief, en wordt vaak niet geassocieerd met wat wij als ‘denken’ beschouwen. Het reflectieve systeem is overwegend en zelfbewust.

Deze twee elementen werken niet onafhankelijk van elkaar. Juist de interactie van elkaar zorgt ervoor dat wij als mens onze wereld waarnemen, goed kunnen reageren op onze omgeving en kunnen luisteren naar ons geheime hart. (Farnsworth, 2017)

Deze twee verschillende systemen worden als basis gezien voor de heuristieken in de sociale psychologie en dat vormt de basis voor de werking van persuasive design.

“Persuasive design is an area of design practice that focuses on influencing human behavior through a product’s or service’s, based on psychological and social theory.” (Interaction Design Foundation, z.d.)

Methode & Aanpak

Ik ben van plan om deze heuristieken te ontdekken en te verklaren aan de hand van de meest persuasive website van de wereld: Booking.com. Door de beïnvloedings-technieken in kaart te brengen, kunnen wij, als ontwerpers, nadenken over de verschillende lagen en complexiteit van het ontwerp. De gevonden kennis kan vervolgens worden toegepast in ons ontwerpproces. Het onderwerp manipulatie valt hiermee ook binnen het thema: Concious Design. (Rouke, 2014)

Wanneer ik mijn desk research heb afgerond, wil ik mijn ontdekte kennis clusteren tot de 15 meest interessante lagen binnen de sociale psychologie en persuasive design waar we als ontwerper over na kunnen denken. Deze lagen wil ik presenteren in de vorm van een installatie.

Dit onderzoek heb ik verdeeld in de volgende hoofd- en deelvragen:

Hoe worden de heuristieken van de sociale psychologie in persuasive design toegepast?

 • Hoe werkt (denk)gedrag?
 • Wat is de sociale psychologie?
 • Wat is persuasive design?
 • Hoe werkt persuasive design?

Deze vragen zal ik beantwoorden door in eerste instantie literatuuronderzoek te doen en dit aan te vullen met online deskresearch. De volgende boeken ga ik bestuderen:

 • Cialdini, R. B. (2012). Invloed (6e ed.). Harlow, Groot-Brittannië: Pearson Education.
 • Garret, J. J. (2011). The Elements of User Experience (2e ed.). Harlow, Groot-Brittannië: Pearson Education.
 • Hermsen, S., & Renes, R. J. (2016). Draaiboek Gedragsverandering. Amsterdam, Nederland: Business Contact.
 • Hermsen, S., & Renes, R. J. (2015). Ontwerpen voor gedragsverandering. Utrecht, Nederland: Hogeschool Utrecht.
 • Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things. New York, Amerika: Basic Books.
 • Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009).  New York, USA: Penguin Books.
 • Van den Broek, J., Koetsenruijter, W., De Jong, J., & Smit, L. (2015). Beeldtaal (2e ed.). Den Haag, Nederland: Boom Lemma.

Uitgevoerde CMD Methods. (Bron: Bram Hendriks)

Best Practices

Mijn oorspronkelijke idee was om op één van de oudste manieren verschillende lagen in kaart te brengen: een anatomieposter.

Moderne variant op de weergave van anatomie. (Bron: PRRINT, z.d.)

Op het idee ‘anatomie presenteren’ heb ik 12 schetsen getekend om nieuwe ideeën genereren. Vervolgens heb ik verdere richting aan mijn creatieve onderzoek gegeven, door onderzoek te doen naar kunstenaars die op een holistische wijze verschillende lagen presenteren.

Ideation op het concept anatomie. (Bron: Bram Hendriks)

spoordoos

Spoordoos. (Bron: Thijs Gorissen, 2017)

Ghost Diary. (Bron: Maureen Cummins, 2001)

The Return. (Bron: Maria Szczodrowska (2013)

Live outside the box. (Bron: Stef Lenk, 2015)

De lagen van Google Maps. (Bron: Exhibition Stedelijk Museum Designing Freedom, 2018)

Layer Drawings. (Bron: Nobuhiro-Nakanishi, 2011)

Most Relevant Knowlegde

Al mijn onderzoek en in het bijzonder mijn geclusterde onderzoek kan je beschouwen als most relevant knowlegde. Hieronder zal ik van de in totaal 15 lagen, 5 beknopt beschrijven.

 1. Paradox of Choice: Barry Schwartz beschrijft dat, in plaats van het vergroten van onze keuzemogelijkheden, een overvloed aan keuzes vaak kan leiden tot angst, eenzaamheid en depressie. (Schwartz, 2015)
 2. Social Proof: godfather of persuasion Roberto B. Cialdini beschrijft het idee dat we intrinsiek gedreven zijn om ons aan te passen aan de omgeving en dus vaak worden beïnvloed om de beslissingen en acties van anderen te kopiëren. (Cialdini, 2012)
 3. Scarcity: Roberto B. Cialdini beschrijft ook het principe schaarste. Mensen hechten meer waarde aan zaken die moeilijk verkrijgbaar zijn. (Cialdini, 2012)
 4. Ambituigy Effect: Ellsberg beschrijft in 1961 dat mensen de neiging hebben om opties met onbekende resultaten te vermijden, of opties te vermijden waar ze te weinig informatie over hebben. (Smith, z.d.)
 5. Illusion of Control: bestudeerd door Ellen Langer in 1975, laat zien dat mensen de neiging hebben om te geloven dat we alles kunnen controleren of beïnvloeden. (Interaction Design Foundation, 2016)
Uitvoering & Experimenten

Met het concept ‘transparant’ heb ik mijn eerste prototype ontworpen waar ik letterlijk de verschillende lagen van Booking.com heb vormgegeven op transparante overhead-sheets.

Schetsen en uitvoering eerste prototype. (Bron: Bram Hendriks)

Vervolgens heb ik een orienting expert interview gehouden met Dirk Ploos van Amstel, product designer en werkzaam bij het PUBLAB, over hoe de heuristieken kunnen worden geïntegreerd in mijn installatie en besproken welke heuristieken nog wellicht zou missen in mijn onderzoek. Met de gevonden inzichten heb ik ‘victim of education‘ ontworpen: een installatie waarbij je letterlijk, door je neus in deze materie te steken, een bewust slachtoffer wordt. De interactieve installatie bevat 15 verschillende lagen die de heuristieken weergeven.

Vormstudie heuristieken. (Bron: Bram Hendriks)

De installatie heb ik met behulp van de lasercutter verder ontwikkelt.

Ontwerptekeningen voor de lasercutter. (Bron: Bram Hendriks)

Proces tweede prototype. (Bron: Bram Hendriks)

Eindresultaat

Als eindresultaat presenteer ik ‘Victim of Education‘. Een interactieve installatie waarbij je zelf de volgorde van de heuristieken kunt bepalen en de gelaagdheid van het ontwerp aan kan passen om na te denken over hoe je deze kennis zelf kan toepassen. Bij de installatie hoort ook een kleine documentatie waarin alle heuristieken worden uitgelegd.

Victim of Education’ (Bron: Bram Hendriks)

Documentatie ‘Victim of Education’ (Bron: Bram Hendriks)

Conclusie & Evaluatie

Uit mijn onderzoek kan ik concluderen dat veel goed ontwikkelde ontwerpen een relatie hebben met de sociale psychologie. Als ontwerper probeer je met ontwerp gedrag in een bepaalde richting te sturen. Dat zou met deze kennis een stuk gemakkelijker, handzamer, maar vooral efficiënter worden. Ik zou graag zien dat dit onderzoeksgebied vanuit het PUBLAB vaker kan worden teruggekoppeld aan ons, aan ons als ontwerpers, zodat we nog grotere stappen kunnen zetten.

In de eerste weken van het onderzoek verloor ik van mijn hoge verwachtingen en de angst om keuzes te maken. Dit uitdagende project heeft mij, ironisch genoeg, ook geleerd om keuzes te maken. Jezelf committeren en de verantwoordelijkheid voor je keuzes te nemen. Ik heb vertrouwen gehad in mijzelf en dat zou ik graag willen meenemen naar mijn volgende projecten: het vertrouwen dat het goed genoeg is.

De toekomst van…

Mocht je net zo geïnteresseerd zijn over deze onderwerpen als ik, kan ik je aanraden contact op te nemen met het PUBLAB Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein. Hier kan je afstuderen op dit vakgebied. Daarnaast zou je tijdens je minorruimte een minor Neuromarketing of een pre-master op het gebied van gedragswetenschappen kunnen volgen.

Bronvermelding
 • Cialdini, R. B. (2012). Invloed (6e ed.). Harlow, Groot-Brittannië: Pearson Education.
 • DBNL. (z.d.). 2546. Wat niet weet, wat niet deert.. Geraadpleegd op 5 mei 2018, van http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2670.php
 • Farnsworth, B. (2017, 31 januari). Human Behavior: The Complete Pocket Guide. Geraadpleegd op 26 april 2018, van https://imotions.com/blog/human-behavior/
 • Garret, J. J. (2011). The Elements of User Experience (2e ed.). Harlow, Groot-Brittannië: Pearson Education.
 • Hermsen, S., & Renes, R. J. (2016). Draaiboek Gedragsverandering. Amsterdam, Nederland: Business Contact.
 • Housatonic Museum of Art. (z.d.). WEIR FARM: VISITING ARTISTS 2001. Geraadpleegd op 17 mei 2018, van http://www2.housatonic.edu/artmuseum/exhibits/2002/weirfarm/cummins.asp
 • Interaction Design Foundation. (z.d.). Persuasive Design. Geraadpleegd op 5 juni 2018, van https://www.interaction-design.org/literature/topics/persuasive-design
 • Interaction Design Foundation. (2016). The Illusion of Control – You Are Your Worst Enemy. Geraadpleegd op 5 juni 2018, van https://www.interaction-design.org/literature/article/the-illusion-of-control-you-are-your-worst-enemy
 • Lenk, S. (2015, 10 juni). (PIER 9 AIR) INSIDE THE BOX (HOW TO ETCH AND DISPLAY MULTIPLE DRAWINGS ON TRANSPARENT ACRYLIC). Geraadpleegd op 18 mei 2018, van http://www.instructables.com/id/Pier-9-AiR-inside-the-box-how-to-etch-and-display-/
 • McLeod, S. (2007). Social Psychology. Geraadpleegd op 5 juni 2018, van https://www.simplypsychology.org/social-psychology.html
 • Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things. New York, Amerika: Basic Books.
 • PRRINT. (z.d.). PRRINT Etsy. Geraadpleegd op 6 mei 2018, van https://www.etsy.com/nl/shop/PRRINT
 • Rouke, P. (2014, 10 april). Is Booking.com the most persuasive website in the world? Geraadpleegd op 8 mei 2018, van https://econsultancy.com/blog/64681-is-booking-com-the-most-persuasive-website-in-the-world
 • Schelvis, R. (2016, 11 april). Wat zijn heuristieken en wat kan ik ermee? Geraadpleegd op 5 juni 2018, van https://www.webnl.nl/blog/2016/04/heuristieken
 • Schwartz, B. (2015, juli). The paradox of choice [Video]. Geraadpleegd op 5 mei 2018, van https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice?language=nl
 • Sierzputowski, K. (2017, 6 juni). Three-Dimensional Landscapes Formed with Layered Acrylic Photographs by Nobuhiro Nakanishi. Geraadpleegd op 5 juni 2018, van http://www.thisiscolossal.com/2017/06/layer-drawings/
 • Smith, J. (z.d.). A Little Clarity on the ‘Ambiguity Effect’ and How to Keep it From Hurting Conversions. Geraadpleegd op 5 juni 2018, van https://www.jeremysaid.com/blog/the-ambiguity-effect/
 • Szczodrowska, M. (2013, 30 juni). POWRÓT (THE RETURN). Geraadpleegd op 17 mei 2018, van https://www.behance.net/gallery/9585955/POWROT-(THE-RETURN)-artbook
 • Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). Nudge. New York, USA: Penguin Books.
 • Van den Broek, J., Koetsenruijter, W., De Jong, J., & Smit, L. (2015). Beeldtaal (2e ed.). Den Haag, Nederland: Boom Lemma.
 • Van Erkel, A. (2013, 25 september). Cialdini – 6 geheimen van verleiding. Geraadpleegd op 8 mei 2018, van https://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/01/26/de-6-geheimen-van-verleiding/
 • VPRO Tegenlicht. (2016, 25 september). What makes you click [Video]. Geraadpleegd op 7 mei 2018, van https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/what-makes-you-click.html
English Summary

My fascination for human behavior and the art of choices has led me to a new but important world for designers. The discovered heuristics of social psychology and its application in persuasive design have been brought together in the interactive installation ‘victim of education‘ An installation where you literally, by diving into the matter, become a conscious victim.

Dankwoord

Mijn grootste dank en respect gaat uit naar mijn lieve vriend Maurits, die mij tot belangrijke inzichten liet komen en mij in spannende tijden ondersteunde. Verder wil ik in het bijzonder mijn docenten Derk Reneman en Yalda Shaabani bedanken. Zonder Inge Schaareman en Ronald van Essen zou mijn ontwerp nooit dit niveau hebben gekend. Bedankt. Verder wil ik Dirk Ploos van Amstel, Lars Eggen, Ramon Goedvree en Rob van de Idsert willen bedanken. En natuurlijk mijn collega’s van de studio.

Keywords

Bram Hendriks, Studio Seminar, 2018, Blok D, Victim of Education, Social Psychology, Persuasive Design, Human Behaviour, Interactive, Interaction Design

3 gedachtes over “Victim of Education

 1. Ziet er heel netjes uit, gave dingen heb je bekeken en gedaan. Ook vet dat je gelijk all-out bent gegaan met je uitwerking (tis giga!). Heel benieuwd om het in werking te zien maandag!

  1. Thanks steef! Wat een liefde! Ben ook echt heel benieuwd naar jouw project. Volgens mij ben je daar ook zeker 2 keer all-out gegaan. Wat ik al zei, impressive! Groetjes en tot dinsdag!

Laat een reactie achter aan Bram Hendriks Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *