Print Is Hot

Inleiding

Zelf ben ik graag bezig met tekenen en illustreren. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met portret tekenen en tijdens de projecten op school vind ik het leuk om zoveel mogelijk te visualiseren door middel van schetsen. Het heeft mij ook altijd leuk geleken om hier iets mee te doen in de toekomst. Daarom wilde ik tijdens Seminar het illustreren en de toekomst van print gaan onderzoeken, zodat ik kan ondervinden hoe ik hier later zelf mee aan de slag kan. Ook naar aanleiding van een gesprek met Ramon (R. Goedvree, persoonlijke communicatie, 16 november, 2017) kreeg ik een beter inzicht om dit te gaan onderzoeken.

Onderzoek (context, scope, definitie)

Een illustratie is een tekening, schilderij of gedrukt kunstwerk dat een geschreven tekst uitlegt, verduidelijkt, belicht, visueel representeert, of alleen maar dient als versiering (Ensie, 2013). Aangezien materialen in de loop van de tijd aan het veranderen zijn, veranderen de illustratie technieken en stijlen mee. Met de komst van de digitalisering zijn er ook nieuwe mogelijkheden ontstaan (GraphicMama, 2017). Tijdens mijn Seminar ga ik verder onderzoek doen naar hoe het illustreren zich verhoud ten opzichte van het digitale tijdperk. Ook ga ik experimenteren met verschillende materialen en technieken. ‘’Hoe zorgen de hedendaagse illustratoren er wel of niet voor dat print(media) blijft bestaan?’’ luidde de hoofdvraag tijdens mijn onderzoek. Hierbij had ik vragen als: Welke verschillende technieken kunnen er worden gebruikt? Is printmedia überhaupt aan het verdwijnen? Wat is de oorzaak? Wat maakt print aantrekkelijk? En digitale media?

Eigen werk (2017)

Eenmaal in het proces heb ik mijn onderzoeksvraag bijgesteld naar:
‘’Hoe zit het met print en de toekomst in verband met illustreren?’’

De deelvragen hierbij luiden:

  • Wat zijn de verschillende illustratie technieken en materialen?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van digitale media?
  • Wat zijn de voor en nadelen van print media?
  • Een combinatie: wat zijn de opties?
  • Mijn mening: hoe stel ik mij op ten opzichte van print en digitaal?

Voor ik dit verder ging onderzoeken ging ik kijken naar andere inzichten en meningen. Een best practice die naar voren kwam was er een van David Maunder, een grafisch designer uit Londen, die een reeks prints (doormiddel van zeefdruk) heeft gemaakt waarbij hij zijn inzicht over de discussie naar voren laat komen (zie figuur 2).

Figuur 2. (Herdrukt van “Print Isn’t Dead’’) door D. Maunder, 2012. Geraadpleegd van http://www.davidmaunder.com/portfolio/print-isnt-dead/

Tijdens mijn deskresearch kwamen vele bronnen naar voren met verschillende meningen. Enkele uitspraken die ik hierbij tegenkwam luidden:

‘’Nu er eerder geïnvesteerd wordt in onlinecommunicatie dan in print, biedt mooi ontworpen en goed afgewerkt drukwerk opeens een nieuwe mogelijkheid om je te onderscheiden.’’ (van den Boogaard, M., 2015)

‘’Technologie is leidend voor de behoefte van de mens. Ik denk dat als het aanbod er is, de behoefte vanzelf ontstaat. Wie had er tien jaar geleden behoefte aan een mobiele telefoon, vrijwel niemand toch? En nu kun je niet meer zonder.” (Molman, D., 2007)

Methode en aanpak

Voordat ik het onderzoek van start liet gaan wilde ik kijken naar de verschillende onderzoeksmethodes. Ik heb een aantal kaarten uit het CMD Methods Pack gekozen waar ik mee aan de slag wilde gaan (zie figuur 3.)

Figuur 3. CMD-methods pack (2018)

Ik wilde mij verdiepen in illustreren en onderzoek doen naar de toekomst van print media. Dit onderzoek wilde ik uitvoeren doormiddel van deskresearch. Ook wilde ik onderzoek doen door te praten met mensen die bezig zijn met illustreren, maar vooral door zelf te experimenteren en te ondervinden.

Inspiratie (eigen werk, 2018)

Ik heb gekeken naar hoe anderen meningen en uitkomsten ten opzichte van de print media ‘’discussie’’ presenteerden (zie figuur 2 en 4) en vanuit deze inzichten ben ik verder gegaan met experimenteren.

Figuur 4. (Herdrukt van ‘’For Print Only’’) door L. Dickens, 2011. Geraadgpleegd van http://www.underconsideration.com/fpo/archives/2011/03/print-is-not-dead-booklet.php

Ik verwacht dat ik door dit onderzoek uit te voeren meer een inzicht krijg over hoe het zit met de toekomst van illustratie en print en dat ik daardoor ook een beter inzicht krijg in mijn toekomst als CMD-er.

Uitvoering en experimenten

Tijdens het uitvoeren van deskresearch merkte ik dat de zogenaamde ‘’Is Print Dead?’’ Discussie vaak voorbijkwam. Daarom ben ik hierop verder gegaan en ben ik gaan kijken hoe het nou eigenlijk zit met de houdbaarheid van print.
Ik ben heel veel zelf gaan experimenteren met illustraties en de verschillende stijlen en technieken. Ik ben voornamelijk aan de slag gegaan met schetsen, maar ook met het afwerken van illustraties in Adobe Illustrator en Photoshop.

Eigen werk (2017)

Ik ben gaan brainstormen over wat ik in mijn eindproduct naar voren wilde laten komen. Ik ben hiervoor naar kapitaal gegaan en heb daar gesproken met Samira en Carlien. Hieruit kwam voort dat een poster(reeks) met illustraties over de uitkomsten van mijn proces wilde gaan maken. Ook heb ik dit idee voorgelegd aan Derk. Hierna ben ik verder gaan experimenteren met verschillende opties en technieken voor een illustratieve poster.

 

Eindwerk (2018)

Eindontwerp voor eindwerk (2018)

Gaandeweg bleek uit mijn onderzoek dat er met print vele opties mogelijk zijn en na een Feedback gesprek met Dennis Brinkhuis en peers (Robin, Esther en Shania). Was dit dan ook waar ik met mijn eindproduct(en) naar toe moest werken: De vele opties van print tonen. Dit idee maakt het uitten van de ondervindingen van mijn onderzoek nog sterker, doordat ik het niet alleen illustreer maar ook in een bepaalde vorm laat zien.

 
 

Hoe mijn eindwerk tijdens de eindpresentatie gepresenteerd zal worden (Mockups, 2018)

Ik heb een zeefdruk cursus gevolgd in Kapitaal en heb dit gebruikt om zelf te zeefdrukken voor een eindproduct.

Eindwerk (T-shirt, zeefdruk, 2018)

Ook heb ik een workshop illustratie gevolgd die werd gegeven door illustrator Joey Matulessy, waarbij hij ons liet zien hoe je in illustrator een mandala kan maken. Ook heb ik het met hem gehad over de voordelen van print en digitaal.

Evaluatie en conclusie

Mijn uiteindelijke bevinding is dat er, wat betreft het illustreren, vele mogelijkheden zijn. Ook na de opkomst van het digitale tijdperk. Wat betreft print, ben ik ervan overtuigd dat het nog wel een tijdje mee zal gaan aangezien er vele mogelijkheden zijn en ik denk dat print een goede mogelijkheid is om jezelf te onderscheiden van de rest. Ook doordat print in combinatie met digitaal nog opkomend is ben ik van mening dat print nog een tijdje mee zal gaan. Door het vele experimenteren heb ik gemerkt dat print een belangrijke toevoeging heeft wat betreft onderzoek doen. Ik heb gemerkt dat door het digitaal te houden ik beperkt wordt in mijn creativiteit. Daarbij is print op vele manieren terug te vinden in de samenleving en ben ik ervan overtuigd dat de wereld zonder print maar saai zal zijn.
Ook heb ik me naar mijn mening goed aan de opdracht gehouden. Ik heb een persoonlijke fascinatie omgezet in een professionele creatieve zoektocht en heb een eigenperspectief ontwikkeld. Ik heb Inspiratiebronnen, most relevant knowledge en best practices ontdekt. Ik heb naar mijn mening een bijdrage geleverd aan een professionele zoektocht en ik ga het presenteren in een vorm die mijn betoog het meeste recht doet.

Tijdens het proces heb ik gebruik gemaakt van het Johari venster (1955). In het onderstaande venster zijn de reflecties van de afgelopen weken te zien.

De toekomst van

Wanneer studenten of professionals verder onderzoek willen doen naar illustreren en print in de toekomst adviseer ik om eerst goed te kijken naar het verleden. Ook adviseer ik om te kijken naar de mogelijkheden wat betreft print- en digitale media.
Ook ben ik van mening dat er in de toekomst meer gedaan kan worden met print. De onderwijsinstellingen kunnen naar mijn mening beter gebruik maken van analoog lesmateriaal. Juist doordat leerlingen hierbij ook beter hun creativiteit kwijt kunnen.

English summary

Nowadays, more and more is digital produced and digital delivered, as well as illustrations. With the emergence of the new media, print will disappear. ”Print is dead ” is a conclusion often drawn, but is this really the case? And what are the different views and opinions about this? Whether print has a future is still debatable. It is also a part of CMD future, which is why I started researching this. Through experimentation, desk research, literature study and oral conversations, the conclusions of my research came into being. I also found out my own opinion about the print media ‘discussion’. These results are illustrated in my final product. With this work I would like to inform people and show my perspective, after which an opinion can be formed about the scope of this research.

Most Relevant knowledge

Best Practice

Bronnenlijst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *