Hoe minimalisme mijn leven veranderde

Afgelopen oktober 2017 kwam er breed in het nieuws dat driekwart van de Nederlandse studenten tegenwoordig emotioneel uitgeput zijn. Ze voelen zich moe door het studeren en hebben daardoor weinig energie (De Boer, 2017). Dat bleek uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond. Naast studeren hebben zij ook nog veel andere zaken aan hun hoofd.

Ikzelf herken de uitkomst van het onderzoek als geen ander, en ben daarom al langere tijd op zoek naar een uitlaatklep om harmonie en structuur te behouden in mijn drukke leven. Toen ik stuitte op de term minimalisme, trok dat meteen mijn interesse.

WAAR HEB IK HET OVER?
Minimalisme wordt in het woordenboek gedefinieerd als “het streven om met zo eenvoudig mogelijke middelen een doel te bereiken, een effect te bewerkstelligen” (woorden.org, z.d.). Deze term begint een bekend fenomeen te worden; mensen kiezen er steeds vaker voor om bewuster na te gaan denken over de essentie van hun leven en wat voor invulling ze daaraan geven. Voor de meesten begint dat met een flinke opruiming in het huis. Toch is opruimen niet de enige manier om minimalistisch te gaan leven. Tijdens mijn seminar ga ik onderzoek doen naar wat minimalistische levensstijl dan wel precies inhoudt en hoe je zoiets creëert. De hoofdvraag tijdens mijn onderzoek zal dan ook zijn: Hoe creëert men een minimalistische levensstijl?

 De deelvragen die ik tijdens dit onderzoek hanteer, zijn de volgende:

 • Wat is minimalisme en hoe uit dit zich?
 • Waar komt minimalisme vandaan en hoe komt het terug in verschillende culturen?
 • Waarom is teruggaan naar de essentie belangrijk?
 • Hoe kan minimalisme relevant zijn voor designers?

Ik verwacht dat mijn onderzoek mij zal helpen om te begrijpen wat minimalisme is en dat het mijn levensstijl zal veranderen naar mate ik mij er meer in ga verdiepen.

HOE GA IK DIT AANPAKKEN?
Als eerst begon ik met onderzoek doen. Hierbij verzamelde ik zoveel mogelijk informatie over het onderwerp en legde dit vast in een onderzoeksverslag, omdat ik het belangrijk vond om eerst de kern van minimalisme te begrijpen. Het onderzoek deelde ik op in twee delen: onderzoek naar minimalisme en onderzoek naar film.

Onder mijn most relevant knowledge vallen de documentaires die ik heb gekeken bij dit onderwerp. Hierbij vond ik Minimalism: A Documentary About the Important Things een grote inspiratiebron. Deze Amerikaanse minimalisten lieten zien hoe zij met hun visie mensen om zich heen wisten te inspireren en nu wereldwijd lezingen geven over minimalisme. Ook de documentaire van Mini My Life x Bedrock was een inspiratiebron (2017). De experts die ik heb benaderd – Jelle Derckx van Growthinkers en Jelle Hermus van SoChicken – gaven mij ook nieuwe inzichten om mijn eigen visie rondom minimalisme te creëeren.

“Minimalism is not about deprivation; minimalism is about aligning your short-term actions with long-term values.” – The Minimalists

(https://www.minimalmaxims.com/)

(D’Avella, M. (Regisseur), Fields Millburn, J. (Producent), Nicodemus, R. (Producent), 2015)

De 34-jarige Jelle Derckx schrijft op zijn blog Growthinkers artikelen en maakt YouTube video’s over minimalisme. Hij geeft zijn volgers tips, deelt ervaringen en laat zien hoe minimalisme invulling geeft aan zijn leven

(Growthinkers, 2016)

Daarnaast ging ik mij ook grondig verdiepen in minimalisme: waar komt het vandaan? Ik ontdekte dat de eeuwenoude filosofie boeddhisme al minimalistische principes hanteert. Ook vanuit het taoïsme leeft men al met deze normen en waarden. Zen-boeddhisme ontstond uit deze filosofieën, en dit is de eerste stroming waarin je duidelijk terugziet dat men zich richt op de directe ervaring van het leven zelf. Uiteindelijk ontwikkelt minimalisme zich in de Westerse wereld door wereldwijde financiële turbulentie, social media en realisatie dat er meer is in het leven dan bezittingen (Adobe-blog, 2017).


(Eigen werk, 2018).


Enkele schetsen in mijn dummy die ik heb gemaakt bij het onderzoek doen, uitwerken van schetsen, ideeën en notities.


Om mij heen zag ik ineens overal minimalistische principes. In Amsterdam heb ik het EYE gefotografeerd; dit filmmuseum was voor mij grafisch interessant en vertoonde minimalistische elementen door de abstracte vlakken en witte kleur. Het gebouw van Rabobank in Utrecht is ontworpen door de architect Rob Ligtvoet, die zich weer heeft laten inspireren door de moderne Japanse architectuur (Architectenweb, 2004). De link met minimalisme is hiermee dat de wortels van minimalisme in Japan liggen.

(Eigen werk, 2018)

Erg interessant al dat onderzoek, maar ik wilde ook zelf gaan ervaren hoe het is om minimalistisch te leven. Ik ben aan de hand van het motto ‘does it spark joy?’ van Marie Kondo al mijn spullen gaan uitzoeken. Uiteindelijk zijn er drie volle vuilniszakken naar de kringloop gegaan en twee zakken naar de kledingcontainer. Wat ik nu nog merk van die grote opruiming? Ik bezit minder spullen, en dit voelt een stuk overzichtelijker. Een goed voorbeeld is mijn schooltas, die eerst altijd propvol zat met spullen. Ik neem nu alleen nog maar de dingen mee naar school die ik echt gebruik:


(Eigen werk, 2018)

Verder ben ik voor mijzelf gaan nadenken over wat ik belangrijk vind in het leven. Wat vind ik waardevol? Wat maakt mij gelukkig? Door veel na te denken over mijn prioriteiten en persoonlijke waarden heb ik belangrijke keuzes kunnen maken en weet ik beter waar ik mijn aandacht op moet richten.


Tot slot vond ik het belangrijk om te gaan praten met een designer die werkt met een minimalistische stijl. Dit hielp mij om de context tussen minimalisme en mij als designer beter te begrijpen. Dit maakt het onderwerp ook meteen relevant voor CMD; wat hebben CMD’ers aan minimalisme? Ik heb contact gezocht met Ilse van Klei en Bas Rellum en heb hen kunnen interviewen. Zij hebben mij veel meegegeven over de context van minimalisme in de ontwerpwereld. “Eenvoud communiceert krachtiger en is langer houdbaar”, vertelden Van Klei en Rellum mij. “Wanneer je het hebt over 100% geslaagd minimal design, dan zijn eigenlijk alle nadelen van het weglaten geëlimineerd en is de overgebleven eenvoud perfect bruikbaar.” (Van Klei, I., Rellum, B., persoonlijke communicatie, 2018).

“Simplicity is the highest sophistication.” – Leonardo da Vinci


AAN DE SLAG
Mijn passie voor zowel film als verhalen vertellen heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik mijn eigen verhaal wilde gaan vertellen in vorm van een korte video. Hier is een enorme weg van proces aan vooraf gegaan. Je kunt de GIFS aanklikken om de iteraties te bekijken.

Iteratie 1: mijn eerste experiment met het vertellen van een verhaal door middel van film was door op een stoel te gaan zitten en mijn verhaal te doen

(Eigen werk, 2017)

Iteratie 2: Tijdens mijn tweede experiment wilde ik mijn film meer op een documentaire laten lijken. In de documentaire focus ik mij op het vertellen van alle informatie rondom minimalisme in één video en geef tips.

(Eigen werk, 2017)

Achteraf kwam ik erachter dat beide methoden niet de goede manier waren om een film te maken. Ik ben gaan praten met expert Rob van den Idsert en hij gaf mij advies over storytelling in film. Voor mijn derde iteratie ben ik mij veel meer gaan richten op het vertellen van mijn eigen verhaal en het werken met een begin-midden-eind constructie. Daarnaast heb ik nog advies gevraagd aan expert Caro over camera-instellingen, zodat de kwaliteit van de film ook omhoog zou gaan.

Tijdens dit proces heb ik veel verschillende storyboards getekend om te experimenteren met de verhaallijn en de shots. Ook heb ik verschillende versies van het script geschreven.

 


Tot slot ben ik voor best practices gaan kijken naar de stijl van andere filmmakers en heb mij laten inspireren door hoe zij hun verhaal vertellen door middel van film en welke edit-skills zij daarvoor gebruiken.

(Darbyshire, 2017) (Franta, 2016) (Friendmann, 2012)  (Sarkis, 2017) (This Guy Edits, 2016)

Uiteindelijk heb ik mijn doel om storytelling in film te verwerken bereikt in mijn eindwerk. Het is geïnspireerd op mijn eigen verhaal, het onderzoek dat ik heb gedaan naar minimalisme en de feedback ik heb gekregen van experts over de vormgeving en inhoud van de video.

(Eigen werk, 2018)

Eindwerk

TERUGBLIK OP HET PROCES
Dit proces is ontzettend leerzaam voor mij geweest, omdat ik niet alleen veel heb geleerd over minimalisme; ik heb ook een grote ontwikkeling doormaakt in hoe ik door middel van film een verhaal vertel. Door het experimenteren en de feedback die ik heb gekregen, zou ik voor een volgende keer veel beter weten hoe ik zo’n proces moet aanpakken. Ook heb ik ervaren wat voor positieve invloed minimalisme heeft op mijn leven; doordat ik zoveel heb opgeruimd en heb nagedacht, voelt alles een stuk overzichtelijker en heb ik rust gevonden. Door mij te verdiepen in het onderwerp minimalisme ben ik tot nieuwe inzichten gekomen die ik mijn levenlang zal nemen, en ik vind het heel bijzonder dat ik dit uit een schoolproject heb kunnen halen.

DE TOEKOMST VAN…
Ik denk dat het belangrijk is om de positieve ervaringen van minimalisme onder aandacht te brengen, zodat meer mensen weten dat de keuze om te gaan minimaliseren op verschillende vlakken goed voor je kan zijn. Vooral door de zorgelijke uitkomst van het onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond zou er een campagne gestart kunnen worden voor studenten; deze doelgroep geeft aan emotioneel uitgeput te raken en is op zoek naar rust. Minimalisme kan daarbij simpele, efficiënte manier zijn om terug naar de essentie te keren.

Aantal woorden: 1320

APA-BRONNENLIJST

 • Adobe-blog. (2017, 1 maart). The Future Is Now: 10 Design Predictions For 2017. Geraadpleegd van https://theblog.adobe.com/the-future-is-now-10-design-predictions-for-2017/
 • Architectenweb. (2004, 19 mei). Architect Rob Ligtvoet, Kraaijvanger • Urbis. Geraadpleegd van https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=2423
 • D’Avella, M. (Regisseur), Fields Millburn, J. (Producent), Nicodemus, R. (Producent). (2015). Minimalism [Documentaire]. Verenigde Staten.
 • Darbyshire, W. (2017, 30 april). 77. things are changing [Video]. Geraadpleegd van https://youtu.be/olxAse07wBU
 • De Boer, T. (2017). Van succes-student naar stress-student. Geraadpleegd van https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2017/10/LSVb-2016-Onderzoeksrapport-mentale-gezondheid-van-studenten.pdf
 • Derckx, J. (z.j.). GROWTHINKERS. Geraadpleegd van http://www.growthinkers.nl/
 • Franta, C. (2016, 14 maart). Say Yes To New [Video]. Geraadpleegd van https://youtu.be/i-6ggWp0KdU
 • Friedmann, J. (2012, 27 december). The mystery of storytelling [Video]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=al3-Kl4BDUQ&index=3&list=PLrw6Z499OR6hYAhgwqt1Z3WkkwZR5ditb&t=103s
 • Minimalisme. (z.d.). Geraadpleegd van http://www.woorden.org/woord/minimalisme
 • Sarkis, I. (2017, 4 december). Waiting For Him [Video]. Geraadpleegd van https://youtu.be/62aou8dAeAA
 • This Guy Edits. (2016, 27 augustus). CASEY NEISTAT UNMASKED: His Editing & Storytelling [Video]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=VxZPNxvqNsI
 • Van Klei, I., Rellum, B. (2018). Geraadpleegd op 20 maart 2018
 • &C x Bedrock. (2017, november). mini my life [Video]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=tVBtpU0Q-5E&list=PLqKEjUZH1gF-3cF6GqLbb9aUfl8ojkyeM
 • https://www.minimalmaxims.com/
 • https://sochicken.nl/
 • https://www.theminimalists.com/

ENGLISH SUMMARY
A few months ago, I had such a restless feeling: it was a chaos inside my head because of all the things around me. I was definitely in need of some focus and rest. When I came across the term minimalism, I started researching this. What does this phenomenon mean? What does it mean to me? I found out that this way of life was something I have never experienced before. A positive discovery! I have captured my story about this subject in a video, in which I share my personal story with minimalism that has changed my life in a good way.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *